جمع بندی چند خدای هم عقیده؟

تب‌های اولیه

10 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
چند خدای هم عقیده؟

سلام. چگونه میتوان ثابت کرد که دنیا نمیتواند ساخته ی چند خدا که هم سلیقه و هم نظرند باشد؟
لطفا پاسخ کامل باشد. جهت ارائه در کلاس اعتقادات است.

با نام الله
کارشناس بحث: استاد کریم

مرتضی یاوری;388513 نوشت:
سلام. چگونه میتوان ثابت کرد که دنیا نمیتواند ساخته ی چند خدا که هم سلیقه و هم نظرند باشد؟
لطفا پاسخ کامل باشد. جهت ارائه در کلاس اعتقادات است.

با سلام
این مساله ای که بیان کردید شبهه ای است که از قدیم بوده و بزرگان در کتب فلسفی بحث خداشناسی و کتب کلامی به آن جواب داده اند که از جمله می توانید: به نهایةالحکمة مرحله 12 وکتاب شرح روش رئالیسم شهید مطهری جلد 5مراجعه کنیدک بنده در اینجا جوابی را که استاد مصباح یزدی به این سوال داده اند بیام میکنم که ص125جلد اول کتاب آموزش عقاید آمده است.
فرض اینکه جهان دارای دو یا چند خدا باشد از چند حال خارج نیست یا مخلوق ومعلول همه آنهاست یا هر یک پدیده های عالم مخلوق یکی از این خدایان فرضی است.
اینکه هرپدیده ای چند خدا داشته باشد محال است چون لازمه اش این است که هر کدام از آنها وجودی افاضه کنند که در نتیجه چند وجود پدید می آید در حالی که این پدیده یک وجود دارد وگرنه موجود واحدی نخواهد بود.
اما فرض اینکه هر کدام از آنها خالق وآفریننده یک مخلوق ویا مجموعه خاصی از مخلوقات باشند لازمه اش این است که مخلوی قائم به خالق خودش باشد ونیازی به مخلوقات دیگر نداشته باشد ولازمه این مساله وجود نظامهای متعدد است در حالی که فقط یک نظام بر عالم حکمفرماست نه نظامهای متعدد.
بنابراین وحدت وهماهنگی موجود در عالم نشان از آن دارد که مخلوق خالق واحدی است . واگر دو تا بودند عالم به فساد ونابودی کشیده می شد لو کان فیهما آلهة الّا الله لفسدتا چون اگر هماهنگ هم باشند چون خداوند مستقل در آفرینش است وتابع دیگری نیست هرکدام حیطه وخلقت خود را خواهند داشت ونظام وسیستم مختلفی که هر کدام از جانب خداوندی است بر عالم مسلط خواهد شد ودر این صورت زندگی وحیات در آن وبقایش ممکن نیست. چون همانطور که گذشت خلقتی که ثمره دو خدا باشد ممکن نیست چون در این صورت یک وجود فرضی چند وجود خواهد داشت که خلاف فرض ومحال است وتناقض به وجود می آید.
در صورت دوم نیز علاوه بر اینکه این خدایان محدود خواهند شد چون هر کدام قلمرو خود را دارند واین خود خلاف فرض است چون یکی از اوصاف خدا عدم محدودیت است واز طرف دیگر این مساله به نابودی جهان منجر خواهد شد.
علاوه بر منابع ذکر شده می توانید به کتاب توحید شهید مطهری وکتاب براهین اثبات خدا از آیةالله جوادی آملی مراجعه کنید.

مرتضی یاوری;388513 نوشت:
سلام. چگونه میتوان ثابت کرد که دنیا نمیتواند ساخته ی چند خدا که هم سلیقه و هم نظرند باشد؟
لطفا پاسخ کامل باشد. جهت ارائه در کلاس اعتقادات است.

سلام
دلیلش انستکه که وجود واحد است
ما یک وجود بیش نداریم
و همین وجود واحد به انحاء مختلف جلوه گر شده است
به عبارت خیلی ساده
امتناع خالقهای متعدد بخاطر امتناع تعدد وجود است
وجود واحد است که به انحاء مختلف جلوه گر و به عبارتی مخلوق شده است
پس باید به خلق شناسی بپردازیم
که خلق چیست
خلق چیزی جز به اندازه در آمدن حقیقت هستی نیست
و چون حقیقت هستی عین وجود است و وجود یکی بیش نمی تواند باشد پس خالقی یگانه ای بیش نمی تواند باشد
البته این پاسخ برای سطح درسی بالا قابل طرح است
اما در سطوح پایینتر بهتر است پاسخ استاد مصباح یزدی از کتاب عقایدشان مطرح شود
والله الموفق

با نام و یاد دوست

سلام و عرض ادب
سلام علیکم
پیشنهاد بنده به شما کاربر محترم:
برهان فُرجه

مرتضی یاوری;388513 نوشت:
چگونه میتوان ثابت کرد که دنیا نمیتواند ساخته ی چند خدا که هم سلیقه و هم نظرند باشد؟
اگر چند خدا باشد، که مثلا باهم عهد بستن یکیشون بشه رئیس، و نبی بفرسته واسه ماها، پس چرا انبا هیچ کدوم نگفتن چند تا خدا داریم؟ و چون دروغ الزاما از ذات خدا دور هست، پس خداوند دروغ نمیگوید اگر چندتا بود خدا به ما میفرمود.

فکر کنم تو دین مسیحیت همچین عقیده ای دارن که ما چند تا خدا داریم

ولی به قول رفیقمون این همه پیغمبر همشون گفتن ما 1 خدا داریم . دروغ که نمیگن

دراثبات وجود خداوند اول واجب الوجود بودن را اثبات می کنند،ولازمه واجب الوجود این است که خود سرسلسله علتهاست وخود برای به وجود آمدن به علتی نیاز ندارد،پس در نتیجه خداوند یکی است وهر چیزی غیر از آن مخلوق شمرده میشود چون توسط واجب الوجود(خدا)هستی یافته است.

جمع بندی: چند خدای هم عقیده
سوال: چگونه می توان اثبات کرد که عالم ساخته وتحت تدبیر چند خدای هم عقیده نیست؟
جواب: بزرگان وعلما در کتب فلسفی بحث خداشناسی و کتب کلامی به این سوال واب داده اند که از جمله می توانید به:
نهایةالحکمة مرحله 12 وکتاب شرح روش رئالیسم شهید مطهری جلد 5مراجعه کنیدک بنده در اینجا جوابی را که استاد مصباح یزدی به این سوال داده اند بیام میکنم که ص125جلد اول کتاب آموزش عقاید آمده است.
فرض اینکه جهان دارای دو یا چند خدا باشد از چند حال خارج نیست یا مخلوق ومعلول همه آنهاست یا هر یک پدیده های عالم مخلوق یکی از این خدایان فرضی است.
اینکه هرپدیده ای چند خدا داشته باشد محال است چون لازمه اش این است که هر کدام از آنها وجودی افاضه کنند که در نتیجه چند وجود پدید می آید در حالی که این پدیده یک وجود دارد وگرنه موجود واحدی نخواهد بود.
اما فرض اینکه هر کدام از آنها خالق وآفریننده یک مخلوق ویا مجموعه خاصی از مخلوقات باشند لازمه اش این است که مخلوی قائم به خالق خودش باشد ونیازی به مخلوقات دیگر نداشته باشد ولازمه این مساله وجود نظامهای متعدد است در حالی که فقط یک نظام بر عالم حکمفرماست نه نظامهای متعدد.
بنابراین وحدت وهماهنگی موجود در عالم نشان از آن دارد که مخلوق خالق واحدی است . واگر دو تا بودند عالم به فساد ونابودی کشیده می شد لو کان فیهما آلهة الّا الله لفسدتا چون اگر هماهنگ هم باشند چون خداوند مستقل در آفرینش است وتابع دیگری نیست هرکدام حیطه وخلقت خود را خواهند داشت ونظام وسیستم مختلفی که هر کدام از جانب خداوندی است بر عالم مسلط خواهد شد ودر این صورت زندگی وحیات در آن وبقایش ممکن نیست. چون همانطور که گذشت خلقتی که ثمره دو خدا باشد ممکن نیست چون در این صورت یک وجود فرضی چند وجود خواهد داشت که خلاف فرض ومحال است وتناقض به وجود می آید.
در صورت دوم نیز علاوه بر اینکه این خدایان محدود خواهند شد چون هر کدام قلمرو خود را دارند واین خود خلاف فرض است چون یکی از اوصاف خدا عدم محدودیت است واز طرف دیگر این مساله به نابودی جهان منجر خواهد شد.
سوا یاین وقتی یک خدا می تواند همه این کارها را انجام دهد. چه نیازی به چند خدای هم سو وهم سلیقه است که با هم کار کنند. وقتی اینها با هم هیچ تضاد ودرگیری ندارند. وکارشان مکمل یکدیگر است. همان خدای واحد برای اداره امور کافی است.
علاوه بر منابع ذکر شده می توانید به کتاب توحید شهید مطهری وکتاب براهین اثبات خدا از آیةالله جوادی آملی مراجعه کنید.

موضوع قفل شده است