چندمسئله شرعی در خصوص زکات فطره

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
چندمسئله شرعی در خصوص زکات فطره

با سلام وقبولی طاعات وعبادات شماعزیزان
سئوال1- آیااگر کسی پیش از اذان مغرب روزآخرماه مبارک رمضان به خانه کس دیگری مهمان شود
سرروزه اش به گردن صاحب خانه است.
سئوال2- سرروزه رامعادل چه جیزهایی باید پرداخت کنیم؟بعضی می گویند (قوت غالب را باید درنظر
بگیریم )یعنی اگردرطول ماه بیشتر از مواد غذایی خاصی مثل نان استفاده کرده باشیم باید گندم یا معادلش بول بپردازیم بعضی می گویند اگرازبرنج استفاده کرده باشیم برنج یا پول آن را بپردازیم .اولا آیا این مطالب درست است؟ ثانیا اگر من ازبرنج استفاده کرده ام اما چون پول برنح زیاد می شود من به جای آن گندم
بپردازم کارم درست است و به وضیفه ام عمل کرده ام؟
مرجع تقلید من حضرت ایت الله خامنه ای است.:Gol:

ارشاد;139238 نوشت:
با سلام وقبولی طاعات وعبادات شماعزیزان سئوال1- آیااگر کسی پیش از اذان مغرب روزآخرماه مبارک رمضان به خانه کس دیگری مهمان شود سرروزه اش به گردن صاحب خانه است.

با عرض سلام خدمت کاربر محترم ارشاد و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما

طبق نظر آیت الله خامنه ای دادن فطریه میهمان شب عید واجب نیست.

ارشاد;139238 نوشت:
سئوال2- سرروزه رامعادل چه جیزهایی باید پرداخت کنیم؟بعضی می گویند (قوت غالب را باید درنظر بگیریم )یعنی اگردرطول ماه بیشتر از مواد غذایی خاصی مثل نان استفاده کرده باشیم باید گندم یا معادلش بول بپردازیم بعضی می گویند اگرازبرنج استفاده کرده باشیم برنج یا پول آن را بپردازیم .اولا آیا این مطالب درست است؟ ثانیا اگر من ازبرنج استفاده کرده ام اما چون پول برنح زیاد می شود من به جای آن گندم بپردازم کارم درست است و به وضیفه ام عمل کرده ام؟

دادن قوت غالب واجب نیست و پرداخت فطریه معادل سه کیلو از یکی از اجناس گندم ، جو ، خرما و برنج برای هر نفر کافی است. (1)

پی نوشت:
1. آیت الله خامنه ای ، استفتائات سایت معظم له به آدرس:
http://www.leader.ir/tree/index.php?catid=4

ارشاد;139238 نوشت:
سئوال1- آیااگر کسی پیش از اذان مغرب روزآخرماه مبارک رمضان به خانه کس دیگری مهمان شود سرروزه اش به گردن صاحب خانه است.

با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات
به نظر حضرت آیه الله خامنه ای:فطریه مهمان یک شبه به عهده میزبان نیست،در وجوب فطریه مهمانی که پیش از غروب آفتاب برمیزبان وارد می شود،شرط است که جزو افراد نانخور تحت عنوان عائله میزبان،محسوب شود مانند خدمتکار یا یا بعضی از افراد فامیلی که هر از چندگاه در منزل شخص بسر می برند.
استفتائات موجود در مرکز ملی پاسخگویی

ارشاد;139238 نوشت:
سئوال2- سرروزه رامعادل چه جیزهایی باید پرداخت کنیم؟بعضی می گویند (قوت غالب را باید درنظر بگیریم )یعنی اگردرطول ماه بیشتر از مواد غذایی خاصی مثل نان استفاده کرده باشیم باید گندم یا معادلش بول بپردازیم بعضی می گویند اگرازبرنج استفاده کرده باشیم برنج یا پول آن را بپردازیم .اولا آیا این مطالب درست است؟ ثانیا اگر من ازبرنج استفاده کرده ام اما چون پول برنح زیاد می شود من به جای آن گندم بپردازم کارم درست است و به وضیفه ام عمل کرده ام؟

در پرداخت فطریه هرچه طعام نامیده می شود،کفایت میکند مانند گندم،جو،خرما،برنج، یا مانند اینها را به مستحق بدهد.
رساله مراجع،م1991

سؤال: زکات فطره را باید از قوت متعارف داد، یا قوت شرعى؟
پاسخ:اگر از گندم، جو، خرما، برنج و مانند اینها داده شود، کفایت میکند و منحصر به قوت غالب نیست.
استفتائات،رهبری،س885

موضوع قفل شده است