چرا غنا حرام است؟

تب‌های اولیه

16 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

[=&quot]آیت الله خامنه ایی رهبر انقلاب اسلامی ایران در این خصوص نظرشان این است که .... [/]

[=&quot]ایشان می فرمایند : موسیقی اگر انسان را به ابتذال و بی حالی و واخوردگی از واقعیت های زندگی بکشاند حرام است . موسیقی اگر انسان را به گناه و شهوت رانی تشویق کند این نوع موسیقی حرام است . بنابراین مرز موسیقی حرام و موسیقی حلال عبارتند از ایرانی بودن ، سنتی بودن ، قدیمی بودن ، کلاسیک بودن ، غربی بودن یا شرقی بودن آن نیست . مرز آن چیزی است که من گفتم و آن (( ابتذال )) است . [12 ] [/]

[=&quot]نظر آیت الله خامنه ایی در مورد غنا ...[/]

[=&quot]غنا ترجیح صدا به نحوی که متناسب با مجالس لهو و لعب باشد که از گناهان بوده و بر خواننده و شنونده حرام است ولی موسیقی نواختن و آلات آن است که به نحو معمول در مجالس لهو و لعب گناه باشد برنوازنده و شنونده حرام است وگرنه نواختن و استفاده از ابزار آلات موسیقی فی نفسه جایز است و اشکالی ندارد ... [/]
[=&quot]موسیقی لهوی و لعبی چیست ؟ موسیقی مطرب و لهوی آن است که به سبب خصوصیاتی که دارد انسان را از خداوند متعال و فضائل اخلاقی دور نموده و به سمت بی بند و باری و گناه سوق می دهند و مرجع تشخیص موضوع عرف است .[13] [/]

[=&quot]نظر امام خمینی در مورد غنا ...[/]

[=&quot]غنا گویی عقل انسان را از کار می اندازد . تعریف فوق را حضرت امام خمینی در کتاب (( مکاسب محرمه )) از استادشان آیت الله محمد رضا اصفهانی نقل کرده و فرموده اند در صفحه 202 غنا را چنین معرفی می کنند :[/]

[=&quot]بهتر آن است که غنا را چنین معرفی کنیم ...[/]

[=&quot]صوت نازک (زیر ) انسان که –احتمالا – زیبایی داشته و به خاطر طرب انگیزی برای متعارف مردم (عرف معمول ) داشته باشد یا به طوری که انسان از خود بی خود شده و عقل را به کلی از کار می اندازد ... [/]

[=&quot]به این ترتیب ملاحظه می شود که امام خمینی برای غنا حدود و مراتبی را در نظر می گیرند و دیگر اینکه ایشان صدای نازک را که عقل را از کار می اندازد و مایه پستی و خواری و فساد می شود غنا می دانند.[/]
[=&quot]امام خمینی می گویند : آنچه از نظر فیض کاشانی در کتاب ((الوافی )) و ((مفاتیح )) و محقق سبزواری در کتاب (( کفایة الاحکام )) گفته اند این است .[/]


[=arial][=&quot]غنا دو نوع است : [/][/]
[=arial][=&quot] [/][/]
[=arial][=&quot]غنای حق و غنای باطل [/][/]
[=arial][=&quot] [/][/]
[=arial][=&quot]غنا حق آن است که تغنی (با غنا خواندن ) به اشعاری که بهشت و دوزخ را به یاد می آورد و انسان را به توجیه و یادآوری به دارالقرار و زیبایی های نعمات خداوند تشویف کند .[/][/]
[=arial][=&quot] [/][/]
[=arial][=&quot]و غنای باطل آن است که متناسب با مجالس فسق و فساد لهو و لعب ( رقصیدن ، پایکوبی و شراب خواری و تداخل نامحرمان ) باشد مانند مجالس بنی امیه و بنی عباس به شکلی که مردان برزنان خواننده وارد می شده اند و با کلمات باطل اجرا می کرده اند و شراب می نوشیدند و با وسایل موسیقی مانند نی و تار همراه بوده است .[14 ] [/][/]
[=arial][=&quot] [/][/]
[=arial][=&quot]این عبارات بررسی کارشناسانه حضرت امام خمینی درباره نظرات و گفتارهای فیض کاشانی و محقق سبزواری پیرامون غنا است .. [/][/]
[=arial][=&quot] [/][/]
[=arial][=&quot]با غنا خواندن به اشعاری که متضمن مصالح دینی و اخروی و موجب توجه به زهد و عبادت و یاد خدا باشد مطلقا حرام نیست ..بنابراین شنیدن غنایی که متضمن اشعاری است که بهشت و دوزخ را به یاد انسان می آورد و به آخرت ترغیب می کند یا نعمات و نعمت های خداوند و عبادات و یاد خداوند را متذکر و انسان را در عمل به خیرات و خوبی ها تشویق نماید .دراین صورت هیچ مانعی ندارد . زیرا چه جملگی انسان را به یاد حق می آورد و بسا پوست های بدن را به حرکت و دل های حق جویان را نرم می کنند و این جاست که هر فرد خردمندی پس از شنیدن و استماع انواع آوازها غنای حق را از غنای باطل تشخیص می دهند .[/][/]
[=arial][=&quot] [/][/]

[=arial][=&quot]آیت الله العظمی صانعی در این خصوص در مورد استفتایی که ایشان بیان کردند فرموده اند :

[=arial][=&quot]سئوال : به نظر حضرت عالی استماع غنا چه حکمی دارد و چه غنایی حرام است ؟

[=arial][=&quot]جواب : به نظر این جانب تبعا لبعض الاعلام من الفقها (قدس سره ) حرمت موسیقی غنا ، حرمت محتوایی است و هر صوت و غنا و موسیقی ایی که در آن ترویج بی بند و باری و بی عفتی باشد و یا برای عیاشی و هوس رانی عیاشان و هوسرانان خودخواه و غیر متعهد و یا ترویج باطل و تخدیر افکار و به انحراف فکری کشاندن انسان ها باشد و یا از اسلام ، چهره ایی ناخوشایند و خلاف سهولت و عدالت نشان دادن وامثال موارد باشد ، در همه و همه غنا و موسیقی اش هم حرام است و عامل و خواننده و مستمع ، مرتکب دو حرام شده اند و حتی اگر آیه ایی از قرآن هم برای ترغیب به کار حرام و باطل با غنا خوانده شود ، غنای آن هم حرام است چه رسد به غنا و موسیقی نسبت به سنت و مسائل دیگر اسلامی .... [15]

[=arial][=&quot]طبق فتاوی آیت الله العظمی سید علی سیستانی ...

[=arial][=&quot]مسئله 539 – موسیقی هنر و فنی است که از هنر ها و فنون بشری و در زمان های اخیر رواج بیشتری دارد . برخی از انواع آن حلال است و می توان به آن گوش داد و برخی حرام می باشد و گوش دادن به آن جایز نمی باشد.

[=arial][=&quot]مسئله 540 – موسیقی حلال ، آن است که با مجالس لهو و لعب تناسب ندارد و به عکس آن ، موسیقی حرام به موسیقی ای گفته می شود که با مجالس لهو و لعب هماهنگی دارد.

[=arial][=&quot]مسئله 541- مقصود از (( متناسب با مجالس لهو و لعب )) این نیست که آن موجب آرامش روحی و تغییر حال و وضع انسان می شود که چنان چیزی خوب است و احیانا موسیقی و آواز حلال نیز آن وضع را به وجود می آورد بلکه مقصود از آن ، این است که شنونده آن خصوصا اگر با هنر و فن موسیقی آشنا باشد می داند که کدام یک با مجالس لهو و لعب و مشابه آنها ، تناسب دارد [16 ]

[=arial][=&quot]نظر عالم فقید آیت الله مرتضی مطهری ...

[=arial][=&quot]البته قدر مسلم در غنا است و آن این است که آوازهایی موجب خفت عقل ((حال می خواهد اسمای خداوند باشد یا غیر اسمای خداوند)) می شود . یعنی شهوات را آنچنان تهییج می کند که عقل به طور موقت از حکومت ساقط می شود و همان خاصیتی را دارد که شراب و قمار داراست غنا محسوب می شود . تعبیر (( خفت عقل )) هم تعبیر فقها از جمله شیخ انصاری است . آنچه مسلم این است که اسلام خواسته است از عقل انسان حفاظت و حراست کند و عمل هم نشان داده که مطلب هم از همین قرار است . [17 ]

[=&quot]12- برگرفته از کتاب (( دانشگاه اسلامی و رسالت دانشجوی مسلمان )) نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه ها ، چ اول -1378[=&quot]13- رساله اجوبه – بخش استفتائت .

[=&quot]مکاسب محرمه – امام خمینی (ره ) ص 202[=&quot]15- پایگاه اطلاع رسانی و دفتر آیت الله العظمی صانعی ..

[=&quot]- پایگاه اطلاع رسانی ایت الله عظمی سید علی سیستانی ...

[=&quot]17- کتاب تعلیم و تربیت در اسلام – استاد مرتضی مطهری –ص 53


سلام
فکر در زمینه ی موسیقی تشخیص با خود فرد هستش . امّا یه سئوال اگر یک فرد آنقدر خودسازی کرده باشد که هیچ موسیقی روی او تأثیر نگذارد آیا گوش دادن به هر نوع موسیقی برایش مجاز است.

نلسن ماندلا : ((اشک های غنا اشک های آفریقا بود))

قضاوت;34780 نوشت:
سلام
فکر در زمینه ی موسیقی تشخیص با خود فرد هستش . امّا یه سئوال اگر یک فرد آنقدر خودسازی کرده باشد که هیچ موسیقی روی او تأثیر نگذارد آیا گوش دادن به هر نوع موسیقی برایش مجاز است.

نلسن ماندلا : ((اشک های غنا اشک های آفریقا بود))


سلام
یه سری نکات رو فقط از دریچه نگاه خودم می گم امیدوارم راهگشا باشه
فکر می کنم اتفاقا با خودسازی بیشتر اثرات و بی مغز بودن و بیهودگی برخی موسیقی ها برای انسان بیشتر اشکار می شه بطوری که خود فرد نسبت به این موارد بی رغبت می شه و اثر نامطلوب اون رو بیشتر حس می کنه چه برسه به اینکه براش مجاز بشه و حرام ها براش حلال!
با توجه به سیره اولیا با افزایش مرتبه انسان حتی برخی حلال ها هم واسه بزرگان می شه ترک اولیا حالا چطور می شه با دلیل خودسازی هر نوع موسیقی رو توجیه کرد؟! و حرام ها رو حلال کرد!!
و دیگه اینکه اثر موسیقی یک رابطه علت و معلولی هست و اثر وضعی خودش رو داره نمیشه گفت با خوردن سم در صورت تقویت بدن مسموم نشد ممکن کسی با تقویت بتونه مقاومت کنه و از مهلکه مرگ فرار کنه اما قطعا سم اونهم از انواعش و دریافت مکرر باعث تضعیف می شه و اجازه نمی ده که انسان به مراتب اصلیش برسه , و این تضعیف با خودسازی در تناقض هست!
وقتی گوش انسان با چیزی پر بشه و به اون عادت کنه درجا می زنه و اصلا خودسازی حاصل نمی شه!خودسازی اغلب با تمرین اراده ترک لذات و حتی در روزه ترک حلال هاست چه خودسازی می شه کرد وقتی از لذت ها نمی تونیم بگذریم!!!؟؟؟
پرداختن به هر کاری انسان رو از پرداختن به کارهای دیگه باز می داره و در زندگی انسان و روح انسان فضایی رو اشغال می کنه و یک ویژگی انسان خودساخته در نظر گرفتن زمان و محدودیت ها و درک اولویت هاست اولویت بد به خنثی مفید واجب ضروری خوب !حتی اولویت بین وجوب ها!
و در اخر
امیر المومنین علی(ع): ان لم تكن حلیما فتحلم؛ فانه قل من تشبه بقوم، الا اوشك ان یكون منهم. (حكمت 207) اگر بردبار نیستی خویشتن را بردبار نشان بده؛ زیرا كمتر كسی است كه خود را شبیه گروهی كند و سرانجام یكی از آنان نشود.
این حدیث پر محتوا رو از این جهت اوردم که انسان تک تک اعمالش در ساخت انسان(خودسازی) موثرند و هر طور که عمل کنیم ساخته می شویم مانند هر گروه و مسلکی عمل کنیم صفات اونها رو نا خواسته می گیریم (به قول غرب همون قانون جذب) پس ایا می شه هر نوع موسیقی رو گوش داد و از طرفی اتتظار داشت که به اولیا و ائمه شبیه شد؟؟!! به اونهایی که تفسیر دین و نمونه عملی انسانیت هستند!!
اندکی تفکر .وحدان قاضی خوبی هست و هنوز راضی بر این مسائل نشده لذا ادمی مدام می پرسه تا جواب بگیره و ارام بشه . توجه کنیم کجا ارام می گیریم

تشکرسادات جان مرسی از راهنماییت
چون جوابهای ساده ای میدی پس میشه ازت سوالهای ساده ای پرسید
با این چیزهایی که تو از موسیقی گذاشتی پس به نظرت میشه گفت رقصیدن مثلاً تو مجالس عروسی میتونه حرام نباشه؟؟ برای یه عده آدمی که فقط برای شاد بودن به یه موسیقی شاد که البته توش حرفی از بی بندو باری و فساد نیست فقط شاده و متن خوبی داره گوش میدن و باهاش میرقصن و البته از مست و از خود بی خود هم نمیشن و نامحرمی هم تو مجلس نیست که رقصیدنشون رو ببینه آیا کار حرام انجام میدن؟

باسلام خدمت شما دوست عزيز.خواهش ميكنم.
بايد ديد رقاص كيه ؟ رقص زن مقابل زنه يا رقص مرد مقابل زن ؟
اگر رقص مرد مقابل زن باشه در مسائل اكثر مراجع داريم كه:
در حرمت رقص براي مردان هيچ فرقي بين انواع آن نيست.خواه رقصهاي محلي يا بومي باشد كه در مجالس مختلف يا مجالس عقد و عروسي اجرا مي شود و خواه رقص چوب زني و يا هر رقص ديگر باشد
همچنين در حرمت رقص فرقي نيست بين آنكه مردها بطور دسته جمعي برقصند يا فردى، با ساز باشد يا بدون آن، بيننده نامحرم باشد يا نباشد.
ولي اگر رقاص در مجالس عروسي زنانه زن باشد وفقط جلوي زنها مي رقصد مقداري اختلاف وجود دارد .
ولي باز اكثر فقهاء مي فرمايند كه :بنابر احتياط واجب رقصيدن خانمها در هر كجا اعم از مجلس عقد و عروسي و يا مولوديها جايز نيست. مگر رقصيدن زن براي همسر خود.
چند سوال از مراجع شده كه جواب داده شده كه در براتون مي گذارم (اميدوارم ديگه مسئله روشن شده باشه ):
سؤال: آيا رقصيدن خانمها در مجلس عقد و عروسي در حالي كه فقط محارم حضور داشته باشند جايز است.
جواب: جايز نيست.
امام، اراكى، بهجت، فاضل و گلپايگانى و تبريزي و خامنه اى
بنابراين رقصيدن خانمها در مجالس خصوصي كه قبل از مجلس عقد و عروسي و يا بعد ازآن تشكيل مي شود جايز نيست. اگر چه شركت كنند گان خواهر، برادر يا مادر و خاله و يا هر يك از بستگان نزديك باشد.
مسئله: در مسئله حرمت رقصيدن زن، فرقي در انواع آن نيست و هر عملي كه عرفاً بدان رقص بگويند (براي غير همسر) جايز نيست.
امام و گلپايگانى،اراكى، بهجت، تبريزى، خامنه اي و فاضل

بنابراين طبق نظر اكثر فقها رقص حتي در مورد رقص زنان در مقابل هم بنا بر احتياط واجب جايز نيست فقط رقص زن برابر شوهر.

درپايان عرض كنم كه :رقص با شان انسان جور در نمي آيد چون سبك كننده است وخدا دوست نمي دارد بنده اش سبك باشه .بلكه دوست مي دارد يك انسان صاحب كمالات باشد.يا حق.


و در زمینه علت حرمت رقص، توجه شما و دوستان را به چند نکته جلب می کنم:


1) پيرامون دليل عقلى و به تعبير دقيق تر، فلسفه تحريم لازم است به عنوان مقدمه به این نکته توجه داشته باشیم که:
وقتی خداوند متعال را حکیم دانستیم، احکام صادره از جانب او را نیز باید بر اساس حکمت و دلیل بدانیم.

البته سوال از چیستی و چرایی احکام به خودی خود اشکالی ندارد. چون به هر حال در برخی موارد نیز دلایل و حکمت هایی بیان شده است، اما این اگر در جایی نتوانستیم به دلیلی عقلی برسیم، لزوما به معنای عدم دلیل نیست.

زیرا چه بسا عدم ذکر دلیل به این خاطر بوده است که از دایره فهم بشر خارج بوده و یا مصالح دیگر... گرچه با پیشرفت های علمی به برخی از این دلایل و فلسفه های بر اساس علم نیز شاید بتوان دست یافت، اما دلیل تامه حکم نیستند.

2) و با توجه به مطلبی که عرض شد، ممکن است دلیل و فلسفه احکام همیشه قابل توجیه با عقل به تنهایی نباشد، اما هیچگاه مخالف عقل سلیم هم نیست. چرا که یکی از منابع چهارگانه دستیابی به احکام شرعی، عقل می باشد.

3) فلسفه بعضى از احکام را بايد در نتايجى که يک کار به دنبال دارد، جست و جو کرد.
از ديدگاه اسلام، چون انسان موجودى با کرامت و داراى ارزش فوق العاده است، بايستى تمام همت خود را مصروف کمال خواهى کند و براى اين منظور، زمينه ها را فراهم ساخته و از آنچه که او را از اين هدف باز مى دارد، پرهيز کند.

از جمله موانع جدى انسان در اين راه، اشتغال به لهو و لعب و غفلتى است که از اين طريق عايد انسان مى گردد. به همين منظور در شريعت الهى، تمهيداتى براى جلوگيرى از فرو رفتن فرد و جامعه، در منجلاب هوس ها و غفلت ها، پيش بينى شده است که از جمله آنها، تحريم مسکرات، قمار و رقص مى باشد. (رقص براى غير همسر)

4) البته ممکن است پرسيده شود که آيا چند دقيقه رقص، موجب غفلت مى گردد؟
بله، ممکن است يک حادثه چندان آثار مشهودى نداشته باشد؛ ولى اگر چنين عادت هايى در جامعه فراگير شود، جامعه به همان دامى خواهد افتاد که هم اکنون بسيارى از جوامع به آن دچار شده اند؛ يعنى، فرو رفتن در غفلت ها و شهوت ها و بازماندن از مسير کمال.

architect;34638 نوشت:
سلام
گفتید اگر موسیقی مخصوص مجالس لهو و لعب باشد حرام است
اگر غنا باشد حرام است.
چرا غنا حرام است؟

[=&quot]جواب:Sham:
[=&quot]با توجه به آیات قرآن و روایات و دیدگاه برخی از روانشناسان و پزشکان، می­توان موارد زیر را از جمله حکمت­های حرمت موسیقی دانست:
[=&quot]1. [=&quot]غنا و آواز مطرب لهوی، انسان را به شهوت و فساد اخلاقی می­کشاند و از راه پرهیزکاری باز می­دارد. در بحارالانوار(ج76،باب99) از پیامبر گرامی اسلام نقل شده است: «غنا نردبان زنا است». همچنین از امام صادق علیه السلام در وسائل الشیعه نقل شده است: «غنا باعث پیدایش روح نفاق است».
[=&quot]2.[=&quot] قرآن (لقمان، آیه31) یکی از عوامل گمراهی را لهو الحدیث دانسته است و در روایات(ر.ک: وسائل الشیعه،ج12، باب99) لهو الحدیث، غنا دانسته شده است. لهو، یعنی چیزی که باعث غفلت و فراموشی خدا می­شود. بنابراین کسی که غنا را گوش کند از یاد خدا غافل خواهد شد.
[=&quot]3.[=&quot] برخی ازپزشکان معتقدند که غنا و موسیقی آثار زیانباری بر اعصاب دارد (عبدالکریم عکاش، الغنا فی الاسلام، ص151) و در حقیقت، یکی از عوامل مهم تخدیر اعصاب به شمار می­رود. البته باید دانست که موسیقی­های تند و استفاده زیاد از آن باعث تخدیر اعصاب می­شود و پیامدهای منفی معنوی آن در سایر موارد نیاید نادیده گرفته شود.[=&quot]
[=&quot]( برای آگاهی بیشتر ر.ک: سید مجتبی حسینی، احکام موسیقی؛ ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج17، ص24؛ خویی، مصباح الفقاهه، ج1، باب الغنی و امام خمینی، المکاسب المحرمه، ج1، باب الغنی).
[=&quot]
[=&quot]
[=&quot]

قضاوت;34780 نوشت:
سلام
فکر در زمینه ی موسیقی تشخیص با خود فرد هستش . امّا یه سئوال اگر یک فرد آنقدر خودسازی کرده باشد که هیچ موسیقی روی او تأثیر نگذارد آیا گوش دادن به هر نوع موسیقی برایش مجاز است.


ج7،س1128)واب:با سلام وتشکر از شما
نظر مراجع عظام در باره تشخیص موسیقی حرام متفاوت است و تنها خود فرد ملاک شناخت نمی باشد .بلکه در مواردی هم عرف،نوع آن را تشخیص می دهد.از دیدگاه مقام معظم رهبری ملاک موسیقی حرام هم عرف وهم خود شخص است .(ر.ک:اجوبه الا ستفتائات،ص250،س1140وص247،س1128):Labkhand:


اما در باره قسمت دوم سوال باید گفت:اگر از نوع موسیقی حرام باشد،گوش دادن به آن جایز نیست؛هر چند در شخص اثری نداشته باشد.(امام خمینی ،استفتائات،ج3؛خامنه ای اجوبه الاستفتائات،ص249،س1136)توجه داشته باشید که هر شخص باید طبق نظر مرجع خویش عمل نماید.

سلام
ببخشید نظر آیت الله وحید خراسانی و آیت الله شبیری زنجانی در مورد آهنگ ها چه با تار و ...چه با دف و..چیست؟

fatemeh135;35379 نوشت:
سلام ببخشید نظر آیت الله وحید خراسانی و آیت الله شبیری زنجانی در مورد آهنگ ها چه با تار و ...چه با دف و..چیست؟


اقاي وحيد:اگرموسيقي از الات لهوي اجرا شود مطلقا حرام است واگر از الات مشترك باشد به صورت لهوي اجرا شود حرام ا ست وبه صورت غير لهوي احتاط واجب بر حرمت دارند.
اقاي زنجاني ؛موسيقي هائي كه متناسب با مجلس گناه باشد وانسان را از يا د خدا غافل كند حرام است
استفتائات تلفني از دفتر دو مرجع بزرگوار
به شماره 0251/7740322و02517740611

اسراء;35427 نوشت:


اقاي وحيد:اگرموسيقي از الات لهوي اجرا شود مطلقا حرام است واگر از الات مشترك باشد به صورت لهوي اجرا شود حرام ا ستوبه صورت غير لهوي احتاط واجب بر حرمت دارند.

پس یعنی از نظر طبق نظر آیت الله وحید هر نوع موسیقی حرام است؟آیا برداشتم درست بوده؟یعنی حتی موسیقی ای که از تلویزیون پخش و حتی خیلی از روحانیون ممکن است بشنوند حرام میشود؟

fatemeh135;35507 نوشت:
پس یعنی از نظر طبق نظر آیت الله وحید هر نوع موسیقی حرام است؟آیا برداشتم درست بوده؟


نظراقاي وحيد مثل نظر اقاي بهجت است موسيقي لهوي حرام است وموسيقي غير لهوي احتياط واجب بر حرمت دارند


fatemeh135;35507 نوشت:
یعنی حتی موسیقی ای که از تلویزیون پخش و حتی خیلی از روحانیون ممکن است بشنوند حرام میشود؟


فرقي ندارداز تلويزيون باشد ويا از جاي ديگر باشد وروحانيون هم مقلد اقاي وحيد باشند نمي توانند گوش كنند.

استفتائات تلفني كار شناس از دفترمرجع 0251/7740611

fatemeh135;35507 نوشت:
یعنی حتی موسیقی ای که از تلویزیون پخش و حتی خیلی از روحانیون ممکن است بشنوند حرام میشود؟

راه حل
تبصره ؛البته در موسيقي غيرلهوي اقاي وحيد احتياط واجب بر گوش ندادن دارند واين احتياط واجب رابه اعلم بعد كه اجازه مي دهند مي توانند رجوع كنند.

موضوع قفل شده است