چرا ديه زن نصف ديه مرد است؟

تب‌های اولیه

44 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

اين‏كه گفته مى‏شود سهم زن در ديه نصف سهم مرد است، در همه جا نيست. ديه زن در كم‏تر از ثلث با مرد يكسان است؛ يعنى ديه زن تا به ثلث ديه كامل نرسيده باشد، با ديه مرد برابر است.يعني مثلا اگر يك انگشت زن قطع شود يا يك انگشت مرد ديه آن يكي است اگر دو انگشت يا سه انگشت زن قطع شود ديه آن با سه انگشت مرد يكسان است ولي اگر از يك سوم ديه يك كامل يك مرد بيشتر شود تبديل به نصف ميشود.
النهاية، شيخ طوسى؛ قواعد الاحكام، علامه حلى، ج 3، ص 594؛ ايضاح الفوائد، فخرالحققين، ج 4، ص 571؛ مجمع الفائدة و البرهان، محقق اردبيلى، ج‏13، ص 452؛ موطأ مالك، ج 2، ص 854.
اين مسأله در ارث نيز مطرح است. در آن ‏جا هم در مواردى سهم زن با مرد تفاوت ندارد .مثلا پدر و مادر ميت به يك اندازه يعني يك ششم ارث ميبرند .
و در مواردي هم زن بيشتر از مرد ارثت ميبرد مثل جايي كه ورثه يك پدر از ميت و يك دختر از ميت باشند آنگاه پدر يك ششم و بقيه اموال يعني پنج ششم را دختر ارث ميبرد.
-4 اسلام مسؤوليت اداره اقتصادى خانواده را به عهده مرد قرار داده است و زن از اين مسؤوليت معاف است. با توجّه به اين‏كه ديه براى غرامت و جبران بخشى از خلأ ايجاد شده در خانواده آسيب ديده است، و از نظر اقتصادى نقش اصلى و كليدى به عهده مرد نهاده شده، اين ديه در مرد به طور كامل گرفته مى‏شود.
ممكن است گفته شود، در مواردى كه زن نقش اول اقتصادى را ايفا مى‏كند، حكم مسأله چه خواهد بود؟پاسخ آن است كه قانون به نحو عام وضع و اجرا مى‏شود، و موارد استثنايى كه زن نقش عمده اقتصادى را به عهده گرفته است، سبب نمى‏شود اصل قانون ملغا گردد يا استثنا پذيرد. البتّه حتّى در اين فرض نيز مسؤوليت اقتصادى خانواده به عهده مرد است و مرد نمى‏تواند از اين مسؤوليت شانه خالى كن
5- حكم به نقص ديه زن به معناى كم‏تر بودن حق زندگى و سلامتى زن نيست. اين قانون با توجّه به ديدگاه اقتصادى اسلام و مسؤوليت‏هاى مرد و زن كه مرد را عامل اول اقتصادى مى‏داند، وضع شده است. حق زندگى در زن و مرد يكسان است. بدين سبب، اگر مردى زنى را بكشد، مى‏توان قاتل را با پرداخت نيم ديه آن قصاص كرد و شارع ولىّ دم را به پذيرش نصف ديه و صرف نظر از قصاص نفس مجبور نمى‏سازد. اين بدان معنا است كه در ديه مسأله به حق زندگى و سلامت باز نمى‏گردد و پيامدهاى اقتصادى لحاظ شده است. مرد، با توجّه به خصوصيات طبيعى‏اش قوى‏تر و در بُعد اقتصادى ظاهرتر است؛ و در صورت عدم، خلأ وجودش بيش‏تر احساس مى‏شود؛ وگرنه زن و مرد هر دو انسانند و از حق زندگى و سلامتى يكسان برخوردارند.
القضاء فى الفقه الاسلامى، ص 73.
6- با اجراى قوانين اسلام در همه ابعاد، تعادلى كامل ميان زن و مرد ايجاد مى‏شود؛ زيرا از يك طرف مرد دو برابر سهم زن ارث مى‏برد؛ ولى وظيفه اداره اقتصادى و پرداخت هزينه‏هاى جارى خانه (خوراك، پوشاك و مسكن) بر دوش او است؛ زن سهم خويش را براى خود نگاه مى‏دارد و در موارد دلخواهش مصرف مى‏كند، بى‏آن كه مسؤوليتى خاص بر دوش داشته باشد. در نتيجه‏گاه سهم مصرف اختصاصى زن از سهم مصرف اختصاصى مرد بيش‏تر مى‏گردد.
با توجّه به اين ديد جامع، تعادلى كامل در نظام خانواده ايجاد مى‏شود. زن با ديد عاطفى خود، بر اساس ملاحظه مسائل اخلاقى، گاه در جهت حلّ مشكلات اقتصادى خانواده گام بر مى‏دارد؛ ولى شرعاً در اين مورد وظيفه‏اى ندارد.
7- مسأله تنصيف ديه زن از ديرباز در كتب فقهى مطرح شده است. شيخ طوسى پس از ذكر مسأله، آن را نظر تمام فقيهان شيعه و سنى جز دو تن ازعلماى اهل سنّت معرفى مى‏كند و دليل خود را اجماع و برخى روايات مى‏داند.
ر. ك: احكام القرآن، احمد بن على الجصاص، ج 2، ص 238؛ المبسوط، شمس الدين السرخسى، ج 26، ص 79؛ الهداية، ابوالخطاب الكلوذانى، ج‏8، ص‏306.

گروه پاسخ به شبهات


مؤسسه تحقيقاتي حضرت ولي عصر (عج)

سلام
ديه در اسلام بر معيار ارزش معنوى انسان مقتول نيست، بلكه يك دستور خاصى است كه ناظر ‏به مرتبه بدن انسان كشته شده مى‏باشد، نشانه آن اين است كه اسلام بسيارى از افراد اعم از ‏زن و مرد را كه داراى اختلاف علمى يا عملى‏اند متفاوت مى‏بيند و تساوى آنها را نفى مى‏كند، و در ‏عين حال ديه آنها را مساوى مى‏داند، مثلاً درباره تفاوت عالم و جاهل مى‏گويد:‏
» ... ‎هل يستوى الّذين يعلمون والّذين لا يعلمون»(1)‏
آيا كسانى كه مى‏دانند با كسانى كه نمى‏دانند مساويند؟
‎ ‎و درباره تفاوت مجاهد قائم و غير مجاهد قاعد چنين مى‏فرمايد:‎
» لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أُولى الضرر والمجاهدون فى سبيل اللَّه»(2)‏
مؤمنان خانه‏نشين كه زيان ديده نيستند با آن مجاهدانى كه با مال خود در راه خدا جهاد مى‏كنند ‏يكسان نمى‏باشند.‎
‎ ‎و درباره اختلاف كسى كه قبل از فتح مكه و پيروزى چشمگير اسلام درباره آن جهاد و كمك مالى ‏مى‏كرد و در راه خدا مبارزه و انفاق مى‏نمود با كسى كه بعد از فتح مكه در جهاد شركت مى‏كرد و ‏در راه كمك مالى مى‏نمود چنين مى‏فرمايد:‎
» ... ‎لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أُولئك أعظم درجة من الّذين أنفقوا من بعد ‏وقاتلوا وكلّاً وعد اللَّه الحسنى واللَّه بما تعملون خبير»(3)‏
كسانى از شما كه پيش از فتح مكه انفاق و جهاد كرده‏اند با ديگران يكسان نيستند، آنان از ‏حيث درجه بزرگتر از كسانى‏اند كه بعداً به انفاق و جهاد پرداخته‏اند.‏

‎ ‎غرض آن كه قرآن كريم با تصريح به عدم تساوى ارزش‏هاى الهى افراد ياد شده و با اصرار بر ‏تفاوت معنوى آنان تصريح به تساوى آنان در قصاص و ديه دارد و در اين باره راجع به تساوى همگان ‏چنين مى‏فرمايد:‎
» ‎وكتبنا عليهم فيها انّ النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأُذن بالأُذن والسنّ بالسنّ ‏والجروح قصاصٌ فمن تصدّق به فهو كفّارة له»(4)‏
‎ ‎و مقرّر كرديم برايشان كه جان در مقابل جان و چشم در برابر چشم و بينى در برابر بينى و گوش ‏در برابر گوش و دندان در برابر دندان مى‏باشد و زخم‏ها به همان‏ترتيب قصاص دارند وهر كه آن را ‏ببخشد پس كفاره)گناهان(اوخواهد بود
.‏
يعنى هر انسانى اعم از زن و مرد در قبال انسان ديگر خواه زن و مرد قصاص مى‏شود چه اين كه ‏قصاص اجزا و اطراف و قصاص جراحت‏ها نيز مساوى است، ليكن همين عموم يا اطلاق در آيه ديگر ‏تقييد و تخصيص مى‏پذيرد زيرا خداوند در آيه ديگر چنين فرمود:‎

» يا أيّها الّذين آمنوا كُتب عليكم القصاص فى القتلى الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والأُنثى بالأُنثى»(5)‏
‎ ‎اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد درباره كُشتگان، بر شما قصاص مقرّر شده: آزاد عوض آزاد و بنده ‏عوض بنده و زن عوض زن.‏
‎ ‎
با اين آيه، عموم يا اطلاق آيه قبلى تخصيص يا تقييد مى‏پذيرد، يعنى زن در قبال زن قصاص ‏مى‏شود نه مرد، و حكم ديه هم در اسلام با تفاوت بين زن و مرد تدوين شد. امّا از جهت ارزش‏هاى ‏معنوى ممكن است زنى بيش از مرد مقرّب نزد خدا باشد، بنابراين تساوى ديه عالم و جاهل نه از ‏ارج و منزلت عالِم مى‏كاهد و نه بر مقام جاهل مى‏افزايد و نيز تفاوت ديه مرد و زن نه بر منزلت مرد ‏مى‏افزايد و نه از مقام زن مى‏كاهد، زيرا برخى از تفاوت‏هاى مادى و مالى هيچگونه ارتباطى به ‏مقام‏هاى معنوى ندارد، و هيچ تلازم عقلى يا نقلى بين ديه و كمال معنوى وجود ندارد تا هر اندازه ‏ديه بيشتر شود، قداست روح مقتول و تقرّب وى نزد خدا افزون‏تر باشد چون حكم كلامى قتل ناظر ‏به ارزش معنوى انسان مقتول است لذا قتل عمدى مرد يا زنِ مؤمن از جهت بحث‏هاى كلامى ‏يكسان است يعنى اگر قتل عمدى مؤمن عذاب اَبَد يا دراز مدّت را به دنبال دارد هرگز فرقى بين آن ‏كه مؤمن مقتولِ عمدى زن باشد يا مرد وجود ندارد، چه اين كه از جهت لزوم كفاره هيچ فرقى بين ‏قتل زن و مرد نيست يعنى در قتل عمدى كفاره جمع بين آزاد كردن برده و روزه شصت روز و اطعام ‏شصت مسكين واجب است و در قتل غير عمد كفاره به نحو ترتيب نه به نحو جمع و نه به طور ‏تخيير، واجب مى‏شود و از اين لحاظ فقهى نيز فرقى بين قتل زن و مرد نيست.‏
‎ ‎
‏‏(1) سوره زمر، آيه 9.‏
(2) سوره نساء، آيه 95.‏
(3) سوره حديد، آيه 10.‏
(4) سوره مائده، آيه 45.‏
(5) سوره بقره، آيه 178.‏

[=Arial Narrow]باسلام خدمت دوستان خوبم
بررسي جامع و همه جانبه اين مسأله در خور تحقيقي ژرف و گسترده است، ولی خوب بنده در اينجا چند نكته را به صورت خلاصه خدمت دوستان عرض می کنم:
الف) در نظام حقوقي اسلام بيش از هر مكتب ديگري تساوي حقوق زن و مرد رعايت گرديده است. در آغاز بايد فرق بين تساوي(Equality) و تشابه(Similarity) را به خوبي دريافت. بي‏توجهي به اين مسأله موجب خلط و مغالطه بسياري مي‏شود.
تشابه به معناي همانندي و همشكلي روبناهاي حقوقي است. اين همان جرياني است كه فمنيسم(Feminism) غربي در دام آن گرفتار آمد و پنداشت كه تبعيض‏زدايي در روابط زن و مرد در گرو وضع حقوق كاملاً مشابه است. در حالي كه اين رويكرد نه سودي براي مرد در پي داشت و نه براي زن؛ بلكه روند انهدام بنيان خانواده را سرعت بخشيد و برآيندهاي ناگواري براي جامعه بشري در پي آورد.
تساوي به معناي برابري است، نه يكنواختي. در تساوي شرايط گوناگون، تفاوت‏هاي طبيعي، وظايف و جوانب مختلف ملاحظه مي‏شود و چه بسا احكام نامشابهي وضع مي‏گردد، بدون آن كه بر كسي ستمي روا شود. ولي در تشابه همه اين امور ناديده انگاشته شده و فقط به يكنواختي روبناهاي حقوقي بسنده مي‏شود. بنابراين بايد توجه داشت كه هرگونه عدم تشابه قواعد حقوقي به منزله نفي تساوي نيست و هر نوع تشابه و يكنواختي به منزله رعايت تساوي نمي‏باشد.
ب ) تفاوتهاي حقوقي به معناي تفاوت در ارزش‏ها و كمالات انساني نيست و اسلام بر برابري زن و مرد در كرامت‏هاي انساني تأكيد فراوان دارد.
ج ) مسأله ارث و ديه زن در نظام حقوقي اسلام جزئي از كل است و نگاه به آن به صورت گسسته و بي‏ارتباط با ديگر اجزاي اين مجموعه راهزن انديشه و موجب برداشت‏هاي ناصواب مي‏شود، بنابراين نمي‏توان اين احكام را جدا از مجموعه نظام خانواده در اسلام مورد توجه قرار داد.
توجه به عوامل ذيل در فهم بهتر مسأله مؤثر است:
1- قانون براي نوع افراد وضع مي شود نه براي اشخاص و موارد استثنايي، لذا بايد مصلحت نوعيه ملاك قانونگذاري و تعيين حق و تكليف باشد.
2- بين حق و تكليف يك نوع تلازم و توازني وجود دارد، وقتي در اسلام نفقه را بر عهده مرد گذاشته است، بايد يك منبع درآمدي براي او تعريف و تعيين شود و هرگاه اين مرجع پرداخت نفقه حذف شود به يك نحو جايگزين در نظر گرفته شود.

بقیه مطالب را دوستان سابق ذکر کردند
براي آگاهي بيشتر ر.ك:
1- نظام حقوق زن در اسلام شهيد مطهري
2- زن در آيينه جمال و جلال آيت‏اللّه‏جوادي آملي
3- قرآن و مقام زن سيد علي كمالي
4- بررسي ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران حسين مهرپور
5- قوانين فقه اسلامي، ج 1 دكتر صبحي محمصاني، ترجمه: جمال‏الدين جمالي محلاتي
6- روشنفكر و روشنفكرنما داود الهامي
7- زن از ديدگاه اسلام رباني خلخالي
8- درآمدي بر نظام شخصيت زن در اسلام محمد رضا زيبايي‏نژاد - محمد تقي سبحاني
9- يكنواختي حقوق زن و مرد (فمينيسم، فراز يا فرود) سيد ابراهيم حسيني، مجله پرسمان سال 2، شماره 4 (دي ماه 81)

دیه مثل ارث میمونه دلیلش نفقه و این چیزاست:
http://www.askdin.com/showthread.php?t=91&page=6

اما خیلی دربارش سوال دارم حالا نمیپرسم
بعدا

در هیچ کجای قران نیامده دیه زن نصفه دیه مرد است . این احکام ساختگی از جانب جوامع بخاطر این است که در طول قرنهای متمادی مردسالاری حاکم بر اجتماع بوده و این احکام نا عادلانه را ساخته اند و اسم اسلام را روی ان گذاشته اند .
و چهره زیبای اسلام را در اذهان عمومی مخدوش کرده اند

نقل قول:
در هیچ کجای قران نیامده دیه زن نصفه دیه مرد است . ا
گفته باهم فرق دارن ،درباره قصاص گفته ولی نگفته نصفه

الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثی بالانثی

پسر اگه سه ماهش هم باشه دیش از دیه زن بزرگسال بیشتره و دوبرابرشه؟

همچنین در قران در بحث قصاص داریم نفس در ازای نفس و همچنین «خلقكم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا و نساء كثيرا؛ خداوند شما انسان ها را از نفس واحده آفريد و از آن نفس جفتش را بيافريد...».

؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!

نقل قول:
حق زندگى در زن و مرد يكسان است. بدين سبب، اگر مردى زنى را بكشد، مى‏توان قاتل را با پرداخت نيم ديه آن قصاص كرد و شارع ولىّ دم را به پذيرش نصف ديه و صرف نظر از قصاص نفس مجبور نمى‏سازد.

بحث زنان که میشه با کلی منت بر سر زنان ار باب اکرام میگن زن از نظر ارزشی با مرد برابر است(که البته در برخی تاپیک های سایت خلاف آن تبلیغ میشود و اکثریت تحصیل کنندگان علم دین با سکوت آن را تایید کرده اند!!) حاکم شرع او را مجبور نمیکنه نصف دیه رو بگیره و رضایت بده مگر قراره چنین کاری بشه که عدم اون در مورد زنان لطف باشه ضمنا در مواردی که خانواده مقتول(زن) توان پرداخت نصف دیه برای اجرای قصاص رو ندارن ایا این خودش یک اجبار بوسیله شرایط نیست؟؟؟؟

نقل قول:
ضمنا در مواردی که خانواده مقتول(زن) توان پرداخت نصف دیه برای اجرای قصاص رو ندارن ایا این خودش یک اجبار بوسیله شرایط نیست؟؟؟؟
من نصف بودن دیه رو تا حدی قبول کردم چون تو کشورای دیگه حکم دیه نیست و همه نمیگیرن یعنی فقط ولی دم تو شورای مسلمون،با دیه نمیشه جون آدما رو خرید دیه قیمت جان آدم نیست،این حکم میخواسته یه خسارت مالی از خانواده رو جبران کنه پس چون زنا خیلی نقش ندارن تو اقتصاد خونه دیشون نصفه مثل ارث چون نفقه گردنشون نیست، ولی نمیتونم قبول کنم که برای قصاص مرد قاتل که یک زنو کشته، باید اول پول دیشو بدن وگرنه حکم قصاص اجرا نمیشه!!!

اون خانواده ای که پول ندارن بدن چی؟ ببینن قاتل عزیزشون راست راست میگرده؟؟؟
تازه ضعیف کشی کرده باید یه چیزیم بهشون بدن؟؟؟؟

تو اینجور موقعا باید برن قاتلو خودشون بکشن بعدم به قاضی بگن ما ولی دمیم خودمون قاتلو قصاص کردیم اون وقت دیگه قصاص هم نمیشن

رضا;18425 نوشت:
-4 اسلام مسؤوليت اداره اقتصادى خانواده را به عهده مرد قرار داده است و زن از اين مسؤوليت معاف است. با توجّه به اين‏كه ديه براى غرامت و جبران بخشى از خلأ ايجاد شده در خانواده آسيب ديده است، و از نظر اقتصادى نقش اصلى و كليدى به عهده مرد نهاده شده، اين ديه در مرد به طور كامل گرفته مى‏شود.
ممكن است گفته شود، در مواردى كه زن نقش اول اقتصادى را ايفا مى‏كند، حكم مسأله چه خواهد بود؟پاسخ آن است كه قانون به نحو عام وضع و اجرا مى‏شود، و موارد استثنايى كه زن نقش عمده اقتصادى را به عهده گرفته است، سبب نمى‏شود اصل قانون ملغا گردد يا استثنا پذيرد. البتّه حتّى در اين فرض نيز مسؤوليت اقتصادى خانواده به عهده مرد است و مرد نمى‏تواند از اين مسؤوليت شانه خالى كن

سلام علیکم ، اگراسلام دین جامع و کاملی هست ، چرا در مورد استثنائات عدالت را رعایت نمی کند؟ استثنائاتی مثل زنان سرپرست خانوار و زنانی که در اقتصاد خانواده نقش مهمی دارند و خانواده بدون زن دچار نقصان از نظر اقتصادی خواهد شد، و البته امروزه تعداد این گروه کم نیست.

tobeh;106074 نوشت:
سلام علیکم ، اگراسلام دین جامع و کاملی هست ، چرا در مورد استثنائات عدالت را رعایت نمی کند؟ استثنائاتی مثل زنان سرپرست خانوار و زنانی که در اقتصاد خانواده نقش مهمی دارند و خانواده بدون زن دچار نقصان از نظر اقتصادی خواهد شد، و البته امروزه تعداد این گروه کم نیست.

[=Verdana]با سلام
سرکار
[=Verdana]tobeh[=Verdana] در اینکه اسلام دین کاملیست شکی نیست اگر هم مشکلی است از مسلمانی ما است و عدم درک قوانین اسلام !!
[=Verdana]اسلام نظامی جامع و به هم پیوسته دارد که نظام حقوقی بخشی از آن است . فقه اسلامی زوایای گوناگون زندگی انسان را از پیش از ولادت تا پس از مرگ مورد توجه قرار داده است .
[=Verdana] بنابراین، باید تمام زوایا و مسائل ریز را در نگاه کلان و در راستای آن برنامه کلی لحاظ کرد .
[=Verdana] پس تکیه به برخی نکات ریز و نگاه استقلالی به آن، بدون توجه به پیکره کلی و برنامه کلان، نتیجه مطلوب نمی دهد
[=Verdana] پس از آن جا که قانون به طور کلی وضع می شود، قانون گذار مصلحت عمومی را رعایت می کند و موارد استثنایی و تبصره ای سبب نقض حکم کلی نمی شود .

رضا;106158 نوشت:
با سلام
اسلام نظامی جامع و به هم پیوسته دارد که نظام حقوقی بخشی از آن است . فقه اسلامی زوایای گوناگون زندگی انسان را از پیش از ولادت تا پس از مرگ مورد توجه قرار داده است .
بنابراین، باید تمام زوایا و مسائل ریز را در نگاه کلان و در راستای آن برنامه کلی لحاظ کرد .
پس تکیه به برخی نکات ریز و نگاه استقلالی به آن، بدون توجه به پیکره کلی و برنامه کلان، نتیجه مطلوب نمی دهد
پس از آن جا که قانون به طور کلی وضع می شود، قانون گذار مصلحت عمومی را رعایت می کند و موارد استثنایی و تبصره ای سبب نقض حکم کلی نمی شود .

سلام شما دقت نکردید، بنده هدفم این بود که چرا برای استثنائات ، تبصره ای قائل نشده ، اگر اسلام برای زن از بابت اینکه تامین کننده اقتصاد خانواده نیست ، نصف دیه می دهد ، چرا برای زنانی که تامین کننده اقتصاد خانواده هستند ، کل دیه را در نظر نمی گیرد؟ ، یعنی این قانون می توانست تبصره ای داشته باشد که زنان سرپرست خانوار و زنانی که اقتصاد خانواده بدون آنها دچار خلل می شود ، دیه به صورت کامل پرداخت گردد.
مورد دیگر که اسلام در نظر نگرفته ، تربیت فرزند یا فرزندان بدون زن یا همون مادر هست. که فکر نمی کنم کمتر از ضربه اقتصادی باشد.

نقل قول:
سلام شما دقت نکردید، بنده هدفم این بود که چرا برای استثنائات ، تبصره ای قائل نشده ، اگر اسلام برای زن از بابت اینکه تامین کننده اقتصاد خانواده نیست ، نصف دیه می دهد ، چرا برای زنانی که تامین کننده اقتصاد خانواده هستند ، کل دیه را در نظر نمی گیرد؟ ، یعنی این قانون می توانست تبصره ای داشته باشد که زنان سرپرست خانوار و زنانی که اقتصاد خانواده بدون آنها دچار خلل می شود ، دیه به صورت کامل پرداخت گردد.
مورد دیگر که اسلام در نظر نگرفته ، تربیت فرزند یا فرزندان بدون زن یا همون مادر هست. که فکر نمی کنم کمتر از ضربه اقتصادی باشد.
سلام
اسلام مقصر نیست، دلیلش فقه و برداشت از اسلامه، اشتباه تو برداشت نادرست بوده مثل الان که مادر هم مثل پدر بخاطر قتل فرزندش قصاص نمیشه چون حکم فقهی بعضی مراجع فرق کرده:
http://www.askdin.com/showthread.php?t=681&page=2

راستی قبلا تو اینجا درباره دیه زن بحث موازی شده:
http://www.askdin.com/showthread.php?t=8487

روزنامه خراسان نوشت: پافشاری خانواده لیلا برای اجرای حکم قصاص قاتل دخترشان که هفته گذشته دستگیر شده است به صدور دستور ویژه رئیس قوه قضاییه برای تصمیم گیری هرچه سریع تر در این باره منجر شد. خانواده لیلا صبح دیروز در مقابل دفتر ریاست قوه قضاییه تحصن کرده و از آیت الله لاریجانی کمک خواسته بودند.

آغاز پرونده ای جنجالی
این پرونده جنجالی با قتل دختری ۱۰ ساله به نام لیلا گشوده شد. لیلا کوچولو در حالی که برای چیدن گل به کوهستان رفته بود توسط سه جوان مورد تجاوز قرار گرفت و یک هفته بعد جسدش در زیر یک آبشار کشف شد. به دنبال این حادثه سه جوان به نام های هادی، صفر و حسن به اتهام تجاوز به عنف و قتل بازداشت شدند. هنگام ربودن دخترک معلم روستا متهمان را از بالای کوه دیده بود. به همین دلیل راهی برای کتمان واقعیت نداشتند و به این ترتیب آن ها محاکمه و هر سه به قصاص محکوم شدند. از آن جا که مقتول زن و سه جنایتکار مرد بودند خانواده لیلا باید تفاضل دیه محکومان را پرداخت می کرد و همین موضوع به چالشی برای آن ها تبدیل شد. پدر لیلا خانه و حتی وسایل زندگی اش را فروخت تا دیه سه قاتل دخترش را پرداخت کند اما نتوانست این پول را فراهم کند و در نهایت دیه از صندوق بیت المال پرداخت شد. در این میان پرونده بارها بین دادگاه و شعب تشخیص دیوان عالی کشور دست به دست شد و حتی کار به هیئت عمومی دیوان کشید و رئیس وقت قوه قضاییه نیز حکم قصاص متهمان را تایید کرد اما یکی از محکومان به نام هادی در زندان خودکشی کرد و دیگری به نام حسن با لباس مبدل متواری شد. در چنین شرایطی صفر به تنهایی اعدام شد......
http://www.jeepas.com/7393-رسیدگی-ویژه-پرونده-تجاوز-به-دختر10سالهع

از این خبرها شاید بسیار شنیده ایم اما مسئله اینجاست که اضلا چرا باید برای کسیکه مرتکب جنایتی میشه پول پرداخت کرد. یعنی ارزش این افراد چقدر است و حضورشان در جامعه چقدر مثمر ثمر!!

[=Arial Black]سلام
[=Arial Black]
[=Arial Black]از کارشناسان عزیز مخصوصا رضای عزیز میخوام که به سوالات دوستان پاسخ بدن .
[=Arial Black]
[=Arial Black]1- آیا یک قاتل دیه مقتول رو به خانواده اش یا به بیت المال ( شما بخونید بیت الحال بعضی ها ) میپردازه که حالا اولیاء دم برای قصاص اون باید دیه بدن؟
[=Arial Black]اگر با قصاص ضرر اقتصادی به خانواده شخص متهم وارد میشه آیا همین پیامدها و حتی بیشتر به خانواده مقتول یا مضرور زودتر وارد نشده ؟ کی این ضرر رو جبران میکنه؟
[=Arial Black]2- تمام توضیحات دوستان درباره دلیل نصف بودن دیه زنها رو خوندم . انصافا به هیچ وجه راضی کننده و رسا نیست. هست؟
[=Arial Black]3- بنابر نظر tobeh عزیز با در نظر گرفتن فرضیه کامل بودن اسلام چرا تبصره ای برای تمام بودن دیه زنهای سرپرست خانوار لحاظ نشده؟ اگر ملاک دو برابر بودن دیه مردها نقش بارز و ویژه تر اونها در مسائل اقتصادیه.
[=Arial Black]4- منتقد عزیز فرموده بودند که اشکال از اسلام و قوانینش نیست بلکه از ما و مسلمونی ماست .
[=Arial Black]قبول ولی چرا دین کاملی مثل اسلام باید انقدر سوراخ و سمبه داشته باشه که بعد از 1400 سال نشه پرش کرد و هر کسی بتونه ازش تفسیر به رای کنه ؟
[=Arial Black]و اگه شیعه در طول تاریخ همیشه توسط زعمای خودش با حضرت صاحب الزمان عج رابطه داشته چرا اینهمه ایرادات و نقص همچنان پابرجا مونده ؟ آیا اون حضرت فقط شفا دادند و یا ابن اسبیل را دریافتند؟
[=Arial Black]
[=Arial Black]منتظرم
[=Arial Black]
[=Arial Black]یا علی مددی

tobeh;106074 نوشت:
سلام علیکم ، اگراسلام دین جامع و کاملی هست ، چرا در مورد استثنائات عدالت را رعایت نمی کند؟ استثنائاتی مثل زنان سرپرست خانوار و زنانی که در اقتصاد خانواده نقش مهمی دارند و خانواده بدون زن دچار نقصان از نظر اقتصادی خواهد شد، و البته امروزه تعداد این گروه کم نیست.

با سلام و تشکر:Gol:

هر چند نمی توان این واقعیتها را انکار کرد،(استثنائاتی مثل زنان سرپرست خانوار و زنانی که در اقتصاد خانواده نقش مهمی دارند) اما اصل مسلم آنست که باید بدانیم؛ قانون برای استثنائات وضع نمی شود. بلکه برای استثنائات و ایجاد راه حل و رفع مشکلات آنها باید راه حل هایی استثنائی جست وجو کرد، نه این که قانون را در مسیر استثنائات قرار داد.

مثلاً برای مواردی که زنان در اقتصاد خانواده به طور مستقیم ایفای نقش می کنند دو حالت متصور است:

1. خانواده سرپرست اقتصادی خود را از دست داده است یا او توان تامین مالی خانواده را ندارد.

2. زن در جهت همیاری و همکاری و مساعدت با اعضای خانواده و همسر خود، بخشی از درآمد خود را به خانواده اختصاص می دهد و در خانه خرج می کند.

در صورت نخست، زن از نظر حقوقی هیچ مسؤولیتی در قبال تامین معاش همسر و فرزندان ندارد و در این رابطه، حکومت اسلامی را باید مسؤول دانست تا نسبت به این افراد بی سرپرست تصمیم بگیرد; چنان که در قانون اساسی این امر از حقوق ملت بر دولت به شمار رفته است و دولت موظف است از مادران به هنگام حضانت فرزند و از کودکان بی سرپرست حمایت کند و زنان بیوه و سالخورده و بی سرپرست را مورد حمایت قراردهد.(1) و همه افراد بی سرپرست را از تامین اجتماعی برخوردار سازد.(2)

اما در صورت دوم نیز، چنان که بیان آن گذشت، زن به مراتب اولی می تواند از نظر حقوقی هیچ گونه مساعدت مالی در خانواده نداشته باشد بلکه بدون این که کم ترین مسؤولیت حقوقی متوجه او باشد می تواند ثمرات و دستاوردهای کار و تلاش خود را برای خود ذخیره و یا سرمایه گذاری کند.(3)

موفق باشید ...:Gol:

پاورقی_________________________________________

1- نساء: 12.
2- نساء: 11.
3-ر.ک: پایگاه اهل البیت (ع)؛ مقاله نیم نگاهی به حقوق زن در اسلام / نقدی بر کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، با کمی تغییر.

OMID BE ZOHOR;183923 نوشت:
روزنامه خراسان نوشت: ...............

از آن جا که مقتول زن و سه جنایتکار مرد بودند خانواده لیلا باید تفاضل دیه محکومان را پرداخت می کرد و همین موضوع به چالشی برای آن ها تبدیل شد. پدر لیلا خانه و حتی وسایل زندگی اش را فروخت تا دیه سه قاتل دخترش را پرداخت کند اما نتوانست این پول را فراهم کند و در نهایت دیه از صندوق بیت المال پرداخت شد. در این میان پرونده بارها بین دادگاه و شعب تشخیص دیوان عالی کشور دست به دست شد و حتی کار به هیئت عمومی دیوان کشید و رئیس وقت قوه قضاییه نیز حکم قصاص متهمان را تایید کرد اما یکی از محکومان به نام هادی در زندان خودکشی کرد و دیگری به نام حسن با لباس مبدل متواری شد. در چنین شرایطی صفر به تنهایی اعدام شد....

از این خبرها شاید بسیار شنیده ایم اما مسئله اینجاست که اضلا چرا باید برای کسیکه مرتکب جنایتی میشه پول پرداخت کرد. یعنی ارزش این افراد چقدر است و حضورشان در جامعه چقدر مثمر ثمر!!


با سلام و تشکر:Gol:

چنانکه شما هم اشاره کردید؛ در احکام شریعت، در مورد اجرای حکم قصاص، بین زن و مرد تفاوت وجود دارد; بدین معنا که اگر زنی عمداً مردی را به قتل برساند قصاص می شود، ولی اگر مردی زنی را عمداً به قتل برساند در صورتی قصاص می شود که خانواده زن معادل نصف دیه مرد را به او بپردازد.(1)

در پاسخ به اشکال شما و در تحلیل مختصر چرائی این حکم و دلیل این تفاوت، لازم بذکر است:


اولین نکته ای که در پاسخ باید به آن توجه داشت، نقشی است که هر یک از زن و مرد در اقتصاد خانواده دارند. به طور معمول مردان نقش بیش تری در اقتصاد و معیشت خانواده بر عهده دارند و بر همین اساس، برای آن که اجرای حکم قصاص، نتایج ناعادلانه ای بر اقتصاد خانواده ها نگذارد، در اسلام مقرر شده است که اجرای قصاص در مورد مرد در برابر زن، مشروط به پرداخت فاضل دیه به خانواده مرد است.

در خصوص علت تفاوت در حکم قصاص میان زن و مرد همچنین باید توجه داشت که آیات قرآن، حق قصاص را بدون هیچ تفاوتی میان زن و مرد در نظر گرفته است و نفس را در برابر نفس قرار داده است، اعم از این که زن باشد یا مرد.(2) توجه به خاستگاه های متفاوت این حکم ما را در دستیابی به دلیل این تفاوت یاری خواهد کرد.

علاوه بر اینکه قاتل یک زن همچون قاتل یک مرد از نظر مجازات اخروی معاقب است و این گونه نیست که مرد بودن قاتل و زن بودن مقتول، او را از چنگال عذاب الهی رهایی بخشد.

اگر از دیدگاه حقوق عمومی نیز به مساله نگاه شود، در مواردی که حاکم اسلامی تشخیص دهد با اجرای قصاص، حق عمومی را استیفا خواهد کرد و امنیت اجتماع تامین خواهد شد، در این خصوص، امر بر مدار جنسیت نخواهد بود. (چنانکه در خصوص موردی که شما اشاره کردید بر اساس خبر صادره) نهایتاً حاکم اسلامی بر اساس احراز فساد قطعی قاتلان و بعنوان حفظ و تأمین امنیت اجتماع و استیفای حق عمومی، علیرغم آنکه خانواده مقتول نتوانستند وجه النصف دیه را تهیه کنند از صندوق بیت المال تأمین و حکم را اجرائی نمود.

اما در این میان خاستگاه اقتصادی این حکم را نیز نباید از نظر دور داشت. زیرا در تفاوتی که میان مرد و زن در حکم قصاص وجود دارد، هرگز ارزش انسانی زن و مرد و جایگاه اجتماعی آنان ملاک نبوده است، چنان که تاثیر عاطفی این حکم در تسکین آلام روحی خانواده مقتول نیز مبنای تشریع این قانون نیست، بلکه مبنای این حکم، جایگاه اقتصادی هر یک از آن دو بوده است. مسؤولیت اقتصادی مرد و ریاست او بر اداره خانواده که در نظام حقوقی اسلام پیش بینی شده است، هرگونه مسؤولیت اقتصادی را از دوش زن برداشته است. بر این اساس، اگر مرد در برابر زن به قتل برسد و قصاص شود، اما نصف دیه مرد نیز به خانواده قاتل پرداخت شود، هم عدالت از نظر اقتصادی تامین شده است و هم مصالح قصاص.(3)

موفق باشید ...:Gol:

پاورقی_____________________________________
1- (مواد 207، 209 و 258 قانون مجازات اسلامی).
2- محمد رشیدرضا، تفسیر المنار، ج 5، ص 332.
3- ر.ک: پایگاه اهل البیت (ع)؛ مقاله نیم نگاهی به حقوق زن در اسلام / نقدی بر کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، با کمی تغییر.

صدیق;183978 نوشت:
با سلام و تشکر:Gol:

چنانکه شما هم اشاره کردید؛ در احکام شریعت، در مورد اجرای حکم قصاص، بین زن و مرد تفاوت وجود دارد; بدین معنا که اگر زنی عمداً مردی را به قتل برساند قصاص می شود، ولی اگر مردی زنی را عمداً به قتل برساند در صورتی قصاص می شود که خانواده زن معادل نصف دیه مرد را به او بپردازد.(1)

در پاسخ به اشکال شما و در تحلیل مختصر چرائی این حکم و دلیل این تفاوت، لازم بذکر است:

اولین نکته ای که در پاسخ باید به آن توجه داشت، نقشی است که هر یک از زن و مرد در اقتصاد خانواده دارند. به طور معمول مردان نقش بیش تری در اقتصاد و معیشت خانواده بر عهده دارند و بر همین اساس، برای آن که اجرای حکم قصاص، نتایج ناعادلانه ای بر اقتصاد خانواده ها نگذارد، در اسلام مقرر شده است که اجرای قصاص در مورد مرد در برابر زن، مشروط به پرداخت فاضل دیه به خانواده مرد است.

در خصوص علت تفاوت در حکم قصاص میان زن و مرد همچنین باید توجه داشت که آیات قرآن، حق قصاص را بدون هیچ تفاوتی میان زن و مرد در نظر گرفته است و نفس را در برابر نفس قرار داده است، اعم از این که زن باشد یا مرد.(2)

سلام جناب صدیق عزیز

هر چه مطلبتان رو بالا و پائین کردم نتونستم دلیل قانع کننده ای برای علت تفاوت قصاص زن و مرد پیدا کنم !!:Gig:
خودتون فرمودید در قرآن بین ایندو فرقی ذکر نشده ، پس این تفاوت از کجا اومده ؟ مگه معیار ما کتاب نیست ؟

صدیق;183978 نوشت:

توجه به خاستگاه های متفاوت این حکم ما را در دستیابی به دلیل این تفاوت یاری خواهد کرد.

منظور از خاستگاه های متفاوت چیه ؟

صدیق;183978 نوشت:

علاوه بر اینکه قاتل یک زن همچون قاتل یک مرد از نظر مجازات اخروی معاقب است و این گونه نیست که مرد بودن قاتل و زن بودن مقتول، او را از چنگال عذاب الهی رهایی بخشد.

" نقد امروز به از نسیه فردا "

صدیق;183978 نوشت:

اگر از دیدگاه حقوق عمومی نیز به مساله نگاه شود، در مواردی که حاکم اسلامی تشخیص دهد با اجرای قصاص، حق عمومی را استیفا خواهد کرد و امنیت اجتماع تامین خواهد شد، در این خصوص، امر بر مدار جنسیت نخواهد بود.

به نظر شما معیار عمومی و یا خصوصی بودن یک جرم چیه ؟مگه بین جان انسانها فرقی هست و یا یکی بر دیگری جونش ارزش بیشتری داره ؟همه هم خانواده شان را دوست دارند و جانشان عزیزه. ناموس همه برای همه یکسانه.

صدیق;183978 نوشت:

(چنانکه در خصوص موردی که شما اشاره کردید بر اساس خبر صادره) نهایتاً حاکم اسلامی بر اساس احراز فساد قطعی قاتلان و بعنوان حفظ و تأمین امنیت اجتماع و استیفای حق عمومی، علیرغم آنکه خانواده مقتول نتوانستند وجه النصف دیه را تهیه کنند از صندوق بیت المال تأمین و حکم را اجرائی نمود.

در تمامی پرونده های اینچنین فساد قطعی قاتلان محرز میشه.
البته در اینمورد زرنگی خانواده مقتول در امر رسانه ای کردن ماجرا و تحصن جلوی قوه قضائیه و استرس متقابل بوجود آمده در مسئولین ذیربط باعث بخشش این مبلغ از کیسه دهان گشاد بیت المال شده است.

صدیق;183978 نوشت:

بر این اساس، اگر مرد در برابر زن به قتل برسد و قصاص شود، اما نصف دیه مرد نیز به خانواده قاتل پرداخت شود، هم عدالت از نظر اقتصادی تامین شده است و هم مصالح قصاص.(3)

اگه در هنگام قصاص به هر دو قاتل ( مرد یا زن ) دیه پرداخت میشد و یا اصلا دیه ای در کار نبود بهتر نبود . " یا رومی روم یا زنگی زنگ ".
اینطوری عدالت بهتر رعایت نمیشد؟

صدیق;183971 نوشت:
با سلام و تشکر:Gol:

هر چند نمی توان این واقعیتها را انکار کرد،(استثنائاتی مثل زنان سرپرست خانوار و زنانی که در اقتصاد خانواده نقش مهمی دارند) اما اصل مسلم آنست که باید بدانیم؛ قانون برای استثنائات وضع نمی شود. بلکه برای استثنائات و ایجاد راه حل و رفع مشکلات آنها باید راه حل هایی استثنائی جست وجو کرد، نه این که قانون را در مسیر استثنائات قرار داد.

مثلاً برای مواردی که زنان در اقتصاد خانواده به طور مستقیم ایفای نقش می کنند دو حالت متصور است:

1. خانواده سرپرست اقتصادی خود را از دست داده است یا او توان تامین مالی خانواده را ندارد.

2. زن در جهت همیاری و همکاری و مساعدت با اعضای خانواده و همسر خود، بخشی از درآمد خود را به خانواده اختصاص می دهد و در خانه خرج می کند.

در صورت نخست، زن از نظر حقوقی هیچ مسؤولیتی در قبال تامین معاش همسر و فرزندان ندارد و در این رابطه، حکومت اسلامی را باید مسؤول دانست تا نسبت به این افراد بی سرپرست تصمیم بگیرد; چنان که در قانون اساسی این امر از حقوق ملت بر دولت به شمار رفته است و دولت موظف است از مادران به هنگام حضانت فرزند و از کودکان بی سرپرست حمایت کند و زنان بیوه و سالخورده و بی سرپرست را مورد حمایت قراردهد.(1) و همه افراد بی سرپرست را از تامین اجتماعی برخوردار سازد.(2)

اما در صورت دوم نیز، چنان که بیان آن گذشت، زن به مراتب اولی می تواند از نظر حقوقی هیچ گونه مساعدت مالی در خانواده نداشته باشد بلکه بدون این که کم ترین مسؤولیت حقوقی متوجه او باشد می تواند ثمرات و دستاوردهای کار و تلاش خود را برای خود ذخیره و یا سرمایه گذاری کند.(3)

واقعا جالبه
خودتان فرمودید زنان سرپرست خانوار ( حالت اول )
اولا اینکه حمایت از خانواده مقتوله سرپرست خانوار بی بو و برگرد بر عهده حکومت اسلامیه. دوما همین خانواده داغون شده و بی سر پرست ( پس از جنایت ) چطور باید هزینه قصاص قاتل رو تهیه کنه ؟! چند مورد از دیه این قصاصها از بیت المال به خانواده قاتل پرداخت میشه؟

چرا در مورد قضیه خدا بیامرز لیلی 10 ساله ، دولی اجازه داده که پدرش تمام دار و ندارش رو بفروشه و به خاک سیاه بشینه تا بتونه یه نره خرو بکشه بالای دار؟ چرا تمام دیه رو بیت المال نداده؟ خانواده ای که با حراج خونه و زندگیش نتونسته مبلغی حدود 30-40 میلیون تومان ( نرخی تقریبی دیه نصف ) رو تهیه کنه آیا خودش مستحق کمک و کمیته امدادی شدن نیست ؟ آیا این خانواده با این اتفاق به زیر خط فقر شیرجه نزده ؟ آیا این خانواده دچار مشکلات اقتصادی نشده ؟

در این ماجرا کدوم طرف از لحاظ اقتصادی بیشتر ضرر کردند؟ خانواده لیلا یا خانواده اون سه تا اراذل ؟
به نظر شما کدوم یکی لیاقت زنده موندن رو داشتند ؟ لیلا که میتونست در آینده فرد مفیدی برای اجتماع و همسر و مادر و دختری دلسوز و مفید برای خانواده اش باشه یا اون سه تا رذل و قاتل بالقوه و بالفعل که فقط اکسیژن رو هدر میدادند و جای بقیه رو تنگ کرده بودند؟

جناب صدیق عزیز . شما که فقط از دید اقتصادی به این ماجرا نگاه کردید بگید که از لحاظ اقتصادی هم کدوم طرف حائز ارجعیت بوده ؟ لیلا و خانواده اش یا اون 3 نفر و خانواده هاشون.
چندین سال امکانات کشور برای تربیت اون 3نفر صرف شد ولی آخرش ؟! چی از آب در اومدند؟ حالا اگه این سرمایه گذاری رو لیلا میشد امکان داشت چی از آب دربیاد؟

در ضمن اگه با قصاص به خانواده قاتلان میخواد ضرری برسه ( که بعید میدونم ، چون وجودشون نیازی نبوده ) بذار برسه به جهنم . 20 سال 30 سال زور زدند 3 تا دزد ناموس و قاتل تربیت کردند از این بعد هم هیچ گ- ه- ی نمیتونند بخورند . اینو مطمئن باشید.

ضمنا به کارشناسان عزیز پیشنهاد میکنم به زبون ساده تر و دور از نثر غلیظ و فنی برخی کتب جواب بچه ها رو بدن چون اگه قرار بود از اون کتابها درست و حسابی سر در بیاریم ( مخصوصا توضیح المسائل ها ) که اینجا مزاحم دوستان نمیشدیم:khandeh!:

یا علی مددی

صدیق;183978 نوشت:
با سلام و تشکر:gol:اگر از دیدگاه حقوق عمومی نیز به مساله نگاه شود، در مواردی که حاکم اسلامی تشخیص دهد با اجرای قصاص، حق عمومی را استیفا خواهد کرد و امنیت اجتماع تامین خواهد شد، در این خصوص، امر بر مدار جنسیت نخواهد بود. (چنانکه در خصوص موردی که شما اشاره کردید بر اساس خبر صادره) نهایتاً حاکم اسلامی بر اساس احراز فساد قطعی قاتلان و بعنوان حفظ و تأمین امنیت اجتماع و استیفای حق عمومی، علیرغم آنکه خانواده مقتول نتوانستند وجه النصف دیه را تهیه کنند از صندوق بیت المال تأمین و حکم را اجرائی نمود.

اما در این میان خاستگاه اقتصادی این حکم را نیز نباید از نظر دور داشت. زیرا در تفاوتی که میان مرد و زن در حکم قصاص وجود دارد، هرگز ارزش انسانی زن و مرد و جایگاه اجتماعی آنان ملاک نبوده است، چنان که تاثیر عاطفی این حکم در تسکین آلام روحی خانواده مقتول نیز مبنای تشریع این قانون نیست،


با تشکر از جناب صدیق برای تشریح این حکم ولی امیدوار بودم این نکته را مد نظر قرار میدادید که بحث من در این قسمت سر جنایتهای فجیعی از این دست است که در آن خانواده مقتول علاوه بر رنج از دست دادن فرزندشان اینگونه باید از لحاظ اقتصادی متحمل خسارت شوند و همه چیزشان را از دست بدهند که جنایتکاری مجازات شود . یک لحظه خود را جای خانواده مقتول بگذارید تا ناعادلانه بودن حکم را درک کنید..
اگر ریشه این حکم به وضعیت اقتصادی خانواده ها برمیگردد, سئوال اینجاست که چرا شرایط اقتصادی خانواده قاتل مد نظر قرار میگیرد ولی لطمه اقتصادی خانواده مقتول که هدفشان در نهایت پاک کردن جامعه از وجود چنین جنایتکارانیست نادیده گرفته میشود؟( که دوستمون جناب 2012 هم اشاره کردند)
این وظیفه اصلی قانون است که امنیت را برقرار کند و در چنین شرایطی مسخره است که قانونگزار و مجری قانون چشم به دست اولیاء دم و خانواده مصیبت دیده (ویا بیت المال) بدوزد و منتظر باشد تا آنان چنین هزینه هنگفتی را بپردازند تا بالاخره فردی که حضورش در اجتماع خطرناک است اعدام شود....
حتی اگر جنایتکار و متجاوز را یک نفر در نظر بگیریم آیا پرداخت نصف دیه کامل یعنی
45 میلیون برای خانواده ای متوسط که بچه شان را از دست دادند پول کمیست؟ یعنی اگر نتوانند بپردازند مقتوله خونش خود به خود پایمال میشود؟

اگر طبق گفته شما قصاص در اسلام نفس در برابر نفس است باید بپذیریم که آنچه که به عنوان قانون اسلام اعمال میشوداصلا

اسلامی نیست واز عدالت و عواطف انسانی بسیار دوراست و نیاز به دفاع ندارد خصوصا در موارد تجاوز و قتل ..

سلام

جای تعجبه

بحثهائی رو که خود دوستان انجمنی هم شروع میکنند حاضر به پاسخگوئی نیستند تا اینطوری بحث عقیم بمونه .

بهتر نیست اصلا شروعش نکنید ؟!

اصلا جوابي كه بايد به سئوال داده شود من در اين پاسخ طولاني نديدم.
در ضمن هرگاه دختري كه هنوز شوهر نكرده باشد ان موقع تكليف چيه ؟ و پسري كه هنوز صاحب زن و بچه نيست و حتي بالغ نشده چي؟
نميدانم چرا در پاسخ دهي به مسائل مهم شرعي اينگونه جواب داده ميشود.

امید به ظهور;184027 نوشت:
امیدوار بودم این نکته را مد نظر قرار میدادید که بحث من در این قسمت سر جنایتهای فجیعی از این دست است که در آن خانواده مقتول علاوه بر رنج از دست دادن فرزندشان اینگونه باید از لحاظ اقتصادی متحمل خسارت شوند و همه چیزشان را از دست بدهند که جنایتکاری مجازات شود . یک لحظه خود را جای خانواده مقتول بگذارید تا ناعادلانه بودن حکم را درک کنید..

اگر ریشه این حکم به وضعیت اقتصادی خانواده ها برمیگردد, سئوال اینجاست که چرا شرایط اقتصادی خانواده قاتل مد نظر قرار میگیرد ولی لطمه اقتصادی خانواده مقتول که هدفشان در نهایت پاک کردن جامعه از وجود چنین جنایتکارانیست نادیده گرفته میشود؟( که دوستمون جناب 2012 هم اشاره کردند)
این وظیفه اصلی قانون است که امنیت را برقرار کند و آنوقت در چنین شرایطی قانونگزار و مجری قانون چشم به دست اولیاء دم و خانواده مصیبت دیده (ویا بیت المال) بدوزد و منتظر باشد تا آنان چنین هزینه هنگفتی را بپردازند تا بالاخره فردی که حضورش در اجتماع خطرناک است اعدام شود....
......... آیا پرداخت نصف دیه کامل برای خانواده ای متوسط که بچه شان را از دست دادند پول کمیست؟ یعنی اگر نتوانند بپردازند مقتوله خونش خود به خود پایمال میشود؟

اگر طبق گفته شما قصاص در اسلام نفس در برابر نفس است باید بپذیریم که آنچه که به عنوان قانون اسلام اعمال میشوداصلا اسلامی نیست واز عدالت و عواطف انسانی بسیار دوراست و نیاز به دفاع ندارد خصوصا در موارد تجاوز و قتل ..

کسی جوابی ندارد؟

امید به ظهور;184027 نوشت:
با تشکر از جناب صدیق برای تشریح این حکم ولی امیدوار بودم این نکته را مد نظر قرار میدادید که بحث من در این قسمت سر جنایتهای فجیعی از این دست است که در آن خانواده مقتول علاوه بر رنج از دست دادن فرزندشان اینگونه باید از لحاظ اقتصادی متحمل خسارت شوند و همه چیزشان را از دست بدهند که جنایتکاری مجازات شود . یک لحظه خود را جای خانواده مقتول بگذارید تا ناعادلانه بودن حکم را درک کنید.. اگر ریشه این حکم به وضعیت اقتصادی خانواده ها برمیگردد, سئوال اینجاست که چرا شرایط اقتصادی خانواده قاتل مد نظر قرار میگیرد ولی لطمه اقتصادی خانواده مقتول که هدفشان در نهایت پاک کردن جامعه از وجود چنین جنایتکارانیست نادیده گرفته میشود؟( که دوستمون جناب 2012 هم اشاره کردند) این وظیفه اصلی قانون است که امنیت را برقرار کند و در چنین شرایطی مسخره است که قانونگزار و مجری قانون چشم به دست اولیاء دم و خانواده مصیبت دیده (ویا بیت المال) بدوزد و منتظر باشد تا آنان چنین هزینه هنگفتی را بپردازند تا بالاخره فردی که حضورش در اجتماع خطرناک است اعدام شود.... حتی اگر جنایتکار و متجاوز را یک نفر در نظر بگیریم آیا پرداخت نصف دیه کامل یعنی 45 میلیون برای خانواده ای متوسط که بچه شان را از دست دادند پول کمیست؟ یعنی اگر نتوانند بپردازند مقتوله خونش خود به خود پایمال میشود؟ اگر طبق گفته شما قصاص در اسلام نفس در برابر نفس است باید بپذیریم که آنچه که به عنوان قانون اسلام اعمال میشوداصلا اسلامی نیست واز عدالت و عواطف انسانی بسیار دوراست و نیاز به دفاع ندارد خصوصا در موارد تجاوز و قتل ..
تارک دنیا;297010 نوشت:
کسی جوابی ندارد؟
ببینید مسئله انقدر هام پیچیده نیست!
قاتل به خانواده مقتول به اندازه نصف دیه خصارت زده چون دخترشان را کشته که دیه او نصف دیه پسر است
خانواده قاتل اگر بخواهد قصاص کند بالاجبار به اندازه یک دیه کامل و نه ، نصف باید به خانواده مقتول خصارت بزند پس به انها به اندازه نصف دیه بدهکار میشود!...

hoorshid;297040 نوشت:
ببینید مسئله انقدر هام پیچیده نیست!
قاتل به خانواده مقتول به اندازه نصف دیه خصارت زده چون دخترشان را کشته که دیه او نصف دیه پسر است
خانواده قاتل اگر بخواهد قصاص کند بالاجبار به اندازه یک دیه کامل و نه ، نصف باید به خانواده مقتول خصارت بزند پس به انها به اندازه نصف دیه بدهکار میشود!...

این که آن بی شرف یک گناهی را به قتل رسانده چی می شود؟
این که آنها جرمی را مرتکب شده اند چی می شود؟
شما فقط بحث خسارات حاصل از قتل یا قصاص را حساب می کنید؟!

driver;297045 نوشت:
این که آن بی شرف یک گناهی را به قتل رسانده چی می شود؟ این که آنها جرمی را مرتکب شده اند چی می شود؟ شما فقط بحث خسارات حاصل از قتل یا قصاص را حساب می کنید؟!

اون بی شرف قصاص میشه....
مشکل شما چیه؟اصلا بحث اون نیست.بحث دیه بود که چرا پرداخت میشه
شما میخواین چیکار کنید تا اون جبران شه؟

بالاترین مجازات عقلانیی که اسلام گذاشته قصاص است که اجرا میشه اما باید همه جنبه ها رو در نظر گرفت.حساب خانواده اون فرد رو باید از خودش جدا کرد.
خیلی از جرایم هستند که در این دنیا نمیشه به انها پاسخ داد به همین خاطر عدم اعتقاد به قیامت عین عدم اعتقاد به عدل خداست

ببینید دیه به خود اون دختر بیچاره که نمیرسه

مجازات واقعی انها فقط در قیامت ممکنه.
احساسات رو کنار بگذراید.و مسائل رو با هم خلط نکنید.من هم از خواندن این ماجرا موتاثر شدم ولی این عاقلانه ترین راه است(مجازات قصاص)
ببینید دوست گرامی حکم قصاص برای انتقام جویی نیست که این حرف رو بزنیم
قصاص برای حرمت دادن به خون انسان است.

2012;183932 نوشت:
- تمام توضیحات دوستان درباره دلیل نصف بودن دیه زنها رو خوندم . انصافا به هیچ وجه راضی کننده و رسا نیست. هست؟

شرح وتفسیر کامل آیه مربوط به قصاص در سایت استاد آملی آمده که احتمالا شما را قانع کند

استاد آملی:
مطلب بعدي آن است كه گرچه در همين آيه محل بحث فرمود ^﴿وَالْأُنْثَي بِالْأُنْثَي﴾ يعني تساوي در انوثت شرط است؛ اما اين نه به آن معناست كه اگر مذكّري مؤنّثي را كشت هرگز او را قصاص نمي‌كنند. چون آنچه كه به وسيله ادلّهٴ خارجيّه تقييد شده است اين است كه اگر مردي زني را كشت اولياي مقتول با پرداخت نصف ديه مي‌توانند قاتل را كه مرد است اعدام كنند، قاتل بايد خود را در اختيار اولياي مقتول قرار بدهد

http://portal.esra.ir/Pages/Index.aspx?kind=2&lang=fa&id=MTc4OQ%3d%3d-T%2fnveSkHY7g%3d&admin=200&SkinId=66

http://portal.esra.ir/Pages/Index.aspx?kind=2&lang=fa&id=MTc5MA%3d%3d-r9haW3StZOs%3d&admin=200&SkinId=66

http://portal.esra.ir/Pages/Index.aspx?kind=2&lang=fa&id=MTc5MQ%3d%3d-%2fddmJB%2fsY68%3d&admin=200&SkinId=66

hoorshid;297055 نوشت:

اون بی شرف قصاص میشه.....

بله قصاص میشه ولی در صورتیکه خانواده مقتوله، نصف دیه یک انسان کامل را به خانواده قاتل بپردازند،(بابت دستت درد نکنه!) یعنی حدود 60 میلیون تومان!!!! یعنی طرف دخترش به عمد کشته شده و حالا باید خونه و زندگیشو بفروشه و پول تفاصل دیه را جور کنه تا یک قاتل به سزای کارش برسه!!

hoorshid;297055 نوشت:

بالاترین مجازات عقلانیی که اسلام گذاشته قصاص است که اجرا میشه اما باید همه جنبه ها رو در نظر گرفت.حساب خانواده اون فرد رو باید از خودش جدا کرد.
خیلی از جرایم هستند که در این دنیا نمیشه به انها پاسخ داد به همین خاطر عدم اعتقاد به قیامت عین عدم اعتقاد به عدل خداست

ببینید دیه به خود اون دختر بیچاره که نمیرسه

مجازات واقعی انها فقط در قیامت ممکنه.
احساسات رو کنار بگذراید.و مسائل رو با هم خلط نکنید.من هم از خواندن این ماجرا موتاثر شدم ولی این عاقلانه ترین راه است(مجازات قصاص)
ببینید دوست گرامی حکم قصاص برای انتقام جویی نیست که این حرف رو بزنیم
قصاص برای حرمت دادن به خون انسان است

مثل اینکه درست متوجه موضوع نشدید ، کسی به اصل حکم قصاص ایراد نگرفته که شما دم از آخرت میزنید!!.بهتر است قبل از اینکه با تعصب از چیزی دفاع کنید ، مطلب را از اول با دقت بخوانید.

راجع به ارث:
مرد باید باید تامین زندگی کنه آخرش پس دوتا سهم میگیره اما زن بخاطر این یک سهم الارث داره چون که پول مال خودشه و لازم نیست تو زندگی خودش خرج کنه. پدربزرگم وختی فوت کرد به مامانم ده ملیون رسیدو به داییام 20 ملیون. باورکنید الان مادرم بیشتر تو حسابشه تا داییام ازین پول. چراکه داییم کل ارثشو خرج پسرداییمو زنشو و خونوادشون کرده اما مادرم که یه قرونشم بما نداد(!) چون اسلام گفته واسه خودشه.

درباره دیه:
دیه اصلا بهای فرد مرده نیست که بگی مرده هرچی بیشتر می ارزه پس مرد بیشتر می ارزه تا زن!!! این اصلا حرف خنده داری نیست؟؟؟ فک کنین اگه اینطوری بود(که بنابقول بضیا دیه نشانه ارزش مرده است!) چرا دیه یک مرد علامه بایه مرد معتاد یکیه؟؟؟؟؟

دیه برای خونواده مقتوله نه بهای مقتول. یه مرد میمیره این مرد ممکنه ازدواج کرده باشه حالا کی خرج زندگی و زن بیوه اش رو بده؟ پس دیه اش بیشتره. این مرد امکان داره نون آور پدرمادرش تو خونه یا لااقل کمک حالشون باشه پس دیه اش گرونتره برای آسایش بیشتر پدر ومادرش یا زنش. ولی اگه زن بمیره شوهره کارمیکنه و خرج زندگی رو درمیاره.

اصلا یه مثال قرآنی: الله میفرماید دیه یک مسلمان که خونوادش کافر هستند رو ندهید.
دقت کنین. اگه بحث سر بها و ارزش است. چرا الله ارزش و خونبهای یک مسلمان مرده رو بی بها گذاشت؟ چرا که این بهای او نیست این کمک حال خونواده مقتول هست و چون خونواده کافر اند این منتفی میشه.

واقعا اگه بخوایم رئال حساب کنیم زنا بیشتر سود میبرن تا مردا. من حسودیم شد!
ارث مرد که خرج زن میشه و ارث زنه هم واسه خودش میمونه.
دیه مرد که زیاد تره داره به زن میرسه و دیه زن که کمتره به مرد.

تارک دنیا;297075 نوشت:
بله قصاص میشه ولی در صورتیکه خانواده مقتوله، نصف دیه یک انسان کامل را به خانواده قاتل بپردازند،(بابت دستت درد نکنه!) یعنی حدود 60 میلیون تومان!!!! یعنی طرف دخترش به عمد کشته شده و حالا باید خونه و زندگیشو بفروشه و پول تفاصل دیه را جور کنه تا یک قاتل به سزای کازش برسه!!
جناب تارک دنیا چقدر تند میرین!!!...
همه پستهای بنده رو اسپم زدین غیر بخشی رو که جواب این ایراد شما توش بود؟؟؟!!!عرض کردم در این مورد که:
hoorshid;297040 نوشت:
قاتل به خانواده مقتول به اندازه نصف دیه خصارت زده چون دخترشان را کشته که دیه او نصف دیه پسر است
خانواده قاتل اگر بخواهد قصاص کند بالاجبار به اندازه یک دیه کامل و نه ، نصف باید به خانواده مقتول خصارت بزند پس به انها به اندازه نصف دیه بدهکار میشود!...

تارک دنیا;297075 نوشت:
مثل اینکه درست متوجه موضوع نشدید ، کسی به اصل حکم قصاص ایراد نگرفته که شما دم از آخرت میزنید!!.بهتر است قبل از اینکه با تعصب از چیزی دفاع کنید ، مطلب را از اول با دقت بخوانید و یک لحظه خودتان را جای خانواده مقتوله بگذارید..
فعلا که اعصاب شما اونقدر خورده (و این از لحنتون هم کاملا واضح است) که فکر کنم من باید به شما بگم:
تارک دنیا;297075 نوشت:
بهتر است قبل از اینکه با تعصب از چیزی دفاع کنید ، مطلب را از اول با دقت بخوانید
در مورد قصاص داشتم به کاربر دیگه ای توضیح میدادم.شما کامل بخونید.جناب تارک الدنیا:
hoorshid;297055 نوشت:
احساسات رو کنار بگذراید.و مسائل رو با هم خلط نکنید.
hoorshid;297055 نوشت:
حساب خانواده اون فرد رو باید از خودش جدا کرد.
hoorshid;297055 نوشت:
دیه به خود اون دختر بیچاره که نمیرسه

مجازات اون فرد( نه خانوادش)،خود قاتل(دقت کنید)،قصاص است نه دیه.دیه برای خانواده هاست.و ان حساب دو دو تا چهارتا.بعد هم فکر کنم شما تا اخر متن نوشته شده رو نخوندین.اون فرد با وجود اینکه خانواده مقتول نتونست دیه رو بده اعدام شد

hoorshid;297040 نوشت:
ببینید مسئله انقدر هام پیچیده نیست!
قاتل به خانواده مقتول به اندازه نصف دیه خصارت زده چون دخترشان را کشته که دیه او نصف دیه پسر است
خانواده قاتل اگر بخواهد قصاص کند بالاجبار به اندازه یک دیه کامل و نه ، نصف باید به خانواده مقتول خصارت بزند پس به انها به اندازه نصف دیه بدهکار میشود!...

ببینید لازم نیست که این مطلب را تکرار کنید چون بحث بر سر چگونگی حکم نبود بلکه چرایی تفاصل دیه است .

hoorshid;297040 نوشت:
فعلا که اعصاب شما اونقدر خورده (و این از لحنتون هم کاملا واضح است) که فکر کنم من باید به شما بگم:

من ؟! شما هم بخودتان مسلط باشید بد نیست!

hoorshid;297040 نوشت:
.....اون فرد با وجود اینکه خانواده مقتول نتونست دیه رو بده اعدام شد

بله تفاصل دیه نهایتا از بیت المال پرداخت شد. آنهم بعد از چندین سال!

تارک دنیا;297089 نوشت:
ببینید لازم نیست که این مطلب را تکرار کنید چون بحث بر سر چگونگی حکم نبود بلکه چرایی تفاصل دیه است .

وقتی متوجه یک مسئله نشید مجبور میشم تکرارش کنم!
اینکه چرا دیه زن نصف مرد است بارها توضیح داده شده تو پست های قبل (اولین پستها) همین تاپیک هم بود...
ایرادی که مطرح شد و شما هم اون رو اسپم زدین این بود که چرا در صورتی که یک مرد زنی رو بکشد خانواده مقتول برای اینکه بتوانند فرد رو قصاص کنند باید نصف دیه یک مرد یعنی به اندازه دیه یک زن رو پرداخت کنن؟(شاید خودتون هم چیزی رو که اسپم زدید کامل نخوندین؟!)
عرض کردم چون قاتل به خانواده مقتول به اندازه نصف دیه خصارت زده چون دخترشان را کشته که دیه او نصف دیه پسر است
خانواده قاتل اگر بخواهد قصاص کند بالاجبار به اندازه یک دیه کامل و نه ، نصف باید به خانواده مقتول خصارت بزند پس به انها به اندازه نصف دیه بدهکار میشود!...پس باید بدهی خودش را بدهد
باز هم میگم مسئله ی خانواده ها رو با قاتل و مقتول خلط نکنید

بازهم که حکم را توضیح میدهید !!!!
اصلا بگذارید کازشناسان نظز دهند .

سوال من روشن است اما پاسخهای شما برای من قانع کننده نیست سرکار hoorshid ، شما اصل عدم برابری دیه را قبول کرده اید و با این فرض توضیح میدهید که باید به خانواده مرد قاتل پول داد چون دیه مرد بیشتر است ومکررا حکم را توضیح میدهید . من با اصل قصاص مشکل ندارم . مسئله تفاصل دیه زن و مرد در مواردی همچون تجاوز و قتل مطرح است که آیا باید بازهم ارزش اقتصادی جوانی لا ابالی و بیکاره که مثلا مرتکب تجاوز و قتل یک زن پزشک تحصیلکرده و مفید برای جامعه شده است ، دو برابر مقتوله فرض شود؟،... فاجعه زمانیست که بدانیم دیه عضو ... یک مرد هم به تنهایی ، دو برابر دیه یک زن کامل است!(با عرض شرمندگی و پوزش از کاربران )
پاسخهای قبلی کارشناسان را هم خواندم، گفته شده است که با اجرای قانون دیه نابرابر ،شرایط اقتصادی خانواده قاتل درنظر گرفته میشود و آنها میتوانند پس از قصاص شدن قاتل ،از طریق این پول امرار معاش کنند . اما خانواده مقتوله متحمل خسارت سنگینتری میشوند چون در حالی که داغدیده هستند باید یه پول دستی هم بدهند که البته مبلغ آن کم هم نیست ،مگر اینکه از خون فرزند خود بگذرند و از حق خود برای قصاص صرف نظر کنند . من این قانون را عادلانه نمیبینم. برای همین میگویم که بحث برسر چرایی این حکم است نه چگونگی و نحوه اجرای آن.
گذشته از همه اینها ، قانون دیه، با در نظر گرفتن تحولات اقتصادی و اجتماعی و تغییر نقش و جایگاه زنان در جامعه و خانواده، در شرایط حاضر، دیگر تداعی کننده تفاوت در نقش‌های زن ومرد نیست، بلکه بیشتر تداعی کننده نگاه نابرابر به زنان است .

شما هم دوست من، بجای توهین به درک دیگران ،بهتر است بگذارید کارشناسان هم نظرشان را بگویند.

بازهم این سوال است که درست است باید دیه مرد متاهل دو برابر زن متاهل باشد چون مسئول مخارج خانواده است
ولی ولی ولی
چرا دیه یک پسر مجرد هم باز دو برابر دیه زن است؟؟؟

___________________________________________________________________
اگر با قصاص ضرر اقتصادی به خانواده شخص متهم وارد میشه آیا همین پیامدها و حتی بیشتر به خانواده مقتول یا مضرور زودتر وارد نشده ؟ کی این ضرر رو جبران میکنه؟
___________________________________________________________________
آیا تبصره ای برای زنان سرپرست خانواده وجود دارد؟

driver;297132 نوشت:
بازهم این سوال است که درست است باید دیه مرد متاهل دو برابر زن متاهل باشد چون مسئول مخارج خانواده است
ولی ولی ولی
چرا دیه یک پسر مجرد هم باز دو برابر دیه زن است؟؟؟

___________________________________________________________________
اگر با قصاص ضرر اقتصادی به خانواده شخص متهم وارد میشه آیا همین پیامدها و حتی بیشتر به خانواده مقتول یا مضرور زودتر وارد نشده ؟ کی این ضرر رو جبران میکنه؟
___________________________________________________________________
آیا تبصره ای برای زنان سرپرست خانواده وجود دارد؟


با سلام
ظاهرا دیه یک پسر بچه 3 ساله هم دو برابر دیه یک زن سرپرست خانواده است!

دوستان بنده فقط نظر شخصیم رو میگم . قطعا کارشناسان محترم توضیحات منطقی تری به شما خواهند داد
ببینید یک چیزی که مسلم است این است که دریافت کننده ی دیه نه قاتل است و نه مقتول.کسی که دیه رو دریافت میکند خانوادها هستند.
پس باید مقایسه را فقط و فقط بین خانواده دو طرف انجام بدید نه اشخاص!
موتاسفانه در این بحث ها اصلا به این مورد توجه نمیشود.و مسئله ی قاتل و مقتول با خانواده ها خلط میشود.چرا قضیه را از این دید نگاه نمیکنید که زنی که همسرش کشته شده دو برابر مردی که همسرش کشته شده دیه دریافت میکند؟؟چرا نمیگویید اینجا بی عدالتی رخ داده؟!این اول.
دوم.ببینید وقتی قانونی نوشته میشود باری عامه نوشته میشود و نه برای شرایط خاص که حالا بگوییم در مورد فلان استثنا چه طور....
سوم.در مورد پسری که ازدواج نکرده باید به این نکته دقت کنید که در صورت نیاز والدین هزینه های خانواده به دوش پسر خانواده است و نه دختر(مگر انکه پسری نباشد و البته دختر هم دارای تمکن مالی باشد) پسری سه ساله در زمان پیری والدینش بار مالی انها را به دوش خواهد کشید اما نه یک دختر سه ساله و نه یک دختر هفتاد ساله چنین مسئولیتی ندارند.در هر صورت بار مالی یک خانواده به عهده ی دختر خانواده نیست.حال این زن هر نقشی را که بپذیرد فرقی نمیکند چه همسر باشد چه مادر و چه .....اما در مورد یک پسر این طور نیست
در مورد اعضای بدن نیز همین طوراست از کار افتادگی یک مرد هرگز به اندازه از کار افتادگی یک زن به خانواده ضرر مالی نمیزند.
ببینید در مورد زن سرپرست خانوار هم دقت کنید که اصلا ما چنین چیزی نداریم!!چه مرد خانواده زنده باشد و چه نه فرقی نمیکند زن سرپرست نیست این مسئله در صفحات قبل توسط کارشناسان توضیح داده شده.مسئولیت چنین خانواده هایی نه با زنان خانواده که با دولت اسلامیست:http://www.askdin.com/post183971-17.html

تارک دنیا;297116 نوشت:
سوال من روشن است اما پاسخهای شما برای من قانع کننده نیست سرکار hoorshid ، شما اصل عدم برابری دیه را قبول کرده اید و با این فرض توضیح میدهید که باید به خانواده مرد قاتل پول داد چون دیه مرد بیشتر است ومکررا حکم را توضیح میدهید . من با اصل قصاص مشکل ندارم . مسئله تفاصل دیه زن و مرد در مواردی همچون تجاوز و قتل مطرح است که آیا باید بازهم ارزش اقتصادی جوانی لا ابالی و بیکاره که مثلا مرتکب تجاوز و قتل یک زن پزشک تحصیلکرده و مفید برای جامعه شده است ، دو برابر مقتوله فرض شود؟،... فاجعه زمانیست که بدانیم دیه عضو ... یک مرد هم به تنهایی ، دو برابر دیه یک زن کامل است!(با عرض شرمندگی و پوزش از کاربران ) پاسخهای قبلی کارشناسان را هم خواندم، گفته شده است که با اجرای قانون دیه نابرابر ،شرایط اقتصادی خانواده قاتل درنظر گرفته میشود و آنها میتوانند پس از قصاص شدن قاتل ،از طریق این پول امرار معاش کنند . اما خانواده مقتوله متحمل خسارت سنگینتری میشوند چون در حالی که داغدیده هستند باید یه پول دستی هم بدهند که البته مبلغ آن کم هم نیست ،مگر اینکه از خون فرزند خود بگذرند و از حق خود برای قصاص صرف نظر کنند . من این قانون را عادلانه نمیبینم. برای همین میگویم که بحث برسر چرایی این حکم است نه چگونگی و نحوه اجرای آن. گذشته از همه اینها ، قانون دیه، با در نظر گرفتن تحولات اقتصادی و اجتماعی و تغییر نقش و جایگاه زنان در جامعه و خانواده، در شرایط حاضر، دیگر تداعی کننده تفاوت در نقش‌های زن ومرد نیست، بلکه بیشتر تداعی کننده نگاه نابرابر به زنان است . شما هم دوست من، بجای توهین به درک دیگران ،بهتر است بگذارید کارشناسان هم نظرشان را بگویند.
جناب تارک دنیا ی عزیز بنده قصد توهین نداشتم و از شما عذر میخوام امید وارم عذر خواهی من رو بپذیرید.اونچه رو که بنده پاسخش رو عرض کردم در مقابل پستی بود که شما اسپم زدید.در اون پست اصل قضیه ی دو برابر بودن دیه پذیرفته شده بود و در مورد حکم قصاص مردی که یک زن را کشته ایراد گرفته شده بود و من پاسخ اون رو عرض کردم به خصوص که گفتم در پست های اول این مسئله پاسخ داده شده.
ببینید دوست گرامی دیه ارزش انسان ها رو مشخص نمیکند.چون مثلا کسی مثل ابن ملجم هم اگر قرار بود برای کشتن امام علی علیه السلام دیه پرداخت کند به همان اندازه دیه میداد که قاتل یک دزد و معتاد باید دیه پرداخت کند!!!ایا العیاذ بالله ارزش این دو فرد یکسان است؟!؟!؟!(مشکل اینجاست که شما به جای در نظر گرفتن دریافت کننده ی دیه ان کسی را که کشته شده در نظر میگیرید!!)به همین جهت این قیاس یک خانم دکتر و به قول خودتان فرد لاابالی قیاس غلطی است.به کسی که دیه را میگیرد دقت کنید!نه قاتل و نه مقتول انها دیه ای دریافت نمیکنند

و اینکه میفرمایید اکنون ساختار اجتماعی عوض شده..
در واقع ساختار تغییر نکرده رفتار ما تغییر کرده در این جامعه که زنان بسیاری شاغلند هم هنوز مرد مسئول تعمین نیاز خانواده است و نه مرد اگر زنی سر کار میرو مسئولیتی ندارد.خودش این طور خواسته.بیکار بودن یک زن ننگ نیست اما برای یک مرد....!اینکه زنان خودشان خواستند مسئولیتهایی که به عهده شان نیست را بپذیرند به اسلام چه ربطی دارد؟؟

یک نکته رو هم دقت کنید دوست گرامی.ایراد از اسلام نیست اگر قوانین اسلامی توسط مسلمانان اجرا نمیشود.

DRiVeR;297132 نوشت:
اگر با قصاص ضرر اقتصادی به خانواده شخص متهم وارد میشه آیا همین پیامدها و حتی بیشتر به خانواده مقتول یا مضرور زودتر وارد نشده ؟ کی این ضرر رو جبران میکنه؟
اگر به حیاب دود تا چهراتایی که در پست : http://www.askdin.com/post297040-24.htmlعرض کردم دقتی کنید و اصل دو برابر بودن دیه پسر را بپذیرید متوجه میشوید ضرر مالی که خانواده مقتول در ان مورد خاص متحمل شدند بیشتر است
اسیب های عاطفی را با هیچ چیز نمیتوان جبران کرد شما کل دنیا را هم با خانواده دختر مقتول بدهید جبران نمیشود برای همین حساب اینها با قیامت است.

یکی از فامیل خود من که یک خانم معلم در مناطق محروم کشور بود مدتی قبل توسط دو شرور کشته شد و الان هم دادگاه دیه این دو نفر را می خواهد تا این دو نفر را اعدام کند . سوال من این است که اگر به فرض که خانواده مقتول اصلا از خون فرزندشان گذشتند . قانون به خاطر فساد و جنایتی که این دو نفر انجام دادند سکوت می کند ؟ یعنی نباید آنها مجازات شوند؟

hoorshid;297403 نوشت:
چرا قضیه را از این دید نگاه نمیکنید که زنی که همسرش کشته شده دو برابر مردی که همسرش کشته شده دیه دریافت میکند؟؟چرا نمیگویید اینجا بی عدالتی رخ داده؟!این اول.
دوم.ببینید وقتی قانونی نوشته میشود باری عامه نوشته میشود و نه برای شرایط خاص که حالا بگوییم در مورد فلان استثنا چه طور....

سلام. ما در مورد شرایط خاص حرف نمیزنیم. چند موردش رو قبلا گفتم ، دوباره میگم . مثلا دیه موی مرد و زن ، مو که برای زن یکی از مهمترین زیبایی هاش هست و باید اونو بپوشونه تا مبادا مرد تحریک بشه و خودش در امان باشه و ... از طرفی پول این دیه میرسه به خود شخص نه به همسرش ، پس چرا دیه موی مرد بیشتره ؟

در مورد از بین رفتن توان جنسی چطور؟ یعنی توان جنسی مرد بیش از زن اهمیت داره ؟ این هم پولش میرسه دست خود شخص

یا زنان سرپرست خانوار که حتی در زمان پیامبر ص هم تعداشون بینهایت بود ، این دیگه همیشه بوده و حتی تعداش طبق اخبار جدید بسیار زیادتر شده و خبر دادند زیادتر هم میشه . پس چرا دیه اینها کمتر از مرده ؟

ᕘᕚRaiNᕘᕚ;443948 نوشت:
مثلا دیه موی مرد و زن ، مو که برای زن یکی از مهمترین زیبایی هاش هست و باید اونو بپوشونه تا مبادا مرد تحریک بشه و خودش در امان باشه و ... از طرفی پول این دیه میرسه به خود شخص نه به همسرش ، پس چرا دیه موی مرد بیشتره ؟

در مورد از بین رفتن توان جنسی چطور؟ یعنی توان جنسی مرد بیش از زن اهمیت داره ؟ این هم پولش میرسه دست خود شخص

[=times new roman]سلام علیکم و رحمه الله

یک زن از زمان قابلیت بارداری تا زمان یائسگی بطور متوسط میتواند دارای 12 الی 14 فرزند شود . یک مرد نیز از زمان قابلیت باوری تا زمانی که این قابلیت را از دست بدهد میتواند چند برابر زن دارای فرزند گردد.

لذا دیه از بین بردن توان جنسی مرد با زن تفاوت دارد . اینجا بر خلاف برداشت شما از احکام اسلام , اصالت جنسیت مطرح نیست بلکه اصل فرزند دار شدن است که میزان دیه را تعئین میکند.

در مورد زیبائی نیز هم همین مساله اصالت فرزند داری در نظر گرفته شده . اگر زیبائی را در ازدواج و صاحب فرزند شدن دخیل بدانیم برای حذف آن به نسبه لازم است دیه تعئین گردد.

یاحق

فاتح;444086 نوشت:
یک زن از زمان قابلیت بارداری تا زمان یائسگی بطور متوسط میتواند دارای 12 الی 14 فرزند شود . یک مرد نیز از زمان قابلیت باوری تا زمانی که این قابلیت را از دست بدهد میتواند چند برابر زن دارای فرزند گردد.

لذا دیه از بین بردن توان جنسی مرد با زن تفاوت دارد . اینجا بر خلاف برداشت شما از احکام اسلام , اصالت جنسیت مطرح نیست بلکه اصل فرزند دار شدن است که میزان دیه را تعئین میکند.

سلام . ممنون برای توضیح :Gol: برای این حرفتون سندی هم هست ؟ و اینکه کی از همون زن اولش 14 تا فرزند داره که بخواد تعدادشو بالاتر هم ببره ؟ این اتفاق خیلی کم می افته

ᕘᕚRaiNᕘᕚ;444167 نوشت:
برای این حرفتون سندی هم هست ؟

سلام علیکم و رحمه الله

بله . در نفی اصالت بر اساس جنسیت , خداوند در آیات متعدد فرموده که آنها از جنس واحدند فی المثل چنین است :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
یا أَیهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِی خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِیرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِی تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَیكُمْ رَقِیبًا«1»

ای مردم! از (مخالفت) پروردگارتان بپرهیزید! همان کسی که همه شما را از یک انسان آفرید؛ و همسر او را (نیز) از جنس او خلق کرد؛ و از آن دو، مردان و زنان فراوانی (در روی زمین) منتشر ساخت. و از خدایی بپرهیزید که (همگی به عظمت او معترفید؛ و) هنگامی که چیزی از یکدیگر می‌خواهید، نام او را می‌برید! (و نیز) (از قطع رابطه با) خویشاوندان خود، پرهیز کنید! زیرا خداوند، مراقب شماست.

و در تفسیر المیزان ذیل آیه مربوطه آمده:

در این آیه مى خواهد مردم را به تقوا و پروا داشتن از پروردگار خویش دعوت کند، مردمى که در اصل انسانیت و در حقیقت بشریت با هم متحدند و در این حقیقت بین زنشان و مردشان ، صغیرشان و کبیرشان ، عاجزشان و نیرومندشان ، فرقى نیست ، دعوت کند تا مردم درباره خویش به این بى تفاوتى پى ببرند تا دیگر مرد به زن و کبیر به صغیر ظلم نکند و با ظلم خود مجتمعى را که خداوند آنان را به داشتن آن اجتماع هدایت نموده آلوده نسازند، اجتماعى که به منظور تتمیم سعادتشان و با احکام و قوانین نجات بخش تشکیل شده مجتمعى که خداى عزوجل آنان را به تاءسیس آن ملهم نمود، تا راه زندگیشان را هموار و آسان کند همچنین هستى و بقاى فرد فرد و مجموعشان را حفظ فرماید.

نتیجه : برتریت جنسی و اصالت بر اساس جنسیت از نگاه اسلام مردود است .

پس اصالت رادر جای دیگری باید جستجو کرد. در تفاوت جنسی ( از دید ساختار , کاربری ) بین زن و مرد , در تفاوت وظایف آنها در خانواده

ᕘᕚRaiNᕘᕚ;444167 نوشت:
و اینکه کی از همون زن اولش 14 تا فرزند داره که بخواد تعدادشو بالاتر هم ببره ؟ این اتفاق خیلی کم می افته

خداوند به پیامبر اکرم میفرمایند :

وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يرِيدُ اللَّهُ أَنْ يعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ(التوبة/85)
مبادا اموال و فرزندانشان، مايه شگفتي تو گردد! (اين براي آنها نعمت نيست؛ بلکه) خدا مي‌خواهد آنها را به اين وسيله در دنيا عذاب کند، و جانشان برآيد در حالي که کافرند!

فرزندان کفار عامل ثروتشان بودند ولی بواسطه تربیت غلط جاهلیت بلای جان آنها هم بودند و مایه عذاب آنها در دنیا و آخرت

و البته برای مسلمین این مساله ( بر عکس کفار که به جنبه مادی چشم داشتند ) محوریت کثرت جمعیت مومنین را داشته و دارد . مرد قابلیت باوری دارد ازدواج با چهار همسر عقدی مطابق با کاربری جنسی مرد است .

کمی قبل از متجدد شدن جامعه ما ! و درگیر فرهنگ القائی شدن و دوری از ساده زیستی تعداد فرزند فواید زیادی داشت .

یاحق

فاتح;444272 نوشت:
کمی قبل از متجدد شدن جامعه ما ! و درگیر فرهنگ القائی شدن و دوری از ساده زیستی تعداد فرزند فواید زیادی داشت .

صحیح فرمودید ، ولی حتی مثلا اگر دو نسل قبل از خودمونو در نظر بگیریم ، با یک زن فوقش 11 تا میزاییدن و بس بود که نصفشون هم میمردن بر اثر نبود امکانات ، بیشترش هم مربوط به روستائیان و عشایر هست ، که درسته مثلا برای حفاظت از خودشون! (یا از دستشون در رفته در اکثر موارد به گفته خودشون و فقط سواد (درست مثل آفریقایی ها که ندارن بخورن و اینهمه بچه هم دارن و روزی هم ندارن . یعنی اون فرزند واسشون باعث روزی نشده بلکه بچه هاشون سریعتر میمیرن)) بوده ولی فقر دامنگیر شده. دیگه حالا گفتن که خدا روزیشونو میده ، نگفتن بیفکر همینجوری تا میتونین بزایید (مثل همون مثال آفریقایی ها و عشایر)

من در مورد سوالاتی که پرسیدم و دلیلشون که دوست دارم بفهمم هنوز پابرجاست چون هر بار یک نفر یک چیز جدیدی میگه و دلیل جدیدی رو میکنه که نه فقط دلیل نفر قبلیشون رد میکنه ، بلکه دلیل خودش هم توسط یک دلیل دیگه رد میشه. واقعا این گیج شدنها خیلی راه ادمو برای جذب شدن به دینش میبنده

ᕘᕚRaiNᕘᕚ;443948 نوشت:
مثلا دیه موی مرد و زن ، مو که برای زن یکی از مهمترین زیبایی هاش هست و باید اونو بپوشونه تا مبادا مرد تحریک بشه و خودش در امان باشه و ... از طرفی پول این دیه میرسه به خود شخص نه به همسرش ، پس چرا دیه موی مرد بیشتره ؟

در مورد از بین رفتن توان جنسی چطور؟ یعنی توان جنسی مرد بیش از زن اهمیت داره ؟ این هم پولش میرسه دست خود شخص

یا زنان سرپرست خانوار که حتی در زمان پیامبر ص هم تعداشون بینهایت بود ، این دیگه همیشه بوده و حتی تعداش طبق اخبار جدید بسیار زیادتر شده و خبر دادند زیادتر هم میشه . پس چرا دیه اینها کمتر از مرده ؟

موضوع قفل شده است