چرا در بعضی از احکام جستجو لازم نیست؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
چرا در بعضی از احکام جستجو لازم نیست؟
سلام علیکم خسته نباشید چرا در بعضی از احکام میگن جستجو لازم نیست؟
با نام و یاد دوست         کارشناس بحث: استاد مستنبط
چرا در بعضی از احکام میگن جستجو لازم نیست؟
سلام علیکم در مسائل دینی، جستجو گاهی واجب و گاهی لازم یا مستحب است. در برخی مسائل هم تاکید می شود که جستجو لازم نیست. به عنوان مثال تحقیق و بررسی در اصول عقاید، واجب است. در مسائل فقهی، جستجو و بررسی در حق الناس لازم است و انسان باید نسبت به حقوق مالی یا غیر مالی دیگران حساس باشد. تلاش و دقت در حفظ آبروی دیگران و اجتناب از مواضع غیبت یا تهمت واجب است و نباید در آن مسامحه کرد. همچنین لازم است انسان نسبت به اموری چون حضور قلب در نماز، اخلاص در اعمال و اموری از این قبیل، دقت بیشتری داشته باشد و در آن بکوشد، اما دقت و جستجو در برخی مسائل مانند نجاست و طهارت لازم نیست. در این موارد، مکلف باید به صورت معمول و به دور از دقتهای عقلی و غیر عرفی و به دور از وسواس، وظیفه شرعی اش مانند وضو گرفتن، غسل کردن، تطهیر محل نجاست و امثال آن را انجام دهد و به همان ظواهر عرفی و اطمینان معمولی اکتفا کند. همچنین در این قبیل مسائل، احتمال ابتلا به وسواس بیشتر است و لذا تاکید می شود که در آنها جستجو لازم نیست.