جمع بندی چرا در آستانه ظهور پرچم سید یمانی نسبت به سید خراسانی به حق نزدیک تر است ؟

تب‌های اولیه

9 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
چرا در آستانه ظهور پرچم سید یمانی نسبت به سید خراسانی به حق نزدیک تر است ؟

چرا در آستانه ظهور پرچم سید یمانی نسبت به سید خراسانی به حق نزدیک تر است ؟

با نام اللهکارشناس بحث: استاد صدیق

victoryone;440565 نوشت:
چرا در آستانه ظهور پرچم سید یمانی نسبت به سید خراسانی به حق نزدیک تر است ؟

باسلام
سوالتان خیلی واضح نیست.
اینکه به حق نزدیکتر است یعنی چه؟
هر دو از یاوران صدیق امام زمان عج هستند و هر دو به حق.
هر دو تقریبا در یک زمان خروج میکنند.
بنابراین نزدیکی به حق، اگر زمانی است که به نظر درست نمی رسد و اگر مراد حقانیت انان در کمک به امام زمان است که باز هم به نظر میرسد هر دو به حق باشند و در این ادعای خود دروغگو نیستند.
لطفا واضح تر و با منبع سوالتان را بفرمایید تا پاسخ مناسب داده شود.

باتشکر

فکر کنم به خاطر این است که سید یمانی بین اعراب نفوذ دارد و موتور حاکمان حجاز را پایین می آورد ! و الا چه طور امام زمان (عج) می خواهد در مکه ظهور کند !! البته این را هم بگویم اگر یمانی واقعا یمنی باشد انصافا حسابی دلشان از دست حاکمان حجاز خون هست. حتی همین الان.

امام باقر (علیه السلام ) دراین باره فرمودند :
ولیس فی الریات رایه الهدی من رایه الیمانی هی رایه هدی لانه یدعو الی صاحبکم 1
درمیان پرچم ها پرچمی هدایت یافته تر از پرچم یمانی نیست او پرچم هدایت است زیرا به سوی صاحب شما دعوت می کند .

چرا نگفته پرچم سید خراسانی

victoryone;440565 نوشت:
چرا در آستانه ظهور پرچم سید یمانی نسبت به سید خراسانی به حق نزدیک تر است ؟

سلام
تعبیر به پرچم یمانی بجای یمانی نشان دهنده نوعی ویژگی ناشی از شرایط است
یعنی شرایط یمانی به نحوی است که صریحتر می تواند به حضرت صاحب الامر هدایت کند
در مقابل دعوت و هدایت سید خراسانی دارای آن شرایط خاص انقلابی نیست
یا علیم

[=microsoft sans serif]

victoryone;442362 نوشت:
امام باقر (علیه السلام ) دراین باره فرمودند :
ولیس فی الریات رایه الهدی من رایه الیمانی هی رایه هدی لانه یدعو الی صاحبکم 1
درمیان پرچم ها پرچمی هدایت یافته تر از پرچم یمانی نیست او پرچم هدایت است زیرا به سوی صاحب شما دعوت می کند .

چرا نگفته پرچم سید خراسانی


باسلام
در این روایت، پرچم یمانی در مقابل پرچم سفیانی است که یکی به حق و امام زمان دعوت میکند و برای ایشان قیام کرده است و دیگری برای مقابله با حضرت.(1)

در این روز، سید خراسانی با لشکر یمانی هماهنگ است و مستقل از او عمل نمیکند و به عبارت دیگر در مقابل پرچم او نیست.
از سوی دیگر، پرچم در اینجا نشانه لشکر و هدف است نه صرفا یک تکه پارچه.
بنابراین، از انجا که هدف او نیز هدف یمانی است، بنابراین از پرچم او جدا نیست و در مقابل او نیست بلکه همراه و همگام و هم هدف با اوست.

ـــــــــــــــــــــــــــ
1. الغیبه، نعمانی، ص 253

[=microsoft sans serif]پرسش:
چرا در آستانه ظهور پرچم سید یمانی نسبت به سید خراسانی به حق نزدیک تر است ؟

پاسخ:
در روایتی از امام باقر (علیه السلام ) نقل شده که ایشان فرمودند:
ولیس فی الریات رایه الهدی من رایه الیمانی هی رایه هدی لانه یدعو الی صاحبکم. [1]
درمیان پرچم ها پرچمی هدایت یافته تر از پرچم یمانی نیست او پرچم هدایت است زیرا به سوی صاحب شما دعوت می کند .
با اینکه هم سید خراسانی و هم یمانی، هر دو از یاوران صدیق امام زمان (عج) هستند و هر دو به حق و هر دو تقریبا در یک زمان خروج میکنند. اما همانطور که از روایت بالا معلوم است، پرچم یمانی در مقابل پرچم سفیانی است که یکی به حق و امام زمان دعوت میکند و برای ایشان قیام کرده است و دیگری برای مقابله با حضرت. در این روز، سید خراسانی با لشکر یمانی هماهنگ است و مستقل از او عمل نمیکند و به عبارت دیگر در مقابل پرچم او نیست.

از سوی دیگر، پرچم در اینجا نشانه لشکر و هدف است نه صرفا یک تکه پارچه. بنابراین، از انجا که هدف او نیز هدف یمانی است، بنابراین از پرچم او جدا نیست و در مقابل او نیست بلکه همراه و همگام و هم هدف با اوست.

[=microsoft sans serif]


[/HR][=microsoft sans serif][1] . الغیبه، نعمانی، ص 253
موضوع قفل شده است