چرا خداوند ناقص العضو ها را شفا نمی دهد؟

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
چرا خداوند ناقص العضو ها را شفا نمی دهد؟

سلام تو رو خدا کمکم کنید یک شبهه برای من پیش آمده چرا خداوند ناقص العضو ها را شفا نمی دهد؟

[=arial]بسم الله الرحمن الرحیم:Sham::Sham:
[=arial]ما در عالم ماده زندگی میکنیم .عالم ماده خصوصیات و ویژگی هایی دارد که منحصر به این عالم است واز عوالم [=arial]دیگر آن را جدا می کند.قوانینی برآن حاکم است که لاینفک از آن است وقابل تبدیل ودگرگونی نیست چنانکه در قرآن آمده است (ولن تجد لسنة الله تبدیلا ،ولن تجد لسنة الله تحویلا1)یعنی چنانچه این قوانین از عالم ماده برداشته شود دیگر عالم ،عالم ماده نیست.از آن جمله قوانین اصل علیت است،که حاکم بر همه عالم است و قریب به بداهت است و نیاز به دلیل و اثبات ندارد.
[=arial]حال کسی که به هر دلیلی چه از روی سوء اختیار ،چه از روی جهل و نادانی زمینه تولد نوزاد ناقص را فراهم کند.بالاخره چون علت فراهم شده لابد از پیدایش معلول (فرزند ناقص)است زیرا اراده الهی نیز از مجرای نظام سببی ومسببی اعمال می شود.
[=arial]حال گاهی زمینه معالجه چنین بیماری فراهم می شود و بهبود میابد ولی گاهی بر طبق مصالح ومفاسدی که از دایره علم آدمی خارج است شفا نمیا بد و بهبودی حاصل نمیشود ودر نتیجه یک عمر درد ورنج به دنبال دارد که خداوند بر اساس عدل خویش به اندازه وسع و طاقت او بازخواست می کند(لا یکلف الله نفسا الا وسعها2)وحتی نعم دیگری را که به افراد سالم نمی دهد به آنها عنایت می کند.وچنانچه باز هم چنین نبود به تناسب درد و رنجی که خود هیچ دخالتی در پیدایش آن نداشته است ثواب و حسنه در آخرت به او افاضه می کند البته اگر ناشکری و ناسپاسی نداشته باشد و صبر پیشه کند .
[=arial]در هر حال الدنیا محفوفة بالبلا هر کسی در دار دنیا رنجی
[=arial]را دارد .دنیا دار آسایش و رفاه مطلق نیست.
[=arial]1-فتح ،23.
[=arial]2-بقره،286.
موضوع قفل شده است