چرا برخی مراجع اتفاق نظر ندارند و فتواها متفاوت است!؟

تب‌های اولیه

10 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
چرا برخی مراجع اتفاق نظر ندارند و فتواها متفاوت است!؟

باسلام و ادب
همه ما قطعا سئوالاتی در ذهن میپردازیم یا برخورد میکنیم که هنوز به جواب آن نرسیده ایم و فکر کنم مراجع هم از این مقوله استثناء نیستند!(فکر میکنم)
در بیان اینکه همه ما صاحب الزمانمان بر سر ما وجود دارد بحمدلله شکی نیست و در حکایات و روایات از کمک امام عصر به مراجع باخبریم و معتقد که حرمت شیعه و شیعیان حفظ شود.
در بیان این موضوع هم قصد بیحرمتی یا خدشه ای به این مقامات عالیه مذهبی ندارم ولی سئوال است که چرا
احکام در بین مراجع مختلف بیان میشود و برای پاسخ شنیدن باید بگوئیم فلان مرجع عالیقدر را بعنوان مرجع تقلید گرفتم - یا اینکه در حال حاضر مرجعی دیگر را اختیار کردم.
بسیاری احکام بین مراجع مشابه و یکسان است و موردی نیست اما شایسته نیست که همه مراجع با علم اینکه خداوند هنوز امر ظاهر سازی حضرت را محقق ندانسته مجلسی تشکیل گردد که به نظر امام غائب احکام بیان و منعکس شود و مغایرت نداشته باشد.
نمیشه در موردی گفت هم حرام است هم جایز است در صورتی که فلان باشد- دین اسلام حرام را حرام مطلق و حلال را حلال مطلق میداند و تبصره و دیگر موارد از نظرات شخصی صورت میگیرد.
نظرات یکسان، اعمال یکسان و مهر و محبت بیشتر را بدنبال دارد. شک ها از بین رفته و وجود امام هم در صوذرت محقق بودن این کار لازم و واجب است (بیان احکام یا تائید توسط امام حاضر نیاز بوده و دلیل بر عدم وجود او و بینیازی به حضرت نبوده و نیست)
کاش باور کنیم که محتاج یادگیری و سکوت هستیم تا احکام را بهتر و بیشتر یاد بگیریم

M.javad;386743 نوشت:
باسلام و ادب
همه ما قطعا سئوالاتی در ذهن میپردازیم یا برخورد میکنیم که هنوز به جواب آن نرسیده ایم و فکر کنم مراجع هم از این مقوله استثناء نیستند!(فکر میکنم)
در بیان اینکه همه ما صاحب الزمانمان بر سر ما وجود دارد بحمدلله شکی نیست و در حکایات و روایات از کمک امام عصر به مراجع باخبریم و معتقد که حرمت شیعه و شیعیان حفظ شود.
در بیان این موضوع هم قصد بیحرمتی یا خدشه ای به این مقامات عالیه مذهبی ندارم ولی سئوال است که چرا
احکام در بین مراجع مختلف بیان میشود و برای پاسخ شنیدن باید بگوئیم فلان مرجع عالیقدر را بعنوان مرجع تقلید گرفتم - یا اینکه در حال حاضر مرجعی دیگر را اختیار کردم.
بسیاری احکام بین مراجع مشابه و یکسان است و موردی نیست اما شایسته نیست که همه مراجع با علم اینکه خداوند هنوز امر ظاهر سازی حضرت را محقق ندانسته مجلسی تشکیل گردد که به نظر امام غائب احکام بیان و منعکس شود و مغایرت نداشته باشد.
نمیشه در موردی گفت هم حرام است هم جایز است در صورتی که فلان باشد- دین اسلام حرام را حرام مطلق و حلال را حلال مطلق میداند و تبصره و دیگر موارد از نظرات شخصی صورت میگیرد.
نظرات یکسان، اعمال یکسان و مهر و محبت بیشتر را بدنبال دارد. شک ها از بین رفته و وجود امام هم در صوذرت محقق بودن این کار لازم و واجب است (بیان احکام یا تائید توسط امام حاضر نیاز بوده و دلیل بر عدم وجود او و بینیازی به حضرت نبوده و نیست)
کاش باور کنیم که محتاج یادگیری و سکوت هستیم تا احکام را بهتر و بیشتر یاد بگیریم

در قسمت سرخ باید در آخر یک علامت سئوال نوشته میشد که عذرخواهی میکنم
من حیص المجموع هدف از نوشتن این موضوع این بود که اگر خداوند وقت آن را نزدیک نمیبیند و زمینه ظهور هموار نیست راه زمینه ظهور از مراجع تعیین شود اگر خدا بخواهد.

با نام و یاد دوست
کارشناسان بحث: استاد سجاد و استاد اویس

[="Tahoma"][="Black"]

M.javad;386743 نوشت:
باسلام و ادب
همه ما قطعا سئوالاتی در ذهن میپردازیم یا برخورد میکنیم که هنوز به جواب آن نرسیده ایم و فکر کنم مراجع هم از این مقوله استثناء نیستند!(فکر میکنم)
در بیان اینکه همه ما صاحب الزمانمان بر سر ما وجود دارد بحمدلله شکی نیست و در حکایات و روایات از کمک امام عصر به مراجع باخبریم و معتقد که حرمت شیعه و شیعیان حفظ شود.
در بیان این موضوع هم قصد بیحرمتی یا خدشه ای به این مقامات عالیه مذهبی ندارم ولی سئوال است که چرا
احکام در بین مراجع مختلف بیان میشود و برای پاسخ شنیدن باید بگوئیم فلان مرجع عالیقدر را بعنوان مرجع تقلید گرفتم - یا اینکه در حال حاضر مرجعی دیگر را اختیار کردم.
بسیاری احکام بین مراجع مشابه و یکسان است و موردی نیست اما شایسته نیست که همه مراجع با علم اینکه خداوند هنوز امر ظاهر سازی حضرت را محقق ندانسته مجلسی تشکیل گردد که به نظر امام غائب احکام بیان و منعکس شود و مغایرت نداشته باشد.
نمیشه در موردی گفت هم حرام است هم جایز است در صورتی که فلان باشد- دین اسلام حرام را حرام مطلق و حلال را حلال مطلق میداند و تبصره و دیگر موارد از نظرات شخصی صورت میگیرد.
نظرات یکسان، اعمال یکسان و مهر و محبت بیشتر را بدنبال دارد. شک ها از بین رفته و وجود امام هم در صوذرت محقق بودن این کار لازم و واجب است (بیان احکام یا تائید توسط امام حاضر نیاز بوده و دلیل بر عدم وجود او و بینیازی به حضرت نبوده و نیست)
کاش باور کنیم که محتاج یادگیری و سکوت هستیم تا احکام را بهتر و بیشتر یاد بگیریم

با عرض سلام و احترام خدمت جناب عالی و تشکر از سؤال شما

اجتهاد، در لغت به معنی تحمل سختی ها (از ریشه جهد به فتح جیم )[1] و همچنین به معنی قدرت وتوانایی (از ریشه جهد به ضم جیم)[2] است و در اصطلاح فقها یعنی به کار بردن حداکثر تلاش و کوشش علمی برای استنباط و به دست آوردن حکم شرعی از منابع و ادلّه ی آن. بنابراین، وحدت نظر و وحدت فتوا در بین مجتهدان به چند امر بستگی دارد:
1 ـ اتحاد و اشتراک منابع اجتهاد.
2 ـ وحدت مبانی در علوم مقدماتی که اجتهاد به آنها وابسته است.
3 ـ برداشت واحد از منابع اجتهاد.
4ـ تعیین وتشخیص دقیق موضوع و وحدت نظر در آن.
در فقه شیعه اگر چه منابع اجتهاد (قرآن، سنت، عقل) در بین همه ی مجتهدان، مشترک است و همه ی آنها را معتبر می دانند، ولی برای برداشت و استفاده و استنباط از این منابع، علوم دیگری نظیر ادبیات عرب، آشنای با محاورات عرفی زمان معصوم(ع)، منطق، علم اصول فقه، علم رجال، آگاهی به قرآن و حدیث و...[3] نیاز است که هر فقیه باید علاوه بر آگاهی بر این دانش ها، در تمام مسائل آنها دارای مبنا باشد تا بتواند از این علوم در طریق برداشت از منابع اجتهاد بهره مند شود مثلا در استفاده از احادیث و روایات ممکن است یک مجتهد بر طبق مبنای که در علم رجال پذیرفته است، روایتی را از نظر سند غیر قابل اعتماد بداند و از آن استناد نکند و در آن مسأله جز این روایت، روایات و دلیل دیگری نباشد، پس این فقیه نمی تواند در آن مسأله فتوا دهد. در حالی که بعضی دیگر با صحیح دانستن سند همان روایت، به آن استناد کرده و فتوا می دهند. همچنین استعداد و قدرت تجزیه و تحلیل همه ی مجتهدان یکسان نیست بر این اساس، هر یک از مجتهدان ممکن است برداشت جداگانه ای از آیات و روایات داشته باشند.
مثلاً قرآن مجيد مي فرمايد: "والمطلقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء؛ يعني زن هاي مطلقه بايستي سه قرء به انتظار بمانند.(4)
كلمه قرء كه در اين آيه به كار برده شده در زبان عرب به طور اشتراك لفظي براي دو معناي متضاد آمده: يكي به معناي پاكي و ديگري به معناي عادت ماهيانه زنان. از اين جهت فقها در مفهوم اين آيه با هم اختلاف دارند. برخي معتقدند: زن مطلقه بايد بعد از طلاق دو مرتبه عادت ماهيانه ببيند و پاك شود و مرتبه سوم به محض اين كه عادت ماهيانه ديد و لو آن كه از آن عادت بيرون نيامده و پاك نشده باشد مي تواند با مرد ديگر ازدواج كند. گروهي ديگر عقيده دارند تا زن مطلقه از عادت ماهيانه‌ مرتبه سوم بيرون نيايد و به كلي پاك نشود حق شوهر كردن ندارد، يعني پس از اتمام مرتبه سوم مي توانند شوهر كنند.
با اين که حكم واقعي خدا دربار زنان مطلقه اي كه بايد مدتي را به عنوان عده از شوهر كردن خودداري كنند يكي است، در عين حال يك مرجع مي گويد: مدت عده سه عادت ماهيانه (يعني سه تا حيض ) است و ديگري مي گويد سه مرتبه پاك بودن از عادت شرط است و اين اختلاف هم از فهم خود آيه سرچشمه مي گيرد.(5)
هر یک از این موارد، به تنهایی می تواند موجب اختلاف در فتوای مجتهدان شود ولی با این همه، موارد اختلاف فتوا در بین مجتهدان محدود به جزئیات مسائل است و مجتهدان در اصول مسائل شرعي و کليات آن دارای نظر واحد و فتوای یکسان هستند.

در پایان باید عرض کنیم که امام زمان عجل الله فرجه الشریف در غیبت هستند و نمی شود کسی مثل زمان حضور ائمه علیهم السلام ، جلسه ای با حضور امام زمان ع برگزار کند ...

پي نوشت:
. [1] النهایه، ج1، ص 319.
. [2] همان.
. [3] نک: هادوی تهرانی، مبانی کلامی اجتهاد، ص 19 و20.
. [4] بقره (2)، آيه 288)
. [5] زين العابدين قرباني،‌ درسايه قلم، ص 201 ـ202[/]

باسلام و احترام
ضمن تشکر از زحمات شما
لطفا جواب سئوال مرا با توجه به ظرفیت من پاسخ گو باشید.خیلی ها با کلمات و متون نوشتاری شما مشکل ادراکی دارند.
ساده جواب دهید مثل خودم که ساده سئوال کردم
وقتی امام زمان نمازهایشان را به جماعت میخوانند چرا برای حل مسائل مسلمانان وقت ندارند عجب امام زمانی هستند ایشان (افکار ما امام زمانمان را نمیسازد ولی امام زمانم شاید افکار ما را بسازد)
جایی نوشته بود متونتان را فارسی ننویسید چون امام زمان به فارسی مسلط نیست، اگر کسی امام زمان باشه و به زبانی مسلط نباشه امام زمان نیست!
اسلام برای هر حالت فرد و مساله اش جواب دارد و امام زمان وقت نداره یا جلسه برگزار نمیکنه از اون فتواهاست. برخی فتواها بوی وهابیت گرفته فتواهای شطرنجی!!!
احترام به جا نظر خودشون را القا میکنند اگر غیر از این بود نظرات یکسان بود.
دو امام در یک دوره هم حق فتواهای جداگانه ندارند چه برسه به بقیه
حکم خداست حساب کتاب داره!

[="Tahoma"][="Black"]

M.javad;389730 نوشت:
باسلام و احترام
ضمن تشکر از زحمات شما
لطفا جواب سئوال مرا با توجه به ظرفیت من پاسخ گو باشید.خیلی ها با کلمات و متون نوشتاری شما مشکل ادراکی دارند.
ساده جواب دهید مثل خودم که ساده سئوال کردم
وقتی امام زمان نمازهایشان را به جماعت میخوانند چرا برای حل مسائل مسلمانان وقت ندارند عجب امام زمانی هستند ایشان (افکار ما امام زمانمان را نمیسازد ولی امام زمانم شاید افکار ما را بسازد)
جایی نوشته بود متونتان را فارسی ننویسید چون امام زمان به فارسی مسلط نیست، اگر کسی امام زمان باشه و به زبانی مسلط نباشه امام زمان نیست!
اسلام برای هر حالت فرد و مساله اش جواب دارد و امام زمان وقت نداره یا جلسه برگزار نمیکنه از اون فتواهاست. برخی فتواها بوی وهابیت گرفته فتواهای شطرنجی!!!
احترام به جا نظر خودشون را القا میکنند اگر غیر از این بود نظرات یکسان بود.
دو امام در یک دوره هم حق فتواهای جداگانه ندارند چه برسه به بقیه
حکم خداست حساب کتاب داره!

با عرض سلام مجدد

بنده از ظرفیت شما مطلع نیستم از این رو بهتر است بفرمایید کدام قسمت ها را متوجه نشدید بیشتر توضیح دهم .

همیشه سلامت و موفق باشید[/]

mona690;390329 نوشت:
قاعده لطف کلا اقتضا میکنه غیبتی نباشه!
این قاعده مشکل داره اصلا!

در این قاعده قید عدم نقض اختیار وجود دارد که با ندیدن اون به به این مشکل شما میرسیم ولی اختیار انسان موجب غیبت شده..که در مورد اقوام گذشته و غیبت انبیا انها هم اتفاق افتاده

[=Georgia]با عرض سلام وادب خدمت همه سروران گرام
الحمدلله همکار محترم جناب آقای سجاد به کاملترین وجه پاسخ M.javad را دادند و نکته بیشتری را لازم به اضافه نمی بینم.
در مورد ابهامات موجود برای کاربر گرامی M.javad نیز باید بگویم که بهتر است ایشان مطالعات بیشتری را در زمینه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و نتایج حاصل از غیبت آن حضرت به خود اختصاص دهند چون به نظر می رسد پاسخی چند جمله ای نمی تواند خلل علمی و معرفتی ایشان را در این زمینه پر نماید و نیاز به تحقیق و مطالعه اساسی در بخش اعتقادات امامیه دارند.
در عین حال اجازه دهید چند جمله به اختصار عرض نمایم.

M.javad;389730 نوشت:
وقتی امام زمان نمازهایشان را به جماعت میخوانند چرا برای حل مسائل مسلمانان وقت ندارند عجب امام زمانی هستند

اولا اینکه چه کسی گفته ایشان برای حل مسائل مسلمانان وقت ندارند؟؟؟؟
دوما اینکه چه رابطه ای است بین نماز جماعت خواندن حضرت با وقت نداشتن حل مسائل مسلمین؟
سوما اجتهاد با توضیح کاملی که توسط جناب سجاد ارائه شد راه حلی است برای امت اسلامی که در زمان غیبت امام بتوانند از طریق مراجعه به ظواهر آیات و روایات، احکام الهی را بر اساس نیازهای روز جامعه استنباط نمایند و این چه ربطی به نماز جماعت خواندن حضرت دارد و از کجای این عبارت وقت نداشتن حضرت برای امور مسلمین را نتیجه گرفتید؟؟؟
چهارما اگر قرار بود امام در زمان غیبت مانند زمان ظهور خود به همه امور مسلمانان رسیدگی کنند پس چه فرقی بین زمان غیبت امام با زمان ظهور ایشان خواهد بود؟؟؟

M.javad;389730 نوشت:
جایی نوشته بود متونتان را فارسی ننویسید چون امام زمان به فارسی مسلط نیست، اگر کسی امام زمان باشه و به زبانی مسلط نباشه امام زمان نیست!

این حرف بی اساس و پایه در کدامین کتاب نوشته شده بود؟؟؟؟
در پایان این نکته را خدمت حضرات عرض میکنم که اگر در ادامه این تاپیک فرمایش دیگری از کاربر محترم M.javad مطرح شد و حقیر بدان پاسخ نگفتم دلیلش عدم دسترسی به جواب ایشان نیست بلکه به این دلیل است که اولا به نظر میرسد اشکالات زیر بنایی بسیاری در مورد حضرت بقیه الله و غیبت ایشان در کاربر نامبرده وجود دارد که با این نوع پاسخهای چند کلمه ای ابهامات ایشان برطرف نمی گردد و ثانیا به نظر می رسد این سوالات بیشتر مربوط به بخش اعتقادات باشد تا مربوط به کارشناس اخلاق و عرفان!

M.javad;386743 نوشت:
در بیان این موضوع هم قصد بیحرمتی یا خدشه ای به این مقامات عالیه مذهبی ندارم ولی سئوال است که چرا
احکام در بین مراجع مختلف بیان میشود و برای پاسخ شنیدن باید بگوئیم فلان مرجع عالیقدر را بعنوان مرجع تقلید گرفتم - یا اینکه در حال حاضر مرجعی دیگر را اختیار کردم.

[=arial]دوست عزیز حضرت علی علیه السلام می فرمایند حق با اشخاص شناخته نمی شود خود حق را بشناس اشخاص خود شناخته می شود . لطفا حالا که به این مورد فکر کردید به موارد دیگر هم فکر کنید .
1- اگر خدا را قبول داری و او را حکیم میدانی پس باید خدا من و تو را بی هدف خلق نکرده باشد و چون میبینیم بسیاری از سودها و ضرر ها را نمی دانیم و جاهلیم پس خدای حکیم باید دستوراتش را به ما برای رفع ضررها و رسیدن به سودها برساند .
2- چون میبینیم به ما وحی نمی شود پس نیازمند کسانی هستیم که آنها قابل وحی و الهام خداوند باشند تا دستورات خدا را به ما برسانند.
3- چنین اشخاصی پیامبران هستند که باید دستورات خدا را به ما برسانند برای همین باید در کلامشان معصوم باشند وگرنه دستور خدا به ما نمی رسد و اگر چنین شود می شود همان آش و همان کاسه و بسیاری اشخاص دچار ضررهایی می شوند که از آن خبر نداشتند پس پیامبران حداقل باید معصوم در کلام باشند
4- در نبود پیامبر حال به غیبت یا به فوت باز نیازمند کسانی هستیم که معصوم در کلام باشند که دستورات نبی و خدا را حفظ باشند و در نقل آنها اشتباه نکنند این اشخاص وصی نبی هستند که باید حتما باشند وگرنه در غیر این صورت همان آش و همان کاسه است و بسیاری دچار ضرر می شوند و این خلاف قدرت و حکمت خداست که قادر نباشد کلامش را به مردم برساند
5- در غیبت وصی هم باید اشخاصی راوی کلام انها باشند که در نقل کلام وصی و نبی معصوم باشد و دستور خدا را بفهمد و اشکالی هم ندارد به او الهام شود و چنین کسی را محدث گویند پس امروز هم مثل دیروز است و به چنین اشخاصی نیازمندیم چرا اگر چنین اشخاصی که معصوم در کلام هستند امروز نباشند می شود همان آش و همان کاسه
....
این قائده عقلی بود حال می رویم سراغ روایت
1- علمای آخر الزمان بالاتر از پیامبران بنی اسرائیل هستند
2- در هر عصری نظیر سلمان هست و سلمان از اهل بیت است
حال می رویم سراغ قرآن
لکل قوم هاد
ببخشید اگر خیلی خلاصه بود ولی حق کم بهتر از باطل زیاد است

اویس;391243 نوشت:
[=Georgia]با عرض سلام وادب خدمت همه سروران گرام
الحمدلله همکار محترم جناب آقای سجاد به کاملترین وجه پاسخ M.javad را دادند و نکته بیشتری را لازم به اضافه نمی بینم.
در مورد ابهامات موجود برای کاربر گرامی M.javad نیز باید بگویم که بهتر است ایشان مطالعات بیشتری را در زمینه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و نتایج حاصل از غیبت آن حضرت به خود اختصاص دهند چون به نظر می رسد پاسخی چند جمله ای نمی تواند خلل علمی و معرفتی ایشان را در این زمینه پر نماید و نیاز به تحقیق و مطالعه اساسی در بخش اعتقادات امامیه دارند.
در عین حال اجازه دهید چند جمله به اختصار عرض نمایم.

اولا اینکه چه کسی گفته ایشان برای حل مسائل مسلمانان وقت ندارند؟؟؟؟
دوما اینکه چه رابطه ای است بین نماز جماعت خواندن حضرت با وقت نداشتن حل مسائل مسلمین؟
سوما اجتهاد با توضیح کاملی که توسط جناب سجاد ارائه شد راه حلی است برای امت اسلامی که در زمان غیبت امام بتوانند از طریق مراجعه به ظواهر آیات و روایات، احکام الهی را بر اساس نیازهای روز جامعه استنباط نمایند و این چه ربطی به نماز جماعت خواندن حضرت دارد و از کجای این عبارت وقت نداشتن حضرت برای امور مسلمین را نتیجه گرفتید؟؟؟
چهارما اگر قرار بود امام در زمان غیبت مانند زمان ظهور خود به همه امور مسلمانان رسیدگی کنند پس چه فرقی بین زمان غیبت امام با زمان ظهور ایشان خواهد بود؟؟؟

این حرف بی اساس و پایه در کدامین کتاب نوشته شده بود؟؟؟؟
در پایان این نکته را خدمت حضرات عرض میکنم که اگر در ادامه این تاپیک فرمایش دیگری از کاربر محترم M.javad مطرح شد و حقیر بدان پاسخ نگفتم دلیلش عدم دسترسی به جواب ایشان نیست بلکه به این دلیل است که اولا به نظر میرسد اشکالات زیر بنایی بسیاری در مورد حضرت بقیه الله و غیبت ایشان در کاربر نامبرده وجود دارد که با این نوع پاسخهای چند کلمه ای ابهامات ایشان برطرف نمی گردد و ثانیا به نظر می رسد این سوالات بیشتر مربوط به بخش اعتقادات باشد تا مربوط به کارشناس اخلاق و عرفان!

باسلام و احترام

از اینکه بنده اطلاعات کافی از امام زمانم ندارم شکی نیست و در این سایت آمدم تا اطلاعات صحیح را که هدف این سایت بوده دریابم و انتقال دهم.
بنده اخبار فرهنگی و مذهبی را مطالعه میکنم و در خبری مشاهده کردم در جایی که انامه به امام زمان نوشته میشده از مردم خواستند که نامه ها عربی باشد و فارسی نباشد چرا که امام زمان به زبان فارسی تسلط ندارند و در کشور خودمان هم بوده!
در بیان جواب های سئوال کنندگان احادیثی دیدم که فمودند جواب سئوال کننده جوانان باید مختصر و مفید باشد و بنده اگر در مقابل بندگان مطیع النفس کوچکی کردم و نوشتم ادراکم پائین است به بیراهه نرفتم وگر نه میدانم که تکبر در مقابل متکبر عین تواضع است.
بحثی که به راه افتاد پیرامون فتواهای مراجع شامل مراجع داخل کشور نبوده و مربوط به خارج از کشور هم هست!
بنده دین اسلام را با توجه به مطالعات و فرهنگ ارائه شده این طور دیدم همانطور که نویسندگانی در مورد پیامبر ص هم نوشتند محمد پیامبری که باید از نو شناخت!
اسلام توسط امام زمانمان دوباره ارائه خواهد شد و هدف من تفرقه و ایجاد شک نبوده و نخواهد بود.
بنده اگر بلد نیستم میویم بلد نیستم اما خیلی سایت ها باید حتما جواب بدهند که بگویند کارشناسان ما بلدند در صورتی که همه ما نیازمند کمی سکوت و دقت در میان گفتار دیگران هستیم تا شاید سخنی بهتر بگوئیم یا سکوتی بهتر داشته باشیم.
از نظر بنده دین اسلام دینی است که شک ها را بر طرف کرده و آسانتر و راحتر ترا بقیه ادیان است و پیروانش از بقیه ادیان بیشتر است. شاید جامعه به این درک نرسیده و اسلام را نشناخته و البته خود من!
آمدن مراجع و ایراد فتواها دلیل بر این نیست که همه شون درست میگویند! داشتیم که فتواهای نادرست ابلاغ میشد (یک عمل نمیتونه هم حرام باشه هم مجاز یا احتیاط اشد) و در متن اول هم نوشتم !!!
موفق باشیم

موضوع قفل شده است