جمع بندی چرا برخی افراد بزرگ به جای خاصی نرسیدند؟ (تاثیر شانس و اقبال در سرنوشت افراد)

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
چرا برخی افراد بزرگ به جای خاصی نرسیدند؟ (تاثیر شانس و اقبال در سرنوشت افراد)

سلام.

چندتاسوال یکی ازدوستان کرد من توان نداشتم لطفا پاسخ بدهید:

چراخیلی ازآدم های فوق العاده توانمندوبااستعدادوباهوش که خیلی خیلی هم تلاش کردن ده هاسال بیست سال.سی سال.پنجاه  سال یاشصت سال تلاش وپشتکاروبیخوابی وسختی کشیدن درزمینه استعدادهاشون وتوانمندی هاشون وهوش خیلی خیلی بالایی هم داشتن ودارندوخواهندداشت امابه جای خاصی نرسیدن وبه موفقیت بزرگی نرسیدن??آیاچون شانس وبخت باآنهایارنبوده وبه قولی پیشانی شان بلندنبوده است??یعنی شانس آنهاراانتخاب نکرده??یعنی افرادی مثل انیشتین ونیوتون محصول شانس زیادوبخت واقبال بودند??یعنی اگرانیشتین و..موفق شدندواینقدرمهم ترین علتش به خاطرشانس خیلی زیادوبخت واقبال وپیشانی بلندبوده است??
مثال زدم یعنی افرادی که خیلی موفق شدن مثل بیل وزاکروخیلی های دیگه که گمنامن درسراسرجهان ازلحاظ مالی وعلمی و....
اگرشانس وبخت واقبال علمی است پس چراکسانی که دعای شانس میگیرندمیگوییدخرافات است??ازباب تصادف وشانس گفتم مثلاچرابینید اینهمه فوتبالیست که تلاش کردن فقط عده کمی ثروتمندمیشن وموفق میشن?مثلامیشن رونالدوومسی یاجهانبخش و...??آیاباقی افراد تلاش نکردند??
آخه خیلی هاتلاش میکنن ولی کمپانی مثل مایکروسافت یاگوگل نمیزنند.چرا??به نظرشماتلاش نبایدچیزهای دیگه داشته باشه??بیل گیتس یهودی است ومهره یهودوزاکربرگ و..چه طوراینهمه آدم تلاش میکنن کمپانیشون جهانی نشده??

نظرمن اینه موفقیت های اینقدربزرگ مخصوصامالی میلیارددلارصدمیلیارددلارجزبا دزدی وحق خوری وجاسوسی به دست نمیاد.

چه طوربه بازیگرای هالیوود سی میلیون دلارتا صدمیلیون دلاردستمزد میدن??اینامگرچه کارکردن??چه خدمتی به بشریت کردن؟ چون حکومتی هستند و نوکرصهیونیزم وموصادو....؟؟؟

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد مسلم

جمع بندی

 

پرسش:

چرا بسیاری از انسان ها علی رغم داشتن استعداد و تلاش به جایی نمی رسند، اما برخی مثل «رونالدو» و «مسی» در فوتبال، یا «انیشتین» در علم، یا «بیل گیتس» در اقتصاد به نتیجه می رسند؟ آیا این از باب تصادف و شانس است؟ یا حمایت کانون های قدرت و ثروت از ایشان موجب چنین موفقیت هایی می شود؟

 

پاسخ:

ببینید شانس و اقبال در فلسفه به معنای تحقق فعل بدون علت است که امری مردود است. هر فعلی که در جهان محقق می شود علتی دارد از جمله موفقیت انسان ها.

شمارش علل موفقیت با توجه به گستردگی آنها ممکن نیست، اما به طور کلی علل مختلفی می توان برای آنها برشمرد از جمله: انتخاب رشته و مسیر متناسب با استعداد و علاقه، برنامه ریزی، هدفگذاری کوتاه مدت، میان مدت، و بلند مدت، و البته حمایت دیگران.

مثلا اگر «رونالدو» و «مسی» به بهترین بازیکنان فوتبال تبدیل شده اند، یا اگر «انیشتین» در فیزیک برتر شد، یا دیگران، مهمترین عامل آن این است که اینان توانستند به خوبی استعداد خویش را کشف کنندف شاید اگر «انیشتین» به جای فیزیک، پزشکی خوانده بود نامی از او نبود، یا اگر  «کریستیانو رونالدو»  و«مسی» به جای فوتبال رفته بودند جودو کار می کردند الان صاحب نام نبودند. 

بنابراین حتی حامیان شرق و غرب و اصحاب ثروت و مکنت هم از کسانی که بی استعداد هستند و یا راه را موافق با استعدادشان انتخاب نکرده اند حمایت نمی کنند.  پس هم استعداد نقش دارد، هم تلاش نقش دارد، و هم حمایت دیگران ، و هم ده ها عامل دیگر...؛ خلاصه همه چیز هست، جز شانس و اقبال

 

موضوع قفل شده است