چرا بارداری زن بدون رضایت شوهر اشکال ندارد؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
چرا بارداری زن بدون رضایت شوهر اشکال ندارد؟
سلام علیکم  مراجع میفرمایند که اقدام به بارداری بدون اذن شوهر مانعی ندارد ؟ایا این حکم با توجه به موقعیت و اضطرار  قرن اخیر بیان شده؟؟ چون وقتی پدر توانایی تامین و مخارج و.. را ندارد و راضی نیست این کارحق الناس محسوب نمی شود ؟ ایا این نوعی دست درازی در اموال غیر محسوب نمی شود ؟هر چند خودم می دانم روزی رسان خداست
با نام و یاد دوست         کارشناس بحث: استاد مستنبط
مراجع میفرمایند که اقدام به بارداری بدون اذن شوهر مانعی ندارد. ایا این حکم با توجه به موقعیت و اضطرار  قرن اخیر بیان شده؟ چون وقتی پدر توانایی تامین و مخارج و.. را ندارد و راضی نیست این کارحق الناس محسوب نمی شود ؟ ایا این نوعی دست درازی در اموال غیر محسوب نمی شود ؟
سلام علیکم مرد نمی تواند همسرش را وادار کند که از بارداری پیشگیری کند، همچنین زن نیز نمی تواند مرد را وادار به پیشگیری کند و هیچکدام از این مسائل ارتباطی با اضطرار یا موقعیت قرن اخیر ندارد. در صورت انعقاد نطفه، سقط جنین حرام است و مخارج و نفقه اولاد بر پدر واجب است و روزی رسان هم خداست.