چرا امام حسین(ع) صلح را نپذیزفت

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
چرا امام حسین(ع) صلح را نپذیزفت

آيا صحت دارد كه امام حسين ـ عليه‎ السلام ـ در برابر صلح اعتراض كرد و آيا اگر آن حضرت بجاي امام حسن ـ عليه‎ السلام ـ بود جنگ را ترجيح مي داد لطفاً‌ توضيح دهيد؟

با سلام

نخیر صحت ندارد

امام حسین(ع) در زمان حکومت برادر بزرگوار خویش به عنوان یک شیعه معتقد به ولایت پشت سر ولی زمان خویش بود هر چند به عنوان فرزند پیامبر در جامعه مطرح بود ولی پیرو ولی زمان خویش بود

غیر از این مسایل حضرات معصومین در هر حالتی چه قیام و چه قعود و چه زندان و.....در صدد حفظ دین خدا بودند هر چند به خاطر فاصله زمانی ما از ائمه و قرار نگرفتن

در شرایط ان زمان و مکان نتوانیم درست قضاوت بکنیم و اشکالاتی را به نحوه عملکرد ائمه بگیریم

ولی اگر در ست بیندیشیم و خود را زمان ائمه قرار دهیم و شرایط زمان انها را درک کنیم درست تر قضاوت خواهیم کرد

ایا امام حسین(ع) با این همه علم و بزرک شدن در خاندان وحی و همراه بودن با عالم بی نظیر زمان خویش امام علی(ع)و تربیت یافتن در چنین خاندانی

و معتقد بودن به دین الهی و شناختن مبانی دین اسلام باز عدم اشتباه در موضع گیری های سیاسی را در مورد حضرت قبول نداریم

بی انصافی نیست که مقام ایشان را از فردی معمولی و سیاست مدار دیندار هم پایین بیاوریم

حضرت روحیه جنگ طلب نداشتند که در زمان یزید قیام کردند خیر شرایط عوض شده بود و شرایط زمان امام حسین(ع) و امام حسن(ع) یکی نبود که یکی از ایشان قیام کردند و دیگری صلح کردند

به عبارت واضحتر
مشکل از امامان نبود بلکه شرایط در زمان یزید با شرایط در زمان معاویه یکی نبود

هریک از امامان در عصر امام حسین(ع) بودند برای جلوگیری از نابودی دین اسلام قیام می کردند
و هریک در زمان امام حسن(ع) بودند صلح می کردند.
موضوع قفل شده است