جمع بندی چرا امامان معصوم از همه ی گناهان پاک اند؟

تب‌های اولیه

48 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

شهامت;328576 نوشت:
خوب شايد يه دليلش اين بود چنين چيزي قبلا اتفاق افتاده و اونا احساس کردن شايد دوباره هم اتفاق بيافتد
خوب شما که تحقيق کرديد بگيد

[="blue"][="4"][="times new roman"]خوب اینکه میشود تسلسل یعنی دیگر نمیشود گفت این موضوع برای اولین بار بوده و این با ایه قبل در تناقض قرار میگیرد فقط یک راه باقی میماند و ان اینکه ملائکه به واسطه مقامشان قدرت پیش بینی دارند و لذا دیده اند که چگونه خلفاء فساد میکنند و ادم میکشند و اول انان قاتل بی بی دو عالم است و هرکس اینرا ببیند و اعتراض نکند در عجب است ![/][/][/]

فتا 1;328590 نوشت:
[="blue"][="4"][="times new roman"]خوب اینکه میشود تسلسل یعنی دیگر نمیشود گفت این موضوع برای اولین بار بوده و این با ایه قبل در تناقض قرار میگیرد فقط یک راه باقی میماند و ان اینکه ملائکه به واسطه مقامشان قدرت پیش بینی دارند و لذا دیده اند که چگونه خلفاء فساد میکنند و ادم میکشند و اول انان قاتل بی بی دو عالم است و هرکس اینرا ببیند و اعتراض نکند در عجب است ![/][/][/]

مگه علم به حوادث اينده مخصوص خدا نيست يعني خدا اينده را به فرشته ها نشان داد
شما گفتيد هر کس اين ظلم را ببيند و اعتراض نکند در عجب است ولي من ميىگويم هر کس حضرت زهرا (س)را ببيند و اعتراض کند در عجب است!!!!!!
واي بر ان فرشتگاني که باانکه ميدانستن در روي زمين قرار است انسان هاي صالحي ولو يک انسان صالح بيايد و باز اعتراض کردن!!!!
من از يکي از علما شنيدم که ميگفت ابليس خود جزء قومي بود که خدا افريد ولي در تمام ان قوم فقط ابليس حمد خدا را به جا مياورد که خدا جز ابليس همه را نابود کرد, چرا چنين چيزي تناقض در قران است
من نواري به نام سياحت غرب فکر کنم بود اگه بتونم پيدا ميکنم برا شما ميزارم گفته شده بود که
امام علي (ع)فرمودن که: وقتي از مالک پرسيدن که مولاي تو کيست مالک با اصبانيت گفت شما از مني که براي مولايم شمشير زدم ميپرسيد مولاي تو کيست و...وشما بزودي بايد جواب گو باشيد که به چه حقي در باره افرينش انسان شکايت کرديد و از دستور خدا سر پيچي کرديد که اگه اين حرف درست باشه ديگه جاي هيچ بحثي نيست

شهامت;328592 نوشت:
مگه علم به حوادث اينده مخصوص خدا نيست يعني خدا اينده را به فرشته ها نشان داد
شما گفتيد هر کس اين ظلم را ببيند و اعتراض نکند در عجب است ولي من ميىگويم هر کس حضرت زهرا (س)را ببيند و اعتراض کند در عجب است!!!!!!
واي بر ان فرشتگاني که باانکه ميدانستن در روي زمين قرار است انسان هاي صالحي ولو يک انسان صالح بيايد و باز اعتراض کردن!!!!
من از يکي از علما شنيدم که ميگفت ابليس خود جزء قومي بود که خدا افريد ولي در تمام ان قوم فقط ابليس حمد خدا را به جا مياورد که خدا جز ابليس همه را نابود کرد, چرا چنين چيزي تناقض در قران است
من نواري به نام سياحت غرب فکر کنم بود اگه بتونم پيدا ميکنم برا شما ميزارم گفته شده بود که
امام علي (ع)فرمودن که: وقتي از مالک پرسيدن که مولاي تو کيست مالک با اصبانيت گفت شما از مني که براي مولايم شمشير زدم ميپرسيد مولاي تو کيست و...وشما بزودي بايد جواب گو باشيد که به چه حقي در باره افرينش انسان شکايت کرديد و از دستور خدا سر پيچي کرديد که اگه اين حرف درست باشه ديگه جاي هيچ بحثي نيست

[="blue"][="4"][="times new roman"]پیش بینی حوادث آینده فقط خاص خدا نیست و الا امروز چگونه ممکن بود هواشناسی وجودداشته باشد ، اگر دقت بفرمایید فرعون نیز حوادث اینده کشورش را در خواب دید فقط قدرت تشخیص و بررسی انرا نداشت !
تفاوت ملاکه با امیر مومنان نیز در همین بود انان تحملشان تمام شد و علی (ع) برای بقای دین خدا تحمل نمود و شد اسوه عالم که نظیرش پیدا نمیشود .
نقصان ملائکه بر خدا هم همین بود که چون خدایشان رحمان و رحیم نبودند تا بر بندگان نهایت فرصت را بدهند تا مگر انسانی نادم شود و به سوی خدا باز گردد.
اول اینکه ابلیس از جن بود و وجود جن در زمان سلیمان در قران کریم تصریح شده حال به فرض هم که قوم ابلیس نابود شده باشد تناقضش با قران در کجاست مگر قوم عاد و ثمود از فرزندان نوح نبودند بقا و فنای هرکس در گرو عمل اوست و هرکسی به انحای مختلف مورد آزمایش قرار میگیرد و ابلیس در مقابل کبر و غرور در مقابل عبادتش مورد آزمایش قرار گرفت و متاسفانه مردود شد .
خوب حالا ماباید قران و حدیث معتبر را کنار بگذاریم و به ندای یک نوار که معلوم نیست که گفته و چه گفته و چرا گفته اتکا کنیم وای برما و طرز فکر ما اگر چنین کنیم ! یعنی اول باید تحقیق کنیم گوینده کیست بعد باید ببینیم مطلب دقیقاً چه بوده سپس با هم در مورد آن بحث میکنیم .[/][/][/]

شهامت;328576 نوشت:
خوب شايد يه دليلش اين بود چنين چيزي قبلا اتفاق افتاده و اونا احساس کردن شايد دوباره هم اتفاق بيافتد
خوب شما که تحقيق کرديد بگيد

با سلام
دلایل متعددی برای این اعتراض فرشتگان بیان شده:
نظر اول: گاه گفته مى‏شود خداوند قبلا آينده انسان را بطور اجمال براى آنها بيان فرموده بود.

نظر دوم: بعضى احتمال داده‏اند ملائكه خودشان اين مطلب را از كلمه" فِي الْأَرْضِ" (در روى زمين) دريافته بودند، زيرا مى‏دانستند انسان از خاك آفريده مى‏شود و ماده بخاطر محدوديتى كه دارد طبعا مركز نزاع و تزاحم است، چه اين كه جهان محدود مادى، طبع زياده طلب انسانها را نمى‏تواند اشباع كند، حتى اگر همه دنيا را به يك فرد بدهند باز ممكن است سير نشود، اين وضع مخصوصا در صورتى كه توام با احساس مسئوليت كافى نباشد سبب فساد و خونريزى مى‏شود.

نظر سوم: بعضى ديگر از مفسران معتقدند پيشگويى فرشتگان بخاطر آن بوده كه آدم نخستين مخلوق روى زمين نبود، بلكه پيش از او نيز مخلوقات ديگرى بودند كه به نزاع و خونريزى پرداختند پرونده سوء پيشينه آنها سبب بدگمانى فرشتگان نسبت به نسل آدم شد.

فتا 1;328603 نوشت:
[="blue"][="4"][="times new roman"]پیش بینی حوادث آینده فقط خاص خدا نیست و الا امروز چگونه ممکن بود هواشناسی وجودداشته باشد ، اگر دقت بفرمایید فرعون نیز حوادث اینده کشورش را در خواب دید فقط قدرت تشخیص و بررسی انرا نداشت !
تفاوت ملاکه با امیر مومنان نیز در همین بود انان تحملشان تمام شد و علی (ع) برای بقای دین خدا تحمل نمود و شد اسوه عالم که نظیرش پیدا نمیشود .
نقصان ملائکه بر خدا هم همین بود که چون خدایشان رحمان و رحیم نبودند تا بر بندگان نهایت فرصت را بدهند تا مگر انسانی نادم شود و به سوی خدا باز گردد.
اول اینکه ابلیس از جن بود و وجود جن در زمان سلیمان در قران کریم تصریح شده حال به فرض هم که قوم ابلیس نابود شده باشد تناقضش با قران در کجاست مگر قوم عاد و ثمود از فرزندان نوح نبودند بقا و فنای هرکس در گرو عمل اوست و هرکسی به انحای مختلف مورد آزمایش قرار میگیرد و ابلیس در مقابل کبر و غرور در مقابل عبادتش مورد آزمایش قرار گرفت و متاسفانه مردود شد .
خوب حالا ماباید قران و حدیث معتبر را کنار بگذاریم و به ندای یک نوار که معلوم نیست که گفته و چه گفته و چرا گفته اتکا کنیم وای برما و طرز فکر ما اگر چنین کنیم ! یعنی اول باید تحقیق کنیم گوینده کیست بعد باید ببینیم مطلب دقیقاً چه بوده سپس با هم در مورد آن بحث میکنیم .[/][/][/]

خوب اينکه گفتي هوا شناسي بايد بگم هوا شناسي حدس و گماني بيش نيست و با علم قطعي خيلي فرق داره و در رابطه با خواب فرعون بايد گفت که اين علم نزد خدا است و خدا به هرکس بخواهد ميدهد خوب اينجوري باشه ما هم خيلي از خوابا را که ميبينيم اتفاق ميفته اين خوابا نوعي هشداره
و گفتي نقصان ملائکه بر خدايشان همين بود, ملائک مگر در چه سطحي هستند که بخوان کلام خدايشان را نقض کنند پس اين نشون ميده که اوناهم ميتونن خطا کنن
خوب من که نگفتم ابليس از جن نيست من گفتم که احتمالا کلمه ملائکه نوعي لقب است که خداوند به ابليس هم ميتونست داده باشه بعدشم من که نگفتم قران تناقض, داره
ببين من وقتي به شما گفتم که شايد در زمان قديم خدا قومي به وجود اورده سپس فقط ابليس بينشان خدا را عبادت ميکرد, اين شما بوديد که گفتيد نه اونجوري با ايه قبلش تناقض داره که من گفتم ربطي به تناقض نداره
در رابطه با نوارم من فقط خواستم بگم شايد شما شنيده باشيد و قبول داشته باشيد حالا که نداريد حجتي نيست

سلام";328604 نوشت:
با سلامل
دلایل متعددی برای این اعتراض فرشتگان بیان شده:
[ahoma]نظر اول: گاه گفته مى‏شود خداوند قبلا آينده انسان را بطور اجمال براى آنها بيان فرموده بود

نظر دوم: بعضى احتمال داده‏اند ملائكه خودشان اين مطلب را از كلمه" فِي الْأَرْضِ" (در روى زمين) دريافته بودند، زيرا مى‏دانستند انسان از خاك آفريده مى‏شود و ماده بخاطر محدوديتى كه دارد طبعا مركز نزاع و تزاحم است، چه اين كه جهان محدود مادى، طبع زياده طلب انسانها را نمى‏تواند اشباع كند، حتى اگر همه دنيا را به يك فرد بدهند باز ممكن است سير نشود، اين وضع مخصوصا در صورتى كه توام با احساس مسئوليت كافى نباشد سبب فساد و خونريزى مى‏شود.

[/]نظر سوم: بعضى ديگر از مفسران معتقدند پيشگويى فرشتگان بخاطر آن بوده كه آدم نخستين مخلوق روى زمين نبود، بلكه پيش از او نيز مخلوقات ديگرى بودند كه به نزاع و خونريزى پرداختند پرونده سوء پيشينه آنها سبب بدگمانى فرشتگان نسبت به نسل آدم شد.

خوب اين دلايل که دليل نميشه ملائکه هم خطا نکرده باشن

شهامت;328629 نوشت:

خوب اين دلايل که دليل نميشه ملائکه هم خطا نکرده باشن

با سلام
اولا بنده تفسیر آیه را گفتم , ثانیا بنده که نباید خطا نکردن کسی را به شما ثابت کنم برعکس تا زمانی که خطایی از گروهی ثابت نشده آنها منزه اند و نیاز به اثبات ندارد,به علاوه بحث اثبات عصمت فرشتگان نیست که بیش از این به دلایلش بپردازیم.ثالثادر آیات 26 تا 29 سوره انبیا به روشنی بیان شده که فرشتگان تنها به سخن پروردگار عمل می کنند و از او در سخن گفتن سبقت نمیگیرند(به اذن خدا) و هم چنین شفاعت کننده انسان ها هستند و اینها همه بر کرامت آنان دلالت دارد.
در نهایت هم باید اضافه کنم بحٍث را بیش از حد لزوم از محور اصلی منحرف نکنید.

پرسش
مگر نمیگویند گل بی عیب خداست؟ و مگر کسی میتواند به خدا برسد؟ پس چرا میگویند امامان معصوم از همه ی گناهان پاک اند؟ و اگر پاک بوده اند، پس چرا اینقدر استغفار میکردند؟

پاسخ

پاک بودن ائمه(علیهم السلام) هرگز آنها را در مرتبه خداوند قرار نمی دهد، کامل مطلقی که از هر نظر کامل باشد فقط خداوند است، به همین خاطر انبیاء با اینکه همگی معصوم بوده اند اما با این حال از نظر کمال در مراتب مختلف قرار دارند:
«تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْض‏»؛ بعضى از آن رسولان را بر بعضى ديگر برترى داديم‏(1)

بنابراین منظور از عصمت معصومین(علیهم السلام) این است که ایشان به رذائل درونی و بیرونی هرگز آلوده نشده و نمیشوند که خود این هم موهبتی از جانب خداوند است، یعنی بزرگترین تفاوت خداوند و معصومین در این است که خداوند هر کمالی دارد از خودش است، اما معصومین هر کمال و هر پاکی که دارند از جانب خداوند است و خودشان کاملا در وجود و اوصافشان محتاج خداوند هستند، همانطور که خداوند در قرآن پاکی ایشان را به اراده خود نسبت می دهد:
«إِنَّما يُريدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهيرا»؛ همانا خداوند اراده کرده است که تمام پلیدیها وزشتیها را از شما اهل بیت دور گرداند وشما را از آنها تطهیر وپاک گرداند.(2)

اما در مورد استغفار باید توجه بفرمایید گه استغفار فقط از گناه نیست، بلکه مراتبی دارد، برای انسان های معمولی که گاهی با گناه از مسیر درست منحرف می شوند استغفار یعنی اظهار پشیمانی از گناهان، اما استغفار برای انبیاء و اولیاء و معصومین فرق می کند، امام صادق(سلام الله علیه) ضمن بیان ضرورت توبه برای همگان، مراتب آن را بیان می فرماید:

«لَا بُدَّ لِلْعَبْدِ مِنْ مُدَاوَمَةِ التَّوْبَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ كُلُّ فِرْقَةٍ مِنَ الْعِبَادِ لَهُمْ تَوْبَةٌ فَتَوْبَةُ الْأَنْبِيَاءِ مِنِ اضْطِرَابِ السِّرِّ وَ تَوْبَةُ الْأَوْلِيَاءِ مِنْ تَلْوِينِ الْخَطَرَاتِ وَ تَوْبَةُ الْأَصْفِيَاءِ مِنَ التَّنْفِيسِ وَ تَوْبَةُ الْخَاصِّ مِنَ الِاشْتِغَالِ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَ تَوْبَةُ الْعَامِّ مِنَ الذُّنُوب‏»؛ بنده را باید كه پیوسته و در همه حال به مقتضاى حال و جریان امور خود در حال توبه باشد. و براى هر فرقه و طائفه‏اى توبه مخصوصى است؛ پس توبه پیامبران الهى از مضطرب شدن باطن و به هم خوردن حالت اطمینان است، و توبه اولیا از عوارض رنگارنگ و تلون خاطر است كه بر خلاف ثبوت و استقامت است، و توبه اصفیاء و برگزیدگان حق از استراحت و فراغت و غفلت و كدورت مى ‏باشد كه بر خلاف دوام توجه است، و توبه افراد خاص و بندگان مخصوص از مشغول بودن به غیر پروردگار است كه توجه به غیر خدا پیدا كرده و سرگرم به آنها باشد، و توبه عوام و عموم مردم از گناهان و معاصى و خلافها است.(3)

امام سجاد(سلام الله علیه) نیز در مناجات خویش می فرمایند:
«إلهِی وَاَسْتَغْفِرُکَ مِنْ کُلِّ لَذَّة بِغَیْرِ ذِکْرِکَ، وَمِنْ کُلِّ راحَة بِغَیْرِ اُنْسِکَ، وَمِنْ کُلِّ سُرُور بِغَیْرِ قُرْبِکَ، وَمِنْ کُلِّ شُغْل بِغَیْرِ طاعَتِکَ»؛ خداوندا! از هر لذتی که از غیر یاد تو برایم حاصل شده و هر آسایشی که به غیر از اُنس با تو نصیب من شده و از هر سرور و شادمانی که به غیر از قرب تو برای من پدید آمده و از هر کاری جز طاعت تو، آمرزش می‌خواهم و استغفار می‌کنم.(4)

بنابراین استغفار در مراتب بالای خودش اتفاقا نشان دهنده مرتبه بالای استغفار کننده است، همان طور که امیر المومنین(سلام الله علیه) می فرمایند:
«الِاسْتِغْفَارُ دَرَجَةُ الْعِلِّيِّين‏»؛ استغفار، درجه بلند مرتبگان است.(5)
_________________________________
1. بقره:253/2.
2. احزاب:33/33.
3. مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، دار إحياء التراث العربي‏، چاپ دوم، 1403ق، بیروت، ج6، ص31.
4. همان، ج91، ص151.
5. شریف رضی، نهج البلاغه(صبحی صالح)، نشر هجرت‏، چاپ اول، 1414ق، قم، حکمت417، ص549.

موضوع قفل شده است