پیش فروش پاداش آخر سال

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
پیش فروش پاداش آخر سال

سلام علیکم،خدا قوت ،لطفا بفرمایید از نطر شرعی می توان ، پاداش آخر سال را که زمان پرداخت و کیفیت پرداخت آن به صورت یک جا یا تدریجی از سوی دولت نامعلوم است و تنها مبلغ آن اعلام شده است،پیش فروش کرد، اگر جایز است چگونه؟
تسریع در راهنمایی،موجب مزید امتنان میباشد.

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد نور

Parsa43;885410 نوشت:
سلام علیکم،خدا قوت ،لطفا بفرمایید از نطر شرعی می توان ، پاداش آخر سال را که زمان پرداخت و کیفیت پرداخت آن به صورت یک جا یا تدریجی از سوی دولت نامعلوم است و تنها مبلغ آن اعلام شده است،پیش فروش کرد، اگر جایز است چگونه؟
تسریع در راهنمایی،موجب مزید امتنان میباشد.

با سلام و احترام

برای دریافت پاسخ دقیق نام مرجع تقلیدتان را بفرمایید
البته سوال را جهت استفتا به دفتر مقام معظم رهبری ارسال کردیم.

موفق و مويد باشید

موضوع قفل شده است