پیشنهاد آیت الله بهجت به امام در سال 42

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
پیشنهاد آیت الله بهجت به امام در سال 42

[h=1][/h]


[/HR] آیت الله حائری شیرازی پیرامون روابط ایت الله بهجت با امام خمینی می گویند: كسانی كه مدعی هستند آیت الله بهجت هیچ كمكی به انقلاب نكرد یك مورد بیاورند كه اینگونه باشد
[/HR]
بر عكس ایشان كمك حال انقلاب بودند و حمایت كردند حتی قبل از انقلاب و در زمان نهضت.به عنوان نمونه آیت الله بهجت در ایام نیمه خرداد شروع نهضت، نامه ای به امام می دهند و می گویند لازم است برای این حركت از كسانی كه حتی لوطی هستند و خیلی مذهبی نیستند نیز استفاده كنید. لذا امام نامه ای به طیب می دهد و طیب نیز در دسته راه اندازی می كند و زیر شكنجه به شهادت می رسد. به طیب فشار می آوردند كه بگو از امام پول گرفتم تا این كارها را انجام دهم ولی قبول نکرد و گفت من به سادات نمی توانم دروغ ببندم.
برچسب: