پیدا کردن مشتری توسط بنگاه املاک و عقد قرارداد در بنگاهی دیگر

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
پیدا کردن مشتری توسط بنگاه املاک و عقد قرارداد در بنگاهی دیگر

بسم الله الرحمن الرحیم

شخصی ملک خود را به بنگاهی سپرده تا ان را بفروشد و بنگاه نیز مشتری پیدا کرده است

حال فروشنده و مشتری می خواهند قرارداد را در بنگاهی دیگر به غیر از بنگاه مذکور ببندند

ایا با توجه به اینکه ان بنگاه مشتری را یافته است و ظاهرا حقی در این باره دارد

عقد معامله در بنگاهی دیگر ضمان دارد و حرام است یا ایرادی ندارد؟

یا علی

**عبدالله**;137137 نوشت:
بسم الله الرحمن الرحیم شخصی ملک خود را به بنگاهی سپرده تا ان را بفروشد و بنگاه نیز مشتری پیدا کرده است حال فروشنده و مشتری می خواهند قرارداد را در بنگاهی دیگر به غیر از بنگاه مذکور ببندند ایا با توجه به اینکه ان بنگاه مشتری را یافته است و ظاهرا حقی در این باره دارد عقد معامله در بنگاهی دیگر ضمان دارد و حرام است یا ایرادی ندارد؟

1- مالک سفارش انجام کاری را به جاعلی ( پیمانکار ) - (با علم به اینکه حق الزحمه ای را قانون و شرع اسلام برای جاعل پیش بینی کرده ) سپرده
2- جاعل ( بنگاه ) وظیفه اش را بدون هیچ پیش پرداخت و حق الزحمه ای به انجام رسانده
3- مالک و مشتری میخواهند خودشان قرارداد را تنظیم کنند.
بسیار خوب حق الزحمه بنگاه را طبق قانون مصوب اتحادیه صنف مشاورین املاک پرداخت کنند بروند خودشان بیع نامه تنظیم کنند.

یاحق

**عبدالله**;137137 نوشت:
شخصی ملک خود را به بنگاهی سپرده تا ان را بفروشد و بنگاه نیز مشتری پیدا کرده است حال فروشنده و مشتری می خواهند قرارداد را در بنگاهی دیگر به غیر از بنگاه مذکور ببندند ایا با توجه به اینکه ان بنگاه مشتری را یافته است و ظاهرا حقی در این باره دارد عقد معامله در بنگاهی دیگر ضمان دارد و حرام است یا ایرادی ندارد؟

با تشکر از سئوال شما جناب عبدالله گرامی

در فرض سئوال فروشنده باید بنگاه دار را راضی کند و حق الزحمه او را بپردازد .
معامله فروشنده و مشتری در بنگاه دیگر ، حرام یا باطل نیست . (1)

همیشه موفق باشید

پی نوشت:
1. استفتاء از دفتر آیت الله وحید خراسانی در قم

اگر راضی نشود حق الناس بر این افراد قرار خواهد گرفت؟

**عبدالله**;137580 نوشت:
اگر راضی نشود حق الناس بر این افراد قرار خواهد گرفت؟

فروشنده ای که از بنگاه دار تقاضا کرده است برای او مشتری پیدا کند باید حق الزحمه آنرا هم بپردازد و حق الناس است .

در پناه حضرت حق باشید

موضوع قفل شده است