پشت پردهء دفاع از حقوق زنان در اروپا

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
پشت پردهء دفاع از حقوق زنان در اروپا

سلام

به اسلام ایراد میگیرد که چرا قانون چندهمسری برای مردان دارد
این در حالی است که یک مرد درصورتی که بخواهد از این قانون استفاده کند
اولاً باید زن دوم (یا سوم و چهارم) با رضایت خودشان با او ازدواج کنند و قانون آنها را اجبار نمیکند
ثانیاً مرد در قبال آنها مسئولیت پیدا می کند و باید آنها را از نظر مادی و معنوی تامین کند

حال ببینیم در اروپا که قانون چند همسری وجود ندارد و خیلی از حقوق زنها دفاع میشود چه میگذرد

[video]http://www.aparat.com/v/3Vja2[/video]