پرداخت بدهی به نیازمند به جای پرداخت به کمیته امداد

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
پرداخت بدهی به نیازمند به جای پرداخت به کمیته امداد

سلام علیکم خداقوت
شخصی مبلغی ب  صندوق صدقه که متعلق به کمیته امداد میباشد، بدهکار است.آیا میتواند این مبلغ را ب نیازمند بدهد؟
مرجع تقلید آقا رهبری.
انقلابی تل

باتشکر
 

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد نور

سلام علیکم خداقوت
شخصی مبلغی ب  صندوق صدقه که متعلق به کمیته امداد میباشد، بدهکار است.آیا میتواند این مبلغ را ب نیازمند بدهد؟
مرجع تقلید آقا رهبری.
انقلابی تل

 

باتشکر
 

با سلام و احترام

بدون اجازه از کمیته امداد نمی تواند این کار را انجام دهد،باید از مسئولین کمیته امداد اجازه بگیرد تا به نیازمند موردنظرش دهد.

استفتا از دفتر مقام معظم رهبری در قم

موضوع قفل شده است