جمع بندی پاسخ به یک غیر مسلمان: نسبت میان اسلام و تروریسم

تب‌های اولیه

12 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
پاسخ به یک غیر مسلمان: نسبت میان اسلام و تروریسم

سلام علیکم
بنده در جمعی از غیر مسلمانان در دفاع از حقانیت اسلام و اینکه اسلام به دور از تروریسم است و این صرفاً ادعای کسانی است که شناختی از آن ندارند یا میخواهند آن را بکوبند صحبتهایی کردم. در مقابل، یکی از آنها پاسخی داد که خواستم جوابش را تهیه کنم. اما دیدم خوب است که از نظر کارشناسان نیز بگذرد و پاسخ پخته‌تری آماده گردد. ذیلاً پاسخ داده شده را می‌آورم:

‎ “Anyway, not going to lead my text to a political discussion.”‎
‎ ….. But you did, attempting to defend islam — what we call apologists. And I quote: “Islam is different from terrorism as they claim.”‎

‎ Quran (2:191-193) – “And kill them wherever you find them, and turn them out from where they have turned you out. And Al-Fitnah [disbelief or unrest] is worse than killing… but if they desist, then lo! Allah is forgiving and merciful. And fight them until there is no more Fitnah [disbelief and worshipping of others along with Allah] and worship is for Allah alone. … (that goes on but you get the message.)‎

‎ Actually, NO IT ISN’T — It’s the SOURCE of islamic terrorism. The quran contains at least 109 verses that call muslims to war with nonbelievers for the sake of islamic rule. [SEE ABOVE for only ONE example] Some are quite graphic, with commands to chop off heads and fingers and kill infidels wherever they may be hiding. Muslims who do not join the fight are called ‘hypocrites’ and warned that “allah” (islam’s false “god”) will send them to hell if they do not join the slaughter.‎

‎ Unlike nearly all of the Old Testament verses of violence, the verses of violence in the quran are mostly open-ended, meaning that they are not restrained by historical context contained in the surrounding text (although many muslims choose to think of them that way). They are part of the eternal, unchanging word of “allah”, and just as relevant or subject to interpretation as anything else in the quran. Islam apologists (YOU) cater to these preferences with tenuous arguments that gloss over historical fact that does not ‎stand up to any serious scrutiny, which is what every “religion” NEEDS.‎

‎ So, for the sake of your fellow human, STOP TELLING (PASSING ON) THESE LIES.‎

‎ “When Adam and Eve, father and mother of all of us, went close to the forbidden tree and tasted the forbidden fruit, they lost their position and got thrown out from paradise to live in a new position called earth which was and is incomparable.”‎

‎ There was NO “Adam and Eve,” NO “garden of eden,” NO “forbidden tree and forbidden fruit,” and THIS: “they lost their position and got thrown out from paradise to live in a ‎new position called earth which was and is incomparable” is absolutely STUPID.‎

‎ “We call it as ‘hoboot’ in our language which has a close meaning to descent.”‎

‎ Like it or not, THIS is your [OUR] “descent”‎
‎ …. Bonobos, along with chimpanzees, are the closest primates to humans. ALL SCIENCE points to this, NOT the FABRICATED “god” CRAP in religion(s).‎

‎ Continuing to believe that BULLSHIT and excusing it with religion is keeping you MENTALLY ILL.‎

‎ Make no mistake about it, when you come into here spouting LIES with your apologetic “religion” (it’s actually a POLITICAL IDEOLOGY), you WILL get called on it. And I make no apologie‎s for it.‎

با تشکر

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد رئوف

Dear friend

There are some important points that you should observe:

1. A debate that designed to express anger, hatred, saying curse words, etc. won't lead to a reasonable discussion. In the other word, if we really look for truth and really try to understand a religion, we can start a kind debate with each other but if we just want to accuse the other for lying and terrorism and just repeat our claim, that can not be fruitful discussion.
So, the first point is that do not discuss with those who are not seeking truth and just want to disrepute your religion.

2. The second point is about the method that we can understand the Quran or any other scripture. we can not take a verse and omit its context, its history and its story. This is not acceptable. Whoever wants to understand a quranic verse has to study about the verse in the context of Quran and consider other verses in that subject and also consider the historical situation that the verse revealed.
But if one just wants to disrepute a religion, doesn't need to do all this scientific method, he just take a verse that says "kill the infidels" and use it to accuse Islam for being violent.

If you want to continue your debate with this person, My suggestion to you is that you should start some topics in different section of our website and discuss his questions about the verses of Jihad, verses about paradises, etc. and translate the answers to him. You also can invite him to this website. In this case, you don't need to translate any thing and he himself can take part in discussion.

Regards,
Ra'uf

ترجمه اش رو هم میذاشتین خب:-s

یوسف گمگشته;806675 نوشت:
ترجمه اش رو هم میذاشتین خب:-s

پست اول خلاصه: تو قران گفته هر کجا کافری پیدا کردید، بکشیدش! که یعنی قران از تروریسم دفاع کرده!
تو مذاهب از هبوط صحبت شده که دروغ و احمقانه ست، در حالی که تمام دانشمندان طرفدار فرگشت(دگرگونش)ن!
جواب کارشناس محترم: باید بیشتر تحقیق کنید!
_________________________________________
اگه بخوایم بگیم تروریستم ربطی به اسلام نداره، هنوز یه سوال میمونه!! این جامعه ی متعالی که میوه ی اسلامه کجاست!!؟؟ کشورای مسلمون دو ویژگی کلی دارن! تروریستین و عقب افتاده! حالا بعضیا اولیشون بیشتره، بعضیا دومیشون!!

Masood11;806787 نوشت:
پست اول خلاصه: تو قران گفته هر کجا کافری پیدا کردید، بکشیدش! که یعنی قران از تروریسم دفاع کرده!

با این حساب احتمالا تا حالا کسی شما را جائی گیر نیاورده و یا اینکه برداشت شما و تروریست ها از قران شبیه هم است .

ضمنا در قران نوشته نشده , ای مومنین یا ای مسلمین , مسلمانان یا هر کسی را که با شما نمیجنگد هرکجا یافتید بکشید . این تهمت است ارتباطی با مسلمانی و قرآن ندارد.

Masood11;806787 نوشت:
در حالی که تمام دانشمندان طرفدار فرگشت(دگرگونش)ن!

:Moteajeb!:
:Gig:
:moteajeb:
:ghati:
:geryeh:

فاتح;806797 نوشت:
با این حساب احتمالا تا حالا کسی شما را جائی گیر نیاورده و یا اینکه برداشت شما و تروریست ها از قران شبیه هم است .

ضمنا در قران نوشته نشده , ای مومنین یا ای مسلمین , مسلمانان یا هر کسی را که با شما نمیجنگد هرکجا یافتید بکشید . این تهمت است ارتباطی با مسلمانی و قرآن ندارد.


الان دارم احساس میکنم به من دارید میگید!:d

البته نکته ای که باید متذکر بشم اینه که یکی از مشابهات این آیه اونجایی بود که یه یهودی با یه مسلمون(یه پیرزن) شوخی بدی کرد و بعد اون مسلمون داد زد بیاید به دادم برسید و یکی اومد و یهودی رو کشت؛ بعدم یهودیا اونو کشتن بخاطر کارش! و این شد عهد شکنی اونا و در نتیجه هرکجا پیداشون کردید بکشیدشون!!
اگه شما بودید، بخاطر یه شوخی، یه قبیله رو نابود میکردید!؟

Masood11;807104 نوشت:
الان دارم احساس میکنم به من دارید میگید!:d

البته نکته ای که باید متذکر بشم اینه که یکی از مشابهات این آیه اونجایی بود که یه یهودی با یه مسلمون(یه پیرزن) شوخی بدی کرد و بعد اون مسلمون داد زد بیاید به دادم برسید و یکی اومد و یهودی رو کشت؛ بعدم یهودیا اونو کشتن بخاطر کارش! و این شد عهد شکنی اونا و در نتیجه هرکجا پیداشون کردید بکشیدشون!!
اگه شما بودید، بخاطر یه شوخی، یه قبیله رو نابود میکردید!؟

غزوه بنی قینقاع ارتباطی با مفهوم تروریسم ندارد . چنین نقلی هم در قرآن نیامده .
منابعش اینهاست :
مغازی واقدی، ص128-127، و با توضیحات کمتر و گاهاً کمی متفاوت در سیره ابن هشام، ص315-314؛ طبری، ج3، ص997؛ الکامل ابن اثیر، ج3، ص971-970

ضمنا تروریست ها با کسی قرار داد صلح امضاء نمیکنند یا کسی احیانا با تروریست ها قرار داد صلحی ندارد ؟

ماجرا کشیدن چادر از سر زن مسلمان و مسخره کردن او در بازار و ایجاد درگیری هم
یک برنامه از پیش تعئین شده بوده برای شروع یک درگیری . به هدفشان هم رسیدند . آنها قرار داد صلح را هم که با پیامبر امضاء میکردند تیزی شمشیرشان و قدرت مردانشان را به رخ پیامبر میکشیدند و میگفتند مبادا فکر کند بر آنها نیز مانند دیگر اعراب پیروزی یافته .

در آن روز هم برنامه این بود که مسلمانان را تحریک کنند و بهترین راه تحریک هم کشیدن چادر از سر آن زن و خندیدن به او بود و بعد مسلمانی آمد و آن یهودی را کشت و یهودیان بر سر او ریختند و او را کشتند و جنگ با اجرای یک برنامه از طرف یهود بنی قینقاع شروع شد.

بله اگر کسی نمیخواهد صلح داشته باشد و جنگ طلبی میکند . باید با او جنگید تا زمانی که دست از فتنه بردارد .

فاتح;807187 نوشت:
غزوه بنی قینقاع ارتباطی با مفهوم تروریسم ندارد . چنین نقلی هم در قرآن نیامده .
منابعش اینهاست :
مغازی واقدی، ص128-127، و با توضیحات کمتر و گاهاً کمی متفاوت در سیره ابن هشام، ص315-314؛ طبری، ج3، ص997؛ الکامل ابن اثیر، ج3، ص971-970

ضمنا تروریست ها با کسی قرار داد صلح امضاء نمیکنند یا کسی احیانا با تروریست ها قرار داد صلحی ندارد ؟

ماجرا کشیدن چادر از سر زن مسلمان و مسخره کردن او در بازار و ایجاد درگیری هم
یک برنامه از پیش تعئین شده بوده برای شروع یک درگیری . به هدفشان هم رسیدند . آنها قرار داد صلح را هم که با پیامبر امضاء میکردند تیزی شمشیرشان و قدرت مردانشان را به رخ پیامبر میکشیدند و میگفتند مبادا فکر کند بر آنها نیز مانند دیگر اعراب پیروزی یافته .

در آن روز هم برنامه این بود که مسلمانان را تحریک کنند و بهترین راه تحریک هم کشیدن چادر از سر آن زن و خندیدن به او بود و بعد مسلمانی آمد و آن یهودی را کشت و یهودیان بر سر او ریختند و او را کشتند و جنگ با اجرای یک برنامه از طرف یهود بنی قینقاع شروع شد.

بله اگر کسی نمیخواهد صلح داشته باشد و جنگ طلبی میکند . باید با او جنگید تا زمانی که دست از فتنه بردارد .

منظورم جنگ بر سر هیچه!! اینکه چنین چیزی از قبل برنامه ریزی شده بوده یا نه، خللی در بی معنی بودن اون جنگ ایجاد نمیکنه!!
تا اونجا که میدونم تروریستا هم پیمان صلح میبندن!(مثلا سفر مقامات طالبان بطور رسمی یعنی چی!؟) اگه آیات قرانو ناسخ و منسوخ بدونیم، کار اونا هم توجیه میشه! چون به ترتیب زمانی نزول آیات، زمان صلح گذشته!!

Masood11;807400 نوشت:
منظورم جنگ بر سر هیچه!! اینکه چنین چیزی از قبل برنامه ریزی شده بوده یا نه، خللی در بی معنی بودن اون جنگ ایجاد نمیکنه!!
تا اونجا که میدونم تروریستا هم پیمان صلح میبندن!(مثلا سفر مقامات طالبان بطور رسمی یعنی چی!؟) اگه آیات قرانو ناسخ و منسوخ بدونیم، کار اونا هم توجیه میشه! چون به ترتیب زمانی نزول آیات، زمان صلح گذشته!!

آیات قرآن در موضوع برخی احکام ناسخ و منسوخ دارد همه آنها ندارد . این جنگ هم ارتباطی با تروریسم که موضوع این تاپیک است ندارد . پیامبر حاکم مدینه بودند ایشان با اهل کتاب دو پیمان نامه صلح نوشتند . اولی برای قبایلی که با مشرکین و کفار معاند هم پیمان نبودند و دومی با کسانی که با مشرکین و کفار قریش در مکه یا دیگر مکانها هم پیمان بودند.بنی قینقاع از دسته دوم بودند .
قرارداد صلح پیامبر با این دو دسته قراردادی جامع بود و این عمل بنی قینقاع بی دلیل نبود . بنی قریظه و بنی قینقاع هم پیمان مشرکین و کفار مکه بودند و چندین نبرد را برای بر اندازی حکومت اسلامی در مدینه را با همراهی کفار برنامه ریزی و اجرا کردند که این غزوه یکی از آنها بود.
در این غزوه آنها با نهایت آمادگی بهمراه مشرکین و کفار حاضر شدند و عرض کردم این مساله از پیش برنامه ریزی شده بود ولی تنها برنامه آنها برای آشوب در مدینه نبود و تنها این مورد به ثمر نشست.

حال طالبان یا داعش و النصره با حامی خود رفت و آمد دارد مساله دیگری است . ولی معمولا تروریستها با کسی پیمان نامه صلح نمینویسند چون معقول نیست ساختار یک سازمانی تروریستی باشد و قصد حذف فیزیکی مخالفان و از بین بردن امنیت و زیر ساختهای یک کشور را داشته باشد و بعد بیاید با دشمن خود پیمان نامه صلح بنویسد. پس چه کسی را ترور کند ؟

سوال
“Anyway, not going to lead my text to a political discussion.”‎
‎ ….. But you did, attempting to defend islam — what we call apologists. And I quote: “Islam is different from terrorism as they claim.”‎


‎ Quran (2:191-193) – “And kill them wherever you find them, and turn them out from where they have turned you out. And Al-Fitnah [disbelief or unrest] is worse than killing… but if they desist, then lo! Allah is forgiving and merciful. And fight them until there is no more Fitnah [disbelief and worshipping of others along with Allah] and worship is for Allah alone. … (that goes on but you get the message.)‎

‎ Actually, NO IT ISN’T — It’s the SOURCE of islamic terrorism. The quran contains at least 109 verses that call muslims to war with nonbelievers for the sake of islamic rule. [SEE ABOVE for only ONE example] Some are quite graphic, with commands to chop off heads and fingers and kill infidels wherever they may be hiding. Muslims who do not join the fight are called ‘hypocrites’ and warned that “allah” (islam’s false “god”) will send them to hell if they do not join the slaughter.‎

‎ Unlike nearly all of the Old Testament verses of violence, the verses of violence in the quran are mostly open-ended, meaning that they are not restrained by historical context contained in the surrounding text (although many muslims choose to think of them that way). They are part of the eternal, unchanging word of “allah”, and just as relevant or subject to interpretation as anything else in the quran. Islam apologists (YOU) cater to these preferences with tenuous arguments that gloss over historical fact that does not ‎stand up to any serious scrutiny, which is what every “religion” NEEDS.‎

‎ So, for the sake of your fellow human, STOP TELLING (PASSING ON) THESE LIES.‎

‎ “When Adam and Eve, father and mother of all of us, went close to the forbidden tree and tasted the forbidden fruit, they lost their position and got thrown out from paradise to live in a new position called earth which was and is incomparable.”‎

‎ There was NO “Adam and Eve,” NO “garden of eden,” NO “forbidden tree and forbidden fruit,” and THIS: “they lost their position and got thrown out from paradise to live in a ‎new position called earth which was and is incomparable” is absolutely STUPID.‎

‎ “We call it as ‘hoboot’ in our language which has a close meaning to descent.”‎

‎ Like it or not, THIS is your [OUR] “descent”‎
‎ …. Bonobos, along with chimpanzees, are the closest primates to humans. ALL SCIENCE points to this, NOT the FABRICATED “god” CRAP in religion(s).‎


‎ Continuing to believe that BULLSHIT and excusing it with religion is keeping you MENTALLY ILL.‎

‎ Make no mistake about it, when you come into here spouting LIES with your apologetic “religion” (it’s actually a POLITICAL IDEOLOGY), you WILL get called on it. And I make no apologie‎s for it.‎

پاسخ:

Dear friend

There are some important points that you should observe:

1. A debate that designed to express anger, hatred, saying curse words, etc. won't lead to a reasonable discussion. In the other word, if we really look for truth and really try to understand a religion, we can start a kind debate with each other but if we just want to accuse the other for lying and terrorism and just repeat our claim, that can not be fruitful discussion.
So, the first point is that do not discuss with those who are not seeking truth and just want to disrepute your religion.

2. The second point is about the method that we can understand the Quran or any other scripture. we can not take a verse and omit its context, its history and its story. This is not acceptable. Whoever wants to understand a quranic verse has to study about the verse in the context of Quran and consider other verses in that subject and also consider the historical situation that the verse revealed.
But if one just wants to disrepute a religion, doesn't need to do all this scientific method, he just take a verse that says "kill the infidels" and use it to accuse Islam for being violent.

If you want to continue your debate with this person, My suggestion to you is that you should start some topics in different section of our website and discuss his questions about the verses of Jihad, verses about paradises, etc. and translate the answers to him. You also can invite him to this website. In this case, you don't need to translate any thing and he himself can take part in discussion.

Regards,
Ra'uf

موضوع قفل شده است