جمع بندی پاسخ به سوالات بچه ها در مورد خدا

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
پاسخ به سوالات بچه ها در مورد خدا

سلام.
بچه ها در مدرسه می پرسند اگرهمه چیز را خدا آفریده پس خدا را کی آفریده؟
باچه مثالی می توان به زبان ساده که بتواند هضم کند موضوع را فهماند؟
چون وقتی از ذات و هستی خدا سخن می گوییم برایشان سخت است
با تشکر

width: 700 align: center

[TD="align: center"]با نام و یاد دوست

[/TD]

[TD="align: center"]
[/TD]


کارشناس بحث: استاد مسلم

[TD][/TD]

پرسش:
بچه ها در مدرسه می پرسند اگرهمه چیز را خدا آفریده پس خدا را کی آفریده؟ با چه مثالی می توان به زبان ساده این موضوع را به آنها فهماند؟
چون وقتی از ذات و هستی خدا سخن می گوییم هضم آن برایشان سخت است.


پاسخ:

اینطور نیست که هر کسی که دارای چیزی هست آن را از دیگری گرفته باشد، مثلا ما هر غذایی را که می چشیم و می بینیم شور است می فهمیم این شوری را از نمک گرفته است، اما دیگر نمی پرسیم این نمک شوری اش را از چه گرفته است؟ چون میدانیم شوری نمک از خودش است نه از دیگری!
یا هر غذایی که میخوریم و می بینیم چرب است می فهمیم که مادر در آن روغن ریخته است و غذا، چربی خودش را از روغن گرفته است، اما دیگر نمی پرسیم روغن چربی اش را از چی گرفته است؟چون میدانیم چربی روغن از خودش است.

بنابراین هر که هر دارایی که دارد باید آن را از کسی یا چیزی گرفته باشد که او دیگر آن دارایی را از خودش دارد و از دیگران نگرفته است، مثلا تمام شوری ها به نمک برمی گردد که نمک شوری اش را از خودش دارد و همه شوری شان را از نمک دارند. یا هر چیزی که چرب است چربی اش را از روغن گرفته است اما روغن چربی اش را از خودش دارد.

وجود داشتن هم مثل شوری و چربی است، هر چیزی وجودش را از خداوند دارد اما خداوند وجودش از خودش است و آن را از دیگری نگرفته است.

موضوع قفل شده است