يک مدينه اندوه ، ویژه نامه رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله

تب‌های اولیه

25 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
يک مدينه اندوه ، ویژه نامه رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

حمایت از عظمت پیامبر صلی الله علیه و آله

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

چهل نکته ناب از سیره پیامبر (ص) مهربانی هادائماً متفکر بود اکثر اوقات ساکت بود

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]
آیا میدانید شش جمله ی مهم پیامبر اکرم (ص) به حضرت علی (ع) چه بود؟


[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]

سیره اخلاقی پیامبر رحمت و مهربانی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: center"]
ديدگاه دانشمندان جهان درباره شخصيت پيامبر اعظم صلی الله علیه و آله
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]
پيامبر صلی الله علیه و آله از نگاه انديشمندان غير مسلمان
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

پيامبر اسلام حضرت محمدصلی الله علیه و آله در كلام انديشمندان جهان
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

قصاص پیامبرصلی الله علیه و آله در واپسین لحظات حیات
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

تبرک جستن به پیامبر در روایات اهل سنت

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

حقانیت محمّدصلی الله علیه و آله


[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله در كلام اهل بيت علیهم السلام

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

اجداد خاتم النبین حضرت محمّد صلی الله علیه و آله

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

خاتمیت نبی اکرم صلی الله علیه و آله

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]
درسهای زندگی از سيره حضرت محمدصلی الله علیه و آله
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

زندگي پيامبر صلی الله علیه و آله در دوران کودکي و نوجواني چگونه بوده است؟


[/TD]
[TD="align: left"][/TD]


class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

اتّفاقات واقع شده در هنگام ولادت پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله را توضيح دهيد؟
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله در مدینه

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در مکه

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

ویژگی و برتری های رسول گرامی اسلام (ص) نسبت به سایر انبیاء چیست؟

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

دین پیامبر صلی الله علیه و آله قبل از بعثت

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]
منظور از رحمة للعالمين‌ درمورد نبی اکرم صلی الله علیه و آله چیست؟

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

آیا پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله امی بود؟

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

اگر گوشه نشینی در اسلام نهی شده چرا...
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]


تبرک جستن به پیامبر صلی الله علیه و آله در روایات اهل سنت

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

به نبوت رسیدن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

خاتم النبین صلی الله علیه و آله و کتب آسمانی پیشین


[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]


پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و فرشته عزرائیل
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

پیامبر اسلام یک فمنیست بود؟


[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

شهادت رسول الله صلی الله علیه و آله
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]
دلایل جهانی بودن نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و آله ؟؟؟
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

بررسی تاریخی معجزات پیامبر صلی الله علیه و آله
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

حضرت محمد صلی الله علیه و آله فقط پیامبر مردان است !!!!!
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

پيامبر صلی الله علیه و آله مقام امامت داشت؟

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]


[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

آیا پیامبراکرم (ص) ازهمان ابتدای تولدشان از عصمت تکوینی برخوردار بودند؟

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

حدیث دوات و قلم و جسارت به مقام رسالت

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]


کتابشناسی حضرت محمد صلی الله علیه و آله
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]
پرسمان قرآنی نبوت
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]
پرسمان انبیاء و پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و آله[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]
غروب خورشید مکه (رحلت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله )
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]
همه جا غم، همه جا ماتم - اشعار و پیامک
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]
تصاویر ویژه رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله [/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]
تصاویر متحرک از ذکر صلوات
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

دانلود مرثیه پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله وسلم

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]
گلچین روضه و سینه زنی از رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

روايات تصويري 28 صفر (حتماً ببينيد) - فلش
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

احادیث محمدی (کلیپ فلش)
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]
نرم افزار غروب ماتم ویژه رایانه و تلفن همراه - تولید اسک دین
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

ویژه نامه سال 1389
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

ویژه نامه سال 1390

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

ویژه نامه سال 1391
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

ویژه نامه سال 1392

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]

ویژه نامه سال 1393

[/TD]
[TD="align: left"][/TD]

class: outer_border width: 80% align: center

[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: center"]
ویژه نامه سال 1394
[/TD]
[TD="align: left"][/TD]


[b]content[/b]

گرفته بوی شهادت شب وفاتش را
بیا مرور کن ای اشک خاطراتش را

مورخان بنوشتند با سرشک یتیم
هجوم درد به سر تا سر حیاتش را

سه سال شعب ابیطالب و شکنجه و ظلم
چقدر مرگ خدیجه فسرد ذاتش را

چه سنگ ها که بر آیینهُ وجودش خورد
چه طعنه ها که ابوجهل زد صفاتش را

برای غارت جانش قریش خنجر بست
ولی خدای علی خواسته نجاتش را

دلش چو ماه شکست و دو نیم شد اما
ندید سبزی یِ باران معجزاتش را

حرا شروع رسالت غدیرخم پایان
ادا نمود تمامی یِ واجباتش را

...و بعد غیر علی هر که رفت در محراب
شنید نعرهٔ لا تقربوا الصلاتش را


بسم الله الرحمن الرحیم

[=IRANSans]سلام بر تو اي فرستاده خوبي ها، اي مهربانترين فرشته خاک.
[=IRANSans]تو از ملکوت آسمان به زمين فرا خوانده شدي تا انسان
[=IRANSans]را با معناي واقعي اش آشنا کني. تو،
[=IRANSans]آفتاب روشن حقيقت بودي در شام تيره زندگي.
[=IRANSans]از مشرق دلها برآمدي و اکنون،
[=IRANSans]آسمان تب دار غروب جانگداز توست.

☑️ بند اول

کبوتر قلبم . پر زده از سینه
رو گنبد سبزت . میشینه. میشینه
میریزه اشکام و . مدینه میخوام و
گریه برات آقا . شیرینه. شیرینه

محمد نبی الله // محمد رسول الله

دلم در عزای تو آقا میسوزه
برای غم و درد زهرا س میسوزه ۲

بی تو کسی نداره زهرا س
برا تو بی قراره زهرا س
چشماش بارون می باره زهرا س
................ آقا رسول الله ص . واویلا

☑️ بند دوم

داری میری بابا . فاطمه گریونه
تو داغ هجر تو . می خونه. می خونه
یقین دارم بابا . علی میشه تنها
میون نامردا . می مونه. می مونه

علی و دل خسته // علی و دست بسته

علی و طناب به گردن واویلا
می بینه می ریزن سر من واویلا ۲

بعد تو بابا بی بهونه
می گیرم از عدو نشونه
رو بازو جای تازیونه
................ آقا رسول الله ص . واویلا

#حسین_محمدی_فام

#نوحه شام غریبان #حضرت_محمد_صل_الله_علیه_و_آله

☑️ بندِ اول

فاطِمه ی زهرا از داغِ پِدَر مینالَد
در دِلِ غمبارِه خود غُصّه وماتم دارَد

(از غَمِ هِجر ِ بابا
گشتِه چه تنها زهرا)٢
یارسول الله بابا...

☑️ بندِ دوم

فاطِمه ی توهستم,لَب به کَلامی واکن
بارِ دِگَر زهرا را , باسخنت شِیدا کن

(ای پِدرِ معصومم
فاطِمه مَظلومم)٢
یارسول الله بابا...

☑️ بندِ سوم(ترکی)

فاطیمَه یَم مَن بابا,گول کیمی سُولّم بابا
گُوزلرین آچ سَن بیر دَم,غُصَّه دَن ئُولَّم بابا

(گَل قیزیوی تَک قویما
فاطیمه دَن سَن دویما)٢
یارسول الله بابا...

#سیدهادی_موسوی (نوشادهمدان)

#نوحه شب رحلت #حضرت_محمد_صل_الله_علیه_و_آله

☑️ بند ِاول

شدشبِ رحلت یارب,لحظه ی تنهائی ها
شدشبِ حُزنِ مولا,شدشب ِ اشک ِ زهرا
(نالِه به جانها اُفتَد
غَم به دِلِ ما اُفتَد)٢
یارسول الله مولا...

☑️ بندِ دوم

موسِمِ فردا حیدر,میکِشَد از دِل نالِه
نبی شود آسودِه ازغمِ چندین ساله

(فاطمه درغَم مانَد
در دِلِ ماتم مانَد)٢
یارسول الله مولا...

☑️ بندِ سوم(ترکی)

بوگِجه عالَم اُولار,غرقِ عزا وماتَم
کُلِّ مَلکلَر آغلار,قَلبیلَه رَه دُولارغَم

(بوگِجه یالقیز قالّوخ
بیکَس,آتاسیز قالّوخ)٢

یارسول الله مولا...

#سیدهادی_موسوی (نوشادهمدان)

#حضرت_محمد_صل_الله_علیه_و_آله

کار و بار دو جهان ریخت بهم غوغا شد
چشم زهرا و علی بعدِ شما دریا شد

رفتی و خنده به کاشانه ی تو گشت حرام
رختِ مشکیِ یتیمی به تن زهرا شد

عهد و پیمان غدیرت به فراموشی رفت
حُکم بر خانه نشینیِ علی امضا شد

بعدِ تو حرمت کاشانه ی حق حفظ نشد
پای اولاد حرامی به حریمت وا شد

دخترت پشتِ در و... آتش و دود و مسمار...
خوب فرمانِ مودت به خدا اجرا شد

خبرِ پر زدن فاطمه، حیدر را کشت
چند باری به زمین خورد علی تا پا شد

روضه ها هست، بمانند... ولی عاشورا
تشنه لب شاه غریبی که تک و تنها شد

از بلندی فرس تا به زمین خورد شنید
صحبت از غارت معجر ز سر زن ها شد

زینتِ دوش شما بود ولی کرب و بلا
منزلش خار و خس بادیه و صحرا شد

داد زد زینب کبری: به روی سینه نرو...
گوش نحسش نشنید و قد مادر تا شد

سر او تا که جدا شد زره اش را بردند
زره اش هیچ... سرِ پیرهنش دعوا شد

خاتمش را ته گودال به دشمن بخشید
بار دیگر به خدا جود و سخا معنا شد

کاش انگشتری اش تنگ نبود... اما بود...
عاقبت نیمه ی سبابه ی او پیدا شد؟!

اجرِ پیغمبری ات بود که مردم دادند
ظلم هایی که پس از تو به ذَوِی القُربی شد

#محمدجواد_شیرازی

#حضرت_محمد_صل_الله_علیه_و_آله

☑️ بندِ اول

اهلِ دوعالم دلغمین است
دراین عزا زارو حَزین است ٢
فاطِمه ی زهرا عزادار
نالان امیرالمؤمنین است ٢

حَسن ریزد اشک فراوان،ازجان
حسین گردیدِه زارونالان
زینب به همراهِ تمامِ یاران
گردیده ازاین غُصِّه گِریان

آجرک الله حُجَّهَ الله,آقا...
تسلیت یابَقیَّهَ الله...

☑️ بندِ دوم (ترکی)

پیغمبر ِ اکرم رَواندی
زهرا قیزی غمدَه ن نالاندی ٢
امیرالمؤمنین چُوخ آغلور
بو غُصَّه دَه ن زاروگِریاندی ۲

زهرا دِیور قوربانین اُولّام، اُولّام
حِیدَر دِیور دَردینی، آرام
زهرایِ مرضیه تُوکور گُوزدَه ن ,یاش
باباسینا یانیری، بیرباش

آجرک الله حُجَّهُ الله...
تسلیت یا بَقیَّهُ الله...

#سیدهادی_موسوی

رفتی نگفتی دخترت تنها چه خواهد کرد
این درد پهلو، با دل زهرا چه خواهد کرد

رفتی نگفتی اهل بیتت بی کس و کارند
بعد از تو دنیا با علی اینجا چه خواهد کرد

آه و واویلا، که چشمان پیمبر بسته شد
باب وحی و خانۀ زهرای اطهر بسته شد

دست فتنه، باز شد بازوی حیدر بسته شد
هم عزای مصطفی، هم غربت شیرخداست

نالیدن درخت در فراق پیامبر
(حنانه،ستون حنانه)

بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم

شیخ عباس قمی در کتاب منتهی الآمال هنگام ذکر معجزات پیامبر اکرم (ص) جریان این واقعه را چنین نقل می‌کند:

خاصّه و عامّه به سندهای بسیار روایت کرده‌اند که چون حضرت رسول (ص) به مدینه هجرت نمود و مسجد را بنا کرد در جانب مسجد درخت خرمائی خشک کهنه بود و هرگاه که حضرت(ص) خطبه می‌خواند بر آن درخت تکیه می‌فرمود پس مردی آمد و گفت: یا رسول‌اللّه، رخصت ده که برای تو منبری بسازم که در وقت خطبه بر آن قرار گیری و چون مرخص شد برای حضرت(ص) منبری ساخت که سه پایه داشت و حضرت(ص) بر پایه سوم می‌نشست، اول مرتبه که آن حضرت(ص) بر منبر برآمد آن درخت به ناله آمد، مانند ناله‌ای که ناقه در مفارقت فرزند خود کند؛ پس حضرت(ص) از منبر به زیر آمد و درخت را دربرگرفت تا ساکن شد. حضرت(ص) فرمود: اگر من آن را دربرنمی‌گرفتم تا قیامت ناله می‌کرد.[۱]

این ستون به جهت ناله‌ای كه سر داد و نیز آمدن تعبیر «�حنّ الی�» در حدیث نبوی،[۲] به «�حنّانه�» شهرت یافته است.[۳]

این داستان در منابع دیگری نیز با اندکی تفاوت در جزئیات نقل شده است.[۴] برخی از مفسران در ذیل آیه ۷۴ سوره بقره درباره اعطای فهم به جمادات، به این قضیه اشاره کرده‌اند.[۵]

((امروزه ستونی به این نام در مسجد النبی وجود ندارد. درباره سرنوشت این ستون اقوال مختلفی مطرح شده است.

برخی گفته‌اند این ستون را بنی امیه پس از تجدید بنای مسجد قطع کردند و از بین بردند[۶] و آنچه بعد از بازسازی مسجد با نام ستون حنانه در منابع یاد شده و نماز خواندن کنار آن مستحب است،[۷] ظاهراً جای آن است نه خود ستون. بنا بر روایتی، پس از تخریب مسجد، اُبَی بن‌ کعب این ستون را به خانه خود برد و از آن نگهداری کرد.[۸] در روایتی نیز آمده است که پیامبر (ص) فرمود که آن درخت را کندند و در زیر منبر دفن کردند.[۹]

شافعی این معجزه را برتر از زنده کردن مردگان توسط حضرت عیسی (ع) دانسته است.[۱۰]))

____________________________

۱ منتهی الامال، جلد اول، ذیل عنوان "معجزات پیامبر صلی الله علیه و آله"
۲رجوع کنید به صنعانی، ج ۳، ص ۱۸۵ـ۱۸۶
۳ قطب راوندی، ج ۱، ص ۱۶۵
۴ رجوع کنید به صنعانی،المصنَّف، ج ۳، ص ۱۸۵ـ۱۸۶؛ دارمی،سنن الدارمی، ج ۱، ص ۱۶؛ بخاری، صحیح، ج ۴، ص ۱۷۳ـ۱۷۴؛ ابونعیم اصفهانی،دلائل النبوة، ص ۳۴۰ـ۳۴۵
۵ رجوع کنید به طبری؛ میبدی؛ قرطبی، ذیل آیه
۶ رجوع کنید به قطب راوندی، ج ۱، ص ۱۶۶؛ ابن‌حجر عسقلانی،فتح‌الباری: شرح صحیح البخاری، ج ۶، ص ۴۴۴
۷ رجوع کنید به نوری،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج ۳، ص ۴۲۶، ج ۱۰، ص ۱۹۵
۸ رجوع کنید به ابن‌ماجه،سنن ابن‌ماجة، ج ۱، ص ۴۵۴
۹ منتهی الامال، جلد اول، ذیل عنوان "معجزات پیامبر صلی الله علیه و آله"
۱۰ رجوع کنید به بیهقی،الاعتقاد و الهدایة الی سبیل الرشاد علی مذهب السلف و اصحاب الحدیث، ص ۲۷۱ـ۲۷۲

گفتم ڪه عمر ماه‌
صفر روبہ آخر اسٺ
دیدم شروع محشر
ڪبراے دیگر اسٺ

گردون شده سیاه و
فضا پر زِ دود و آه
تاریڪ تر ز عرصہ
تاریڪ محشر اسٺ

#رحلٺ_پیامبر_اڪرمﷺ_تسلیٺ_باد

✨سلام بر خاتم مهربانى و عشق!
✨سلام براو که گام هاى مهتابى اش
✨شب هاى جهل بشررا به جاده هاى
✨راستى کشاند!

رحلت جانکاه پیامبر مهربانی
و رحمت تسلیت باد

در كنارقبر پيغمبر اكرم صلی الله علیه وآله مى خواند.

☆ به گفته علامه مجلسى؛ در ديوان منسوب به اميرمؤمنان على علیه السلام نيز در مرثيه پيغمبر اكرم صلی الله آمده است : نَفْسِي عَلَى زَفَرَاتِهَا مَحْبُوسَةٌ يَا لَيْتَهَا خَرَجَتْ مَعَ الزَّفَرَاتِ لا خَيْرَ بَعْدَکَ فِي الْحَيَاةِ وَإِنَّمَا أَبْكِي مَخَافَةَ أَنْ تَطُولَ حَيَاتِي جان من در چنگال آه و ناله هايش محبوس است ـ اى كاش جانم همراه آه وناله ها بيرون مى آمد. بعد از تو (اى رسول خدا!) زندگى ارزشمند نيست و اگر ـ من گريه مى كنم به دليل آن است كه مى ترسم عمرم بعد از تو طولانى شود.

☆معروف اين است كه اميرمؤمنان على علیه السلام همين اشعار را در مرثيه بانوى اسلام فاطمه زهرا سلام الله علیها نيز بيان فرمود.

☆اين سخن را با يك بيت از «حسان بن ثابت»، شاعر معروف در رثاى پيامبر صلی الله علیه وآله پايان مى دهيم، او مى گويد : وَما فَقَدَ الماضُونَ مِثْلَ مُحَمَّدٍ ولا مِثْلِهِ حَتَّى الْقِيامَةَ يَفْقِدُ پيشينيان شخصيتى مثل محمد صلی الله علیه وآله را از دست ندادند ـ و آيندگان تا روز قيامت نيز گرفتار فقدان ديگرى همانند او نخواهند بود.

[=113]

[=113]

[=113]♦️السَّلامُ عَلَیْکُمْ یا اَهْلَ بَیْتِ النُّبُوَّهِ،،بِمُوالاتِکُمْ عَلَّمَنَا اللهُ، مَعالِمَ دِینِنا وَاَصْلَحَ ماکانَ فَسَدَ مِنْ دُنْیانا.

[=114]

[=113]

[=113]

#السلام_علیک_یا_نبی_الرحمة
#لبیک_یا_رسول_الله
#شعر_اهل_بیتی

بسم الله الرحمن الرحیم

و صلی الله علیک یارحمة للعالمین ...

چو همطراز تو درعرصه ی وجود نبود
جواب مسئله ی ما بجز(( نبود))، نبود

به احترام تو بت ها به سجده افتادند
وگرنه هیچ دلیلی بر این سجود نبود

حرا گواهی این که کسی به خلوت تو
به جز خدا و علی لایق ورود نبود

کنار تو پر جبریل سوخت ، ثابت شد
که شان و منزلت او در این حدود نبود

لب ملایکه را ذکر نیست جز صلوات
چرا که بهتر از این در جهان سرود نبود

وزید عطر نفس های تو ، دگر جایی
برای عنبر و مشک و گلاب و عود نبود

دلیل ((رحمة للعالمین)) شدن این است :
کسی شبیه تو مشتاق لطف و جود نبود

نمی نشست مصیبت به جان آل الله
اگر که دور و بر تو پر از حسود نبود

عجب نبود که محشر به پانمی شد اگر
که صورت گل یاست چنین کبود نبود

چه خوب می شد اگر که مدینه چوب نداشت
چه خوب می شد اگر کربلا عمود نبود ...

#مجتبی_خرسندی

⚫️مدینه شد ز داغ مصطفى بیت الحزن امشب

⚫️فضاى عالم هستى بود غرق محن امشب

⚫️مکن اى آسمان روشن چراغ ماه را کز کین

⚫️چراغ لاله شد خاموش در صحن چمن امشب

آجرک الله یا صاحب الزمان .

الهی بحق الحجه اشف صدر النبی و اهل بیته علیهم اسلام بظهور المهدی