وظیفه من چیست؟ خانه داری یا فعالیت های فرهنگی اجتماعی؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
وظیفه من چیست؟ خانه داری یا فعالیت های فرهنگی اجتماعی؟

با سلام
بنده قبل از ازدواج با یک مجموعه فرهنگی آشنا شدم که در زمینه تربیت کارهای عظیمی انجام داده و بحمدلله می دهد. بعد از بچه داری با توجه به وقت و نیازی که بچه به مادر دارد از فعالیت فرهنگی پیشین خود فاصله گرفتم. می خواستم بپرسم با توجه به شرایط فعلی جامعه وظیفه بنده چیست؟ آیا به نظر شما کمال بنده در خانه و بچه داری و ... تامین میگردد؟ یا باید به عنوان وظیفه به سراغ فعالیتهای فرهنگی اجتماعی بازگشت؟

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد راهنما

یازهراء;821840 نوشت:
با سلام
بنده قبل از ازدواج با یک مجموعه فرهنگی آشنا شدم که در زمینه تربیت کارهای عظیمی انجام داده و بحمدلله می دهد. بعد از بچه داری با توجه به وقت و نیازی که بچه به مادر دارد از فعالیت فرهنگی پیشین خود فاصله گرفتم. می خواستم بپرسم با توجه به شرایط فعلی جامعه وظیفه بنده چیست؟ آیا به نظر شما کمال بنده در خانه و بچه داری و ... تامین میگردد؟ یا باید به عنوان وظیفه به سراغ فعالیتهای فرهنگی اجتماعی بازگشت؟

با عرض سلام و ادب

سوال بسیار خوبی را پرسیدید
با توجه به اینکه شما فعلا بچه دارید اولویت اول شما تربیت همین فرزند میباشد و در کنار ان کارهای فرهنگی انجام دهید

اما در ادامه در صورتی که جمع نمایید خیلی بهتر است چرا که ممکن است به دنیا نیاوردن فرزند هرچند همراه با کارهای فرهنگی خوب و با اهمیتی هم باشد سبب افت روحی شما شود

در پناه قران و عترت موفق باشید
یا علی

موضوع قفل شده است