وظیفه در قبال مال مخلوط با حرام

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
وظیفه در قبال مال مخلوط با حرام
با سلام  لطفا با ذکر حدیث بفرمایید در این مورد تکلیف چیست؟   1- اگر مالی  مخلوط حلال و حرام باشد  ولی دسترسی به صاحب آن نداشته باشیم   ۲- اجناسی که دیگر در بازار موجود نیستن تا قیمت  آن را بتوان تعیین کرد و مخلوط حلال وحرام  هستن   در این مورد چه کار باید کرد؟ با تشکر
برچسب: 
با نام و یاد دوست         کارشناس بحث: استاد صادق الوعد
Ali32 said in وظیفه در قبال مال مخلوط با حرام
با سلام  لطفا با ذکر حدیث بفرمایید در این مورد تکلیف چیست؟ 1- اگر مالی  مخلوط حلال و حرام باشد ولی دسترسی به صاحب آن نداشته باشیم ۲- اجناسی که دیگر در بازار موجود نیستن تا قیمت  آن را بتوان تعیین کرد و مخلوط حلال وحرام  هستن   در این مورد چه کار باید کرد؟
با سلام و تشکر از ارتباط شما :  1- درصورتی که مال حرامی مخلوط به اموال شما شده باشد  چنانچه مقدار مال را می داند و مشخص است اگر صاحبش را می شناسید به صاحبش برگردانید اگر صاحبش را نمی شناسید یا به او دسترسی ندارید وامیدی هم به پیدا کردنش ندارید با اجازه از دفتر مرجع آن را از طرف صاحبش به فقیر صدقه بدهید   2- جنس اگر مثل داشته باشد همان را باید تهیه کرد و به صاحبش داد واگر مثل و مانند ندارد قیمت آن را مشخص کنید و به صاحبش بدهید واگر صاحبش نیست یا دسترسی ندارید از طرف صاحبش به فقیر بدهید اگر جنس موجود نباشد که قیمت روزش را به سوال کنید می توانید قیمت همان زمان که موجود بوده را سوال کنید و آن قیمت را به نرخ روز محاسبه و پرداخت نمایید.
موضوع قفل شده است