وظایف یک انسان در مقابل آفریدگارش چیست؟؟؟

تب‌های اولیه

7 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
وظایف یک انسان در مقابل آفریدگارش چیست؟؟؟

با سلام ؛

لطفا وظایف یک انسان در مقابل آفریدگارش را بیان کنید؟؟

[=arial]بسم الله الرحمن الرحیم:Sham::Sham:
[=arial]در پاسخ به سوال باید گفت :مهمترین وظیفه یک انسان در قبال پروردگارش همانا شناخت او در همه زمینه هاست .چرا که اگر شناخت ما نسبت به خدا به نحو کامل باشد شناخت وظایف نیز طبعا خواهد آمد. مثلااگربفهمیم او غنی بالذات است و ما به تمامه فقیر ،معلوم است فقیر نسبت به غنی چه احساسی دارد خود را همیشه وابسته به او می داند.و و و.:Gol::Gol:

سلام

چرا ما وظیفه داریم در برابر خدا و چرا خداوند انسان را نیازمند افریده؟

[=arial]بسم الله الرحمن الرحیم:Sham:
[=arial]سوال از اینکه چراما را خداوند نیازمند آفرید،درست مانند این است که بگوییم چرا نمک شوراست و چرا عسل شیرین؟باید گفت طبق قاعده فلسفی ذاتی شی لم یکن معللا برای آنچه ذات شی است دلیل و اثبات نیاز نیست .اگر نمک شور نباشد دیگر ماهیت نمک بودن و چیستی خود را از دست می دهد.انسان ممکن الوجود است ملاک احتیاجش به علت (خداوند)طبق نظر حکمت متعالیه فقر وجودی است.انتم الفقراء الی الله؛فاطر، 15. موجود فقیر همیشه نیازمند است چه در حدوث (خلقت)و چه در بقاء.چون ذاتش فقر و نیاز است همیشه محتاج غیر(خداوند) است.ذاتی شی هیچ گاه منفک از شی نیست.
[=arial]سوال بعد ،چرا در قبال خدا وظیفه داریم.طبق قاعده وجوب شکر منعم ،که یک امر فطری است و دلیل نمی خواهد.امر فطری همگانی است یعنی در همه انسانها وجود داردمثلا وقتی به نوزادی لبخند میزنی چون احساس محبت کرده با لبخندی محبت شما را تشکر می کند.خود شما وقتی اندک محبتی از سوی شخصی به شما گردد آیا در صدد تتشکر بر نمی آیی؟حتما پاسخ مثبت است.هر شخصی اندکی به خود مراجعه کند در می یابد که وجودش از خودش نیست و بقاء وجودش نیز دست خودش نیست به دنبال کسی می گردد که این موهبت بزرگ را به او ارزانی داشته .منابع معرفتی مختلفی خدا در اختیارش نهاده است.عقل،تجربه،فطرت که با استفاده از آنها به اثبات خدا می پردازد و بر طبق آن با انجام تکالیف الهی که خود لطفی دیگر از سوی خدای باری است به مقدار فقط ظرفیت وجودی اش وظیفه اش را که همانا بندگی به در گاه الهی است انجام می دهد.

نیایش سبز;10304 نوشت:
لطفا وظایف یک انسان در مقابل آفریدگارش را بیان کنید؟؟


با سلام

به نظر وظيفه انسان د رمقابل پروردگارش آشنايي به وظايف خود است و سعي در انجام وظايف خويش

انسان با شناخت و ظايف خويش كه همان دستورات الهي است به خالق خويش معرفت پيدا مي كند با شناخت خداي خود مي يابد كه عبدي بيش نيست

عبد در مقابل معبود چاره اي جزء عبادت ندارد حكم ، حكم اوست و فرموده فرموده او.

انسان اگر به وظايف خود اشنا باشد و وظايف خويش را به جاي اورد رسم بندگي به جا اورده عبد درگاه خداست و بنده او.

به طور خلاصه عبد بودن در كاه خدا بزركترين وظيفه انسان است

كه محمد(ص) بهترين بنده خدا ابتدا عبد است و بعد رسول و پيامبر

اشهدان محمد عبد و رسوله

گمنام;10367 نوشت:
چرا ما وظیفه داریم در برابر خدا و چرا خداوند انسان را نیازمند افریده؟


با سلام

خدا پرستي از معرفت هاي بنيادين انسان است انسان كه ذاتا خود را فقير و محتاج مي يابد و فطرتا مي داند كه هيچ و پوچ بود و خود به خود به دنيا نيامده و كسي او را خلق كرده و افريدگاري او را افريده لاجرم در مقابل چيزي خود را ذليل مي داند

انسان فطرتا به دنبال چيز يا كسي است كه در مقابلش كرنش كند چون مي داند كه كسي او را هدايت مي كند و د ستي او را مي كرداند

براي همين در مقابل بت و گاو و ....سر تعظيم فرود ميآورد به عبارت ديگر در مصداق خدا در اشتباه مي كند والا فطرتا خدا جو و خدا پرست است

و خداوند براي همين پيامبران را فرستاد تا خداوند واقعي را به مردم بشناساند و راه سعادت را به مردم بنماياند

سوال من اینه فطرت ر وخدا افریده چرا نیازمند افریده؟

موضوع قفل شده است