وضو گرفتن بعد از غسل جنابت

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
وضو گرفتن بعد از غسل جنابت

سلام

این مطلب را در گروه فرستادند آیا صحیح است؟ 

اگر کسی این حکم رو نمیدونست و بعد از غسل جنابت، برای نماز وضو می گرفته، نمازش باطل نبوده. کسی که دانسته این کار رو انجام دهد فقط مرتکب فعل حرامی شده(چون بدعت است).

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد صادق الوعد

سلام

این مطلب را در گروه فرستادند آیا صحیح است؟ 

اگر کسی این حکم رو نمیدونست و بعد از غسل جنابت، برای نماز وضو می گرفته، نمازش باطل نبوده. کسی که دانسته این کار رو انجام دهد فقط مرتکب فعل حرامی شده(چون بدعت است).

باسلام وتشکر از ارتباط شما

 طبق نظر مشهور  در صورتی که انسان  جنب باشد و غسل جنابت انجام دهد  تا زمانی که مبطلات وضو سر نزده باشد برای نماز نباید وضو بگیرد این کار جایز نیست

حال اگر از روی ندانستن انجام داده باشد گناهی مرتکب نشده است و نمازش هم صحیح است

 اگر با علم وعمد انجام دهد معصیت کرده ولی نمازش صحیح است

 

توضیح المسائل مساله 391

موضوع قفل شده است