وضو و غسل با بدن چرک

تب‌های اولیه

9 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
وضو و غسل با بدن چرک

باسلام

سوال اول:
کسی که بدنش به قدری چرک است؛ که اگر در هوای گرم دست به بدن خود بکشد؛ چرک وا میاید؟ غسل و وضوی این شخص در همین حال درست است یا باید بعد از تطهیر غسل و وضو انجام دهد؟

سوال دوم:
در وضو، صورت را شستیم، دست راست را هم شستیم، ولی در دست چپ؛ دیگر آب نمیریزیم؛ میشود دست خود را - با وجودیکه کمی از شستن دو عضو قبل، تر هست - به صورت و دست راست کشید تا بیشتر تر شود و با آن تری دست چپ را وضو داد و مسح انجام داد
آیا چنین وضویی درست است؟

لطفا جوابات رو از نظر ایت الله سیستانی و مکارم شیرازی مد ظلهما بیان کنید.
باتشکر

برچسب: 

با نام و یاد دوست


کارشناس بحث: استاد نور

علی سجاد فاطمی;584143 نوشت:
باسلام

سوال اول:
کسی که بدنش به قدری چرک است؛ که اگر در هوای گرم دست به بدن خود بکشد؛ چرک وا میاید؟ غسل و وضوی این شخص در همین حال درست است یا باید بعد از تطهیر غسل و وضو انجام دهد؟

سوال دوم:
در وضو، صورت را شستیم، دست راست را هم شستیم، ولی در دست چپ؛ دیگر آب نمیریزیم؛ میشود دست خود را - با وجودیکه کمی از شستن دو عضو قبل، تر هست - به صورت و دست راست کشید تا بیشتر تر شود و با آن تری دست چپ را وضو داد و مسح انجام داد
آیا چنین وضویی درست است؟

لطفا جوابات رو از نظر ایت الله سیستانی و مکارم شیرازی مد ظلهما بیان کنید.
باتشکر

با سلام و عرض ادب

1.اگر چربی طبیعی بدن محسوب شود و در حد معمول باشد مانع برای وضو و غسل نیست.
2. اگر آب به حدی باشد که دست چپ شسته شود اشکال ندارد.

استفتا از دفتر آیات عظام مکارم و سیستانی

نور;585118 نوشت:
اگر آب به حدی باشد که دست چپ شسته شود اشکال ندارد.

باسلام
خوب وقتی دست خیلی چرک باشد و هوا هم گرم مباشد؛ اگر دست کشیده شود مقداری چرک از پوست کنده میشود
با این این حال اگر کسی چنین بدنی را به آب برساند؛ ظاهرا شسته میشود ولی حقیقتاً آب به خود اصل پوست نمیرسد و بیشتر به چرک ها میرسد.
چنین غسل یا وضویی درست است/؟ (سیستانی و مکارم شیرازی)

علی سجاد فاطمی;586195 نوشت:
باسلام
خوب وقتی دست خیلی چرک باشد و هوا هم گرم مباشد؛ اگر دست کشیده شود مقداری چرک از پوست کنده میشود
با این این حال اگر کسی چنین بدنی را به آب برساند؛ ظاهرا شسته میشود ولی حقیقتاً آب به خود اصل پوست نمیرسد و بیشتر به چرک ها میرسد.
چنین غسل یا وضویی درست است/؟ (سیستانی و مکارم شیرازی)

با سلام و احترام مجدد

اگر موقع وضو و غسل چرک بیش از حد و مانع از رسیدن آب به پوست باشد واجب است برطرف نماید و درغیراین صورت اگر چرک ها با آب جابجا شود اشکال ندارد.

استفتا از دفاتر آیات عظام مکارم و سیستانی در قم

باسلام و تشکر
دقیقا منظورم حالتی است که اگر کیسه بکشیم بدن چرک وا میدهد.
در این صورت؛ قبل از کیسه کشیدن؛ غسل صحیح است؟
(آیات مکارم و سیستانی)

علی سجاد فاطمی;587352 نوشت:
باسلام و تشکر
دقیقا منظورم حالتی است که اگر کیسه بکشیم بدن چرک وا میدهد.
در این صورت؛ قبل از کیسه کشیدن؛ غسل صحیح است؟
(آیات مکارم و سیستانی)


با سلام و عرض ادب

اگر چرک بصورتی نباشد که مانع از رسیدن آب به پوست شود وضو و غسل با آن صحیح است.

رساله مراجع،احکام وضو و غسل

نور;588284 نوشت:
با سلام و عرض ادب

اگر چرک بصورتی نباشد که مانع از رسیدن آب به پوست شود وضو و غسل با آن صحیح است.


باسلام
این مسأله رو میدونم ولی تشخیصش مشکله...

علی سجاد فاطمی;589909 نوشت:
باسلام
این مسأله رو میدونم ولی تشخیصش مشکله...

با سلام و عرض ادب و تشکر از همراهی شما

این مساله تشخیص موضوع بوده و برعهده مکلف است البته از دقت هایی که منجر به وسواس می شود باید اجتناب نمود.

موفق و موید باشید

موضوع قفل شده است