وضو ------- سوال فقهی

تب‌های اولیه

146 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
وضو ------- سوال فقهی

آیا اگر انگشتان پا لاک داشته باشد می توان وضو گرفت

سیما;18508 نوشت:
آیا اگر انگشتان پا لاک داشته باشد می توان وضو گرفت

سؤال: اگر انگشت بزرگ پا هنگام وضو لاك داشته باشد آيا اشكالي دارد؟

جواب: اشكالي ندارد چون مي توان مسح را بر روي انگشتان ديگر كشيد

چيزهاي كه وضوراباطل ميكند

سؤال: وضو كسي كه از خروج باد معده خودداري مي كند چه حكمي دارد؟

جواب: اشكال ندارد .و تا وقتي يقين به خروج باد نكرده است وضوي او باطل نشده است و شك در اين گونه موارد معتبر نيست.
سؤال: آيا بيرون آمدن خون از لثه در موقع وضو گرفتن وضو را باطل مي كند؟

جواب: اگر درموقع شستن صورت خون از دهان بيرون بيايد و صورت را نجس كند وضوباطل است اما در موقع شستن دست ها و يا مسح چنانچه صورت نجس شود وضو باطل نمي گردد.
سؤال: آيا صداي داخل شكم نيز وضو را باطل مي كند؟

جواب: صدا در داخل شكم ، موجب بطلان وضو نمي شود و شك در خروج باد نيز وضو را باطل نمي كند .

سؤال: خواب در چه حدي وضو را باطل مي كند؟

جواب: در صورتي كه در خواب علاوه بر چشم ، گوش نيز به خواب رود ( چيزي نشنود ) وضو باطل مي شود .بنابراين در چرت هايي كه هنوز گوش مي شنود، وضو باطل نمي شود .هم چنين اگر فرد شك دارد كه آيا خواب اوبه آن اندازه اي كه گوش نمي شنود، رسيده است يا نه ، وضوي او باطل نيست و مي تواند با آن نماز بخواند.
سؤال: منظور از حدثي كه وضو را باطل مي كند چيست ؟

جواب: حدث دو قسم است : 1- حدث اصغر 2- حدث اكبرحدث اصغر يعني ، چيزهايي كه پس از حدوث آنها، براي نماز يا اموري كه مشروط به طهارت هستند بايد وضو يا تيمم بگيريم و آن هفت چيز مي باشد : 1 و 2 و 3 ) خروج بول ، غايط و باد معده 4 ) خوابي كه به وسيله آن چشم نبيند و گوش نشنود 5 ) چيزهايي كه عقل رااز بين مي برد، مثل ديوانگي ، مستي ، بيهوشي 6 ) استحاضه زنان 7 ) كاري كه براي آن بايد غسل كرد .حدث اكبر يعني ، چيزهايي كه سبب وجوب غسل مي شوند؛ مانند : جنابت ، حيض ، نفاس واستحاضه متوسطه و كثيره و مس ميت .
سؤال: غرق شدن در افكار عميق ، به گونه اي كه صداي خبري را متوجه نشود، آيا وضو را باطل مي كند؟

جواب: فكر عميق و محو شدن در انديشه موجب بطلان وضو نمي شود.

سؤال: آيا اگر پس از وضو از بعضي اعضاي وضو خون بيرون بيايد وضو باطل است ؟

جواب: وضو صحيحاست و فقط براي نماز بايد موضعي را كه بعد از وضو نجس شده تطهير كند.

سؤال: گاهي از مهبل خانمها باد مي آيد آيا اين مبطل وضو مي شود؟

جواب: مبطل وضو نيست
سؤال: هنگام وضو و سجده از جوش هاي صورتم خون مي آيد آيا باعث ابطال وضو و سجده مي شود؟

جواب: اگر دانه و جوش ها در يكي از اعضاي وضو باشد، در صورت امكان بايد بعد از بيرون آمدن خون ، موضع را تطهيرنمايد و دوباره وضو بگيرد .ولي اگر هر دفعه كه آب به آنها مي رسد خون بيرون مي آيد، بايد يا به صورت ارتماسي وضو بگيرد، يعني به قصد وضودست يا صورت را در آب فرو ببرد و روي جوش را فشار دهد تا براي يك لحظه خون بيرون نيايد؛ و يا اينكه به صورت ترتيبي دست و صورت رابه قصد وضو زير شير آب بگيرد و روي جوش را فشار دهد تا خون بيرون نيايدو براي يك لحظه خون پاك شود .به اين ترتيب وضو صحيح است . چنانچه بعد از اين عمل خون از محل بيرون بزند اشكال ندارد، و اگر هيچ كدام از اين دو راه ممكن نيست بايد به صورت جبيره وضو گرفت . يعني اطراف زخم يادمل ها را به صورت معمول به قصد وضو بشوييد و روي آنها را يك پارچه تميز قرار داده و با دست تر روي پارچه را مسح كنيد .لازم نيست همه پيشاني روي مهر يا چيزي كه سجده بر آن صحيح است قرار بگيرد، لذا اگرممكن است محلي را كه زخم و دمل روي آن نيست بر محل سجده قرارداده ، يا اينكه جاي زخم و دمل را گود كنيد كه محل سالم بر زمين يا چيزي كه سجده روي آن صحيح است قرار گيرد .نيز مي توان روي چيزهايي كه سجده بر آن صحيح است و موجب زخم شدن پيشاني نمي شود مثل كاغذ بدون نوشته يا ماسه نرم سجده نماييد .به هر حال اگر با مراعات اين امور، بعد ازسربرداشتن از سجده ، محل سجده يا مهر آلوده به خون شده باشد، نمازصحيح است . البته سجده ديگر را بايد روي قسمتي از محل سجده قراردهيد كه آلوده به خون و نجاست نباشد، يا اينكه مهر را زير و رو كنيد يا آن راتعويض نماييد.
سؤال: در مبطلات وضو، آيا خروج باد معده از انسان ميزان خاصي دارد؟

جواب: باد معده و روده كه از مخرج غايط خارج مي شود و يا از غيرمخرج اگر اين عنوان ( باد معده ) به آن صدق نمايد، وضو را باطل مي كند چه كم باشد و چه زياد و تا هنگامي كه يقين به خروج باد معده نشود وضو باطل نمي گردد و چنانچه به حد وسواس برسد،بايد اعتنا ننمايد .ناگفته نماند گاهي به خاطر كنترل خود، هوايي از بيرون داخل مي شود و سپس خارج مي گردد كه در اين صورت باد معده نيست ووضو را باطل نمي كند.
سؤال: به فتواي آيت الله فاضل آبي كه از شير آب در حال وضو به دست سرايت مي كند آيا موجب بطلان وضو مي شود؟
جواب: اگر آبي را كه از شير به دستش مي چسبد نيت وضو كند اشكال ندارد.

سؤال: اگر جوش صورتمان خوني شده باشد و وضو بگيريم ، آيا صورت و حوله نجس و وضو باطل است ؟

جواب: اگر آب ريختن به گونه اي بوده است كه نقطه نجس را قبل از شستن به عنوان وضو پاك كرده ، وضو صحيح است ؛ ولي اگر چنين نبوده وضو باطل است و موجب نجاست حوله نيز مي گردد.
http://www.balagh.net/persian/feqh/q_and_a/009.htm


مسح بر انگشت كوچك
سؤال 115 : بعضى بانوان از لاك ناخن استفاده مى كنند آيا مى توانند جهت مسح پا ، فقط انگشت كوچك را كه لاك نخورده است مسح كنند ؟
جواب : مسح بر انگشت كوچك بنابر احتياط كافى نيست .
http://www.shahroudi.com/Portal.aspx?PID=71243&Cultcure=Persian&CaseID=34007


15. شست پاي شخصي شكسته است و روي آن انگشت را گچ گرفته‎اند، اگر گچ پاك باشد آيا براي مسح پا نيازي به پارچه اضافي است؟ و يا مي‎توان روي همان گچ را مسح نمود؟
باتوجه به مسأله شماره 252 توضيح المسائل ـ «بعد از مسح سر بايد باتري آب وضو كه در دست مانده روي پاها را از سر يكي از انگشت‎ها تا... مسح كند» ـ لازم نيست مسح حتماً بر روي شست پا انجام شود و مسح، يكي از انگشتان ديگر هم كافي است. بنابراين، وقتي مانعي مثل گچ يا باند يا لاك بر روي شست باشد، بايد از سر انگشت ديگر مسح كرد و جاي جبيره نيست.

http://www.saafi.org/node/2886

اگر یکی از انگشتان پا مثلا انگشت بزرگ شمامانعی مانند لاک نداشته باشد ومسح پا روی ان کشیده شود وضوی شما صحیح است.

اگر در هنگام وضو گرفتن قبل از اينكه مسح سر را بكشيم با دستمون شير ابي كه خيس هست را ببنديم وضو باطل ميشه؟؟

ستايش;41731 نوشت:
اگر در هنگام وضو گرفتن قبل از اينكه مسح سر را بكشيم با دستمون شير ابي كه خيس هست را ببنديم وضو باطل ميشه؟؟

در پاسخ شما استفتاء زیر از مقام معظم رهبری را نقل می کنم :

س 112: اگر شخص وضو گيرنده، هنگام شستن دستها و صورت به قصد وضو اقدام به باز و بسته كردن شير آب نمايد، اين كار او چه حكمى دارد؟

ج: اشكال ندارد و به صحت وضو لطمه‏اى نمى‏زند. ولى اگر بعد از فراغت از شستن دست چپ و قبل از مسح با آن، دستش را روى شيرى كه خيس است بگذارد و آب وضوى دست با آب خارج از وضو مخلوط شود، صحت مسح با رطوبتى كه مختلط از آب وضو و آب خارج است، محل اشكال مى‏باشد.

موفق باشید

سلام

میگن واسه شستن صورت اب اول واجب،دوم مستحب و سومی باعث باطل شدن وضو میشه

این در چه صورت صحیحه؟

یعنی اینکه باید بعد از هر بار اب ریختن دست بکشیم تا این موضوع صحت داشته باشه یا اینکه نه اگه 3بار رو هم پشت هم بریزیم بعد دست بکشیم هم مشمول موضوع میشه؟

ممنون

التماس دعا

منظور از از شستن آب ریختن روی عضو نیست بلکه آب رساندن به تمام عضو است یعنی اگر با یک (یا چند مشت) آب بریزد به نحوی که تمام عضو شسته شود بشرطیکه به قصد وضو باشد ؛یک مرتبه حساب می شود، چه قصد یک مرتبه را بکند چه قصد نکند .

توضیح المسائل مراجع،م248

شفا;46901 نوشت:
منظور از از شستن آب ریختن روی عضو نیست بلکه آب رساندن به تمام عضو است یعنی اگر با یک (یا چند مشت) آب بریزد به نحوی که تمام عضو شسته شود بشرطیکه به قصد وضو باشد ؛یک مرتبه حساب می شود، چه قصد یک مرتبه را بکند چه قصد نکند .

سلام

اگر با یک بار اب ریختن

چند بار روی صورت دست بکشیم تا خوب شسته شود هم وضو با طله؟

mkk1369;152582 نوشت:
سلام اگر با یک بار اب ریختن چند بار روی صورت دست بکشیم تا خوب شسته شود هم وضو با طله؟

با سلام و احترام

صدق شستن منوط به رساندن آب به تمام عضو است هر چند بوسیله دست کشیدن باشد،بنابراین اگر یکبار آب بریزید و چند بار دست بکشید به گونه ای که تمام عضو شسته شود،اشکال ندارد.

رهبری،اجوبه الاستفتائات،س124

با سلام و خسته نباشید.
دقیقا مسح پا باید از کجای دست شروع وتموم بشه وبه کجای پا کشیده بشه؟

mkk1369;152582 نوشت:

با سلام واحترام
از آن جایی که این موضوع در منظر فقهامتفاوت است لطفآنام مرجع خود را دکر نمایید.
موضوع قفل شده است