وضو با دست شکسته چگونه است ؟

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
وضو با دست شکسته چگونه است ؟

با عرض سلام

کسی که یک دست شکسته و تا آرنج بسته شده و امکان رسیدن آب به دست نیست چگونه می تواند وضو بگیرد ؟

مرجع : آیت الله نوری همدانی

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

سلام علیکم

طبق نظر آیت الله نوری همدانی باید به صورت جبيره وضو راانجام بدهيد:

وضو رابه صورت معمول انجام مي دهد وفقط وقتي به قسمتي رسيديد كه با گچ بسته شده است چون كه رساندن آب به روى آن عضو، از وضو ممكن نيست،وجبيره(گچ روي زخم)هم پاك است روى آن را مسح كند وبقيه وضورابه صورت معمول ادامه ميدهيد .

منبع:توضيح المسائل احكام وضو جبيره

موضوع قفل شده است