وضو

تب‌های اولیه

108 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
وضو

وضو نمازگزاران قبل از انجام نماز بايد وضو بگيرد و طهارت معنوى به دست آورد آنگاه رو بسوى خالق يكتا كند و راز و نياز نمايد.چنانكه نمازگزار غسل بر او لازم باشد بايد غسل كند و اگر وضو و غسل ممكن نباشد بايد بجاى غسل و وضو تيمم نمايد.
چگونگى وضو:
1 - صورت را از رستنگاه مو تا چانه مى شويد.
2 - دست راست را از مرفق تا انتهاى انگشتان مى شويد.
3 - دست چپ را از مرفق تا انتهاى انگشتان مى شويد.
4 - با رطوبت دست راست جلوى سر را مسح مى كند.
5 - با رطوبت آن ، از نوك انگشتان تا برآمدگى پا مسح مى نمايد.
6 - با رطوبت دست چپ به همين صورت پاى چپ را مسح مى كند.
مسائل مسح :
1 - مسح لازم نيست به اندازه كف دست باشد بلكه به اندازه يك انگشت هم كافى است .
2 - اگر موهاى اطراف سر در جلو سر جمع كرده باشند بايد آنها را عقب زد و روى موى جلو سر مسح نمود.
3 - نبايد دست را نگه بدارند و سر و يا پا را به آن مسح كنند.
4 - رطوبت دست بايد بقدرى باشد كه روى سر و پا اثر بگذارد. چنانچه در تابستان آب دست سريع خشك شود، مى توان از رطوبت صورت گرفت و مسح نمود.
5 - اگر جاى مسح يا موى جلو سرتر باشد اگر رطوبت دست بيشتر از آن باشد مى توان مسح كشيد والا بايد آن را خشك كرد.
6 - جاى مسح نبايد چيزى قرار بگيرد كه مانع از رسيدن رطوبت به آن باشد مثل چسب و غيره .
7 - محل مسح بايد پاك باشد و چنانچه نجس باشد بايد قبل از مسح ، آن را طاهر كرد.
شرط وضو:
1 - بايد آب وضو مطلق - مباح و پاك باشد
2 - ظرف آب از طلا و نقره و يا غصبى نباشد.
3 - وضو بايد پشت سر هم انجام گيرد و نبايد بين اعضاء فاصله انداخت كه اين را در اصطلاح موالات گويند و همينطور بايد به ترتيب وضو گرفت ، يعنى اول صورت بعد دست راست و دست چپ بعد مسح سر، سپس ‍ مسح پاها.
4 - نبايد آب براى شخص وضو گيرنده ضرر داشته باشد.
5 - وضو را بايد بقصد قربت انجام داد نه براى ريا و خودنمايى .
احكام و شرائط وضو:
1 - وضو گرفتن از نهرهاى بزرگ كه نمى داند صاحب آن راضى است يا نه اشكال ندارد.
2 - اگر بر روى دست وصورت لكه هاى رنگ است چنانچه رنگ ، جرم داشته و پوست را پوشانده باشد بايد پاك گردد ولى اگر تنها رنگ ، مانده و جرم نداشته باشد اشكال ندارد.
3 - در وضو نبايد از ديگران كمك گرفت در اين صورت اگر شخص ديگرى بر دست و صورت انسان آب بريزد و يا مسح او را بكشد وضو باطل است . مگر آنكه خود، قدرت انجام اين كار را نداشته باشد.
4 - اگر وقت نماز طورى تنگ باشد كه اگر وضو بگيرد نماز، قضا مى شود بايد بجاى وضو تيمم بگيرد.
وضوى جبيره :
پارچه يا باند و دوائى كه بر زخم مى گذارند جبيره نام دارد .اگر محل وضوى شخص در اثر زخم و يا شكستگى پيچيده باشند و آب برايش ضرر داشته باشد نبايد آب بر روى آن كه ضرر دارد بريزد بلكه بايد با دست تر، بر آن كه بكشد كه اين وضو را وضوى جبيره اى مى گويند.
اگر جاى مسح ، بخاطر زخم ، باند پيچى شده باشد بايد پارچه طاهرى را بر روى آن بيندازند و روى آن را مسح نمايند و اگر باند طاهر باشد نياز به انداختن پارچه را ندارد.
كارهاى زير نياز به وضو دارد:
1 - براى خواندن نماز بجز نماز ميت كه وضو نمى خواهد.
2 - براى انجام طواف خانه خدا در عمره يا حج ، خواه واجب باشد، يا مستحب .
3 - براى دست زدن به نوشته قرآن يا نام خداوند ولى دست زدن به ترجمه قرآن اشكالى ندارد.
4 - دست زدن به نامهاى معصومين عليه السلام (بنابر احتياط واجب )
شك در وضو:
1 - اگر در بين نماز شك كند وضو گرفته يا نه نمازش باطل و بايد وضو بگيرد ولى اگر بعد از نماز شك كند نمازش صحيح و براى نماز بعد وضو بگيرد.
2 - كسى كه وضو گرفته و نمى داند وضويش باطل شده يا نه وضويش باقى است ولى كسى كه ميداند وضويش باطل شده و نمى داند وضو گرفته يانه بايد وضو بگيرد.
3 - كسى كه وضو گرفته و حدثى از او سر زده مثلا ادرار كرده يا بادى از او خارج شده ولى نمى داند كداميك جلوتر بوده اگر در بين نماز است بايد نماز را بشكند و وضو بگيرد. ولى اگر بعد از نمازش باشد صحيح و براى نمازهاى بعد بايد وضو بگيرد.
چيزهايى كه وضو را باطل مى كند:
1 - ادرار 2 - مدفوع 3 - بادى كه از انسان خارج مى شود 4 - خوابيكه انسان چيزى نبيند و چيزى نشوند 5 - مستى و بيهوشى 6 - استحاضه زنان 7- جنابت .

همه مراجع: اگر روغن به قدرى زياد نباشد كه مانع از رسيدن آب وضو در حال مسح، به پوست يا بيخ موهاى جلوى سر يا موها باشد، اشكال ندارد.آيت‏الله تبريزى، استفتاءات، س 154؛ آيت‏الله صافى، جامع الاحكام، ج 1، س 106؛ آيت‏الله فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 125 و 127؛ امام، استفتاءات، ج 1 (وضو)، س 42 و 43؛ آيت‏الله خامنه‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 104 و 114 و 140؛ آيت‏الله مكارم، استفتاءات، ج 1، س 69؛ آيت‏الله سيستانى، Sistani.org، وضو: دفتر آيت‏الله نورى، آيت‏الله بهجت و آيت‏الله وحيد.

بنام خدا
باتشکر از سوال شما:Gol:
همه مراجع:
در صورتی که روغن به حدی باشد مانع رسیدن اب به موی سریا پوست سر باشدوضو باطل است

بنام خدا
سوال
1-ایا رنگ خودکار مانع از صحت وضو است؟:Gol:
همه مراجع:اگر جرم داشته باشد مانع است ،وباید برای وضو،برطرف شود
تبصره:ایت الله مکارم میگوید:درمورد جوهر خودکاربه این نتیجه رسیده اند
که جرم ضعیفی دارد ومانعی ازرسیدن اب به پوست نیست

2-کسی که شک داردوضویش باطل شده است یا نه ،چه حکمی دارد؟
همه مراجع:بنا میگذاردکه وضویش باقی است

3-کسی که شک دارد وضو گرفته یا نه،ایا باید برای برای نماز وضو بگیرد؟
همه مراجع:اری،باید وضوبگیرد

سلام علیکم
برای تشخیص اینکه آیا جرمی از خودکارباقیمانده یانه و جرم دقیقا چیست معمولا این روش اعمال میشود:

برای امتحان باخودکار روی انگشتتان را رنگی کنید و بادستمال سفیدآن راپاک کنیدرنگ روی دستمال همان جرمی است که مانع وضو بوده و رنگی که برروی انگشت مانده و بادستمال پاک نمیشود دیگرجرم ندارد ومانع وضو نیست.

التماس دعا

اگر مانعي روي موي كوتاه ما باشه مثل قير يا آدامس در غسل لازمه كه اون مانع را بر طرف كنيم ؟

کسانی که از کرم استفاده می کند از کجا بدانند که کرم برطرف شده و وضو صحیح است؟

شاهده;1285 نوشت:
اگر مانعي روي موي كوتاه ما باشه مثل قير يا آدامس در غسل لازمه كه اون مانع را بر طرف كنيم ؟

حكم چيزي كه مانع رسيدن آب به بدن در هنگام غسل است چه مي باشد؟
ج ـ چيزي را كه مانع رسيدن آب به بدن است بايد برطرف كند و اگر پيش از آنكه يقين كند برطرف شده غسل نمايد و بعد معلوم شود كه برطرف نشده بود غسل او باطل است.
اگر هنگام غسل شك نمايد چيزي كه مانع از رسيدن آب باشد در بدن او هست يا نه چه وظيفه اي دارد؟
ج ـ اگر هنگام غسل شك عقلايي كند چيزي كه مانع از رسيدن آب باشد در بدن او هست يا نه بايد بررسي كند تا مطمئن شود مانعي نيست.

شاهده;1285 نوشت:
اگر مانعي روي موي كوتاه ما باشه مثل قير يا آدامس در غسل لازمه كه اون مانع را بر طرف كنيم ؟

نیایش سبز;1301 نوشت:
کسانی که از کرم استفاده می کند از کجا بدانند که کرم برطرف شده و وضو صحیح است؟

تشخيص اين موضوع با خود شخص است كه آيا چربي كرم به اندازه اي است كه آب به پوست برسد يا نه ؟
پس اگر كرم مانع رسيدن آب به پوست صورت و دست باشد وضو و غسل باطل است و بايد يقين كند كه آب به پوست رسيده است ولي اگر چربي آن كم است كه مانع محسوب نشود اشكال ندارد.

n
ج.درغسل باید موهای کوتاهی راکه جزو بدن است بشوید


بنام خدا
با تشكر از سوال شما
اگر در غسل مانعي روي موي كوناه ما باشه مثل قير يا ادامس ايا لازم استدر غسل برطرف كنيم؟
ج:همه مراجع:بله بايد برطرف شود

موضوع قفل شده است