وسواس و نجاست

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
وسواس و نجاست

با سلام
من کمی دچار وسواس هستم و مدتی است که هر وقت به دستشویی و یا حمام می روم بعد ازبیرون آمدم احساس میکنمدر حد چند قطره ادرار کرده ام و کنترلی روی آن ندارم...(البته مدتی هست بین ادرار و یا ترشحات زنانه شک میکنم)
مدتی قبل بعد از بیرون آمدن از حمام در حین لباس پوشیدن احساس کردم که دوباره مایعی از بدنم خارج شده و شک کردم که ادرار است یا ترشحات زنانه...با توجه به اینکه فرش زیر پایم بخاطر خیسی موهام تر شده است و من نمی دانم که آیا ادرارم بر روی فرش ریخته است یا نه آیا فرش نجس است؟

برچسب: 

width: 700 align: center

[TD="align: center"]با نام و یاد دوست

[/TD]

[TD="align: center"][/TD]


کارشناس بحث: استاد نور

[TD][/TD]

salam98;1022705 نوشت:
با سلام
من کمی دچار وسواس هستم و مدتی است که هر وقت به دستشویی و یا حمام می روم بعد ازبیرون آمدم احساس میکنمدر حد چند قطره ادرار کرده ام و کنترلی روی آن ندارم...(البته مدتی هست بین ادرار و یا ترشحات زنانه شک میکنم)
مدتی قبل بعد از بیرون آمدن از حمام در حین لباس پوشیدن احساس کردم که دوباره مایعی از بدنم خارج شده و شک کردم که ادرار است یا ترشحات زنانه...با توجه به اینکه فرش زیر پایم بخاطر خیسی موهام تر شده است و من نمی دانم که آیا ادرارم بر روی فرش ریخته است یا نه آیا فرش نجس است؟

با سلام و احترام

به شک در ترشحات بعد از ادرار یا در حالت عادی اصلا توجه نکنید و بنابر پاکی بگذارید همچنین ترشحات طبیعی بدن بانوان پاک است و درصورتی که یقین به انتقال نجاست به فرش ندارید فرش پاک است و نیاز به تحقیق و جستجو نیست.

موفق و موید باشید

رساله مراجع،احکام نجاسات