جمع بندی وسواس فكري با موضوع توهين به مقدسات (نــــــــوح درمــــــانـی Nuh theraphy )

تب‌های اولیه

6 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
وسواس فكري با موضوع توهين به مقدسات (نــــــــوح درمــــــانـی Nuh theraphy )

سلام دوستان من ادم نماز خون و روزه بگیری هستم چند روزیه دچار وسواس شدم کارشناس ایا کسی به عمد و اراده در دلش به خدا و پیامبران و امامان توهین کند و دشنام بدهد .گناه برایش نوشته میشود؟حکمش چیست؟ در دلش بگوید به زبان نیاورد..

برچسب: 

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد حامی

[="Tahoma"][="DarkGreen"]سلام خدمت شما برادربزرگوار
از اين كه به اين مركز اعتماد داريد و مشكلتون با اين نهاد در ميان گذاشته صميمانه تشكر مي كنم
بزرگوار وسواس انواع و اقسامي دارد: مانند
وسواس هنجار و وسواس بيمارگونه
وسواس بيمارگونه هم دو نوع
وسواس فكري و وسواس عملي
در وسواس فكري ممكن است موضوع وسواس توهين به مقدسات باشد كه اين سبب درد و رنج فرد وسواسي متدين مي شود.
طبيعتا افراد متدين خودشان با اين افكار موافق نيستند و از اين افكارخودجوش ناراحت مي شوند چون با باورهاي قلبي و عقلي آنها متعارض و ناهمخوان است.
در زمان ائمه وقتي افرادي نزد ايشان مي رفتند و مي گفتند از اين نوع افكار ناراحت هستيم و مي ترسيم كه مرتد و كافر شده باشيم و پيرو شيطان. ائمه مي پرسيدند شما از اين افكار ناراحت هستيد؟ مي گفتند بله. مي فرمودند كه اين نشانه ايمان شما است. چون متدين هستيد ناراحت مي شويد و گرنه ناراحتي معنا ندارد.

تكاليف ديني
تصور كنيد كودكي در يك مهماني خميازه بكشد. پدرش با او تندي كند كه چرا خيمازه كشيدي؟
مردم پدر را سرزنش مي كنند يا كودك را؟
بله مردم پدر را سرزنش مي كنند و به او مي گويند كه خميازه دست خود انسان نيست. وسواس امري بي اختياري است و به با اختيار شما اتفاق نمي افتد بنابراين سرزنش كردن فرد وسواسي توسط خودش يا ديگران در برابر اين افكار اشتباه است.
تكليف ديني دقتي است كه ما اختيار داشته باشيم درباره افكارخودكار و خودش ما گناهكار نيستيم.

ولي با اين حال فرد وسواسي بايد براي درمان وسواس از كارشناسان كمك بگيرد و اگر شديد است از روان پزشك ( متخصص اعصاب و روان) مشورت كند و چنانچه لازم بود داروهاي تجويز شده را تا زماني كه درمان شود مصرف كند.

اگر تا اين جا سؤالي داريد بفرماييد
[/]

[="Tahoma"][="DarkGreen"]

[/]

وسواس فكري با موضوع توهين به مقدسات

پرسش:
سلام آدم نماز خون و روزه بگیری هستم چند روزیه دچار وسواس شدم
آیا کسی به عمد و اراده در دلش به خدا و پیامبران و امامان توهین کند و دشنام بدهد.گناه برایش نوشته میشود؟
حکمش چیست؟ در دلش بگوید به زبان نیاورد چه طور؟پاسخ:

سلام خدمت شما برادربزرگوار
از اين كه به اين مركز اعتماد داريد و مشكلتون با اين نهاد در ميان گذاشته صميمانه تشكر مي كنم
در پاسخ به سؤالات توجه به نكات زير لازم است:
1- سؤال كلي و مبهم است براي ارائه پاسخي دقيق نياز به اطلاعات و مشخصات بيشتري از شما و سابقه بيماري و نشانه هاي بيماري و ..داريم.
2- اگر فردي به عمد به مقدسات توهين كند گناه كرده است ولي اگر به دليل بيماري و هيجانات شديد يا وسواس بي اختيار شود و توهين كند گناهي انجام نداده است ولي لازم است براي بهبود حال خود درمان را جدي بگيرد.
3- وسواس بيمارگونه انواع و اقسامي دارد: وسواس فكري و وسواس عملي
در وسواس فكري فرد قدرت كنترل ذهن را ندارد و اسير فكرهاي منفي و ناخوشايند و تكراري مي شود اين فكرها وقت زيادي هر روز مي گيرد و انصراف از ان مشكل است و روزي زندگي اجتماعي، تحصيل و شغل اثر منفي مي گذارد. وسواس فكري موضوعات مختلفي دارد. گاهي موضوع آن، توهين به مقدسات باشد كه اين سبب رنجش و ناراحتي فرد وسواسي متدين مي شود.
طبيعتا افراد متدين خودشان با اين افكار موافق نيستند و از اين افكارخودجوش ناراحت مي شوند چون با باورهاي قلبي و عقلي آنها متعارض و ناهمخوان است.
در زمان ائمه وقتي افرادي نزد ايشان مي رفتند و مي گفتند از اين نوع افكار ناراحت هستيم و مي ترسيم كه مرتد و كافر شده باشيم و پيرو شيطان. ائمه مي پرسيدند شما از اين افكار ناراحت هستيد؟ مي گفتند بله. مي فرمودند كه اين نشانه ايمان شما است. چون متدين هستيد ناراحت مي شويد و گرنه ناراحتي معنا ندارد.

4- تصور كنيد كودكي در يك مهماني خميازه بكشد. پدرش با او تندي كند كه چرا خيمازه كشيدي؟
مردم پدر را سرزنش مي كنند يا كودك را؟
بله مردم پدر را سرزنش مي كنند و به او مي گويند كه خميازه دست خود انسان نيست. وسواس امري بي اختياري است و به با اختيار شما اتفاق نمي افتد بنابراين سرزنش كردن فرد وسواسي توسط خودش يا ديگران در برابر اين افكار اشتباه است.
تكليف ديني دقتي است كه ما اختيار داشته باشيم درباره افكارخودكار و خودش ما گناهكار نيستيم.[1]
5- بيمار وسواس نبايد وقت را با در خود فرو رفتن، خودخوري و پرسش هاي مكرر از اين و آن تلف كند و سبب مزمن شدن و ريشه دار شدن بيماري شود. او بايد براي درمان وسواس از روان شناس باليني حاذق كمك بگيرد و اگر روان شناس صلاح ديد او را به روان پزشك ( متخصص اعصاب و روان) نيز ارجاع مي دهد چنانچه از نظر پزشك دارودرماني لازم بود، بايد داروهاي تجويز شده را تا زمان بهبودي به طور منظم و مستمر مصرف كند. اگر مشكلاتي و عوارضي داشت به سخنان مردم عوام گوش نكند و براي مهار يا كاهش عوارض با متخصص مشكلات دارو درماني را درميان بگذارد.

......
1. نرم افزار بي خيال درماني( نگاهي ديني و روان شناختي به وسواس)، دفتر سوم همچون بادبادك

منبع
انجمن گفتگوي ديني، بخش مشاوره، كارشناس حامي: 1396/7/20

موضوع قفل شده است