وجود مانع و نماز

تب‌های اولیه

7 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
وجود مانع و نماز


به نام خدا

با سلام
من چند روز پیش پفک خوردم.:ok: بعد پفک وقتی خیس بشه میچسبه به دست.
حالا بعد از دو روز یه دفعه چشمم افتاد به ناخنم دیدم روش پفک چسبیده و کندمش.فکرم ریخته بهم که تکلیف نمازهام چی میشه. اصلا موندم چجوری ندیدمش.چون من موقع خوردن پفک میدونستم میچسبه و ممکنه مانع بشه سر همین موقع وضو نگاه میکردم ببینم نباشه.حتی غیر اونم ناخنهام رو نگاه میکنم که چرکی چیزی ماع نباشه.اصلا مودم چجوری دو روز با این وضعیت بررسی من .ندیدمش.یه مانع شبیه نونم بود که حالا چون شام غذای نونی خورده بودم احتمال میدم برای اون باشه ولی هر چی میخوام بپیچونم این یکی رو نمیشه.گوجه رنگش نارنجی نیست.من نهایتش امروز آشغال پفک رو گذاشتم داخل پلاستیک ولی خب نمیشه گفت اون لحظه هم پفک خورده به دستم هم چسبیده.
به هر حال تو اینترنت نظرات مختلف دیدم برای مرحوم آیة الله بهجت این درسته؟

دیدن مانع در هنگام نماز و بعد از آن با بررسى قبل از وضو
625. اگر قبل از وضو، از نظر مانع رسیدن آب وارسى شود و در اثناى نماز یا بعد از نماز متوجه مانعى شود حكم چیست؟ و نیز اگر قبل از نماز وارسى نكرده باشد و بعد یا در اثناى نماز متوجه مانع شود.
ج. در صورت اوّل نماز و وضویش صحیح است و در صورت دوم وضویش را احتیاطا دوباره بگیرد؛ ولى اگر بعد از نماز متوجه شود نمازش صحیح است

آخه بعیده ایشون آسون گرفته باشن.چون خیلیا گفتن باید اعاده کنه.لطفا نظر مرحوم آقای بهجت و آیة الله وحید .هر دو را بفرمائید.
من جدیدا بین اعلمیت و ... به شک افتادم.فعلا روی نظرات مرحوم آیة الله بهجت موندم .حالا میگم نکنه باید به نظر آیة الله وحید عمل کنم تو این مورد.
با تشکر

با نام و یاد دوست
کارشناس بحث: استاد شفا

MD66;719600 نوشت:

به نام خدا

با سلام
من چند روز پیش پفک خوردم.:ok: بعد پفک وقتی خیس بشه میچسبه به دست.
حالا بعد از دو روز یه دفعه چشمم افتاد به ناخنم دیدم روش پفک چسبیده و کندمش.فکرم ریخته بهم که تکلیف نمازهام چی میشه. اصلا موندم چجوری ندیدمش.چون من موقع خوردن پفک میدونستم میچسبه و ممکنه مانع بشه سر همین موقع وضو نگاه میکردم ببینم نباشه.حتی غیر اونم ناخنهام رو نگاه میکنم که چرکی چیزی ماع نباشه.اصلا مودم چجوری دو روز با این وضعیت بررسی من .ندیدمش.یه مانع شبیه نونم بود که حالا چون شام غذای نونی خورده بودم احتمال میدم برای اون باشه ولی هر چی میخوام بپیچونم این یکی رو نمیشه.گوجه رنگش نارنجی نیست.من نهایتش امروز آشغال پفک رو گذاشتم داخل پلاستیک ولی خب نمیشه گفت اون لحظه هم پفک خورده به دستم هم چسبیده.
به هر حال تو اینترنت نظرات مختلف دیدم برای مرحوم آیة الله بهجت این درسته؟

دیدن مانع در هنگام نماز و بعد از آن با بررسى قبل از وضو
625. اگر قبل از وضو، از نظر مانع رسیدن آب وارسى شود و در اثناى نماز یا بعد از نماز متوجه مانعى شود حكم چیست؟ و نیز اگر قبل از نماز وارسى نكرده باشد و بعد یا در اثناى نماز متوجه مانع شود.
ج. در صورت اوّل نماز و وضویش صحیح است و در صورت دوم وضویش را احتیاطا دوباره بگیرد؛ ولى اگر بعد از نماز متوجه شود نمازش صحیح است

آخه بعیده ایشون آسون گرفته باشن.چون خیلیا گفتن باید اعاده کنه.لطفا نظر مرحوم آقای بهجت و آیة الله وحید .هر دو را بفرمائید.
من جدیدا بین اعلمیت و ... به شک افتادم.فعلا روی نظرات مرحوم آیة الله بهجت موندم .حالا میگم نکنه باید به نظر آیة الله وحید عمل کنم تو این مورد.
با تشکر

سلام علیکم

طبق نظر آیت الله بهجت و آیت الله وحید خراسانی:

وضوی شما صحیح است.

پی نوشت:
1-رساله
آیت الله بهجت،احکام وضو ،مساله66
2-رساله آیت الله وحید خراسانی،احکام وضو،مساله303

اگر مقدور است متن رساله را نیز بیاورید.
برای وحید را پیدا کردم ولی بهجت را نه.
من میدانم که قبل از وضو بوده چون پفک خورده بودم دیگه. در وارسی کم دقتی کردم.
مسأله ۳۰۳ ـ اگر بعد از وضو چیزى كه مانع از رسیدن آب است در اعضاى وضو ببیند و نداند موقع وضو بوده یا بعد پیدا شده، در صورتى كه بداند غافل از آن مانع در حال وضو بوده باید دوباره وضو بگیرد، وگرنه وضوى او صحیح است.

با تشکر

شفا;729670 نوشت:
سلام علیکم

طبق نظر آیت الله بهجت و آیت الله وحید خراسانی:

وضوی شما صحیح است.

پی نوشت:
1-رساله
آیت الله بهجت،احکام وضو ،مساله66
2-رساله آیت الله وحید خراسانی،احکام وضو،مساله303

بستگی به پفکش داره.چیتوز باشه نمازات باطله.ولی اشی مشی باشه هم نمازات قبوله هم ثواب دوچندان داره.طبق نظره ایت ا... محسن

MD66;745877 نوشت:
اگر مقدور است متن رساله را نیز بیاورید.
برای وحید را پیدا کردم ولی بهجت را نه.
من میدانم که قبل از وضو بوده چون پفک خورده بودم دیگه. در وارسی کم دقتی کردم.
مسأله ۳۰۳ ـ اگر بعد از وضو چیزى كه مانع از رسیدن آب است در اعضاى وضو ببیند و نداند موقع وضو بوده یا بعد پیدا شده، در صورتى كه بداند غافل از آن مانع در حال وضو بوده باید دوباره وضو بگیرد، وگرنه وضوى او صحیح است.

با تشکرسلام علیکم

رساله آیت الله بهجت ،مساله66

« 66 » اگر بعد از وضو چيزى كه مانع از رسيدن آب است در اعضاى وضو ببيند و نداند موقع وضو بوده يا بعد پيدا شده، وضوى او صحيح است، ولى اگر بداند كه در وقت وضو ملتفت آن مانع نبوده، احتياط واجب آن است كه دوباره وضو بگيرد.

سلام علیکم، خب من میدونم که بوده،اینجوری که باید دوباره وضو بگیرم که، چجوری اول گفتین صحیحه؟

موضوع قفل شده است