جمع بندی همراه داشتن چه سوره و آیاتی از قرآن توسط معصومین (ع) سفارش شده؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
همراه داشتن چه سوره و آیاتی از قرآن توسط معصومین (ع) سفارش شده؟

سلام خسته نباشید

همراه داشتن چه سوره و آیاتی از قران توسط معصومین سفارش شده؟؟؟

ممنون میشم یه جواب کاملی بدین

با نام و یاد دوست

 

 

کارشناس بحث: استاد واسع

جمع بندی

پرسش: همراه داشتن چه سوره یا  آیاتی از قرآن کریم سفارش شده است؟

پاسخ:

آنچه در متون روایی و قرآنی مورد تأکید قرار گرفته است تلاوت قرآن کریم و دعا و سخن گفتن با خدای سبحان جهت ارتباط با اوست. اما همراه داشتن دعای خاص یا قرآن کریم یا سوره ای از قرآن کریم به طور مشخص چندان مورد توصیه قرار نگرفته است و این مساله در متون دینی ما بسیار کم رنگ است هر چند منعی هم برای آن به صراحت نیامده است.

لذا بیش از آنکه به همراه داشتن دعا و قرآن مورد توجه قرار گرفته باشد تلاوت و تدبر و اصل دعا کردن مورد تأکید قرار گرفته است. لذا طبق بررسی های انجام شده در متون روایی و قرآنی هیچگونه تصریح دقیق و شفافی که دستورالعملی را مبنی بر اینکه فلان سوره را به همراه خود داشته باشید یا فلان دعا را به همراه خود داشته باشید که به فواید به همراه داشتن آنها اشاره کرده باشد؛ یافت نشد هر چند اصل وجود این سفارش در متون دینی بعید نیست هر چند مساله خیلی پر رنگی تلقی نشود.

لذا این مساله در مقایسه با مسائلی چون تلاوت قرآن و تدبر در آن و خواندن دعا و مراعات آداب و شرایط آنها مساله ای حاشیه ای به شمار می رود که نمی تواند چندان برای انسان مفید باشد زیرا آنچه در آموزه های دینی اهمیت دارد مساله اندیشه ورزی و معرفت و مانند آن است که از طریق خواندن قرآن و دعا و عمل به مضامین آنها صورت می گیرد . از این رو مسائلی چون همراه داشتن فلان سوره یا فلان دعا هر چند بی تأثیر نیست و ارتباط حداقلی انسان را با قرآن و دعا بیان می دارد اما چه بهتر آنکه به جای همراه داشتن قرآن و دعاها (که در برخی موارد هم با محدودیت هایی مواجه می شود) به تلاوت قرآن و دعا و اندیشه در مضامین آنها و تقویت ارتباط حقیقی با خدای سبحان بپردازیم به امید آنکه همین ارتباط ها مایه مزید معرفت باشد و از این مجرا بتوانیم آرامش و معنویت را در زندگی خویش تجربه کنیم.

در نهایت باید گفت طبق بررسی های صورت گرفته ، در قرآن و منابع روایی و ادعیه سفارش یا دستورالعمل معتبر و شفاف و روشنی راجع به همراه داشتن دعای خاص یا سوره ای خاص یا آیه ای مشخص یافت نشد.

موضوع قفل شده است