هدف و دلیل آفرینش بشر؟

تب‌های اولیه

13 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
هدف و دلیل آفرینش بشر؟

بسم الله الرحمن الرحیم

یکی از شبهات دینی کاربر گرامی ساسان 2012

خداوند به آفریدن ما هیچ نیازی نداشته است و ما نیز قبل از آفریده شدن ، هیچ بودیم و به خدا احتیاجی نداشتیم ، پس چرا خدا ما را آفرید ، در حالی که هیچ یک به دیگری نیازی نداشته ایم ؟ آیا خدا بی هدف و بیهوده دست به این عمل زده است ؟ و اگر هدفی داشته است ، بر اساس چه نیازی این کار را انجام داده است ؟ و اگر بر اساس نیازی این کار را انجام داده باشد ، پس چگونه می تواند خدایی غنی و بی نیاز مطلق باشد ؟ آیا طبق براهین قرآنی که میل خدا به پرستیده شدن و مورد تأیید قرار گرفتن از جانب انسان را دلیل آفرینش بشر بیان می کند ، خود نیز بیانگر نوعی از نیاز نیست ؟

پاسخ استاد بزرگوار ایمان :

نقل قول:
شايد اگر دوست جديدمون كمي دقت مي كردند ، خودشان به پاسخ مي رسيدند .

خداوند توانمند ترين ، هنرمند ترين ، بخشنده ترين ، بي نياز ترين موجود است .

البته نه اينكه اوصاف و صفات خدا همين است ، بلكه هزاران نام و وصف خدا را شايد بتوان از آن بي نهايت به قلم آورد ؛ چرا كه ما نا توان از بيان و فهم آن هستيم .

دوست عزيز همان طور كه هنر مند بي هنر را نمي توان هنر مند خواند ، و خورشيد بي نور را نمي توان روشنگر خواند و ... به خالق بدون آفرينش نيز نمي توان آفريدگار گفت .

خداوند تمام اوصاف كمال و جلالش آثاري دارند كه برخي از آن وصاف خداوند ، منجر به خلقت من و شمايي شده كه در اين عالم هيچ بوديم و به لطف الهي به وجود آمديم و در ميان مخلوقات متفاوت خدا انسان آفريده شديم و البته چه انسانهاي ناسپاسي !!!

اقتضاي خالق بودن ، خلقت را در پي دارد نه نياز خدا به ما !!! چنانكه اقتضاي آتش گرم كردن است نه نياز آتش به ما سبب گرما دهي به ما مي شود .

با اين مثالها كه شما نيز هزاران نمونه ديگر آن را مي دانيد به خوبي مشخص مي شود كه هميشه اين نياز نيست كه سبب انجام كاري شود بلكه اثر وضعي هر چيزي يا اوصاف ذاتي نيز مي تواند آثاري در عالم داشته باشد ؛ و از آنجا كه خالقيت خدا ذاتي اوست بنابر اين آفرينش نيز اثر چنين وصفي از خدا خواهد بود .

موفق باشيد .:gol::gol::gol:

[=Times New Roman]سلام دوست عزيز
[=Times New Roman]فكر مي كنم مطالب زير به پاسخ كمك كند :
[=Times New Roman]
1- چرایی وجود و حضور دیگران در سرنوشت ما
[=Times New Roman]
[=Times New Roman]http://www.askdin.com/showthread.php?t=7843
[=Times New Roman]
[=Times New Roman]
[=Times New Roman]2- جایگاه خداوند در هستی و نقش او در سرنوشت انسان
[=Times New Roman]
[=Times New Roman]http://www.aftab.ir/articles/religion/religion/c7c1284535724_god_p1.php
[=Times New Roman]
[=Times New Roman]با تشكر
[=Times New Roman]صالحي

نیایش سبز;57823 نوشت:
خداوند به آفریدن ما هیچ نیازی نداشته است و ما نیز قبل از آفریده شدن ، هیچ بودیم و به خدا احتیاجی نداشتیم ، پس چرا خدا ما را آفرید ، در حالی که هیچ یک به دیگری نیازی نداشته ایم ؟ آیا خدا بی هدف و بیهوده دست به این عمل زده است ؟ و اگر هدفی داشته است ، بر اساس چه نیازی این کار را انجام داده است ؟ و اگر بر اساس نیازی این کار را انجام داده باشد ، پس چگونه می تواند خدایی غنی و بی نیاز مطلق باشد ؟ آیا طبق براهین قرآنی که میل خدا به پرستیده شدن و مورد تأیید قرار گرفتن از جانب انسان را دلیل آفرینش بشر بیان می کند ، خود نیز بیانگر نوعی از نیاز نیست ؟

باسلام به دوستان
سؤال قابل تقسيم به دو پرسش است:
1- فلسفه آفرينش جهان و انسان چيست؟
2- فلسفه عبادت خداوند چيست و فائده آن به چه كسي ميرسد؟

قرآن كريم و روايات اسلامي در مورد فلسفه آفرينش جهان هستي، به طور مبسوط بحث كرده اند و هدفهاي مختلفي را براي آفرينش جهان و انسان بيان نموده اند كه از مجموع آنها استنباط ميشود كه:
اوّلاً خدا از مجموعه آفرينش، هدفي بس عظيم داشته است و آفرينش بدون هدف و براي سرگرمي لغو است و از حكيم عمل لغو صادر نميشود. خداوند ميفرمايد: ما آسمان و زمين و آنچه را در ميان آنها است براي بازي نيافريديم.(1)
ثانياً با صرف نظر آفرينش آسمانها، در آيات قرآن آفرينش زمين براي انسان دانسته شده است چرا كه آدمي گل سرسبد خلقت الهي و اشرف مخلوقات است و آفرينش زمين و آسمان مقدمه خلقت آدمي است. خداوند ميفرماید: هو الّذي خلق لكم ما في الارض جميعا؛ او خدايي است كه آنچه را در زمين قرار دارد، براي شما آفرید.(2)
مقام آدمي آن چنان عظيم است كه زينتها و حيوانات را براي آسايش آدمي آفريده است.(3) حال اين همه آفرينش براي انسان داراي هدف است، يعني آدمي براي رسيدن به مقصد و هدفي، از آفريدههاي خدا بايد استفاده كند و آن هدف رسيدن به كمال مطلق (كه خداوند است) ميباشد. گوناگوني نعمتها و رنگارنگي آفرينش براي اين هدف است كه انسان آن را در راه وصول حق هزينه كند، همان طور كه ميفرمايند: آنچه را روي زمين است، زينت زمين قرار داديم تا شما انسانها را بيازماييم كه كدام يك نيكوكارتريد.(4) آفرينش جهان براي انسان صورت گرفته و نعمتهاي الهي براي امتحان و آزمايش آدمي است. آيا از نعمتها جهت عبادت و پرستش خدا استفاده مينمايد تا او را به ساحت رحمت الهي رهنمون نمايد يا اين كه در راه باطل استفاده ميكند و زمينه سقوط خود به جهنّم را فراهم ميكند؟!
پاسخ پرسش دوم: فايده عبادات كه به عنوان فلسفه خلقت انسان ذكر شده، به خالق بر نميگردد، چرا كه او بي نياز مطلق است و هيچ نيازي به عبادت ندارد. اين كه آسمانها و زمين و هر آنچه در اين دو است، تسبيح الهي ميگويند و انسان در مقابل اين همه تسبيح درصد كمي از عبادت را به خود اختصاص ميدهد، پس عبادت انساني هيچ نفعي براي خالق ندارد. نفع عبادت به مخلوق بر ميگردد و همان طور كه در روايتها وارد شده زمينه اسكان در جوار پروردگار را براي آدمي فراهم ميكند. عبادت باعث شكوفايي استعدادهاي عالي انسانيت و رسيدن انسان به كمال و شايستگي و لياقت شايسته خود و حركت در راستاي هدف خلقت، در نتيجه بر آورده شدن هدف خلفت و آفرينش انسان است.
علاوه اين كه آثار فراوان ديگري براي عبادت وجود دارد كه به اختصار ذكر ميگردد:
1- توجه به عبادت، روح را از آلودگي گناه ميشويد (تفسير نمونه، ج 8، ص 371).
2- برترين افتخار بنده راستين خدا بودن است (همان، ج 12، ص 486).
3- عبادات گام هايي به سوي تكامل است (همان، ج 22، ص 218).
4- عبادات شفاعت ميكند (همان، ج 25، ص 259).
البته بايد توجه داشت كه مقصود از عبادت در قرآن، تنها عبادت رسمي مانند نماز و روزه نيست، بلكه مقصود هر عملي است كه انسان را به قرب الهي و شكوفايي استعدادهاي عالي انساني و از جمله كمك و ياري به انسانها ديگر و در مسير خدا بودن برساند كه شامل همه شئون انساني ميشود. با اين سخن جواب سؤال ديگر شما نيز روشن ميگردد كه از شكرگذاري انسانها هيچ نفعي به كردگار نميرسد و همه منافع به خود ما بر ميگردد. چرا كه شكر و سپاس حق نيز عبادت خدا و مربوط به صفت پاك انساني است كه بايد انسان سپاس گزار خوبي و نيكيها و نعمتها باشد و باعث كمال انسان و صفات عالي انساني او ميشود.
. پي نوشتها:
1. انبياء (21) آيه 18. 2. بقره (2) آيه 29. 3. نحل(16) آيه 8. 4. كهف (18) آيه 7.

با سلام و تشکر:Gol:

نیایش سبز;57823 نوشت:
بسم الله الرحمن الرحیم

یکی از شبهات دینی کاربر گرامی ساسان 2012

خداوند به آفریدن ما هیچ نیازی نداشته است و ما نیز قبل از آفریده شدن ، هیچ بودیم و به خدا احتیاجی نداشتیم ، پس چرا خدا ما را آفرید ، در حالی که هیچ یک به دیگری نیازی نداشته ایم ؟ آیا خدا بی هدف و بیهوده دست به این عمل زده است؟

در پاسخ به بخش اول شبهه، توجه به نکات زیر ضروری است:

كمتر كسى است كه اين سؤال را از خود يا از ديگران نكرده باشد كه هدف از آفرينش ما چه بوده؟ (آمدنم بهر چه بود)؟ همان پرسش از چرائی خلقت؟؟؟ ...

اين سؤال هرگاه از ناحيه ماديين مطرح شود ظاهراً هيچ پاسخى براى آن وجود ندارد، چرا كه ماده و طبيعت اصلا عقل و شعورى ندارند كه هدفى داشته باشد، به همين دليل آنها خود را از اين نظر آسوده كرده و معتقد به پوچى آفرينش و بى‏هدفى خلقتند!

اما اين سؤال را هنگامى كه يك خدا پرست از خود مى‏كند هرگز با بن- بست روبرو نمى‏شود زيرا از يكسو مى‏داند خالق اين جهان حكيم است، حتماً آفرينش او حكمتى داشته، هر چند ما از آن بيخبر باشيم، و از سوى ديگر هنگامى كه به جزء جزء اعضاء خود مى‏نگرد براى هر يك هدف و فلسفه‏اى مى‏يابد، نه تنها براى اعضائى همچون قلب و مغز و عروق و اعصاب، بلكه اعضائى همانند ناخنها، مژه‏ها، خطوط سرانگشتان، گودى كف دستها و پاها هركدام فلسفه‏اى دارد كه امروز همگى شناخته شده است. چقدر ساده انديشى است كه ما براى همه اينها هدف قائل باشيم، ولى مجموع را بى‏هدف بدانيم!

اين چه قضاوت ساده لوحانه‏اى است كه ما براى هر يك از بناهاى يك شهر فلسفه‏اى قائل شويم، اما براى تمام آن هيچ؟! آيا ممكن است مهندسى بناى عظيمى بسازد اطاقها، سالن‏ها، درها، دريچه‏ها، حوضها و باغچه‏ها و دكورها هر كدام روى حساب و براى منظورى ساخته شده باشد، ولى مجموعه آن بناى عظيم هيچ هدفى را تعقيب نكند؟

اينها است كه به يك انسان خداپرست و مؤمن اطمينان مى‏دهد كه آفرينش او هدفى بس عظيم داشته، كه بايد بكوشد و با نيروى عقل و علم آنرا بيابد.

عجيب است كه اين طرفداران پوچى خلقت در هر رشته‏اى از علوم طبيعى وارد مى‏شوند براى تفسير پديده‏هاى مختلف دنبال هدفى مى‏گردند، و تا هدف را نيابند آرام نمى‏نشينند، حتى حاضر نيستند وجود يك غده طبيعى كوچك را در گوشه‏اى از بدن بيكار بدانند، و براى پيدا كردن فلسفه وجوديش ممكن است سالها مطالعه و آزمايش كنند، اما وقتى به اصل آفرينش انسان مى‏رسند با صراحت مى‏گويند هيچ هدفى ندارد! چه تناقض شگفت آورى؟!

به هرحال، ايمان به حكمت خداوند از يكسو، و توجه به فلسفه‏هاى اجزاى وجود انسان از سوى ديگر، ما را مؤمن مى‏سازد كه هدفى بزرگ از آفرينش انسان بوده است. اكنون بايد به دنبال اين هدف بگرديم و تا آنجا كه در توان داريم آنرا مشخص سازيم و در مسيرش گام برداريم.

توجه به يك نكته اساسى مى‏تواند چراغها و نور افكنهائى بسازد كه اين مسير تاريك را براى ما روشن كند. ما هميشه در كارهاى خود هدفى داريم كه اين هدف معمولًا دفع كمبودها و نيازهاى ما است، حتى اگر به ديگرى خدمت مى‏كنيم يا دست گرفتارى را مى‏گيريم و از گرفتارى نجات مى‏بخشيم، و يا حتى ايثار و فداكارى مى‏كنيم، آنها نيز نوعى كمبود معنوى ما را برطرف مى‏سازد، و نيازهاى مقدسى از ما را برآورده مى‏كند.(1)

نیایش سبز;57823 نوشت:
و اگر هدفی داشته است ، بر اساس چه نیازی این کار را انجام داده است ؟ و اگر بر اساس نیازی این کار را انجام داده باشد ، پس چگونه می تواند خدایی غنی و بی نیاز مطلق باشد ؟ آیا طبق براهین قرآنی که میل خدا به پرستیده شدن و مورد تأیید قرار گرفتن از جانب انسان را دلیل آفرینش بشر بیان می کند ، خود نیز بیانگر نوعی از نیاز نیست ؟

در پاسخ به بخش دوم این سؤال مقدمتاً باید گفت: ما بنی بشر، چون در مورد صفات و افعال خدا غالباً گرفتار مقايسه با خويش مى‏شويم گاه ممكن است اين تصور به وجود آيد كه خداوند چه كمبودى داشته كه با خلقت ما مرتفع مى‏شد؟! و يا اگر در آيات قرآن مى‏خوانيم هدف آفرينش انسان، عبادت است مى‏گوئيم او چه نيازى به عبادت ما دارد؟ و نظایر ان ... چنانکه کاربر محترم گرفتار چنین تصور و توهمی گردیده که لاجرم به چنین ابهام و تردیدی گراییده است.

در حالى كه اين طرز تفكرها ناشى از همان مقايسه صفات خالق و مخلوق و واجب و ممكن است.

ما به حكم اينكه وجودمان محدود است، براى رفع كمبودهايمان تلاش مى‏كنيم، و اعمالمان همه در اين مسير است، ولى درباره يك وجود نامحدود اين معنى امكان پذير نيست، بايد هدف افعال او را در غير وجود او جستجو كنيم.

او چشمه‏اى است فياض و مبدئى است نعمت آفرين كه موجودات را در كنف حمايت خود مى‏گيرد، و آنها را پرورش داده، از نقص به كمال مى‏برد، و اين است هدف واقعى عبوديت و بندگى ما، و اين است فلسفه عبادات و نيايشهاى ما كه همگى كلاسهاى تربيت براى تكامل ما است.

به اين ترتيب نتيجه مى‏گيريم كه هدف آفرينش ما پيشرفت و تكامل هستى خود ما است. اساساً اصل آفرينش، يك گام تكاملى عظيم است، يعنى چيزى را از عدم به وجود آوردن و از نيست هست كردن، و از صفر به مرحله عدد رساندن. و بعد از اين گام تكاملى عظيم، مراحل ديگر تكامل شروع مى‏شود، و تمام برنامه‏هاى دينى و الهى در همين مسير است. (2)

موفق باشید ...:Gol:

پاورقی______________________________________
(1) ر.ک: يكصد و هشتاد پرسش و پاسخ، آیةالله مکارم شیرازی، ص: 537 و 538، با کمی تغییر.
(2)- تفسير نمونه 22/ 389.

با سلام به همه دوستان
تا به حال به این فکر کردید که هدف خداوند از خلقت ما چه بوده؟ و چرا ما در بوجود آمدنمان مجبور بودیم نمی خواهم وارد بحث عدل شوم ولی آیا این با عدالت سازگار است که بدون رضایت ما را وارد این عالم کند
خوش حال می شوم نظرات شما را بشنوم

با سلام و خوش آمد گویی خدمت شما :Gol:

هدف آفرینش

آیه ی 56 سوره مبارکه ی ذاریات
هدف او از آفرینش چیزی نیست که بازگشت به ذات پاکش کند .

آیه ی 2 سوره ی مبارکه ی ملک
مساله آزمایش و امتحان انسانها از نظر حسن عمل به عنوان یک هدف معرفی شده .

آیه ی 2 سوره ی مبارکه ی هود
علم و آگاهی از قدرت خداوند به عنوان هدفی برای آفرینش آسمانها و زمین و آنچه در آنهاست ذکر شده .

آیه ی 12 سوره ی مبارکه ی طلاق
رحمت الهی هدف اصلی آفرینش انسان است .

همه ی این آیات روی مساله ی عبودیت و بندگی تکیه میکند . و با صراحت تمام آن را هدف نهایی آفرینش جن و انس معرفی می کند . فقط بعضی مقدماتی هستند . و بعضی متوسط و بعضی نهایی .

هدف اصلی همان عبودیت است . مساله ی علم و دانش آمتحان و آزمایش اهدافی هستند که در مسیر عبودیت قرار می گیرند . و رحمت واسعه ی خداوند نتیجه ی این عبودیت است . پس می فهمیم که همه ی ما برای عبادت پروردگار آفریده شده ایم .

اما حقیقت عبادت چیست؟
عبد به انسانی می گویند که سر تا پا تعلق به مولا و صاحب خود دارد اراده اش تابع اراده ی اوست . و خواستش تابع خواست اوست . در برابر او مالک چیزی نیست در اطاعت او هرگز سستی به خود راه نمی دهد . عبودیت اظهار آخرین درجه ی خضوع در برابر معبود است . به همین دلیل تنها کسی می تواند معبود باشد که نهایت انعام و اکرام را کرده است و او کسی جز خداوند متعال نیست .

بنابر این عبودیت نهایت اوج تکامل یک انسان و قرب او به خداست . عبودیت کامل آن است که : انسان جز به معبود واقعی یعنی کمال مطلق نیندیشد . جز در راه او گام بر ندارد و هر چه غیر اوست فراموش کند حتی خویش را . نتیجه ی نهایی آن غرق شده در اقیانوس رحمت الهی است .

علامه;108447 نوشت:
تا به حال به این فکر کردید که هدف خداوند از خلقت ما چه بوده؟ و چرا ما در بوجود آمدنمان مجبور بودیم نمی خواهم وارد بحث عدل شوم ولی آیا این با عدالت سازگار است که بدون رضایت ما را وارد این عالم کند

سلام :Gol:
1- مگر ما بودیم که از رضایتمان بپرسند و اگر می پرسیدند آیا ممکن بود نبوده باشیم ؟
2- اما حقیقت امر آنستکه این سوالات وقتی مطرح می شود که ناخوشیها به انسان روی می آورد وگرنه انسانی که احساس خوشبختی می کند از بودنش خیلی هم راضی است پس این امر نسبی است
3- عالم ظهور حق متعال است و هر موجودی نقشی در این ظهور دارد و بازگشت همه بسوی اوست و همه در نزد او آرام خواهند گرفت . باید سعی کنیم از راهی نزدیکتر به او بازگردیم .
موفق باشید

.
آیا به اراده ی خود به این جهان آمدیم؟ در پاسخ به این سوال باید توجه شما را به مطالب مطرح شده در مورد هدف خلقت انسان جلب کنیم، چرا که انسان با این هدف آفریده شد تا رشد کند و به کمال برسد بنابر این پروردگار او را در دستگاه رشد و نمو که این دنیا است قرار داد تا به سوی هدف خلقتش حرکت کند. پس انسان از عدم با این هدف آفریده شد، و عدم نیز عدم است و اختیاری برایش نیست تا هستی شود، عدم، عدم است. پس در خلقتش اختیاری ندارد. اما پس از خلقت جریان مختار بودن یا نبودنش مطرح می شود.
اختیار بشر از اینجا آغاز می شود که حال مختار است که این مسیر رشد را طی کند یا نکند و اگر خود با اختیارش مسیر رشد را طی نکند به سختی می افتد و پس از مرگ به جهنم رفته و آنجا با سختی ها ساخته شده و سپس به بهشت وارد می شود.
پس تا اینجا مشخص شد که انسان با اختیار خود خلق نشده است چرا که عدم اصلاً وجود ندارد که حال اختیار داشته باشد یا نداشته باشد، و به این خاطر در این دنیا قرار گرفت که هدف از خلقتش این مسیر را پیش رویش قرار می داد، چرا که هدف ساخته شدن و رشد او بود و با این هدف قرار گرفتن انسان در دستگاه این جهان اجتناب ناپذیر بود، و پرسش در این باره مثل این است که بگوییم آیا انسان مجبور است انسان باشد؟ اگر اختیار دارد چرا چیز دیگری نیست؟ خیر انسان، انسان آفریده شده است با هدفی مشخص و سپس خداوند به این مخلوق اختیار داد تا آن هدف را از راه درست دنبال کند یا نکند.

تو نیومدی اینجا تا انتخواب کنی ...
انتخابتو کردی ...
اومدی اینجا (زمین - عالم - دنیا - مکان خلقت) تا بفهمی چرا انتخواب کردی ...

سلام و درود:Gol:

واقعا هدف از آفرینش چی بوده؟

سایه خورشید;108558 نوشت:
همه ی این آیات روی مساله ی عبودیت و بندگی تکیه میکند . و با صراحت تمام آن را هدف نهایی آفرینش جن و انس معرفی می کند


اگر فقط عبادت بوده

فرشته ها که بهتر این کارو انجام میدادن....

سایه خورشید;108558 نوشت:
عبد به انسانی می گویند که سر تا پا تعلق به مولا و صاحب خود دارد اراده اش تابع اراده ی اوست . و خواستش تابع خواست اوست . در برابر او مالک چیزی نیست در اطاعت او هرگز سستی به خود راه نمی دهد . عبودیت اظهار آخرین درجه ی خضوع در برابر معبود است . به همین دلیل تنها کسی می تواند معبود باشد که نهایت انعام و اکرام را کرده است و او کسی جز خداوند متعال نیست .

باز هم فرشته ها که هر کاری را بدون چون و چرا انجام میدن...

علی یارتان:Gol:

نقل قول:
باز هم فرشته ها که هر کاری را بدون چون و چرا انجام میدن...

چون ظرفیتشون پایینه:khandeh!:
فرشته ها اختیار دارن ولی ازمایش نشدن
تو موقعیت زمین،با گرفتاری،هوا و هوس و وسوسه،نیازهای حیاتی خوراک و غیره مواجه نشدن
اون وقته که تو ازمون معلوم میشه کدومشون واقعا بهتره
کسی چه میدونه شاید ماهم یکی ازونا بودیم و الان اینجا هستیم تا ازمایش بشیم

نقل قول:

اگر فقط عبادت بوده

فرشته ها که بهتر این کارو انجام میدادناتفاقا فرشته ها موقع آفرینش آدم اینا رو از خدا میپرسن و میگن بجای آدم ما رو خلیفه خودت قرار بده چون مطیع امر توییم و تو رو عبادت میکنیم

خدا جوابشونو میده
خودت برو جواب خدا رو ببین:Cheshmak:


:Gol:قبل از بیان هدف آفرینش، مقدماتی ذکر می شود.
1ـ با توجه به براهین عقلی، خداوند واجد همه کما لات در حد اعلی آن می باشدوازهر نقص ونیاز ومحدودیتی مبراء است ونیاز به هیچ وجه، در ساحت او راه ندارد.
2ـ گاهی غایت فعل به فاعل برنمی گردد تا مستلزم استکمال فاعل به واسطه غایت مرتب بر فعلش باشد بلکه به خود به فعل برمی گردد.
3ـدر نزد هر فرد عاقلی دارایی بر نداری،کمال بر عدم کمال ترجیح دارد.
با توجه به مقدمات پیش گفته خداوند انسان را آفرید تا به واسطه پیمودن مسیر کمال،آراسته به کمالات وفضائلی شود که تا ابد در آسایش ونعمت به سر برد و نزد پروردگارش متنعم به انواع لذائذ باشد در نتیجه، غایت وهدف آفرینش متوجه خود انسان است و این انسان است که با پرستش آفریدگار خویش خود رابه آن کمال نهائی نزدیک میکند و دارایی رابر نداری ترجیح می دهد. دقت شود.:Gol:

موضوع قفل شده است