نیاز به امام باوجود پیامبر

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
نیاز به امام باوجود پیامبر

پس از ابلاغ آخرين و كامل‏ترين پيام الهی (كه كامل تر از آن تصور ندارد) ديگر جايی برای آمدن پيام و وحی الهی نماند و هر چه لازم بود، به پيامبر اسلام (ص) ابلاغ شد. نبوت با آمدن حضرت محمد (ص) خاتمه يافت.
اما از طرفی زمان اجازه نمی ‏داد پيامبر اسلام (ص) تمام دستورها، احكام و معارف اسلام را بيان كند.
نيز برای بقای شريعت اسلام رهبری معصوم لازم بود تا بتواند ناگفتنی ‏ها را گفته و احكام اسلام را اجرا كند. از اين رو برای بيان شريعت اسلام و پاسخ به سؤالات دينی و اجرای احكام نورانی اسلام از طرفی خدای حكيم، ائمه اطهار (ع) به عنوان امام و رهبر جامعه اسلامی معرفی شدند.(1)
هم چنين لازم بود كه تفاسير آيات الهی و آنچه كه مورد اختلاف مردم بود، بيان شود و مردم در مسائل و تعاليمی كه اختلاف دارند، به امام معصوم كه مصون از خطا و اشتباه است، رجوع كنند و تفسير صحيح آيات الهی را فرا گيرند، بنابراين اگر چه با رفتن پيامبر، شأن نبوت كه ابلاغ پيام الهی از طريق وحی بود خاتمه يافته بود، اما شأن مرجعيت دينی و ولايت و امامت هم چنان باقی بود.
اين مسئله مهم ايجاب مي‏كرد كه بعد از پيامبر كسانی باشند كه اين مقام مسئوليت را به عهده گيرند و اين مسئوليت‏ها عظيم به امام معصوم واگذار شده بود امامی که خود معصوم از هر خطا می بود تا بشریت را به راه سعادت هدایت واز گمراهی حفظ کند
پي‏نوشت‏:
1 - مرتضي مطهري، وحي و نبوت، ص 167؛ مجموعه آثار، ج 4، ص 846؛ جعفر سبحاني، منشور عقايد اماميه، ص 152.