نگاه به صورت میت!

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
نگاه به صورت میت!
سلام  وقت بخیر زن ازدنیا برود  درموقع  خاکسپاری بجزء خانواده میت که محرمش هستن  مردان نامحرم میتواند صورت میت زن را ببینند  ؟آیا گناه محسوب میشود ؟؟ چون در حالت عادی پوشاندنش بر زن واجب نیست رهبر
با نام و یاد دوست           کارشناس بحث: استاد نور
سلام  وقت بخیر زن ازدنیا برود  درموقع  خاکسپاری بجزء خانواده میت که محرمش هستن  مردان نامحرم میتواند صورت میت زن را ببینند  ؟آیا گناه محسوب میشود ؟؟ چون در حالت عادی پوشاندنش بر زن واجب نیست
با سلام و احترام نگاه نامحرم به قسمت هایی که درحال حیات زن جایز بوده(گردی صورت و دستها تامچ بدون زینت و آرایش) درحال ممات هم با رعایت همان شرایط مفسده نداشتن و عدم لذت اشکال ندارد. استفتا از دفاتر آیات عظام در قم