نگاهی کوتاه به برخی از القاب دختر پیامبر (سلام الله علیها)

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
نگاهی کوتاه به برخی از القاب دختر پیامبر (سلام الله علیها)

[="Black"]

نویسندگان سیره و محدثان اسلامی برای دختر پیغمبر لقب‏ هائی چند نوشته‏ اند:
زهرا، صدیقه، طاهره، راضیه، مرضیه، مبارکه، بتول و لقب‏های دیگر.از این جمله لقب زهرا از شهرت بیشتری برخوردار است، و گاه با نام او همراه می‏ آید (فاطمه زهرا(س)) و یا بصورت ترکیب عربی (فاطمة الزهرا(س)) .
[/]

[="Black"]زهرا که در تداول بیشتر بجای نام او بکار می‏رود در لغت، درخشنده، روشن و مرادف ‏هائی از این گونه، معنی می‏دهد.و این لقب از هر جهت‏ برازنده این بانوست.او چهره درخشان زن مسلمان، فروغ تابان معرفت و نمونه روشن پرهیزگاری و خداپرستی است.این درخشندگی به ساعتی مخصوص و روزی معین اختصاص ندارد.از آن روز که وظیفه خود را تعهد کرد تا امروز و برای همیشه چون گوهری بر تارک تربیت اسلامی می‏درخشد.[/]

[="Black"]محدثان ذیل بعض این لقب ‏ها و سبب آن روایت‏ هائی نوشته ‏اند.باز نوشتن آن گفته‏ ها موجب درازی گفتار خواهد شد.آنچه ازمجموع این روایت ‏ها دانسته می‏شود، بزرگی قدر و شخصیت ‏برجسته دختر پیغمبر در دیده پدر و شوهر و مقام ارجمند او در اسلام و میان مسلمانان است.این حقیقتی است که پیروان همه مذاهب اسلامی بدان اعتراف دارند. برای همین است که در عموم کتاب‏ های شیعه و گاه در کتاب های معتبر اهل سنت و جماعت کتابی جداگانه در فضیلت دختر پیغمبر دیده می‏شود و یا فصلی را برای روایت ‏هائی که درباره اوست گشوده ‏اند.[/]

موضوع قفل شده است