نماز در وطن حکمی در تعطیلات میان ترم چگونه است؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
نماز در وطن حکمی در تعطیلات میان ترم چگونه است؟

سلام

نماز در وطن حکمی در تعطیلات میان ترم چگونه است؟آیت الله سیستانی
و آیت الله مکارم

برچسب: 

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

محدثه83;904601 نوشت:
سلام

نماز در وطن حکمی در تعطیلات میان ترم چگونه است؟آیت الله سیستانی
و آیت الله مکارم

سلام علیکم

طبق نظر آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله سیستانی:

نماز در این زمان ها ، نیز در وطن حکمی کامل می باشد.

موضوع قفل شده است