نقش جن در اختلالات رواني : كتاب:‌ مشاوره زير گنبد فيروزه اي2 ( استفتائات فقهي در حوزه فراروان شناسي)

تب‌های اولیه

32 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
نقش جن در اختلالات رواني : كتاب:‌ مشاوره زير گنبد فيروزه اي2 ( استفتائات فقهي در حوزه فراروان شناسي)

[=Tahoma]باورهاي نادرست درباره جن
بشر اوليه تفاوت ميان بيماري جسمي و رواني نمي‌گذاشت. به عقيده آنها عوامل ماوراءالطبيعي مانند ارواح (خبيثه يا پاك) سرنوشت انسان و طبيعت را به دست دارند. اگر فردي تحت تأثير ارواح پاك بود مورد احترام بود و اگر تحت نفوذ ارواح شيطاني مي‌افتاد از خدايان براي بيرون بردن ارواح پليد استمداد مي‌كرد. در طول تاريخ،از جمله قرون وسطي در اروپا، جن‌گيري به اشكال مختلف ملايم، خشن و وحشيانه اعمال مي‌شد.
جن‌گيري ملايم شامل دعا كردن، لمس كردن اشيا، رقصيدن و پايكوبي كردن، آواز خواندن و سرو صدا كردن، ايجاد بوي بد زير دماغ بيمار براي ترساندن و آزار ارواح، چوب زدن، و لگدمال كردن مجسمه‌ها و تصاوير شياطين توسط جن‌گير بود.
جن‌گيري خشن شامل شلاق زدن، گرسنگي دادن، شكنجه كردن، كتك زدن و كشتن بيمار بود. البته اين اعمال براي تنبيه بيمار نبود بلكه نوعي محبت و لطف در حق او بود. چون معتقد بودند با اين كار ارواح پليد جسم او را ترك مي‌كنند و او را راحت مي‌گذارند.
[HL]هنوز هم در برخي از جوامع عقب‌مانده اين نوع توجيهات درباره بيماري رواني وجود دارد.[/HL][=&amp]
در سال‌هاي اخير نيز جن‌گيري، رمالي و فالگيري در رسانه‌هايي چون ماهواره و فضاهاي مجازي رونق زيادي يافته ‌است. پليس، گزارشگران و پژوهشگران از رجوع گسترده مردم به آنها سخن مي‌گويند و مصاحبه با فريب خوردگان را منتشر مي‌كنند و گروهي با رجوع به پليس و دادگاه‌ها از اين افراد شكايت مي‌كنند. البته بسياري از فريب‌خوردگان به دليل مسائل حيثيتي و نامشروع بودن خواسته‌هاي خود، نداشتن سند قابل ارائه، نداشتن آدرس دقيق از فريبكاران و... از رجوع به پليس و دادگاه صرف نظر مي‌كنند.[1][/]


[/HR]
[=Tahoma][=&amp][1][/][=&amp] . سيد محمدتقي علوي و محمدحسين قديري، مشاوره زیر گنبد فیروزه ای ( استفتائات فقهي در حوزه فرا روان شناسي) ، ج2، ص 14.[/][/]( مركز مشاور مأوا وابسته به موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني)
[/]
فایل: 

واقعا حرف خدا حقه!
ان الانسان لفی خسر!
براستی که انسان در خسران و زیان است........

[="Tahoma"][="DarkGreen"]تعريف جن گيري: تلاش براي بيرون كردن روح پليد از كالبد انسان يا مكان


Exorcism
the expulsion or attempted expulsion of an evil spirit from a person or place

class: gt-baf-table

[TD="colspan: 4"]

[/TD]

[/TD]
[TD="colspan: 2"]jinn
جن جنی

[TD="colspan: 4"][/TD]
[/TD]
[TD="colspan: 2"]elf
جن پری
[TD="colspan: 4"][/TD]
[/TD]
[TD="colspan: 2"]sprite
جن روح شبح
[/TD]
[TD="colspan: 2"]fairy
پری جن ساحره افسون گری
[/TD]
[TD="colspan: 2"]fay
پری جن
[TD="colspan: 4"][/TD]
[/TD]
[TD="colspan: 2"]goblin
جن دیو جنی
[TD="colspan: 4"][/TD]
[/TD]
[TD="colspan: 2"]bogeyman
جن مایه ترس ووحشت لو لو
[TD="colspan: 4"][/TD]
[/TD]
[TD="colspan: 2"]puck
جن
[TD="colspan: 4"][/TD]
[/TD]
[TD="colspan: 2"]bogie
دیو جن شیطان
[/TD]
[TD="colspan: 2"]bogy
دیو غول جن شیطان لو لو
[TD="colspan: 4"][/TD]
[/TD]
[TD="colspan: 2"]deuce
شیطان دولو عفریت دوکور دوخال جن
[TD="colspan: 4"][/TD]
[/TD]
[TD="colspan: 2"]jinni
جنی جن
[TD="colspan: 4"][/TD]
[/TD]
[TD="colspan: 2"]Robin Goodfellow
روح خبیث جن
[TD="colspan: 4"][/TD]
[/TD]
[TD="colspan: 2"]spook
روح دیو شبح جن
[TD="colspan: 4"][/TD]
[/TD]
[TD="colspan: 2"]urchin
خارپشت جوجه تیغی جن بچه بد ذات بچه شیطان

[/]

فکر نمیکنید این تصور تا حدی از برخی داستانهای دینی میاد ؟

[="Tahoma"][="DarkGreen"]

[h=1]سوال: آیا دوستی یا تسخیر جن کار خوبیه؟ !!!![/h]
استاد محمدي

[FLV]http://hw13.asset.aparat.com/aparat-video/fe5089ae36aa375b9371a9550fcdb36c2698203-360p__56646.mp4[/FLV]

[/]

فیلمی که در ادامه می بینید مربوط به برخی آموزش های فرقه انحرافی عرفان حلقه، با عنوان تشعشع دفاعی است. محمد علی طاهری (بنیانگذار این فرقه) مدعی است که با این روش جن ها را از بدن افراد بیمار خارج می کند.صحنه ها کاملا واقعی است. جهت مطالعه بیشتر به سیات نجات از جن مراجعه نمائید: www.nejatazjen.com

[="Tahoma"][="DarkGreen"]حاج آقا دانشمند

[/]

[="Tahoma"][="DarkGreen"]

[h=1]شوخی مهران مدیری با مدعیان عرفان های کاذب و دروغگویان[/h] از
انجمن نجات از حلقه

[FLV]http://hw3.asset.aparat.com/aparat-video/455c05f7f9a4014f4e4343659777217b2322275-360p__21019.mp4[/FLV]

[/]

[="Tahoma"][="DarkGreen"][h=1]ذکر نافع برای دفع شیاطین انس و جن[/h]حاج آقا فرح زاد

[/]

عوامل نشر شايعات

در روان‌شناسي شايعه حدت و شدت شایعه با اين فرمول بيان مي‌شود: میزان رواج شایعه برابر است با حاصل‌ضرب «مهم بودن» در «مبهم بودن» موضوع شایعه. موضوع جن، زمينه رشد سريع شايعه و شبهه را دارد؛ چراكه از سويي امري نامحسوس و غيرملموس و مبهم است و دانش بسياري از مردم در اين زمينه متكي به شنيده‌ها و خرافات و خيالات و اوهام است. از سويي ديگر، چون بحث جن ارتباط تنگاتنگي با سلامت جسم و روان خود و فرزندان و موفقيت مادي و معنوي و باورهاي ديني دارد از اهميت بسزايي برخوردار است. برخي از علل و عوامل ظهور و رشد پديده‌هايي چون جن‌گيري و رمالي عبارتند از:
ضعف ايمان،
فاصله گرفتن از توكل،
كمرنگ شدن ارزش‌هاي اخلاقي،
كنجكاوي،
چشم و هم چشمي،
جهل نسبت به حقيقت جن،
اعتماد نداشتن به دستورات خداوند براي در امان ماندن از شرّ آنها،
اغفال و فريبكاري،
اضطراب و آشفتگي ذهني،
طمع و رسيدن به ماديات هنگفت،
ميل به انتقام با كمك گرفتن از جنيان،
وسوسه‌هاي شياطين انسي و جني،
ترويج خرافات از زبان افراد تحصيل كرده،
دنبال ميان‌ بر رفتن براي رسيدن به موفقيت (راه صد ساله را يك شبه رفتن)،
راحت‌طلبي،
گرايش به مسائل معنوي و انحراف در مصاديق،
اجرا نشدن قوانين براي مجرمان،
چربيدن اعتقاد به سخنان رمالان نسبت به اعتقاد به سخنان خداوند و ائمه (عليهم السلام)،
ناآگاهي نسبت به بيماري‌هاي رواني و شيوه‌هاي درمان آن،
در دسترس نبودن مشاور و... .[1]

1. سيد محمدتقي علوي و محمدحسين قديري، مشاوره زیر گنبد فیروزه ای ( استفتائات فقهي در حوزه فرا روان شناسي) ، ج2، نشر مركز مشاور مأوا وابسته به موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، ص 15و16.

سید محمد جواد;714996 نوشت:
فکر نمیکنید این تصور تا حدی از برخی داستانهای دینی میاد ؟

منم میخوام تو این تاپیک بحث شروع کنم ظاهرا استاد حامی محل نمیذاره جنجالی نشه تاپیک چون میشناسه مارو چیکار میکنیم تو تاپیکا:Khandidan!:

[="Tahoma"][="DarkGreen"][=&quot] حكم جن گيري و درآمد آنها
پرسش:
اموري همچون جن‌گيري، فالگيري و كف‌بيني و موارد مشابه كه به نوعي از امكان پيش‌گويي آينده يا تغيير آن خبر مي‌دهند چه جايگاهي در احكام شرعي دين مبين اسلام دارد؟ آيا مورد تاييد اسلام است؟ گرفتن پول يا هديه در قبال آن چه حكمي دارد؟ دادن پول به اين افراد چه حكمي دارد؟

[=&quot]جواب:[=&quot]
جن‌گیری و فالگیری و پیش گویی و سحر و نیز هیپنوتیزم و تسخیر ارواح (از نظر مراجعی که آن دو را ملحق به سحر می‌دانند)
[=&quot] [=&quot]مورد تأيید اسلام نیست و از نظر فقهی جزء کسب‌های حرام و پول دادن و گرفتن پول در مقابل انجام آن غیر مشروع است. [1]

1. سيد محمدتقي علوي و محمدحسين قديري، مشاوره زیر گنبد فیروزه ای ( استفتائات فقهي در حوزه فرا روان شناسي) ، ج2، نشر مركز مشاور مأوا وابسته به موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، ص 42-43[/]

جن زدگي
در استان‌هايي مانند هرمزگان افرادي به مامازار معروفند كه با انجام يك‌سري اعمال مرتاضانه توانسته اند به چنين قدرتي دست يابند. و مدعي‌اند برخي بيماران كه دچار ناراحتي‌هاي روحي و رواني و حتي جسمي شده اند، دچار جن‌زدگي‌اند، و ما مي‌توانيم با اعمالي خاص، جن وارد شده در بدن شخص جن‌زده را خارج كنيم؟
الف)آيا موضوع جن‌زدگي از نظر شرع پذيرفته شده است؟
ب)اگر مقبول شرع است آيا براي درمان توصيه‌‌اي شده است؟
ج) آيا رجوع به جن‌گيران چه براي درمان يا براي تفنن و سرگرمي و كنجكاوي جايز است؟
د) دادن پول براي معالجه يا آموزش يا سرگرمي به جن‌گير جايز است؟ دريافت پول از سمت جن‌گير چه طور؟
هـ) آيا شغل جن‌گيري جايز است و اگر با كمك ادعيه معتبر باشد و براي افزايش آگاهي افراد باشد چه طور؟
ح) كارهايي كه برخي جن‌گيران انجام دهد مانند بستن بيمار، بلند بلند خواندن آيات قرآن و ادعيه در گوش بيمار براي فراري دادن جن، زدن بيمار و... وجه شرعي دارد؟ اگر اين كارها را ذوقي و از روي حدسيات و احتمالاتش براي درمان انجام دهد چه طور؟
و) اگر اين كارهاي جن‌گير اضطراب و هراس در بيمار ايجاد كند و سبب پيشرفت بيماري كسي شوند يا او را از معالجات متعارف بازدارد بيماري مزمن شود، مديون و ضامن نيستند؟ چگونه بايد توبه كنند.

جواب:
اگر چه نمی‌توانیم همه بیماری‌های روحی و اختلالات روانی را به جن‌زدگی نسبت دهیم اما احتمال برخی از مشکلات از طریق جن را هم نمی‌توان نفی کرد چنانچه می‌بینیم مرحوم علامه طباطبایی هم در ذیل آیه شریفه در مورد ربا می‌فرماید: «تشبيهی كه در اين آيه شده كه رباخوار را به كسی تشبيه كرده كه از طريق تماس با شيطان ديوانه شده، خالی از اين معنا نيست كه چنين چيزی (يعنی ديوانه شدن) امری است ممكن، چون هر چند آيه شريفه دلالت ندارد كه «[HL]همه[/HL]» ديوانگان در اثر «مس شيطان» ديوانه شده‌اند، ولی اين قدر دلالت دارد كه «[HL]بعضی[/HL]» از جنون‌ها در اثر مس شيطان رخ می‌دهد».
مطلب ديگرى كه از اين آيه استفاده مى‌شود اين است كه هر چند دلالت ندارد بر اين‌كه مس نامبرده به وسيله خود ابليس انجام مى‌شود چون كلمه (شيطان) به معناى ابليس نيست، بلكه به معناى شرور است، چه از جن باشد و چه از انس، و ليكن اين مقدار دلالت دارد كه بعضى از ديوانگى‌ها در اثر مس جن كه ابليس هم فردى از جن است، رخ مى دهد.[1]
و ممکن است برخي افراد فرصت‌طلب با استخدام جنيان سبب آزار و اذيت ديگران و يا رسيدن به خواسته‌هاي نامشروع خود شوند. به طور نمونه از امام صادق (عليه السلام) درباره سحر سؤال شد كه آن حضرت سحر را چند قسم مي‌شمرند كه يكي از آنها به خدمت گرفتن اولياء شياطين «جن» است.[2]

اما از حلول جن در بدن شخص اثری در آیات و روایات نیست و کتک زدن فرد برای خروج جن از بدن او وجه شرعی ندارد و چنانچه در پاسخ سؤالات گذشته هم گفتیم جن‌گیری و رجوع به آنها و پول دادن به ایشان جایز نیست و اگر تشدید بیماری یا ضرر مادی مستند به اعمال جن‌گیر شود موجب ضمان است.
توصیه‌ای که در روایات ما برای این گونه امور آمده است توجه و توکل به خداوند از طریق خواندن برخی ادعیه است که از جمله آن می‌توان به آنچه مرحوم کفعمی در مصباح المتهجد خود نقل کرده اشاره کرد:
از امام رضاعلیه السلام نقل شده است : سوره‌هاي حمد و فلق و ناس را بر قدحي آب بخوان در آن بدم و آب را بر صورت و سرش بريز.» در مكارم الاخلاق آمده است که : بر جن زده بخوانيد: وَمَا لَنَا أَلاَّ نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ.[3]


[/HR] [1] . سید محمدباقر موسوی همدانی، ترجمه تفسيرالميزان، ج2، ص634.؛[2] . محمد باقر مجلسي، بحارالانوار، ج59، ص، 278 و 297.؛[3] . ابراهيم / 12؛ سيدعباس كاشاني، مصابيح الجنان، ص 1109.؛ به نقل از سيد محمدتقي علوي و محمدحسين قديري، مشاوره زیر گنبد فیروزه ای ( استفتائات فقهي در حوزه فرا روان شناسي) ، ج2، نشر مركز مشاور مأوا وابسته به موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، ص 42-43

[="Tahoma"][="DarkGreen"]

monji-sec;715047 نوشت:
منم میخوام تو این تاپیک بحث شروع کنم ظاهرا استاد حامی محل نمیذاره جنجالی نشه تاپیک چون میشناسه مارو چیکار میکنیم تو تاپیکا

سلام
بفرماييد؟[/]

[="Tahoma"][="DarkGreen"]

سید محمد جواد;714996 نوشت:
فکر نمیکنید این تصور تا حدی از برخی داستانهای دینی میاد ؟

سلام بزرگوار
بيشتر توضيح بفرماييد[/]

حامی;715057 نوشت:

سلام
بفرماييد؟

راستش بنده همه اینا رو میگم خرافات...حتی چیزای دیگرو که ممکنه واقعیم باشه مثه چشم زخمو ...

اما 4 سال پیش یکی از بستگان نسبتا دور مارو راننده کامیون بود کشته بودن.....کامیونشم برده بودن......
خلاصه هزار جا رفتن نشد...آخرش رفتن پیش ی آینه بین!
ی دختر 6 ساله گذاشته بود سینی (اینه و تاس از این جورحرفا) خلاصه نمیدونم چیکار کرد!جای کامیونو دیده بود دختره ...خود مرده هم میدیده......
مشخصاتشو گفته بود....
بعد کلی گشتن
رفتن با مامور دیدن اره کامیون اونجاسو خلاصه دستگیر کردن یارو به قتلشم اعتراف کرد.....

من شوکه شدم چیزی نموند که بگم خرافاته:Gig:نظر شما چیه:Gig:
از جن کمک گرفته یارو؟

[="Tahoma"][="DarkGreen"]

monji-sec;715061 نوشت:
راستش بنده همه اینا رو میگم خرافات...حتی چیزای دیگرو که ممکنه واقعیم باشه مثه چشم زخمو ...

اما 4 سال پیش یکی از بستگان نسبتا دور مارو راننده کامیون بود کشته بودن.....کامیونشم برده بودن......
خلاصه هزار جا رفتن نشد...آخرش رفتن پیش ی آینه بین!
ی دختر 6 ساله گذاشته بود سینی (اینه و تاس از این جورحرفا) خلاصه نمیدونم چیکار کرد!جای کامیونو دیده بود دختره ...خود مرده هم میدیده......
مشخصاتشو گفته بود....
بعد کلی گشتن
رفتن با مامور دیدن اره کامیون اونجاسو خلاصه دستگیر کردن یارو به قتلشم اعتراف کرد.....

من شوکه شدم چیزی نموند که بگم خرافاتهنظر شما چیه
از جن کمک گرفته یارو؟

سلام
بزرگان مي فرمايند : بله
ولي به دو صورت ممكن است
يك با خلاف شرع كاري مي كند كه جن هاي شرور به او اطلاعاتي مي رساند
دوم اين كه خود جن سراغ افراد تاريك دل مي آيند (ان الشياطن ليوحون الي اوليائهم) و خبرهايي به آنها مي دهد اين خبرها زمينه اعتماد مردم به دعانويس زمال و جن گير مي شود بعد از اعتماد به او انحراف شروع مي شود[/]

[="Tahoma"][="DarkGreen"]

144 ـ حقیقت جنّ چیست؟
استاد مكارم شيرازي
[/]

[="Tahoma"][="DarkGreen"]


آشنایی با علوم غریبه و موجوداتی به غیر از انسان که از آنها به عنوان "جن" یاد می‌شود و در کتابهای تاریخی و هم‌چنین کتابهای آسمانی همچون قرآن از آنها نامی برده شده و داستانهایی درباره آنها گفته شده موجب کنجکاوی‌ هر انسانی است که دوست دارد درباره این موجودات که دیدن آنها برای عموم مردم ممکن نیست بیشتر بداند اما متأسفانه مشاهده شده است که برخی در این میان به دنبال سوء استفاده از این علوم برای مقاصد فاسد و خودخواهانه خود هستند. به همین دلیل افرادی در جامعه وجود دارند که ادعا می‌کنند با این موجودات در ارتباط هستند و می‌توانند آنها را برای انجام کارها و مقاصد خود به کار گیرند. اما باید دانست که اسلام اینگونه ارتباطات و استفاده نادرست و غلط از این علوم که موجب فساد در جامعه اسلامی می‌شود را نادرست و اجازه چنین اعمالی را به عاملان آن نمی‌دهد.

در همین رابطه چند تن از علما تقلید حکم فقهی این مساله را بیان داشتند:

سوال: آیا وجود جن در اسلام یک واقعیت است؟جن‌گیری در اسلام چه حکمی دارد؟ آیا فرا گرفتن علوم مربوط به اجنّه جایز است؟ واقعیات مربوط به جن چه مواردی است؟

آیت الله خامنه‌ای: برحسب اختلاف موارد و وسایل و اغراض، احکام مختلفى دارد.
آیت الله صافی گلپایگانی: بلی. جن واقعیت دارد ولی رابطه با جن جایز نیست. آنچه برای مومن لازم است یادگیری حلال و حرام دین و تکمیل معارف دینی است.
آیت الله مکارم شیرازی: جن موجودی است ناپیدا و مطابق آنچه در قرآن آمده حقیقت دارد، امّا بر خلاف پندار بعضی از عوام کاری به انسانها ندارد و آنچه در افواه مشهور است غالبا زاییدۀ خیالات است و کسانی که مبتلا به اوهام هستند لازمست هرگز به آن فکر نکنند، و اگر در هر روز 5 مرتبه آیة الکرسی را بخوانند آرامش بیشتری خواهند داشت و درباره ی احضار جن و جن گیری این امر اگر چه ممکن است ولی شرعا جایز نیست، و بسیاری از مدّعیان آن افرادی دروغگو یا خطاکارند.
آیت الله علوی گرگانی: وجود جن واقعیت دارد و در قرآن و روایات به آن اشاره شده است اما پرداختن به علوم جن گیری و امثال آن در اسلام مذمت شده است و امر مطلوبی نیست.

............

آیت الله جوادی آملی در ادامه درس تفسیر قرآن که در مسجد اعظم قم برگزار می‌شود با اشاره به تفاوت بین کرامت، معجزه و کارهای مرتاضان گفت: کرامت از غیر امام و پیغمبر هم بر می‌آید و با تحدی همراه نیست ولی معجزه مخصوص پیغمبر و امام است و با تحدی نیز همراه است. تحدی به معنای مبارز طلبیدن است و مدعی نبوت یا امامت در کنار انجام معجزه، ‌تحدی می کند و می گوید چون معجزه امری الهی است از این رو نمی توانید مثل آن را بیاورید پس باید نبوت و امامت را بپذیرید. وی ادامه داد: کار مرتاض ها با کمک جن و شیاطین است برای همین گاهی درست است و گاه اشتباه و برخی اوقات هم با معصیت همراه است. کارهای مرتاضان از سنخ «إن الشیاطین لیوحون إلی أولیائهم» است. همان طور که جن قدرت آوردن تخت از یمن برای جناب سلیمان سلام الله علیه دارد، برخی از اخبار غیب را هم می‌داند ولی همیشه با صحت همراه نیست.[/]

حامی;715058 نوشت:

سلام بزرگوار
بيشتر توضيح بفرماييد


سلام
هیچ کسی نمیتونه منکر وجود موجودات دیگه بشه
چه از منظر بیدین و چه بادین
خب در اسلام هم خیلی در این زمینه توضیح داده شده در راه راستین شیعه هم مباحث گسترده ای در این زمینه هست
از نظر شخصی خودم جن وجود داره ولی کسی تماسی باهاش نداره اونهاهم تماسی با انسان ندارند
ولی در برخی از روایات نه چندان صحیح و اینگونه رمالیهای مختلف باعث شده اکثریت عوام بر این عقیده باشند که در مشکلات و بخت و اقبال و ... موجودی ماورایی غیر از خداوند یکتا دخیل هست ! و همیشه پناه به افرادی میبرند که غیر رمالی و تیغ زدن کار دیگه ای بلد نیستند

متاسفانه در مباحث دینی هم همیشه راه در رویی برای این افراد هست
بنده در عجب هستم در عصر حاضر که اطلاعات دینی خیلی فراگیر شده و علم بشری هم پیشرفت عجیبی نسبت به صد ساله قبل داشته واقعا کسی نیست یکبار با مستندات پیگیر این جریان باشه تا بتونیم اول در باره خرافات و یا واقعیت بودن این جریان بحث کنیم ؟؟

برخی از علما خودشان به جریان همکاری یا بکار گیری یا ارتباط با اجنه با شک و تردید نگاه میکنند
واقعا این یک خرافه نیست ؟

[="Tahoma"][="DarkGreen"]

سید محمد جواد;715068 نوشت:
متاسفانه در مباحث دینی هم همیشه راه در رویی برای این افراد هست
بنده در عجب هستم در عصر حاضر که اطلاعات دینی خیلی فراگیر شده و علم بشری هم پیشرفت عجیبی نسبت به صد ساله قبل داشته واقعا کسی نیست یکبار با مستندات پیگیر این جریان باشه تا بتونیم اول در باره خرافات و یا واقعیت بودن این جریان بحث کنیم ؟؟

بله متأسفانه خيلي به اين تأثيرات دامن زده مي شود و عمده علل آن هم اين ها است:

حامی;715043 نوشت:
برخي از علل و عوامل ظهور و رشد پديده‌هايي چون جن‌گيري و رمالي عبارتند از:
ضعف ايمان،
فاصله گرفتن از توكل،
كمرنگ شدن ارزش‌هاي اخلاقي،
كنجكاوي،
چشم و هم چشمي،
جهل نسبت به حقيقت جن،
اعتماد نداشتن به دستورات خداوند براي در امان ماندن از شرّ آنها،
اغفال و فريبكاري،
اضطراب و آشفتگي ذهني،
طمع و رسيدن به ماديات هنگفت،
ميل به انتقام با كمك گرفتن از جنيان،
وسوسه‌هاي شياطين انسي و جني،
ترويج خرافات از زبان افراد تحصيل كرده،
دنبال ميان‌ بر رفتن براي رسيدن به موفقيت (راه صد ساله را يك شبه رفتن)،
راحت‌طلبي،
گرايش به مسائل معنوي و انحراف در مصاديق،
اجرا نشدن قوانين براي مجرمان،
چربيدن اعتقاد به سخنان رمالان نسبت به اعتقاد به سخنان خداوند و ائمه (عليهم السلام)،
ناآگاهي نسبت به بيماري‌هاي رواني و شيوه‌هاي درمان آن،
در دسترس نبودن مشاور و... .[1]

1. سيد محمدتقي علوي و محمدحسين قديري، مشاوره زیر گنبد فیروزه ای ( استفتائات فقهي در حوزه فرا روان شناسي) ، ج2، نشر مركز مشاور مأوا وابسته به موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، ص 15و16.

و بسياري از مردم هم كاري به نظر اسلام شناسان ندارند وگرنه بزرگان در كتاب تفسير و مباحث خود و استفتائات به آن پرادخته اند
سخنان بزرگان را پست هاي قبلي ببينيد و بشنويد[/]

آيت الله مكارم شيرازي
وجود جن و ملائکه و انسان که سه گروه داراي عقل و شعور از نظر قرآن هستند، امري مسلم است. جن وجود خارجي دارد و عاقل است. اين موجودات هم کافر دارند و هم مومن و اين مساله از نظر قرآن کريم امري مسلم است و جاي انکار در آن نيست اما اين نکته که اجنه دخالتي در زندگي خصوصي و شخصي ما داشته باشند، اشتباه و دروغ است.
وي ادامه داد: دو گروه هستند که گرفتار اين‌گونه مسائلند؛

گروه نخست گروهي هستند که [HL]گرفتار اوهام و خيالات[/HL] هستند و مشکلات زندگي خود را به گردن جن و بخت و طالع سياه مي‌اندازند و ما نديده‌ايم کسي ادعايي در اين زمينه بکند و سندي بر حرف خود داشته باشد.

گروه ديگر هم افراد [HL]شياد و کلاهبرداري[/HL] هستند که براي اين‌که درآمدي را کسب کنند، به اين‌گونه امور متوسل مي‌شوند و يا اين‌که اغراض سياسي که اخيرا پيدا شده را دنبال مي‌کنند. اين گروه هيچ چيز ندارند، منتها مهارت‌هايي در کلاهبرداري و شيادي دارند و به افراد مي‌گويند ما جن را گرفتيم و در شيشه کرديم و تا چند روز ديگر فلان و فلان مي‌شود. اين‌ها همه‌اش شيادي و کلاهبرداري است. عوام نبايد گرفتار اين‌گونه مسائل شوند تا چه رسد به خواص و ما در طول عمرمان ديده‌ايم که اين‌گونه مسائل جز اوهام و شيادي نبوده است.
مکارم شيرازي تاكيد كرد: اين‌گونه افکار بايد از صحنه جامعه ما برچيده شود. موجودي به نام جن وجود دارد اما نه آن‌ها در زندگي ما دخالت مي‌کنند و نه ما در زندگي آن‌ها دخالت مي‌کنيم. منتها همين افکار عوامانه گاهي به بالاتر هم کشيده مي‌شود و ممکن است در افرادي نفوذ کند. اين افراد گاهي هم تلقين‌هاي قوي مي‌کنند و حتي ممکن است با حرف‌هاي خود به طور مثال بازپرس و افراد را هم به وحشت اندازند. اين‌گونه افراد از نقطه‌ضعف‌هاي اشخاص استفاده مي‌کنند و با تهديد و تخويف و ديگر مسائل، افراد ضعيف را تحت تاثير خود قرار مي‌دهند و بايد مسوولان جلوي آن‌ها را بگيرند.

1. سيد محمدتقي علوي و محمدحسين قديري، مشاوره زیر گنبد فیروزه ای ( استفتائات فقهي در حوزه فرا روان شناسي) ، ج2، نشر مركز مشاور مأوا وابسته به موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، ص 15و16.


مشاوره زير گنبد فيروزه اي2
( استفتائات فقهي در حوزه فرا روان شناسي و طب غيرمعمول)
سيدمحمدتقي علوي
نشر مركز مشاوره مأوا (وابسته به مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني) قم
1394
تلفن مركز: 32900882-025

مطالعه فهرست منابع


فهرست مطالب:


مقدمه

ضرورت بحث

علل استقبال از مباحث فراروانشناسی

نقد كلي پديده‌هاي فراروان‌شناختي

معرفي منابع براي مطالعه بيشتر


بخش اول: جن‌، جن‌زدگي و جن‌گيري

الف: جن و علل اختلالات رواني

جهل و خرافات ريشه مشكلات

شايعات و شايعات

سهم جن در اختلالات رواني(روان‌شناسي اسلامي)

روش‌هاي علمي معتبر

ب). همزاد

نكته تربيتي

ج) پدیدة فلج خواب یا بختک

تصورات غلط

نتيجه اين كه.

پرسش و پاسخ


بخش دوم: تجرد نفس

پرسش و پاسخ


بخش سوم: جادو، سحر، بخت‌گشايي

پرسش و پاسخ


بخش چهارم:شور بودن چشم و چشم زخم

پرسش و پاسخ


بخش پنجم: فالگيري، طالع‌بيني، كف‌بيني و پيشگويي

الف) ادراک فراحسی و جنبش فراروانی

1-1- چشم سوم

1-2- حس ششم

پيش‌بيني وقايع ‏

انواع حس ششم.

نشانه‌ها

داريم يا نداريم؟ ‏

1-3- فالگيري و رمالي و تفاوت آن دو

علل گرايش به فالگيري و رمالي

ب) چهره شناسی (قیافه شناسی)

ج)کف‌شناسی يا کف‌بینی


بخش ششم: قانون جذب و كتاب راز

نقد كتاب راز.

پرسش و پاسخ

بخش هفتم: ذكردرماني، حرزدرماني، قرآن‌درماني و دعادرماني


تاريخچه دعا درماني

نگرشي بر دعا درماني و نقش آن در زندگي

چند نظر ديگر درباره دعا

نقش الفاط و افكار و دعا بر آب

دعا و ميدان الكترومغناطيسي بدن

دعانویسی
دعانويس‌ها و سركتاب بازكن‌هاي شياد

پرسش و پاسخ

بخش هشتم: استخاره و استشاره


مهارت تصميم گيري

پرسش و پاسخ

بخش نهم: هيپنوتيزم


تاريخچه هيپنوتیزم

تعريف هيپنوتیزم

دو رویکردها

مؤلفه ها و مراحل هيپنوتيزم

هيپنوتيزم‌پذيري راحت يا سخت

هیپنوتیزم‌پذيري سخت

واقعیت‌هایی درباره هیپنوتیزم

تبیین هیپنوتیزم

خطرات دیگر

تناسخ و هيپنوتيزم

تأثیر هیپنوتیزم

روان شناسی جنایی و قضایی و هیپنوتیزم

هینوتراپی ترکیبی

پرسش و پاسخ


بخش دهم: هاله‌بيني، انرژي و سنگ‌درماني

الف) تأثیر ستارگان بر سرنوشت ما

ب) ریکی ( انرژی حیاتی)

ج) فنگ‌شویی

هـ )سنگ درمانی (جواهر یا کریستال درمانی)

و) مغناطیس درمانی

رابطه عرفان و درمان

پرسش و پاسخ


بخش يازدهم: تأثير نام‌ها، اعداد و ماهاي سال

اثرات عدد شناسي بر روي انسانها

پرسش و پاسخ

تعبير خواب


بخش دوازدهم: رقص درماني و موسيقي درماني

الف)رقص درمانی

ب) موسیقی درمانی

ج)نغمه درماني قرآني

پرسش و پاسخ


بخش سيزدهم: خنده درماني و باشگاه خنده و دلقك درماني

الف) خنده درمانی

فواید خنده برای سلامتی

ج) دلقك‌درماني

پرسش و پاسخ.

بخش چهاردهم: آثار وضعي و تكويني غذاها

پرسش و پاسخ..

بخش پانزدهم: عريضه‌نويسي..

پرسش و پاسخ..

بخش شانزدهم: تكنيك‌هاي تنش‌زدايي(ریلکسیشن)


الف) مراقبه (تی ام)

ب)يوگا

ج) ماساژ درماني

پرسش و پاسخ

بخش هفدهم: متفرقه(قوانين و مقررات، اخلاق حرفه‌اي)


پرسش و پاسخ..
...................................................

جدول مشاوره احكام شرعي

فهرست منابع


فایل: 

[="Tahoma"][="DarkGreen"]ي نفر خيلي هپي بود
وقتي جنيان او را مي ديدند از ترس بسم الله مي گفتند:Nishkhand:
[/]

[="Tahoma"][="DarkGreen"]غلط رائج
ما گاهي غلط رائج مي كنيم:Nishkhand:
اجنه جمع جنين است نه جن
جمع جن جنيان است
[/]

حامی;715114 نوشت:
غلط رائج
ما گاهي غلط رائج مي كنيم
اجنه جمع جنين است نه جن
جمع جن جنيان است

غلط رایج تر:
قدیمی های ما به اونا می گفتم از ما بهترون!!!!
واقعا این جهل پدر بشریت رو در آورده (و البته می آره)