نقش ارزشمند شرح صدر در جامعه اسلامی

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
نقش ارزشمند شرح صدر در جامعه اسلامی

سلام
الم نشرح لک صدرک ( انشراح 1)
آیا به تو شرح صدر عطا نکردیم
رب اشرح لی صدری ( طاها 25 )
پروردگارا به من شرح صدر عنایت فرما
جامعه حقیقتی واحد و در عین حال بسیار متکثر است . ذاتها ظرفیتها خواسته ها گرایشها بسیار متفاوت و متکثرند و کسی که می خواهد در آن حضور موثری داشته باشد حتما باید شرح صدر داشته باشد . شرح صدر یعنی سینه ای گشاده داشتن برای قرار دادن همه رنگها و گرایشها در تحت یک حقیقت واحده .
بلکه سینه گشاده داشتن برای هدایت همه گرایش به یک گرایش کلی از حقیقت که همه را جمع می سازد و از تکثر به وحدت می رساند .
لذاست که انبیاء الهی از شرح صدر برخوردار بوده یا آنرا از خدای منان طلب می کرده اند . پیامبران الهی برای اینکه همه را در جهت نور الهی قرار دهند می بایست در اولین گام همه گرایشها را در مقام قلب هضم کنند . یعنی نزاع درونی خود با آنها را منتفی سازند و به همه با نگاه مهرآمیز مشفقانه توجه نمایند تا بتوانند با پرهیزکار و ناپرهیزکار مومن و کافر بگونه ای سخن بگویند که همه به حقیقت والایی که پیامبر از آن سخن می گوید میل یابند . اینکه سخن انبیاء الهی بر سنگ دلان کافر اثر می بخشیده و ایشان را به نور ایمان رهنمون می ساخته نتیجه این شرح صدر و پذیرش قلبی است . البته
ریشه های این پذیرش قلبی همان نگاه توحیدی والایی است که همه حقایق متکثر عالم را تجلی یک حقیقت می یابد .
اما داشتن شرح صدر خاص اولیاء الهی و رسولان گرامی نیست بلکه
چون هرکسی در جامعه نقش و وظیفه ای دارد لازم است از میزانی از شرح صدر برخوردار باشد . حداقل این شرح صدر باید حوزه انجام وظایف اجتماعی را شامل شود در غیر اینصورت هیچگاه فرد در کسب اعتماد دیگران و تاثیرگذاری مثبت موفق نخواهد بود بلکه اورا فردی متظاهر و بی واقعیت می پندارند .
حقیر فکر می کنم شرح و بسط این موضوع پس از انتخابات اخیر لازم باشد .
لذا دوستان از ارائه نظرات شایسته خود دریغ نفرمایند
و هوالله الموفق

ریشه های این پذیرش قلبی همان نگاه توحیدی والایی است که همه حقایق متکثر عالم را تجلی یک حقیقت می یابد .
اما داشتن شرح صدر خاص اولیاء الهی و رسولان گرامی نیست بلکه
چون هرکسی در جامعه نقش و وظیفه ای دارد لازم است از میزانی از شرح صدر برخوردار باشد . حداقل این شرح صدر باید حوزه انجام وظایف اجتماعی را شامل شود در غیر اینصورت هیچگاه فرد در کسب اعتماد دیگران و تاثیرگذاری مثبت موفق نخواهد بود بلکه اورا فردی متظاهر و بی واقعیت می پندارند .
حقیر فکر می کنم شرح و بسط این موضوع پس از انتخابات اخیر لازم باشد .
لذا دوستان از ارائه نظرات شایسته خود دریغ نفرمایند

سلام
آیا نگاه ما به سلایق گرایشها و دیدگاههای متکثر باعث پراکندگی و تشویش خاطرمان می شود
یا اینکه اراده می کنیم با دیدن مبانی واحد مشترکی در آنها سعی در نزدیک سازی و هدایتشان نماییم
آیا
شکیبایی ، رفق و مهربانی لازم برای این کار را در خود پرورش داده ایم ؟
والله الموفق

موضوع قفل شده است