جمع بندی نقد زوجیت در قرآن

تب‌های اولیه

54 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
نقد زوجیت در قرآن

سلام
در قران گفته که هر چیزی رو زوج آفریدیم! ولی بعضی چیزا هستن که زوجی ندارن!
به عنوان مثال در اتم، نوترون ها ذره ای هستن که بار ندارن و در نتیجه زوجی ندارن!(مثل عدد 0 که خودشم میتونه جزو مثالام باشه!)
یا در انسان گروهی داریم به نام دوجنسه!
و مثالای دیگه ای که شاید ندونم!
اینا رو چطور باید توجیه کنیم!؟

با نام و یاد دوست


کارشناس بحث: استاد هدی

با سلام و عرض ادب

masood11;591810 نوشت:
سلام
در قران گفته که هر چیزی رو زوج آفریدیم! ولی بعضی چیزا هستن که زوجی ندارن!
به عنوان مثال در اتم، نوترون ها ذره ای هستن که بار ندارن و در نتیجه زوجی ندارن!(مثل عدد 0 که خودشم میتونه جزو مثالام باشه!)
یا در انسان گروهی داریم به نام دوجنسه!
و مثالای دیگه ای که شاید ندونم!
اینا رو چطور باید توجیه کنیم!؟

واژه"زوج" در كتب لغت به معاني مختلفي آمده است من جمله :
الف - به هر يك از نر و ماده‌ در حيوانات كه قرينه يكديگرند زوج مي‌گويند.
ب ـ به دو چيز قرينه همديگر (مثل يك لنگه كفش) زوج گويند .
ج ـ به هر چيزي كه مقارن ديگري باشد و مشابه آن باشد زوج گويند.
د ـ به هر چيزي كه مقارن ديگري باشد و متضاد آن باشد زوج گويند.( 1)
بنابراين زوج صرفا در مورد نر و ماده انسان و حيوانات بكار نمي رود .
اما در مورد نوترون :
مي دانيم در درون اتم ذرات بنياديني بنام « كوارك» وجود دارند كه ذرات تشكيل دهنده الكترون، نوترون و پروتون هستند و باعث به وجود آمدن بار الكتريكي مثبت ،‌منفي و خنثي در آنها مي‌شود.
آنگونه كه مي گويند تا كنون شش نوع كوارك شناسايي شده است كه دو نوع (d - u) در تشكيل مواد پايدار معمولي نقش مهمي دارند.كوارك u داراي بار الكتريكي دوسوم كوارك d داراي بار الكتريكي يك سوم است پروتون كه داراي بار مثبت است از دو كوارك u و يك كوارك d تشكيل شده است و از اين طريق حاصل بار آن مثبت مي‌شود.[ يعني دو سوم باضافه دو سوم منهاي يك سوم كه مي شود مثبت 1]*

و بر عكس يك نوترون داراي دو كوارك d و يك كوارك u بوده و بار آن خنثي است.(2) [منهاي يك سوم منهاي يك سوم باضافه دو سوم كه مي شود صفر]

در واقع خنثي بودن نوترون به معني بي بار بودن ذرات دروني آن نيست بلكه به معناي برابري بار مثبت و منفي درون آن است .
همچنين تصور نمي كنم عددي مانند صفر ماهيت مستقلي داشته باشد بلكه اين عدد مفهوم انضمام دو عدد برابر منفي و مثبتند .
در مورد ساير موارد هم همينگونه است و شما به يك مفهوم قرينه، مشابه يا متضاد برخواهيد خورد كه مفهوم زوجيت از آن استنباط مي شود .

(1)-
مفردات راغب، ذيل واژه زوج
(2)- با اندكي تغيير ر.ك: مقاله "زوجيت و تعارض آن با پديده بكر زايي"، محمد علي رضايي اصفهاني ، مجله بينات، سال هشتم ، شماره 29

* عذر خواهي مي كنم . اعداد كسري را نتوانستم در اديتور درج كنم . يا قابليت درج كسر را ندارد يا بنده بلد نيستم .

هدی;592429 نوشت:
با سلام و عرض ادب

واژه"زوج" در كتب لغت به معاني مختلفي آمده است من جمله :
الف - به هر يك از نر و ماده‌ در حيوانات كه قرينه يكديگرند زوج مي‌گويند.
ب ـ به دو چيز قرينه همديگر (مثل يك لنگه كفش) زوج گويند .
ج ـ به هر چيزي كه مقارن ديگري باشد و مشابه آن باشد زوج گويند.
د ـ به هر چيزي كه مقارن ديگري باشد و متضاد آن باشد زوج گويند.( 1)
بنابراين زوج صرفا در مورد نر و ماده انسان و حيوانات بكار نمي رود .
اما در مورد نوترون :
مي دانيم در درون اتم ذرات بنياديني بنام « كوارك» وجود دارند كه ذرات تشكيل دهنده الكترون، نوترون و پروتون هستند و باعث به وجود آمدن بار الكتريكي مثبت ،‌منفي و خنثي در آنها مي‌شود.
آنگونه كه مي گويند تا كنون شش نوع كوارك شناسايي شده است كه دو نوع (d - u) در تشكيل مواد پايدار معمولي نقش مهمي دارند.كوارك u داراي بار الكتريكي دوسوم كوارك d داراي بار الكتريكي يك سوم است پروتون كه داراي بار مثبت است از دو كوارك u و يك كوارك d تشكيل شده است و از اين طريق حاصل بار آن مثبت مي‌شود.[ يعني دو سوم باضافه دو سوم منهاي يك سوم كه مي شود مثبت 1]*و بر عكس يك نوترون داراي دو كوارك d و يك كوارك u بوده و بار آن خنثي است.(2) [منهاي يك سوم منهاي يك سوم باضافه دو سوم كه مي شود صفر]

در واقع خنثي بودن نوترون به معني بي بار بودن ذرات دروني آن نيست بلكه به معناي برابري بار مثبت و منفي درون آن است .
همچنين تصور نمي كنم عددي مانند صفر ماهيت مستقلي داشته باشد بلكه اين عدد مفهوم انضمام دو عدد برابر منفي و مثبتند .
در مورد ساير موارد هم همينگونه است و شما به يك مفهوم قرينه، مشابه يا متضاد برخواهيد خورد كه مفهوم زوجيت از آن استنباط مي شود .

(1)-
مفردات راغب، ذيل واژه زوج
(2)- با اندكي تغيير ر.ك: مقاله "زوجيت و تعارض آن با پديده بكر زايي"، محمد علي رضايي اصفهاني ، مجله بينات، سال هشتم ، شماره 29

* عذر خواهي مي كنم . اعداد كسري را نتوانستم در اديتور درج كنم . يا قابليت درج كسر را ندارد يا بنده بلد نيستم .

با تشکر از جوابتون
کاملا قانع نشدم! چون وقتی میگیم همه چیز زوجه یعنی هم نوترون باید جفت(مکمل یا نقطه ی مقابل!) داشته باشه و هم کوارک! نمیشه که در نوترون ذراتش سازندشو بررسی کرد و در انسان خودشو!

Masood11;592527 نوشت:
چون وقتی میگیم همه چیز زوجه یعنی هم نوترون باید جفت(مکمل یا نقطه ی مقابل!) داشته باشه و هم کوارک! نمیشه که در نوترون ذراتش سازندشو بررسی کرد و در انسان خودشو!

با منطق شما از اتم هم به ساختار ریزتر نباید میرفتید که بخواید به برسی نوترون برسید!!بعد از مولکول هم نباید ریزتر میشدید! و الخ!

هارب;593320 نوشت:

با منطق شما از اتم هم به ساختار ریزتر نباید میرفتید که بخواید به برسی نوترون برسید!!بعد از مولکول هم نباید ریزتر میشدید! و الخ!

احتمالا اشتباه متوجه شدید! منظور من اینه که همه چیز شامل همه چیز میشه(!!) نه فقط بعضی چیزا!(هم کل و هم جز)

[="Tahoma"][="Navy"]

Masood11;591810 نوشت:
سلام
در قران گفته که هر چیزی رو زوج آفریدیم! ولی بعضی چیزا هستن که زوجی ندارن!
به عنوان مثال در اتم، نوترون ها ذره ای هستن که بار ندارن و در نتیجه زوجی ندارن!(مثل عدد 0 که خودشم میتونه جزو مثالام باشه!)
یا در انسان گروهی داریم به نام دوجنسه!
و مثالای دیگه ای که شاید ندونم!
اینا رو چطور باید توجیه کنیم!؟

سلام
نفی زوج برای یک شی منوط به اطلاع از معنای زوجیت در اوست
مثلا در انسان زوج بر محور جنسیت است
اما دلیلی ندارد که در هر چیزی جنسیت ملاک زوجیت باشد
مثلا زوج زمین چیست ؟ برخی می گویند آسمان و شاید هم زوج او یک کره در آنسوی کهکشان باشد
خلاصه نفی زوجیت منوط بر اطلاع کامل از ملاک زوجیت در همه اشیاء است اما فکر نمیکنم جز خدای متعال یا فردی که او تعلیمش دهد کسی چنین علمی داشته باشد
یا علیم[/]

محی الدین;593430 نوشت:

سلام
نفی زوج برای یک شی منوط به اطلاع از معنای زوجیت در اوست
مثلا در انسان زوج بر محور جنسیت است
اما دلیلی ندارد که در هر چیزی جنسیت ملاک زوجیت باشد
مثلا زوج زمین چیست ؟ برخی می گویند آسمان و شاید هم زوج او یک کره در آنسوی کهکشان باشد
خلاصه نفی زوجیت منوط بر اطلاع کامل از ملاک زوجیت در همه اشیاء است اما فکر نمیکنم جز خدای متعال یا فردی که او تعلیمش دهد کسی چنین علمی داشته باشد
یا علیم

اساسا هر چیزی که ما برش احاطه داشته باشیم میتونیم به چیستیش پی ببریم! الان در انسان سه نوع جنسیت داریم!!(زن، مرد، دوجنسه!) اینرو هم از اونجا فهمیدیم که برش احاطه داریم و میبینیم! اونی هم که مثلا زوجش اونور کهکشان باشه، میتونیم برش احاطه پیدا کنیم!
خب متاسفانه در احادیث ما هم فکر نمیکنم به چنین بحثی پرداخته باشن!(قطعا اون زمانم دوجنسه بوده! همون طور که زن و مرد بوده!)

[="Tahoma"][="Navy"]

Masood11;593440 نوشت:
اساسا هر چیزی که ما برش احاطه داشته باشیم میتونیم به چیستیش پی ببریم! الان در انسان سه نوع جنسیت داریم!!(زن، مرد، دوجنسه!) اینرو هم از اونجا فهمیدیم که برش احاطه داریم و میبینیم! اونی هم که مثلا زوجش اونور کهکشان باشه، میتونیم برش احاطه پیدا کنیم!
خب متاسفانه در احادیث ما هم فکر نمیکنم به چنین بحثی پرداخته باشن!(قطعا اون زمانم دوجنسه بوده! همون طور که زن و مرد بوده!)

سلام
احاطه بر ماهیت همه اشیاء ادعای بزرگی است که حتی بزرگانی همچون ابن سینا آنرا مطرح نکرده اند
و احاطه بر ملاکهای زوجیت ، چیزی فراتر از احاطه بر ماهیت است چون به ارتباط شی به نحو خاص با شی دیگر مربوط است
تقریبا میتوان گفت که ما بر بخش ناچیزی از عالم آگاهی داریم و آنقدر هم که آگاهی داریم کامل نیست لذا نمی توانیم بر کلام وحی نقض وارد کنیم چه اینکه این کلام کلام خالق جهان است کسی که بر همه امور آگاهی کامل دارد
یا علیم[/]

محی الدین;593746 نوشت:

سلام
احاطه بر ماهیت همه اشیاء ادعای بزرگی است که حتی بزرگانی همچون ابن سینا آنرا مطرح نکرده اند
و احاطه بر ملاکهای زوجیت ، چیزی فراتر از احاطه بر ماهیت است چون به ارتباط شی به نحو خاص با شی دیگر مربوط است
تقریبا میتوان گفت که ما بر بخش ناچیزی از عالم آگاهی داریم و آنقدر هم که آگاهی داریم کامل نیست لذا نمی توانیم بر کلام وحی نقض وارد کنیم چه اینکه این کلام کلام خالق جهان است کسی که بر همه امور آگاهی کامل دارد
یا علیم

احاطه داشتن به این معنی نیست که ما همین الان اون علمو داریم! بلکه به این معنیه که در مقابل قدرت ذهن ما کوچکه!(در ظرف ذهن ما میگنجه!)
مسائله ی اصلی اینه که حتی بزرگان ما(پیامبر و امامان) هم در این مورد صحبتی نکردن!(یا من ندیدم!) چون خیلی از مواردی که امروزه ثابت شده رو تو احادیث ما نشون میدن! پس چرا این نه!؟

[="Tahoma"][="Navy"]

Masood11;593772 نوشت:
احاطه داشتن به این معنی نیست که ما همین الان اون علمو داریم! بلکه به این معنیه که در مقابل قدرت ذهن ما کوچکه!(در ظرف ذهن ما میگنجه!)
مسائله ی اصلی اینه که حتی بزرگان ما(پیامبر و امامان) هم در این مورد صحبتی نکردن!(یا من ندیدم!) چون خیلی از مواردی که امروزه ثابت شده رو تو احادیث ما نشون میدن! پس چرا این نه!؟

سلام
احاطه ذهنی فایده ای نداره ما بر بدنمان هم احاطه ذهنی داریم اما از وقایع آن هم بیخبریم لذا این نوع آگاهی برای حل مساله بی فایده است
در مباحث دینی بیشتر موضوعاتی مورد بحث و بررسی بوده که در کمال و سعادت انسان مهم بوده است
البته ذوق جامعه هم مهم است ذوق جامعه امروزی بیشتر علمی است تا عملی اما در گذشته اینطور نبوده است
یا علیم[/]

محی الدین;593788 نوشت:

سلام
احاطه ذهنی فایده ای نداره ما بر بدنمان هم احاطه ذهنی داریم اما از وقایع آن هم بیخبریم لذا این نوع آگاهی برای حل مساله بی فایده است
در مباحث دینی بیشتر موضوعاتی مورد بحث و بررسی بوده که در کمال و سعادت انسان مهم بوده است
البته ذوق جامعه هم مهم است ذوق جامعه امروزی بیشتر علمی است تا عملی اما در گذشته اینطور نبوده است
یا علیم

روایتی رو دیدم که گفته بود فردی از امام علی پرسیده قبل از آدم چه کسانی در زمین بودن که امام فرموده بشر و...! اینها هم به سعادت کمک میکرده!؟
الان اگه فرد بی دینی این مطلبو تو بوق و کرنا بزنه که اسلام اینو گفته ولی اینطوری نیست، ما چه راه دفاعی داریم!؟ قطعا به این احتمال ما کمتر از قطعیت اون چیزی که دیده بها میده!

[="Tahoma"][="Navy"]

Masood11;593794 نوشت:
روایتی رو دیدم که گفته بود فردی از امام علی پرسیده قبل از آدم چه کسانی در زمین بودن که امام فرموده بشر و...! اینها هم به سعادت کمک میکرده!؟
الان اگه فرد بی دینی این مطلبو تو بوق و کرنا بزنه که اسلام اینو گفته ولی اینطوری نیست، ما چه راه دفاعی داریم!؟ قطعا به این احتمال ما کمتر از قطعیت اون چیزی که دیده بها میده!

سلام
نقل از منابع دینی باید مستند باشه بعد هم باید روش بحث بشه که چه نوع نقلیه قابل اعتماده یا نه
اما اینکه کسی از حضرات سوالی کرده باشه و جواب داده باشند ولو در موضوعات علوم تجربی چیز عجیب و بعیدی نیست الا اینکه گفتم محور بحثها امور خاص دینی مثل احکام و شرایع بوده است
یا علیم[/]

Masood11;592527 نوشت:
کاملا قانع نشدم! چون وقتی میگیم همه چیز زوجه یعنی هم نوترون باید جفت(مکمل یا نقطه ی مقابل!) داشته باشه و هم کوارک! نمیشه که در نوترون ذراتش سازندشو بررسی کرد و در انسان خودشو!

با سلام و عرض ادب
عذر خواهي مي كنم بابت تاخير در ادامه بحث
در روايتي از امام رضا عليه السلام آمده است : بمضادته بين الاشياء عرف ان لا ضد له ، بمقارنته بين الاشياء عرف ان لا قرين له ، ضاد النور بالظلمة ، و اليبس بالبلل ، و الخشن باللين ، و الصرد بالحرور ، مؤلفا بين متعادياتها ، مفرقا بين متدانياتها ، دالة بتغريقها على مفرقها ، و بتاليفها على مؤلفها ، و ذلك قوله و من كل شى‏ء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون : اشياء جهان را متضاد آفريده ، تا روشن شود براى او ضدى نيست ، و آنها را با هم قرين ساخته ، تا معلوم شود قرينى براى او نيست ، نور را ضد ظلمت ، و خشكى را ضد ترى ، و خشونت را ضد نرمش ، و سرما را ضد گرما قرار داده ، در عين حال اشياء متضاد را جمع كرده و موجودات نزديك بهم را از هم جدا نموده تا اين جدائى دليل بر جدا كننده و آن پيوستگى دليل بر پيوند دهنده باشد ، و اين است معنى و من كل شى‏ء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون .(1)
اين توضيح امام عليه السلام در تبيين زوجيت اشياء ، ما را به دسته بندي هاي جديدي در باب زوجيت رهنمون مي شود .
مثلا شما پرسيده ايد زوج نوترون چيست ؟ با توضيح فوق مي توان گفت نوترون كه در دسته بندي ذرات خنثاي بدون بار است در مقابل ذرات بار دار – اعم از الكترون يا پروتون- قرار گرفته و زوجيت از اين راه حاصل مي شود .همانگونه كه ظلمت و نور ضد يكديگر اما زوج هم هستند ، ذرات بار دار و بدون بار هم ضد يكديگر اما زوج هم مي شوند .

(1)- تفسير نمونه ، ج 22 ، ص377

هدی;593857 نوشت:

با سلام و عرض ادب
عذر خواهي مي كنم بابت تاخير در ادامه بحث
در روايتي از امام رضا عليه السلام آمده است : بمضادته بين الاشياء عرف ان لا ضد له ، بمقارنته بين الاشياء عرف ان لا قرين له ، ضاد النور بالظلمة ، و اليبس بالبلل ، و الخشن باللين ، و الصرد بالحرور ، مؤلفا بين متعادياتها ، مفرقا بين متدانياتها ، دالة بتغريقها على مفرقها ، و بتاليفها على مؤلفها ، و ذلك قوله و من كل شى‏ء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون : اشياء جهان را متضاد آفريده ، تا روشن شود براى او ضدى نيست ، و آنها را با هم قرين ساخته ، تا معلوم شود قرينى براى او نيست ، نور را ضد ظلمت ، و خشكى را ضد ترى ، و خشونت را ضد نرمش ، و سرما را ضد گرما قرار داده ، در عين حال اشياء متضاد را جمع كرده و موجودات نزديك بهم را از هم جدا نموده تا اين جدائى دليل بر جدا كننده و آن پيوستگى دليل بر پيوند دهنده باشد ، و اين است معنى و من كل شى‏ء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون .(1)
اين توضيح امام عليه السلام در تبيين زوجيت اشياء ، ما را به دسته بندي هاي جديدي در باب زوجيت رهنمون مي شود .
مثلا شما پرسيده ايد زوج نوترون چيست ؟ با توضيح فوق مي توان گفت نوترون كه در دسته بندي ذرات خنثاي بدون بار است در مقابل ذرات بار دار – اعم از الكترون يا پروتون- قرار گرفته و زوجيت از اين راه حاصل مي شود .همانگونه كه ظلمت و نور ضد يكديگر اما زوج هم هستند ، ذرات بار دار و بدون بار هم ضد يكديگر اما زوج هم مي شوند .

(1)- تفسير نمونه ، ج 22 ، ص377

سلام و تشکر از پاسخ قانع کننده تون!
اگه ممکنه درباره دوجنسه ها هم توضیحی بدید چون به نظرم نمیشه ضدی براش در نظر گرفت!(مثلا تک جنسیتی که مخالف دوجنسیتی نیست، یه حالت دیگه ست!)

Masood11;593886 نوشت:
سلام و تشکر از پاسخ قانع کننده تون!
اگه ممکنه درباره دوجنسه ها هم توضیحی بدید چون به نظرم نمیشه ضدی براش در نظر گرفت!(مثلا تک جنسیتی که مخالف دوجنسیتی نیست، یه حالت دیگه ست!)

با سلام مجدد
چرا دو جنسي ها در مقابل تك جنسي ها نيستند؟ اين تقسيم بندي چه اشكالي دارد ؟ در تقسيم بندي پست قبل ، ما با ذرات باردار و خنثي سروكار داشتيم اما در تقسيم جنسيتي - حتي ميان ساير جانداران غير از انسان - شما فقط با دوگروه مقابل هم طرفيد : يكي تك جنسيتي و يكي دو جنسيتي ، ما كه جاندار بدون جنسيت نداريم ! بنابراين در اين گروه ، جانداران دو جنسيتي در مقابل تك جنسي قرار مي گيرند .

هدی;593931 نوشت:
با سلام مجدد
چرا دو جنسي ها در مقابل تك جنسي ها نيستند؟ اين تقسيم بندي چه اشكالي دارد ؟ در تقسيم بندي پست قبل ، ما با ذرات باردار و خنثي سروكار داشتيم اما در تقسيم جنسيتي - حتي ميان ساير جانداران غير از انسان - شما فقط با دوگروه مقابل هم طرفيد : يكي تك جنسيتي و يكي دو جنسيتي ، ما كه جاندار بدون جنسيت نداريم ! بنابراين در اين گروه ، جانداران دو جنسيتي در مقابل تك جنسي قرار مي گيرند .

تقریبا مثل اینه که سه رنگ قرمز، آبی و بنفشو داشته باشیم! حالا با اینکه قرمز و آبی رو همیشه عکس هم در نظر میگیرن ولی وضعیتشون نسبت به بنفشو هیچ وقت بررسی نمیکنن!
البته جاندار بدون جنسیت داریم(گروهی از باکتریها و...) ولی جانور بدون جنسیت نداریم!

با سلام مطلب بسیار جالبی بود واقعا لذت بردیم ما در خرده شیمی که گذراندیم چنین مطلبی داریم که محیط ها همه خنثی هستند یا بسمت خنثی شدن می روند که این در مورد نوترون نیز می تواند صدق کند . بار مثبت وومنفی را ما برایش تعریف کردیم و بعد به آن زوج گفتیم آری دست چپ را دست راستی است که به آن نیز یک جفت دست یا جفت دستکش می گویند . جالب آنکه در جدول تناوبی همه گروهها به نوعی می خواهند به ثبات برسند که در گروه هشت جای گیرند و پایدار شوند که دارای ظرفیت تکمیل و از لحاظ بار خنثی هستند خود این اتم ها حاوی + و منفی هایی هستند برابر . حال اگر بگوییم زوج آرگون کدام است که خودش حاوی زوجهایی کثیر از مثبت و منفی است. اینچنین است اگر بگوییم زوج این جهان کدام است که خود حاوی کثیر از زوجهاست لابد به آخرت می رسیم که دنیا و آخرت در مقابل هم مثل دو کف دست هستند شاید شاید به آخرت هم برسیم . خلاصه این همه زوج حالا چرا نوترون . ضمنا ندانستن دلیل بر نبودن نیست .
خاکی که از گودالی برداشته می شود گودال آن زوج آنست که آنی تشکیل می شود .

با سلام

Masood11;594009 نوشت:
تقریبا مثل اینه که سه رنگ قرمز، آبی و بنفشو داشته باشیم! حالا با اینکه قرمز و آبی رو همیشه عکس هم در نظر میگیرن ولی وضعیتشون نسبت به بنفشو هیچ وقت بررسی نمیکنن!

قياس شما و همينطور مثالتان صحيح نيست .
رنگها و وضعيت تقابل آنها كاملا ذوقي است مگر اينكه بر اساس بررسي طيف هاي مختلف آن ، رنگها را مقابل هم قرار دهيم در حالي كه در اشخاص هرمافروديت ، ما بر اساس ذوق و سليقه و ... عمل نمي كنيم بر اساس يك واقعيت موجود سخن مي گوييم ، يك فرد دو جنسيتي در مقابل يك فرد تك جنسيتي قرار دارد البته همانطور كه عرض كردم اگر ما جاندار - يا به فرمايش شما جانور - بدون جنسيت داشتيم مي شد گفت هرمافروديتها در مقابل آن جانور بي جنسيت قرار دارند اما خب چنين جانوراني نداريم .
باز هم عرض مي كنم كه بنده اشكالي در اين تقسيم بندي نمي بينم.
بهر حال اصل بحث اين است كه همه چيز زوج است و بر اساس روايتي كه از حضرت امام رضا عليه السلام بيان شد ، معناي زوجيت ، ضديت است .

هدی;594301 نوشت:
با سلام
قياس شما و همينطور مثالتان صحيح نيست .
رنگها و وضعيت تقابل آنها كاملا ذوقي است مگر اينكه بر اساس بررسي طيف هاي مختلف آن ، رنگها را مقابل هم قرار دهيم در حالي كه در اشخاص هرمافروديت ، ما بر اساس ذوق و سليقه و ... عمل نمي كنيم بر اساس يك واقعيت موجود سخن مي گوييم ، يك فرد دو جنسيتي در مقابل يك فرد تك جنسيتي قرار دارد البته همانطور كه عرض كردم اگر ما جاندار - يا به فرمايش شما جانور - بدون جنسيت داشتيم مي شد گفت هرمافروديتها در مقابل آن جانور بي جنسيت قرار دارند اما خب چنين جانوراني نداريم .
باز هم عرض مي كنم كه بنده اشكالي در اين تقسيم بندي نمي بينم.
بهر حال اصل بحث اين است كه همه چيز زوج است و بر اساس روايتي كه از حضرت امام رضا عليه السلام بيان شد ، معناي زوجيت ، ضديت است .

مشکل من با این مسئله اینه که هر چی فکر میکنم میبینم هیچوقت 1 و 2 رو ضد هم در نظر نمیگیریم! اون مثالم صرفا بخاطر شباهتش به موضوع زدم! مثال بهتری که الان به ذهنم رسید اینه که بعضی کولرای(!!!) گازی هست که بخاری هم دارن! یعنی هم خنک کننده ن و هم گرم کننده! اینا در واقع هر دو هستن و کسی نمیگه این دستگاه کارش ضد بخاری یا کولره!! فکر کنم این مثال واضحتر باشه!

[="Tahoma"]سلام و عرض ادب.

Masood11;594377 نوشت:
مثال بهتری که الان به ذهنم رسید اینه که بعضی کولرای(!!!) گازی هست که بخاری هم دارن! یعنی هم خنک کننده ن و هم گرم کننده! اینا در واقع هر دو هستن و کسی نمیگه این دستگاه کارش ضد بخاری یا کولره!! فکر کنم این مثال واضحتر باشه!

بخش انتقال حرارت این سیستمها از دو قسمت اواپراتور و کندانسور تشکیل شده.
در اواپراتور، سیال برای تبخیر شدن، از محیط حرارت کسب کرده و باعث خنک شدن محیط میشود.
در کندانسور، سیال به محیط حرارت میدهد و باعث گرم شدن محیط میشود.
و این دو ضد همند.

استوار;594624 نوشت:
سلام و عرض ادب.

بخش انتقال حرارت این سیستمها از دو قسمت اواپراتور و کندانسور تشکیل شده.
در اواپراتور، سیال برای تبخیر شدن، از محیط حرارت کسب کرده و باعث خنک شدن محیط میشود.
در کندانسور، سیال به محیط حرارت میدهد و باعث گرم شدن محیط میشود.
و این دو ضد همند.

و با این حال یکی هستن!! تو این مثال یه چیزو یادم رفت بگم! فرض کنیم که هر دو همیشه با هم کار کنن!
البته تو این توضیح به جزء پرداختین که بحث من به کل مربوطه! من دنبال زوج مجموعه م!

[="Tahoma"]سلام و عرض ادب.

Masood11;594628 نوشت:
و با این حال یکی هستن!! تو این مثال یه چیزو یادم رفت بگم! فرض کنیم که هر دو همیشه با هم کار کنن!
البته تو این توضیح به جزء پرداختین که بحث من به کل مربوطه! من دنبال زوج مجموعه م!

این سیستم یک سیکل است و همیشه این دو بخش انتقال حرارت با هم کار می‌کنند.
در هنگام سرمایش، شما در سمت اواپراتور هستید و در هنگام گرمایش در سمت کندانسور.

اگر دنبال زوج کل این سیستم هستید، بستگی به کاربریِ سرمایشی و گرمایشی آن دارد. اگر استفاده شما کولر باشد، زوج آن بخاریست است و بالعکس.
در یک لحظه شما نمیتوانید از اواپراتور این دستگاه هم برودت دریافت کنید و هم حرارت!

استوار;594636 نوشت:
سلام و عرض ادب.

این سیستم یک سیکل است و همیشه این دو بخش انتقال حرارت با هم کار می‌کنند.
در هنگام سرمایش، شما در سمت اواپراتور هستید و در هنگام گرمایش در سمت کندانسور.

اگر دنبال زوج کل این سیستم هستید، بستگی به کاربریِ سرمایشی و گرمایشی آن دارد. اگر استفاده شما کولر باشد، زوج آن بخاریست است و بالعکس.
در یک لحظه شما نمیتوانید از اواپراتور این دستگاه هم برودت دریافت کنید و هم حرارت!

خب اون نمونه ای که تو بدن جانورا هست و مثال من واسه اونه هردوش باهم هست و کار میکنه!!

[="Tahoma"]سلام و عرض ادب.

Masood11;594664 نوشت:
خب اون نمونه ای که تو بدن جانورا هست و مثال من واسه اونه هردوش باهم هست و کار میکنه!!

منظورتان کدام نمونه و کدام مثال هست؟

استوار;594667 نوشت:
سلام و عرض ادب.

منظورتان کدام نمونه و کدام مثال هست؟

منظورم افراد دوجنسه هست!

[="Tahoma"]سلام و عرض ادب.

Masood11;594674 نوشت:
منظورم افراد دوجنسه هست!

این مورد را که کارشناس گرامی پاسخ دادند.
منتها شما پس از آن وارد بحث کولر گازی شُدید و حالا دوباره به هرمافرودیت رجوع کردید !

استوار;594724 نوشت:
سلام و عرض ادب.

این مورد را که کارشناس گرامی پاسخ دادند.
منتها شما پس از آن وارد بحث کولر گازی شُدید و حالا دوباره به هرمافرودیت رجوع کردید !

پاسخ قانع کننده نبود برام! در نظام طبیعت جایی ندیدم که 1 و 2 عکس همدیگه در نظر گرفته شه!
اون مثال برای تفهیم ابهامم بود!

Masood11;591810 نوشت:
سلام
در قران گفته که هر چیزی رو زوج آفریدیم! ولی بعضی چیزا هستن که زوجی ندارن!
به عنوان مثال در اتم، نوترون ها ذره ای هستن که بار ندارن و در نتیجه زوجی ندارن!(مثل عدد 0 که خودشم میتونه جزو مثالام باشه!)
یا در انسان گروهی داریم به نام دوجنسه!
و مثالای دیگه ای که شاید ندونم!
اینا رو چطور باید توجیه کنیم!؟

سلام رفیق...تمام عالم جفت هست و هیچ چیزی نمیشه پیدا کرده که جفت نداشته باشه....برای مثال جواب شما اینه....دوجنسه ها برخی بیشتر به مردها رفتن و برخی بیشتر به زن ها رفتن یعنی جفت دارند.....درباره نوترون هم باید بگم که علمی ندارم اما شکی ندارم جفت داره حتما نوعی دیگه هست که اونم بار نداره و جفتی برای این بحساب میاد...اما عدد صفر که گفتید....یک قرار داده بین انسان هست وگرنه صفر حکم حفاظی بین اعداد منفی و مثبت هست....شاید نوترونی که گفتید هم همینه...چون خدا گفته هرچیزی رو جفت افریده بینشون حائلی هم گذاشته مثل اب شور و اب شیرین که حایلی داره که مانع میشه ترکیب بشن......شکی ندارم همه چیز جفت هستند و خدا فقط تکه..

nothing;594797 نوشت:
سلام رفیق...تمام عالم جفت هست و هیچ چیزی نمیشه پیدا کرده که جفت نداشته باشه....برای مثال جواب شما اینه....دوجنسه ها برخی بیشتر به مردها رفتن و برخی بیشتر به زن ها رفتن یعنی جفت دارند.....درباره نوترون هم باید بگم که علمی ندارم اما شکی ندارم جفت داره حتما نوعی دیگه هست که اونم بار نداره و جفتی برای این بحساب میاد...اما عدد صفر که گفتید....یک قرار داده بین انسان هست وگرنه صفر حکم حفاظی بین اعداد منفی و مثبت هست....شاید نوترونی که گفتید هم همینه...چون خدا گفته هرچیزی رو جفت افریده بینشون حائلی هم گذاشته مثل اب شور و اب شیرین که حایلی داره که مانع میشه ترکیب بشن......شکی ندارم همه چیز جفت هستند و خدا فقط تکه..

ولی یه سریا هم هستن که بین این دو هستن دوباره! البته همشون یه گروهن و جدا نیستن!
حرف زدن ما قرارداده، اینکه میگیم نر و ماده قرارداده، مثبت و منفی قرارداده و....! قرار شده که به چیزی که فلان ویژگیو داشته باشیم بگیم مثبت مثلا و...!!
یه اصل داریم که میگه هیچی 100%ـی نیست! تاحالا هم نشده خلافش ثابت بشه! پس نمیشه با اطمینان چیزیو گفت!

یه چیزیم که یادم رفته بود و الان یادم اومد باکتریها و ویروسا و... هستن که همگی زوج ندارن!

خداوند در قرآن کریم، مي فرمايد: از هر چيز زوج آفريديم، اما امروزه برخي موجودات تک جنسي يافت شده اند، چرا؟

زوجيت به معناي دو تا بودن، نر و ماده بودن مي آيد.
در قرآن کریم، اشاره به زوجيت ميوه ها (رعد / 3)،
زوجيت گياهان (شعراء / 7 و لقمان / 10)
زوجيت اشياء (ذاريات / 49) دارد.
کلمه «زوج» در لغت به چهار معنا آمده است"
ـ در حيوانات، به هر کدام از دو جنس نر و ماده که قرينه ی يکديگرند می باشند، زوج گفته می شود.
ـ در غير حيوانات، به هر کدام از دو چيز که قرينه ی همديگر می باشند،(مثل يک لنگه کفش) زوج مي گويند.
ـ به هر چيزي که مقارن ديگري و مشابه آن باشد، زوج گفته می شود.
ـ به هر چيزي که مقارن ديگري باشد و متضاد آن باشد. (مفردات راغب اصفهاني، ماده زوج) نیز زوج گفته می شود.

لذا قلمرو «زوج»، بسیار گستره است و تنها مختصّ نر و ماده نيست، بلکه شامل متضاد، مشابه و قرين همديگر بودن هم مي آيد. البته در سال 1787م کارل لينه، گياه شناس سوئدي، قانون زوجيت همه ی گياهان را مطرح کرد. و بعد از مدتي زوجيت عمومي را نيز مطرح کرده اند. که واحد ساختمان موجودات يعني اتم از الکترون ها و پروتون ها تشکيل شده است. اشکالي که از جانب برخی مطرح است اين است که: برخي از حيوانات تک جنسي هستند و نياز به جفت ندارند و با آيات فوق نيز در تضاد هستند. در پاسخ مي توان گفت: پديده بکرزايي در ميان تک يافتگان (تک سلولي) رواج دارد. و تکثير آن ها به صورت غيرجنسي (تقسيم دو تايي، تکثير چندتايي، جوانه زدن) و جنسي (آميختگي دو تک يافته، سنگامي دو سلول جنسي نر و ماده، اسپدروگوني) است.[=Roya][1]

حاصل سخن:

اشکال اساسي که باعث پيدايش پندار تعارض بين قانون زوجيت عمومي با مساله بکرزايي شد، اين است که گمان کرده اند که هميشه لغت زوج، به معناي نر و ماده اصطلاحي است. در حالي که معناي زوج اعم است و هر دو چيز مقارن، مشابه و متضاد را شامل مي شود. از اين رو در تک يافتگان که از طريق تقسيم سلولي دو تا مي شوند، دو زوج خلق شده است و لذا مشمول کلمه ی زوج هستند. چون از هر کدام از آن ها دو چيز مقارن و مشابه پيدا مي شود. علاوه به آن هم مکان بودن و هم زمان بودن در زوجيت شرط نيست.[=Roya][2]

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1ـ پژوهشي در اعجاز علمي قرآن، دکتر رضايي اصفهاني، ج2، ص282ـ285.
2ـ تفسير نمونه، آيت الله العظمي مکارم شيرازي، ج18، ص377.
3ـ مطالب شگفت انگيز، گودرز نجفي.


[/HR] [1]. مزدي، داور، انگل شناسي پزشکي، جهاد دانشگاهي، 1372ش، ص37ـ46.
[2]. ر.ک: رضايي اصفهاني، پژوهشي در اعجاز علمي قرآن، ج2، ص282ـ285.

منبع : نرم افزار پاسخ 2 مركز مطالعات و پاسخ به شبهات حوزه علميه قم

با سلام و تشكر از مشاركت كاربران بزرگوار

Masood11;594726 نوشت:
پاسخ قانع کننده نبود برام! در نظام طبیعت جایی ندیدم که 1 و 2 عکس همدیگه در نظر گرفته شه!

جناب مسعود گرامي ! آيا بنده در جايي عنوان كرده ام كه 1 و 2 عكس همديگرند ؟
عكس +1 ، -1 مي باشد نه 2.
اما اگر منظور شما اين است كه ما هرمافروديتها يعني دو جنسي ها را در مقابل تك جنسي ها قرار داديم بايد عرض كنم كه در اينجا منظور اين نبوده كه عدد 1 در مقابل عدد 2 است بلكه عرض شد دو جنسي ها در مقابل تك جنسي ها هستند لطفا منطقي تر به مساله نگاه كنيد ، آيا ما انسان سه جنسيتي داريم ؟ آيا انسان بدون جنسيت داريم ؟ فقط انسان دو جنسي داريم و انسان تك جنسي اين دو گروه مقابل هم هستند و اين ربطي ندارد به تقابل عدد 1و 2.

[="Tahoma"]سلام و عرض ادب.

Masood11;594838 نوشت:
یه اصل داریم که میگه هیچی 100%ـی نیست! تاحالا هم نشده خلافش ثابت بشه! پس نمیشه با اطمینان چیزیو گفت!

یه چیزیم که یادم رفته بود و الان یادم اومد باکتریها و ویروسا و... هستن که همگی زوج ندارن!

با توجه به اصلی که در عبارت قرمز رنگ بیان کردید (که البته مربوط به علوم تجربیست!) ، چگونه با اطمینان 100% میگوئید که نوترون، هِمافرودیتها، باکتریها، ویروسها و ... زوج ندارند؟!

مگر زن کاملا شبیه مرد است که با هم تشکیل یک گروه به عنوان خانواده را میدهند؟؟؟

خوب پروتون و الکترون هم باهم تشکیل یک گروه را میدهند.
لازمه گروه شدن قبول زوجیت است

استوار;595188 نوشت:
سلام و عرض ادب.

با توجه به اصلی که در عبارت قرمز رنگ بیان کردید (که البته مربوط به علوم تجربیست!) ، چگونه با اطمینان 100% میگوئید که نوترون، هِمافرودیتها، باکتریها، ویروسها و ... زوج ندارند؟!

موافقم! ولی میگم همونطور که با اطمینان نمیشه تایید کرد، نمیشه هم تکذیب کرد!

فرج اله عباسي;595098 نوشت:
خداوند در قرآن کریم، مي فرمايد: از هر چيز زوج آفريديم، اما امروزه برخي موجودات تک جنسي يافت شده اند، چرا؟

زوجيت به معناي دو تا بودن، نر و ماده بودن مي آيد.
در قرآن کریم، اشاره به زوجيت ميوه ها (رعد / 3)،
زوجيت گياهان (شعراء / 7 و لقمان / 10)
زوجيت اشياء (ذاريات / 49) دارد.
کلمه «زوج» در لغت به چهار معنا آمده است"
ـ در حيوانات، به هر کدام از دو جنس نر و ماده که قرينه ی يکديگرند می باشند، زوج گفته می شود.
ـ در غير حيوانات، به هر کدام از دو چيز که قرينه ی همديگر می باشند،(مثل يک لنگه کفش) زوج مي گويند.
ـ به هر چيزي که مقارن ديگري و مشابه آن باشد، زوج گفته می شود.
ـ به هر چيزي که مقارن ديگري باشد و متضاد آن باشد. (مفردات راغب اصفهاني، ماده زوج) نیز زوج گفته می شود.

لذا قلمرو «زوج»، بسیار گستره است و تنها مختصّ نر و ماده نيست، بلکه شامل متضاد، مشابه و قرين همديگر بودن هم مي آيد. البته در سال 1787م کارل لينه، گياه شناس سوئدي، قانون زوجيت همه ی گياهان را مطرح کرد. و بعد از مدتي زوجيت عمومي را نيز مطرح کرده اند. که واحد ساختمان موجودات يعني اتم از الکترون ها و پروتون ها تشکيل شده است. اشکالي که از جانب برخی مطرح است اين است که: برخي از حيوانات تک جنسي هستند و نياز به جفت ندارند و با آيات فوق نيز در تضاد هستند. در پاسخ مي توان گفت: پديده بکرزايي در ميان تک يافتگان (تک سلولي) رواج دارد. و تکثير آن ها به صورت غيرجنسي (تقسيم دو تايي، تکثير چندتايي، جوانه زدن) و جنسي (آميختگي دو تک يافته، سنگامي دو سلول جنسي نر و ماده، اسپدروگوني) است.[=Roya][1]

حاصل سخن:

اشکال اساسي که باعث پيدايش پندار تعارض بين قانون زوجيت عمومي با مساله بکرزايي شد، اين است که گمان کرده اند که هميشه لغت زوج، به معناي نر و ماده اصطلاحي است. در حالي که معناي زوج اعم است و هر دو چيز مقارن، مشابه و متضاد را شامل مي شود. از اين رو در تک يافتگان که از طريق تقسيم سلولي دو تا مي شوند، دو زوج خلق شده است و لذا مشمول کلمه ی زوج هستند. چون از هر کدام از آن ها دو چيز مقارن و مشابه پيدا مي شود. علاوه به آن هم مکان بودن و هم زمان بودن در زوجيت شرط نيست.[=Roya][2]

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1ـ پژوهشي در اعجاز علمي قرآن، دکتر رضايي اصفهاني، ج2، ص282ـ285.
2ـ تفسير نمونه، آيت الله العظمي مکارم شيرازي، ج18، ص377.
3ـ مطالب شگفت انگيز، گودرز نجفي.


[/HR] [1]. مزدي، داور، انگل شناسي پزشکي، جهاد دانشگاهي، 1372ش، ص37ـ46.
[2]. ر.ک: رضايي اصفهاني، پژوهشي در اعجاز علمي قرآن، ج2، ص282ـ285.

منبع : نرم افزار پاسخ 2 مركز مطالعات و پاسخ به شبهات حوزه علميه قم

همینطور که تو معنی آیه ای که نوشتید گفته همه چیز را زوج آفریدیم،(فعل گذشته!) یعنی اینکه از همون اول زوج بوده درحالی که اونایی که گفتم از اولش زوج نیستن و بعد از تقسیم زوج میشن!

هدی;595141 نوشت:
با سلام و تشكر از مشاركت كاربران بزرگوار

جناب مسعود گرامي ! آيا بنده در جايي عنوان كرده ام كه 1 و 2 عكس همديگرند ؟
عكس +1 ، -1 مي باشد نه 2.
اما اگر منظور شما اين است كه ما هرمافروديتها يعني دو جنسي ها را در مقابل تك جنسي ها قرار داديم بايد عرض كنم كه در اينجا منظور اين نبوده كه عدد 1 در مقابل عدد 2 است بلكه عرض شد دو جنسي ها در مقابل تك جنسي ها هستند لطفا منطقي تر به مساله نگاه كنيد ، آيا ما انسان سه جنسيتي داريم ؟ آيا انسان بدون جنسيت داريم ؟ فقط انسان دو جنسي داريم و انسان تك جنسي اين دو گروه مقابل هم هستند و اين ربطي ندارد به تقابل عدد 1و 2.

من از تحلیل جواب اینو استباط کردم!
وقتی دو حالت داریم نمیشه گفت که حتما عکس همدیگه ن! مورد سوالتون، ما وقتی دوتا عدد داریم چطور میشه بدون تکرار ازشون عدد سه رقمی ساخت!؟
به عنوان مثال تو وسایل الکترونیکی ما تبلت و لپ تاپ داریم که از ترکیبشون دستگاه هیبریدی(دوگانه) ساخته شده! دستگاه هیبریدی هم با اینکه ویژگیهای هر دو رو داره ولی کار هیچ کدومو هم کامل و درست انجام نمیده!

[="Tahoma"]سلام و عرض ادب.

Masood11;595295 نوشت:
موافقم! ولی میگم همونطور که با اطمینان نمیشه تایید کرد، نمیشه هم تکذیب کرد!

منهم با شما موافقم!
منتها عنوان تاپیک اینه : نقد زوجیت در قرآن
توجه کنید شما میخواهید مطلب قرآنی را نقد کنید.
شما برای نقد مطلب قرآن، باید مطمئن باشید که برای فلان شیء زوجی وجود ندارد. با اطمینان 100% و کاملاً مسلم و قطعی.
در حالیکه طبق فرموده خودتان این اطمینان 100% وجود ندارد.
شاید شما ندانید زوج شیء ایکس چیست. منهم ندانم، کارشناس گرامی هم نداند و ... اما: عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود.

استوار;595328 نوشت:
سلام و عرض ادب.

منهم با شما موافقم!
منتها عنوان تاپیک اینه : نقد زوجیت در قرآن
توجه کنید شما میخواهید مطلب قرآنی را نقد کنید.
شما برای نقد مطلب قرآن، باید مطمئن باشید که برای فلان شیء زوجی وجود ندارد. با اطمینان 100% و کاملاً مسلم و قطعی.
در حالیکه طبق فرموده خودتان این اطمینان 100% وجود ندارد.
شاید شما ندانید زوج شیء ایکس چیست. منهم ندانم، کارشناس گرامی هم نداند و ... اما: عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود.

متاسفانه اون موقع واژه ی مناسبتری به ذهنم نرسید! البته منظورم از نقد، جنبه ی منفی این واژه نبود! بلکه چیزی حدود رفع ابهام بود!
تقریبا چیزی که منم میگم اینه که تا چیزی کامل اثبات نشده نمیشه ازش مطمئن بود!

[="Tahoma"]سلام و عرض ادب.

Masood11;595365 نوشت:
تقریبا چیزی که منم میگم اینه که تا چیزی کامل اثبات نشده نمیشه ازش مطمئن بود!

یک مؤمن به خدا و کلام خدا، نیازی به اثبات زوج بودن اشیاء ندارد. به این قضیه از طریق کلام خداوند ایمان دارد نه از طریق علوم تجربی.
اما اگر شخصی از منظر برون دینی بخواهد به آن مؤمن ثابت کند که کلیت این مطلب نادرست است باید بر استدلالی مبتنی بر علوم تجربی تکیه کند که گفتیم اینگونه استدلال از نظر منطقی اعتباری ندارد.

به نظر حقیر، کمی بیشتر در پاسخهای جناب محی‌الدین تعمق نمائید:

محی الدین;593430 نوشت:

نفی زوجیت منوط بر اطلاع کامل از ملاک زوجیت در همه اشیاء است اما فکر نمیکنم جز خدای متعال یا فردی که او تعلیمش دهد کسی چنین علمی داشته باشد

محی الدین;593746 نوشت:

احاطه بر ماهیت همه اشیاء ادعای بزرگی است
و احاطه بر ملاکهای زوجیت ، چیزی فراتر از احاطه بر ماهیت است چون به ارتباط شی به نحو خاص با شی دیگر مربوط است
تقریبا میتوان گفت که ما بر بخش ناچیزی از عالم آگاهی داریم و آنقدر هم که آگاهی داریم کامل نیست

سلام

یک سوال
ایا هرچیزی رو زوج افریدیم
یعنی ماه و خورشید و زمین و کوه ... هم زوج دارند ؟

[="Arial"][="Purple"]سلام
اسمان هم حالتی شبیه الکترون دارد همون طوری که الکترون به دور هسته میچرخه سیارات به دور خورشید میچرخند اگر زوجیت نبود هیچکدام ایجاد نمیشد.
[/]

Masood11;591810 نوشت:
سلام
در قران گفته که هر چیزی رو زوج آفریدیم! ولی بعضی چیزا هستن که زوجی ندارن!
به عنوان مثال در اتم، نوترون ها ذره ای هستن که بار ندارن و در نتیجه زوجی ندارن!(مثل عدد 0 که خودشم میتونه جزو مثالام باشه!)
یا در انسان گروهی داریم به نام دوجنسه!
و مثالای دیگه ای که شاید ندونم!
اینا رو چطور باید توجیه کنیم!؟

این همه به زوجیت آفریده شده حالا شما گیر میدی به نوترون خنثی !

استوار;595416 نوشت:
سلام و عرض ادب.

یک مؤمن به خدا و کلام خدا، نیازی به اثبات زوج بودن اشیاء ندارد. به این قضیه از طریق کلام خداوند ایمان دارد نه از طریق علوم تجربی.
اما اگر شخصی از منظر برون دینی بخواهد به آن مؤمن ثابت کند که کلیت این مطلب نادرست است باید بر استدلالی مبتنی بر علوم تجربی تکیه کند که گفتیم اینگونه استدلال از نظر منطقی اعتباری ندارد.

به نظر حقیر، کمی بیشتر در پاسخهای جناب محی‌الدین تعمق نمائید:

اگه کلام خدا قرار بود جوری باشه که ما رو از یافتن حقیقت کامل منع کنه که دیگه کلام خدا نبود! همونطور که وقتی معلمی چیزی رو مختصر میگه تا دانش آموزش با تحقیق اطلاعات بیشتری ازش کشف کنه و اونو به چالش بکشه حتی!

نمیدونم کجا ولی خوندم که این زوجیت جوری نیست که نشه به ماهیتش پی برد و نزدیک هم هستن! حرف متینی هم هست چون همه ی زوج ها مثل مثبت و منفی به هم جذب میشن! منم دنبال زوج چیزی میگردم که جلوی رومه!!

tah;595451 نوشت:
این همه به زوجیت آفریده شده حالا شما گیر میدی به نوترون خنثی !

:Khandidan!:
همین نوترون ریز خنثی اگه جفت نداشت که الان کسی نمیتونست بگه اسلام برحقه!!!

Masood11;595496 نوشت:
:Khandidan!:
همین نوترون ریز خنثی اگه جفت نداشت که الان کسی نمیتونست بگه اسلام برحقه!!!

فعلا بیشتر موارد و مخلوقات زوجیت دارند ! شما به اکثر نگاه کن ! و هر چیزی که نیاز بوده به زوجیت آفریده شده و خودت هم میبینی اگه نوترون زوجیت نداره ولی خللی هم در نظم جهان پیش نیومده

Masood11;595492 نوشت:
اگه کلام خدا قرار بود جوری باشه که ما رو از یافتن حقیقت کامل منع کنه که دیگه کلام خدا نبود! همونطور که وقتی معلمی چیزی رو مختصر میگه تا دانش آموزش با تحقیق اطلاعات بیشتری ازش کشف کنه و اونو به چالش بکشه حتی!

نمیدونم کجا ولی خوندم که این زوجیت جوری نیست که نشه به ماهیتش پی برد و نزدیک هم هستن! حرف متینی هم هست چون همه ی زوج ها مثل مثبت و منفی به هم جذب میشن! منم دنبال زوج چیزی میگردم که جلوی رومه!!


بله كلام خداوند ما رو از يافتن حقيقت كامل منع نميكنه اما شما بزرگوار از يك واقعيت در اين زمينه فاكتور گرفته ايد و آن پيشرفت تدريجي دانش بشري و يا نقص نسبي دانش بشري است ؛ اينكه ما در خصوص مطالبي سوال داشته باشيم بد نيست ، تحقيق هم بكنيم بد نيست بلكه لازم و مهم است اما اينكه متوقع باشيم ، همه ي علم در يك برهه و مقطع از زمان در جلوي روي ما قرار داشته باشد ، توقعي است كه ناشي از حذف اوصاف دانش بشري - نسبي بودن و تدريجي بودن تكامل آن - نشات مي گيرد .
راه اثبات حقانيت قرآن كريم از راه ديگري براي ما اثبات مي شود و وقتي اثبات شد ، هر آنچه در آن آمده را حق و صحيح مي دانيم هر چند دانش ما فعلا به آن قد ندهد اما معنايش اين نيست كه راه تحقيق در آن زمينه بسته است معنايش اين است كه راه تحقيق در آن زمينه در دست احداث است يعني مانند بزرگراهي كه فعلا بخشي از آن ساخته شده و بخش ديگرش در دست احداث و فعلا تا زمان خاصي غير قابل بهره برداري است ، دانش بشري هم بتدريج كامل مي شود شما مي توانيد با آن پيش برويد اما تا جايي كه پيشرفت كرده نه بيش از آن ، شايد برخي از پرسشهايي كه شما در اين تاپيك مطرح فرموده ايد نياز به زمان بيشتري براي دانستنش باشد شايد هم پاسخش موجود باشد اما بنده و شما ساير دوستان نمي دانيم بالاخره همه چيز را همگان دانند ، ما هم نمي توانيم يعني منطقي نيست كه در اين تاپيك به بررسي مورد به مورد زوجيت هر آنچه به ذهنمان خطور مي كند بنشينيم ، بلكه روس مطلب و راه بررسي زوجيت در اشياء و مراد از اين زوجيت را بر طبق روايات و تفاسير بيان كرديم و بنظر مي رسد كفايت نمايد .
اما اگر شما از راه بررسي زوجيت در تمامي اشياء، مي خواهيد به حقانيت قرآن و صحت ساير مطالب آن و الهي بودن آن پي ببريد اينكار نه اصولي است و نه شما در صورت اقدام به اينكار به آن نتيجه دست خواهيد يافت .زيرا شما نمي توانيد و علم و فرصتش را نداريد تا به بررسي هر آنچه در مجموعه ي "شيء" در اين عالم قرار مي گيرد ، بپردازيد .
لذا اگر اجازه بفرماييد به همين اندك بسنده نموده و بحث را به سر انجام برسانيم .

هدی;595682 نوشت:

بله كلام خداوند ما رو از يافتن حقيقت كامل منع نميكنه اما شما بزرگوار از يك واقعيت در اين زمينه فاكتور گرفته ايد و آن پيشرفت تدريجي دانش بشري و يا نقص نسبي دانش بشري است ؛ اينكه ما در خصوص مطالبي سوال داشته باشيم بد نيست ، تحقيق هم بكنيم بد نيست بلكه لازم و مهم است اما اينكه متوقع باشيم ، همه ي علم در يك برهه و مقطع از زمان در جلوي روي ما قرار داشته باشد ، توقعي است كه ناشي از حذف اوصاف دانش بشري - نسبي بودن و تدريجي بودن تكامل آن - نشات مي گيرد .
راه اثبات حقانيت قرآن كريم از راه ديگري براي ما اثبات مي شود و وقتي اثبات شد ، هر آنچه در آن آمده را حق و صحيح مي دانيم هر چند دانش ما فعلا به آن قد ندهد اما معنايش اين نيست كه راه تحقيق در آن زمينه بسته است معنايش اين است كه راه تحقيق در آن زمينه در دست احداث است يعني مانند بزرگراهي كه فعلا بخشي از آن ساخته شده و بخش ديگرش در دست احداث و فعلا تا زمان خاصي غير قابل بهره برداري است ، دانش بشري هم بتدريج كامل مي شود شما مي توانيد با آن پيش برويد اما تا جايي كه پيشرفت كرده نه بيش از آن ، شايد برخي از پرسشهايي كه شما در اين تاپيك مطرح فرموده ايد نياز به زمان بيشتري براي دانستنش باشد شايد هم پاسخش موجود باشد اما بنده و شما ساير دوستان نمي دانيم بالاخره همه چيز را همگان دانند ، ما هم نمي توانيم يعني منطقي نيست كه در اين تاپيك به بررسي مورد به مورد زوجيت هر آنچه به ذهنمان خطور مي كند بنشينيم ، بلكه روس مطلب و راه بررسي زوجيت در اشياء و مراد از اين زوجيت را بر طبق روايات و تفاسير بيان كرديم و بنظر مي رسد كفايت نمايد .
اما اگر شما از راه بررسي زوجيت در تمامي اشياء، مي خواهيد به حقانيت قرآن و صحت ساير مطالب آن و الهي بودن آن پي ببريد اينكار نه اصولي است و نه شما در صورت اقدام به اينكار به آن نتيجه دست خواهيد يافت .زيرا شما نمي توانيد و علم و فرصتش را نداريد تا به بررسي هر آنچه در مجموعه ي "شيء" در اين عالم قرار مي گيرد ، بپردازيد .
لذا اگر اجازه بفرماييد به همين اندك بسنده نموده و بحث را به سر انجام برسانيم .

با شما موافقم! ولی اگه فرضا با فردی برون دینی بحث کنیم در مقابل این سوالا قطعا کم میاریم! به خصوص اینکه روش مانور هم میدن بعضیا!! درحالی که باید بگن نه تکذیب میشه و نه تایید!(به خاطر همون سطح علم جامعه!)

Masood11;595703 نوشت:
اگه فرضا با فردی برون دینی بحث کنیم در مقابل این سوالا قطعا کم میاریم!
نخير ! چرا كم بياريم؟
اگر فرد مورد نظر از راه بررسي اين موارد مي خواهد به حقانيت و اعجاز و الهي بودن قرآن پي ببرد بايد برايش تشريح كرد كه اين راه غير اصولي است و وي را به نتيجه نمي رساند كما اينكه عملا وي نمي تواند به چنين قطعيتي برسد مثلا از راه بررسي همين زوجيت در اشياء ، ايا مي تواند زوجيت تك تك اشياء و آنچه مصداق "شيء" است را بررسي كند تا به زعم خودش بيان قرآن كريم در اين خصوص ر ا بيازمايد ؟مسلما خير . بنابراين راه بررسي ما بايد اصولي باشد و در خصوص اشخاص برون ديني هم بايد همين اصول منطقي را براي او بيان كرد در واقع تصور ميكنم راه ديگري غير از راه اصولي و منطقي در اين زمينه وجود ندارد .

[="Tahoma"]سلام و عرض ادب.

نگارا;595442 نوشت:
ک سوال
ایا هرچیزی رو زوج افریدیم
یعنی ماه و خورشید و زمین و کوه ... هم زوج دارند ؟

شاید بتوان در حالت کلی گفت که زوج ستاره، سیاره و زوج بلندی، پستی است.
شناخت ملاک زوجیت دو چیز، شاید کار راحتی نباشد. بطور مثال در مبحث کوانتوم، دو ذره بنیادی که چند سال نوری از هم فاصله دارند، ممکن است بصورت آنی با همدیگر در تعامل اطلاعاتی باشند. پس ایندو نیز می‌توانند زوج محسوب شوند.

[="Tahoma"]سلام و عرض ادب.

Masood11;595492 نوشت:
حرف متینی هم هست چون همه ی زوج ها مثل مثبت و منفی به هم جذب میشن! منم دنبال زوج چیزی میگردم که جلوی رومه!!

اگر واقعاً چنین دیدگاهی دارید، پس مطابق قانون جاذبه عمومی دو جرم m1 و m2 زوج همدیگرند. چون همدیگر را جذب میکنند.

موضوع قفل شده است