نظر مرحوم شیخ مفید درباره حجیت و یا عدم حجیت خبر واحد

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
نظر مرحوم شیخ مفید درباره حجیت و یا عدم حجیت خبر واحد

با سلام

سوالاتی راجع به موضوع « عدم حجیت خبر واحد در نزد مرحوم شیخ مفید » داشتم :

1) از نظر شیخ مفید ، چه نوع خبری ، خبر واحد محسوب میشود ؟

2) لطفا نظر شیخ مفید را در مورد حجیت و یا عدم حجیت خبر واحد را بصورت کامل و با منبع دقیق بیان نمایید .

متشکرم

برچسب: 

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد سجاد

[="Tahoma"][="Black"]

عروة الوثقی;821671 نوشت:
با سلام

سوالاتی راجع به موضوع « عدم حجیت خبر واحد در نزد مرحوم شیخ مفید » داشتم :

1) از نظر شیخ مفید ، چه نوع خبری ، خبر واحد محسوب میشود ؟

2) لطفا نظر شیخ مفید را در مورد حجیت و یا عدم حجیت خبر واحد را بصورت کامل و با منبع دقیق بیان نمایید .

متشکرم

با عرض سلام و احترام و تشکر از سؤال شما

چون پاسخ مفصل و تحقیقی به چنین سؤالاتی، جزء وظایف کارشناسان این سایت تعریف نشده است، ضمن عذرخواهی شما را به آدرس زیر و مطالب و مقالات مشابه ارجاع می دهم :

http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%AE%D8%A8%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF#%D9%82%D9%88%D9%84%20%D8%B4%DB%8C%D8%AE%20%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF%20%D9%88%20%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C%20%D8%B9%D9%84%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%DB%8C

در پناه حضرت حق باشید[/]

موضوع قفل شده است