نصف ثواب شهید

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
نصف ثواب شهید

[="DarkRed"]نصف پاداش شهید

مردى خدمت رسول خدا (ص ) آمد و عرض كرد: همسرى دارم كه هر گاه وارد خانه مى شوم به استقبالم مى آيد و چون خارج مى شوم بدرقه ام مى كند و زمانى كه مرا اندوهگين مى بيند، مى گويد: اگر براى روزى (مخارج زندگى ) غصه مى خورى . بدانكه ديگرى (خداوند متعال ) آنرا به عهده گرفته است و اگر براى آخرت غصه مى خورى ، خدا اندوهت را زياد كند (بيشتر به فكر آخرت باش .)
رسول خدا (ص ) فرمود: خداوند در روى زمين عاملان و كارگزارانى دارد و اين زن يكى از عاملان خدا است . او نصف پاداش شهيد را دارد

منبع: وسائل الشیعه ،ج 14 / 17

#آیه_روایت_حدیث_پیوست
#برای_اندکی_تامل_و_تفکر
#عشق_علوی_حب_فاطمی
#همسرانه_ی_بهشتی[/]

پاسخ کارشناس