نشنیدن قرائت امام جماعت

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
نشنیدن قرائت امام جماعت

سلام و خسته نباشید

اگه در نماز جماعت مغرب و عشاء در رکعت اول و دوم بعلتی (صدای زیاد یا قرائت آهسته امام) صدای قرائت حمد و سوره امام را نشنویم

یا اینکه فقط یکی دو آیه یا بصورت ناقص بشنویم مثلا از سوره حمد بشنویم الحمدلله ...... مالک یوم............مغضوب علیهم.... وظیفه چیست ؟

یا اینکه در نماز ظهر و عصر صدای قرائت آهسته حمد و سوره امام جماعت را می شنویم. در اینجا به قرائت گوش دهیم بهتر است یا ذکر بگوییم و
اگر ذکر بهتره هست چه اذکاری؟

ممنون.

مرجع تقلید : مقام معظم رهبری

برچسب: 

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد نور

ابراهیم ا;952614 نوشت:
سلام و خسته نباشید

اگه در نماز جماعت مغرب و عشاء در رکعت اول و دوم بعلتی (صدای زیاد یا قرائت آهسته امام) صدای قرائت حمد و سوره امام را نشنویم

یا اینکه فقط یکی دو آیه یا بصورت ناقص بشنویم مثلا از سوره حمد بشنویم الحمدلله ...... مالک یوم............مغضوب علیهم.... وظیفه چیست ؟

یا اینکه در نماز ظهر و عصر صدای قرائت آهسته حمد و سوره امام جماعت را می شنویم. در اینجا به قرائت گوش دهیم بهتر است یا ذکر بگوییم و
اگر ذکر بهتره هست چه اذکاری؟

ممنون.

مرجع تقلید : مقام معظم رهبری

با سلام و احترام

برای دریافت پاسخ به مسایل زیر توجه بفرمایید

١٤٦٢ اگر ماموم در رکعت اول و دوم نماز صبح و مغرب و عشا صدای حمد و سوره امام را بشنود اگر چه کلمات را تشخیص ندهد، باید حمد و سوره را نخواند و اگر صدای امام را نشنود، مستحب است‏حمد و سوره بخواند ولی باید آهسته بخواند و چنانچه سهوا بلند بخواند اشکال ندارد.

١٤٦٣ اگر ماموم بعضی از کلمات حمد و سوره امام را بشنود، احتیاط واجب آن است که حمد و سوره را نخواند.

١٤٦٤ اگر ماموم سهوا حمد و سوره بخواند یا خیال کند صدایی را که می‏شنود صدای امام نیست و حمد و سوره بخواند و بعد بفهمد صدای امام بوده نمازش صحیح است

١٤٦٦ ماموم باید در رکعت اول و دوم نماز ظهر و عصر، حمد و سوره نخواند و مستحب است به جای آن ذکر بگوید
گفتن هر چیزی که ذکر محسوب می شود اشکال ندارد.

امام خمینی، توضیح المسائل، احکام جماعت، مطابق با نظر مقام معظم رهبری

نور;953015 نوشت:
ماموم باید در رکعت اول و دوم نماز ظهر و عصر، حمد و سوره نخواند و مستحب است به جای آن ذکر بگوید
گفتن هر چیزی که ذکر محسوب می شود اشکال ندارد.

با تشکر از پاسخ جنابعالی

در نماز ظهر و عصر اگر ما صدای حمد و سوره امام را که آهسته می خواند بعلت نزدیکی به امام بشنویم ، آیا در اینجا بهتر است به قرائت گوش دهیم یا ذکر بگوییم. ممنون.

موضوع قفل شده است