نسبی بودن بلوغ؟

تب‌های اولیه

6 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
نسبی بودن بلوغ؟

با سلام. آیا بلوغ در افراد مختلف ، نسبی است ؟ و ربطی به سن و سال ندارد ؟

با نام و یاد دوست


کارشناس بحث: استاد سجاد


ᕘᕚRaiNᕘᕚ;470400 نوشت:
با سلام. آیا بلوغ در افراد مختلف ، نسبی است ؟ و ربطی به سن و سال ندارد ؟

با عرض سلام و احترام خدمت حضرت عالی و تشکر از سؤال شما

سن بلوغ هم ارتباط با سن و سال دارد و هم از طریق نشانه ها باز شناخته می شود :[=Noor_Lotus]

[=Noor_Lotus]الف نشانه بلوغ يكى از اين سه چيز است:

[=Noor_Lotus]1- روييدن موى درشت زير شكم بالاى عورت.[=Noor_Lotus]
2- بيرون آمدن منى.[=Noor_Lotus]
3- تمام شدن 15 سال قمرى در مرد و تمام شدن 9 سال قمرى در زن.[=Noor_Lotus][=Noor_Lotus][=Noor_Lotus]

همیشه موفق و سلامت باشید

سجاد;471886 نوشت:
با عرض سلام و احترام خدمت حضرت عالی و تشکر از سؤال شما

سن بلوغ هم ارتباط با سن و سال دارد و هم از طریق نشانه ها باز شناخته می شود :

الف نشانه بلوغ يكى از اين سه چيز است:

1- روييدن موى درشت زير شكم بالاى عورت.
2- بيرون آمدن منى.
3- تمام شدن 15 سال قمرى در مرد و تمام شدن 9 سال قمرى در زن.

همیشه موفق و سلامت باشید

سلام علیکم :Gol:

با این وجود بلوغ در همگان یکسان نیست و مشخص نیست نشانه هایش چه وقت ظاهر میشود . مثلا یک دختر با 9 ساله شدن بالغ شود و دیگری در 12 سالگی

ولی چرا قانون مجازات کیفری آنرا برای همه یکسن معرفی کرده است و بر اساس آن مجازات میکند ، یا میکرد ؟ مثلا من شنیده ام که این قانون از سال 92 تغییراتی داشته ،

""سن بلوغ همان‌گونه كه در قانون مدنی آمده در قانون مجازات اسلامی سال 92 هم تكرار شده است. یعنی در مورد دختران 9 سال تمام قمری و در مورد پسران 15 سال تمام قمری به عنوان سن بلوغ مورد تأكید قرار گرفته است. اصل بر این است كه فرد بعد از رسیدن به این سنین، مسؤولیت كامل دارد. یعنی دختر با 9 ساله شدن ، عاقل محسوب میشود و پسر 6 سال بعد عاقل میشود و مسئولیت کار خودشان را که با عقل انجام داده اند میپذیرند

با توجه به این كه جمهوری اسلامی ایران كنوانسیون حقوق كودك را امضاء كرده و در آن گفته شده كه كودكان زیر 18 سال از مجازات‌های كیفری معاف هستند، اما در قانون مجازات اسلامی جدید هم مسؤولیت كیفری كودكان زیر 18 سال به صراحت لغو نشده و دست قضات باز است كه تفسیرهای متفاوت راجع به رشد و كمال عقل مجرمان زیر 18 سال داشته باشند، ""

مسئله اینجاست که چرا قبل از آن چنین نمیکردند و به فکر عدم بلوغ کودک نبودند و سن را مد نظر قرار میدادند در حالیکه پرواضح است بلوغ تحت شرایط محیطی زندگی و ...کند تر یا سریعتر پیش می آید هر چند در مورد جدید آن نیز فرقی با سابق مشاهده نمیشود .

سجاد;471886 نوشت:
سن بلوغ هم ارتباط با سن و سال دارد و هم از طریق نشانه ها باز شناخته می شود :

الف نشانه بلوغ يكى از اين سه چيز است:

1- روييدن موى درشت زير شكم بالاى عورت.
2- بيرون آمدن منى.
3- تمام شدن 15 سال قمرى در مرد و تمام شدن 9 سال قمرى در زن.

سلام خدمت شما

ایا با این نشانه ها می توان حکم کرد که فردی به بلوغ فکری و عقلی هم رسیده باشد ؟

با تشکر

[="Tahoma"][="Black"]

ᕘᕚRaiNᕘᕚ;472030 نوشت:
سلام علیکم

با این وجود بلوغ در همگان یکسان نیست و مشخص نیست نشانه هایش چه وقت ظاهر میشود . مثلا یک دختر با 9 ساله شدن بالغ شود و دیگری در 12 سالگی

ولی چرا قانون مجازات کیفری آنرا برای همه یکسن معرفی کرده است و بر اساس آن مجازات میکند ، یا میکرد ؟ مثلا من شنیده ام که این قانون از سال 92 تغییراتی داشته ،

""سن بلوغ همان‌گونه كه در قانون مدنی آمده در قانون مجازات اسلامی سال 92 هم تكرار شده است. یعنی در مورد دختران 9 سال تمام قمری و در مورد پسران 15 سال تمام قمری به عنوان سن بلوغ مورد تأكید قرار گرفته است. اصل بر این است كه فرد بعد از رسیدن به این سنین، مسؤولیت كامل دارد. یعنی دختر با 9 ساله شدن ، عاقل محسوب میشود و پسر 6 سال بعد عاقل میشود و مسئولیت کار خودشان را که با عقل انجام داده اند میپذیرند

با توجه به این كه جمهوری اسلامی ایران كنوانسیون حقوق كودك را امضاء كرده و در آن گفته شده كه كودكان زیر 18 سال از مجازات‌های كیفری معاف هستند، اما در قانون مجازات اسلامی جدید هم مسؤولیت كیفری كودكان زیر 18 سال به صراحت لغو نشده و دست قضات باز است كه تفسیرهای متفاوت راجع به رشد و كمال عقل مجرمان زیر 18 سال داشته باشند، ""

مسئله اینجاست که چرا قبل از آن چنین نمیکردند و به فکر عدم بلوغ کودک نبودند و سن را مد نظر قرار میدادند در حالیکه پرواضح است بلوغ تحت شرایط محیطی زندگی و ...کند تر یا سریعتر پیش می آید هر چند در مورد جدید آن نیز فرقی با سابق مشاهده نمیشود .

بی نظیر;472048 نوشت:
سلام خدمت شما

ایا با این نشانه ها می توان حکم کرد که فردی به بلوغ فکری و عقلی هم رسیده باشد ؟

با تشکر

با عرض سلام و احترام خدمت بزرگواران و تشکر از مطالب و سؤالات

سن بلوغی که در رساله ها آمده است به معنای سن واجب شدن دستورات الهی است و معنای آن رسیدن به رشد و بلوغ کامل فکری و عقلی نیست .

البته سن بلوغ سن پذیرش مسؤولیت است و اصل این است که مجازات های اسلامی در حق کسی که به سن بلوغ رسیده ، اعمال شود اما در همین قانون هست اگر کودکی که مرتکب مثلا جنایتی شده ، ماهیت عمل را درک نمی کند یا در رشد و بلوغ فکری او تردیدی باشد و قبح عمل را نفهمد ، قاضی در مجازات او تخفیف قائل شود . (1)

همیشه سلامت و موفق باشید

پی نوشت:
1. قانون مجازات اسلامی ، ماده 91[/]

موضوع قفل شده است