نرم افزار موسم الربیع (مجموعه کتابهای مذهبی)

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
نرم افزار موسم الربیع (مجموعه کتابهای مذهبی)

نرم افزار "موسم الربیع" نرم افزاری است که شامل مجموعه داستانهای 11 کتاب مذهبی است.(به امید خدا به یکی از بزرگترین منابع کتب مذهبی تبدیل میشود. )

از آن جهت نام نرم افزار "موسم الربیع"‌ انتخاب شد که به معنی "بهار زندگانی" است

وامید است با خواندن داستانهای معتبر که از قرآن و روایات معتبر گرفته شده ،بتوانیم فصلی همچون بهار در زندگی خود ایجاد کنیم..

این نرم افزار در برگیرنده کتابهای زیر است:

1_بحار الانوار جلد 1 (شامل 80 داستان)

2- بحار الانوار جلد2 (شامل 83 داستان)

3- بحار الانوار جلد3 (شامل 98 داستان)

4- بحار الانوار جلد4 (شامل 97 داستان)

5- بحار الانوار جلد5 (شامل 97 داستان)

6_بحار الانوار جلد6 (شامل 113داستان)
7_-بحار الانوار جلد7 (شامل 115داستان)
8- بحار الانوار جلد8 (شامل 111داستان)
9- بحار الانوار جلد9 (شامل 122داستان)

10-اصول کافی1 (شامل 216 داستان)

11- اصول کافی 2 (شامل 245 داستان)

شما میتوانید از این نرم افزار رو از سایت کافه بازار دانلود کنید
https://cafebazaar.ir/app/beehroid.ir.bh.mazhbadastan/?l=fa
التماس دعا

برچسب: 
پاسخ کارشناس