نرم افزار سراج

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
نرم افزار سراج

نرم افزار سراج ،نرم افزاری است که به حوادث پیرامون مسجد و همچنین به فقر علما در زمان تحصیل(فقرایی که عالم شدند)
و گریزی به کرامات علما میپردازد.
این نرم افزار قابلیت آنلاین هفتگی یا روزانه رو دارا میباشد.و شما میتوانید داستانهای مذهبی رو از درون برنامه ارسال کنید و بانام خودتان در برنامه ثبت کنید،
تا مجموعه ای غنی برای دوستان اهل بسازیم.

IMAGE(<a href="http://uupload.ir/" class="bb-url" rel="nofollow"><img src="http://uupload.ir/files/v2ms_device-2015-10-01-020411.png" alt="" class="bb-image" /></a>)
امیدوارم برنامه ای قابل استفاده و ارزشمند برای دوستان باشد.