نرم افزار در حریم کوثر

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
نرم افزار در حریم کوثر

این نرم افزار شامل:

- مقالات که شامل مقالاتي است که پيرامون حضرت زهرا به نگارش در آمده است.

- سخنان گوهر بار حضرت زهرا(س)

- فضايل که شامل 30 فضيلت مي باشد.

- اشعار که شامل 25 شعر در مورد آن حضرت مي باشد.

- زندگينامه که شامل شرح کامل زندگي حضرت زهرا(س) مي باشد.

- کرامات که شامل 30 کرامت از آن حضرت مي باشد.

- ليست کامل سايت ها و وبلاگهاي مربوط به حضرت زهرا(س)

- معرفي تمامي نرم افزارهاي توليدي درباره حضرت زهرا(س)

فایل: