نرم افزار اوقات شرعی تحت ویندوز

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
نرم افزار اوقات شرعی تحت ویندوز

نرم افزار اوقات شرعی که تحت ویندوز اجرا می شود
این نرم افزار محصول سایت شهید آوینی است
و قابلیت های زیادی دارد
نمایش اوقات شرعی کل شهر های جهان
پخش اذان در موقع اذان
هشدا قبل از زمان اذان