نذر برای قبولی در امتحان

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
نذر برای قبولی در امتحان

شخصی گفته است:« خدایا اگر در امتحان قبول شدم یک ماه روزه میگیرم »

ایا پس از قبولی یک ماه روزه بر او واجب است؟ چرا؟

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد نور

با سلام و احترام 

برای دریافت پاسخ دقیق باید نام مرجع تقلیدشان ذکر شود اما بطور کلی به نظر برخی مراجع همین صیغه شرعی محسوب شده و باید نذر را ادا کند.

رساله مراجع. احکام نذر