جمع بندی ندای غیبی

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
ندای غیبی

اگرندای یک واسطه الهی بنده رابه وعده ای بشارت دادواین وعده محقق نشد این نداشیطانی است؟چرامحقق نشد؟

width: 700 align: center

[TD="align: center"]با نام و یاد دوست

[/TD]

[TD="align: center"][/TD]


کارشناس بحث: استاد حافظ

[TD][/TD]

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم

صادقیه;1016205 نوشت:
اگرندای یک واسطه الهی بنده رابه وعده ای بشارت دادواین وعده محقق نشد ...

لطفا ویژگی‌های این «ندا» را بفرمایید؛

به همراه صوت بود؟

آیا این ندا همراه با لذت زیادِ دارای اثر طولانی مدت بود؟

محتوای این ندا چه بود؟

چگونه این وعده محقق نشد؟

آیا پس از این نداء، بلافاصله به زندگی عادی برگشتید؟

مانند ندای خفی درقرآن خطاب به حضرت زکریاوحضرت موسی همراه باصوت بودآرامش بخش بعدازتحقق نیافتن وعده به کرامات معصومین واولیای الهی بدبین شدم اگرهمه موضوع رابگویم خوف دارم دیگرتالی تلومعصوم نباشم

سؤال:
اگر ندای یک واسطه‌ الهی بنده را به وعده‌ای بشارت داد و این وعده محقق نشد آیا می‌توان گفت این ندا شیطانی است؟

پاسخ:
قطعا وعده‌های الهی همه حق بوده و تحققشان قطعی است.

پس می‌توان از عدم تحقق وعده‌ای به این نتیجه رسید که اساساً آن وعده، رحمانی و از طرف خداوند نبوده است بلکه یا القائی نفسانی است و یا القاء شیطانی؛[1] زیرا ویژگی‌ِ القائات شیطانی آن است که هر چیزی را برخلاف آنچه هست نشان می‌دهد.[2] و اتفاقا این وجه مشترکی است میان القائات شیطانی و القائات نفسانی؛‌ زیرا نفس نیز با غلبه وهم بر آن اینچنین است؛ یعنی واژگونگی حقایق.

از فوائد القائات شیطانی آن است که کسانی که در قلوبشان مرض و شک و نفاق و شقاوت است با آن آزموده می‌شوند.[3]

برای محافظت از القائات نفسانی و شیطانی، توجه قلبی به «اسم حفیظ» و «اسم عاصمِ» الهی و پناه بردن به آن در عمل و گفتار مفید است.[4]

در پایان به تفاوت ندای رحمانی و ندای شیطانی از زبان مولانا اشاره می‌شود:
«هر ندایی که ترا بالا کشید / آن ندا می‌دان که از بالا رسید
هر ندایی که ترا حرص آورد / بانگ گرگی دان که او مردم دَرَد».[5]

منابع:[1]. برای مطالعه بیشتر در مورد القائات نفسانی و القائات شیطانی ر.ک: آشتیانی، سیدجلال‌الدین، شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکم، تهران: امیرکبیر، ۱۳۷۰، چ سوم، ص ۶۲۹؛ همان، ص ۵۹۳؛ بابارکنا،‌ نصوص الخصوص فی ترجمة الفصوص، تصحیح مظلومی، تهران: موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک‌گیل، ۱۳۵۹، ج۱، ص ۳۶-۳۷.

[2]. امین، سیده نصرت، مخزن العرفان در تفسیر قرآن، تهران: نهضت زنان مسلمان، ۱۳۶۱، ج۸، ص ۲۱۹.

[3]. همان، ج۸، ص ۳۶۹.

[4]. خوارزمی، تاج‌الدین حسین، شرح فصوص الحکم،‌ تصحیح علامه حسن‌زاده آملی، قم: بوستان کتاب، ۱۳۷۹، چ دوم، ص ۷۷.

[5]. مولانا جلال‌الدین بلخی، مثنوی معنوی، تصحیح توفیق سبحانی،‌تهران: وزارت ارشاد اسلامی، ۱۳۷۳، ص ۲۳۱.

موضوع قفل شده است